Regulamin konkursu na opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”Pobieranie 180.81 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar180.81 Kb.
REGULAMIN KONKURSU
na opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”
I. Zamawiający – Organizator Konkursu:
Zamawiającym – Organizatorem Konkursu jest Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, ul. Gabrieli Zapolskiej 4 lok. 131, 50 -032 Wrocław
II. Podstawa prawna Konkursu:
Wartość konkursu nie przekracza kwoty 30.000 euro w związku z czym do konkursu nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.
III. Forma Konkursu:
1. Konkurs organizowany jest jednoetapowo.
2. Elementami Konkursu są:


 1. złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

 2. złożenie pracy konkursowej,

 3. sprawdzenie, czy uczestnik Konkursu spełnia wymagania określone w warunkach Konkursu,

 4. wybór najlepszej pracy konkursowej,

 5. nagrodzenie wybranej pracy konkursowej.


IV. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu:

1. Część opisowa

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania architektoniczno – urbanistycznego tj. projektu koncepcyjnego dla zadania inwestycyjnego budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”.
1.1.1.Charakterystyka obiektów i zakres opracowania dokumentacji
Struktura Centr Pobytowych będzie opierać się na trzech rodzajach obiektów zróżnicowanych pod względem wielkości.

Obiektem bazowym pełniącym również funkcję administracyjną będzie obiekt zlokalizowany w obrębie Gminy Miejskiej Wrocław.

Pozostałe obiekty o mniejszej wielkości zlokalizowane będą satelitarnie wokół obiektu bazowego. Docelowa ilość tych obiektów nie jest jeszcze określona.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie trzech koncepcji programowo-przestrzennych osobno dla obiektu zlokalizowanego we Wrocławiu, osobno dla obiektów w gminach ościennych.
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy.

Projekty nie mogą zawierać znaków towarowych wyrobów budowlanych.


1.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia
Na dzień dzisiejszy Inwestor nie dysponuje konkretnymi lokalizacjami (działkami budowlanymi). Należy przyjąć ogólne założenie iż obiekty będą lokalizowane na działkach o powierzchni od 1 do 2 hektarów.

Dla potrzeb opracowania koncepcyjnego należy przyjąć iż działka ma powierzchnię 1 ha i kształt kwadratu o wymiarach 100x100 m.

Dojazd oraz media zlokalizowane od strony północnej.
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe


 • budynki jedno lub dwukondygnacyjne bez podpiwniczenia

 • geometria dachów – dowolna

 • parametry wynikające z zapisów planów miejscowych takie jak: szerokość elewacji frontowej, współczynnik zabudowy, wymagana ilość miejsc postojowych, powierzchnia biologicznie czynna nie będą definiowane w założeniach do opracowania

 • dla potrzeb opracowania należy przyjąć proste warunki posadowienia oraz kategorię geotechniczną

 • ze względu na założenia lokalizujące poszczególne obiekty w miejscach atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo należy docelowo założyć konieczność wykonania opracowań branżowych związanych z ochroną przyrody i ochroną zabytków.

 • obiekty i infrastruktura towarzysząca – według opisu dla poszczególnych lokalizacji

 • dostęp do obiektu; wejście do obiektu dostosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd), winda osobowa przystosowania do przewozu niepełnosprawnych ( w przypadku 2-ch kondygnacji )

 • obiekty zlokalizowane we Wrocławiu i obiekty średniej wielkości zlokalizowane poza Wrocławiem mają spełniać wymagania jak dla budynków pasywnych z założeniem rocznego zapotrzebowania na energię cieplną nie przekraczającą: 15kW/m2

 • Obiekty najmniejszej wielkości zlokalizowane poza Wrocławiem mają spełniać wymagania energooszczędności zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zmianami) przewidziane do wprowadzenia od 1 stycznia 2021 roku.

 • preferuje się nowoczesne rozwiązania w dziedzinie niskoemisyjności

 • obiekty powinny umożliwiać łatwą identyfikację z Aglomeracją Wrocławską poprzez zaoferowanie jednolitego kodu wizualnego dla wszystkich obiektów

Realizowane na podstawie dokumentacji obiekty mają spełniać następujące funkcje użytkowe:
 1. baza noclegowa dla grup zorganizowanych:

a. - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży (ferie zimowe i letnie)

b. - całoroczna organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży

c. - baza noclegowa dla wycieczek szkolnych (w trakcie roku szkolnego)

d. - baza noclegowa dla grup zorganizowanych typu: drużyny sportowe, wycieczki rowerowe 1. baza noclegowa o charakterze rodzinnym:

a. - wypoczynek rodzinny (wycieczki rowerowe i piesze)

b. - miejsca pobytowe dla ofiar klęsk żywiołowych


Należy zaprojektować trzy typy obiektów różniące się od siebie wielkością. Wskazane są rozwiązania modularne pozwalające na maksymalną skalowalność obiektów.

1.1.4 Obiekty budowlane:


1.1.4.1. Obiekt zlokalizowany we Wrocławiu
1.1.4.1.1. Baza noclegowa dla grup zorganizowanych

 • zakwaterowanie dla 120 dzieci (cztery klasy po 30 dzieci) wraz z opiekunami i kierowcami autokarów.

 • pokoje dla dzieci 4 osobowe z łazienka wspólną dla 2 pokoi z wydzielonym osobno WC

 • pokoje dla wychowawców i kierowców – 2 osobowe z własną łazienką

 • 8 pokoi 2 osobowych dla dodatkowych gości

 • recepcja wraz zapleczem dla 2 pracowników.

 • zespół sanitariatów ogólnodostępnych.

 • świetlica/stołówka z zapleczem cateringowym dla obsługi w/w grup.

 • cztery sale dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych z możliwością połączenia w dwie większe wraz ze świetlicą/stołówką.

 • pomieszczenia magazynowe w zakresie niezbędnym do obsługi kampusu.

 • pomieszczenia techniczne.


1.1.4.1.2. Baza noclegowa dla rodzin
8 modułów dla rodzin (układ 2+2 plus ewentualnie dostawki) zawierające:

 1. pokój z aneksem kuchennym

 2. sypialnię

 3. łazienkę z wydzielonym WC

Moduły rodzinne mogą być zaprojektowane jako oddzielne budynki (jednostki autonomiczne)
1.1.4.1.3. Część administracyjna

 • 4 pokoje biurowe 2 osobowe

 • sanitariaty

 • zaplecze socjalne

Część administracyjna może być zaprojektowana jako element wydzielony funkcjonalnie, dysponujący odrębnym wejściem i parkingiem. Nie powinien być jednak osobną kubaturą.
1.1.4.1.4. Elementy dodatkowe

 • parking dla rowerów w postaci zadaszonej wiaty wyposażonej w elementy służące do zabezpieczenia rowerów przed kradzieżą.

 • zewnętrzny (nieogrzewany) magazyn podzielony na boksy na dobytek ofiar klęsk żywiołowych

 • plac zabaw dla dzieci

 • zadaszona wiata na grilla

 • miejsce na ognisko


1.1.4.1.5. Miejsca postojowe

 1. 4 miejsca postojowe dla autokarów

 2. 6 miejsc postojowych dla samochodów osobowych pracowników Centrum

 3. ok. 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych gości


1.1.4.1.6. Proponowana wielkość pomieszczeń


Lp.

Nazwa pomieszczenia

Min. powierzchnia użytkowa

1

Pokoje 4 osobowe

18 m2

2

Pokoje 2 osobowe

14 m2

3

Sale dydaktyczne

60 m2

4

Świetlica/ jadalnia

60 m2

5

Moduł rodzinny

45 m2


1.1.4.2. Obiekty średniej wielkości zlokalizowane poza Wrocławiem
1.1.4.2.1. Baza noclegowa dla grup zorganizowanych

 • zakwaterowanie dla 60 dzieci (dwie klasy po 30 dzieci) wraz z opiekunami i kierowcami autokarów.

 • pokoje dla dzieci 4 osobowe z łazienka wspólną dla 2 pokoi z wydzielonym osobno WC

 • pokoje dla wychowawców i kierowców – 2 osobowe z własną łazienką

 • 4 pokoje 2 osobowe dla dodatkowych gości

 • recepcja wraz zapleczem dla 2 pracowników.

 • zespół sanitariatów ogólnodostępnych.

 • świetlica/stołówka z zapleczem cateringowym dla obsługi w/w grup.

 • dwie sale dydaktyczne przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych z możliwością połączenia w jedną większą wraz ze świetlicą/stołówką.

 • pomieszczenia magazynowe w zakresie niezbędnym do obsługi kampusu.

 • pomieszczenia techniczne.


1.1.4.2.2. Baza noclegowa dla rodzin
4 moduły dla rodzin (układ 2+2 plus ewentualnie dostawki) zawierające:

 1. pokój z aneksem kuchennym

 2. sypialnię

 3. łazienkę z wydzielonym WC

Moduły rodzinne mogą być zaprojektowane jako oddzielne budynki (jednostki autonomiczne)
1.1.4.2.3. Elementy dodatkowe

 • parking dla rowerów w postaci zadaszonej wiaty wyposażonej w elementy służące do zabezpieczenia rowerów przed kradzieżą.

 • zewnętrzny (nieogrzewany) magazyn podzielony na boksy na dobytek ofiar klęsk żywiołowych

 • plac zabaw dla dzieci

 • zadaszona wiata na grilla

 • miejsce na ognisko1.1.4.2.4. Miejsca Postojowe

 • 2 miejsca postojowe dla autokarów

 • 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych pracowników Centrum

 • ok. 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych gości1.1.4.2.5. Proponowana wielkość pomieszczeń


Lp.

Nazwa pomieszczenia

Min. powierzchnia użytkowa

1

Pokoje 4 osobowe

18 m2

2

Pokoje 2 osobowe

14 m2

3

Sale dydaktyczne

60 m2

4

Świetlica/ jadalnia

60 m2

5

Moduł rodzinny

45 m2


1.1.4.3. Obiekty najmniejszej wielkości zlokalizowane poza Wrocławiem
1.1.4.3.1. Baza noclegowa dla grup zorganizowanych

 • zakwaterowanie dla 30 dzieci wraz z opiekunami i kierowcą autokaru.

 • pokoje dla dzieci 5 osobowe z łazienka wspólną dla 2 pokoi z wydzielonym osobno WC

 • pokoje dla wychowawców i kierowcy – 2 osobowe z własną łazienką

 • zespół sanitariatów ogólnodostępnych.

 • świetlica/stołówka z zapleczem cateringowym dla obsługi w/w grupy.

 • pomieszczenia magazynowe w zakresie niezbędnym do obsługi kampusu.

 • pomieszczenia techniczne.


1.1.4.3.2. Elementy dodatkowe

 • parking dla rowerów w postaci zadaszonej wiaty wyposażonej w elementy służące do zabezpieczenia rowerów przed kradzieżą.

 • plac zabaw dla dzieci

 • zadaszona wiata na grilla

 • miejsce na ognisko


1.1.4.3.3. Miejsca postojowe

 • 1 miejsca postojowe dla autokaru

- 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych
1.1.4.3.4. Proponowana wielkość pomieszczeń


Lp.

Nazwa pomieszczenia

Min. powierzchnia użytkowa

1

Pokoje 5 osobowe

20 m2

2

Pokoje 2 osobowe

14 m2

4

Świetlica/ jadalnia

60 m21.2.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

W projekcie zagospodarowania terenu należy określić podstawowe relacje pomiędzy poszczególnymi elementami takimi jak: 1. budynki

 2. miejsca postojowe

 3. drogi

 4. elementy małej architektury

 5. orientacja względem stron świata


1.2.2. Wymagania dotyczące architektury

Nie wprowadza się istotnych ograniczeń w sposobie kształtowania brył budynków. Wszystkie obiekty powinny być spójne pod względem wizualnym.


1.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji budynków

Na tym etapie opracowania nie wprowadza się ograniczeń co do technologii wykonania poszczególnych obiektów, pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami.


1.2.4. Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych

a) instalacje sanitarne: • wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna ( z całorocznym normowaniem temp. i odzyskiem energii ),

 • Instalacje grzewcze niskotemperaturowe oparte o alternatywne źródło ciepła np. pompa ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym

 • Instalacje wod.-kan. - oparte o alternatywna źródła ciepła

 • stacja uzdatniania wody dla całego obiektu.

b) instalacje elektryczne wewnętrzne:

 • instalacja oświetlenia podstawowego,

 • instalacja oświetlenia awaryjnego,

 • instalacja gniazd wtykowych 230V,

 • instalacja gniazd dedykowanych z UPS,

 • instalacja siłowa,

 • instalacja ochrony przepięciowej,

 • instalacja ochrony od porażeń,

 • instalacja odgromowa,

c) instalacje teletechniczne wewnętrzne:

 • instalacja sieci lokalnej LAN,

 • instalacja sieci telefonicznej,

 • sygnalizacja włamania i napadu,

 • instalacja telewizji dozorowej,

 • automatyka i sterowanie urządzeń technicznych.


1.2.5. Wymagania dotyczące przyłączy, sieci oraz instalacji zewnętrznych

Zakłada się wyposażenie budynków w następujące media: • zasilanie w energię elektryczną

 • oświetlenie terenu

 • instalacje teletechniczne,

 • zasilanie budynku wodą – z wodociągu lokalnego

 • przyłącze kanalizacji sanitarnej – optymalnie odprowadzenie oczyszczonych wód do lokalnego odbiornika poprzez oczyszczalnię biologiczną alternatywnie do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej

 • przyłącze kanalizacji deszczowej - optymalnie odprowadzenie podczyszczonych wód do lokalnego odbiornika

 • rozważyć alternatywnie zasilanie awaryjne w postaci ogniw fotowoltaicznych

 • instalacja dozorowa obiektu i otoczenia (kamery instalowane na nowym obiekcie),


1.2.6. Wymagania dotyczące wyposażenia

a) wyposażenie zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń dydaktycznych umożliwiające ewentualną zmianę aranżacji i funkcji,

b) pokoje hotelowe

łóżka, krzesła, biurka, szafy, regały itp.

c) sanitariaty

umywalki, natryski, miski ustępowe itp.


2. Część informacyjna
2.1. Przepisy prawne i normy związane

- dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.


2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania

a) kopia mapy zasadniczej:- Inwestor nie posiada kopii mapy zasadniczej – patrz pkt. 1.1.2

b) wyniki badań gruntowo-wodnych:- Inwestor nie posiada dokumentacji geotechnicznej – patrz pkt. 1.1.3,

c) zalecenia konserwatora zabytków:

- Inwestor nie posiada informacji na temat ochrony konserwatorskiej – patrz pkt. 1.1.3

d) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska:- Inwestor nie posiada informacji na temat ochrony środowiska przyrodniczego – patrz pkt. 1.1.3,

e) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości:- Inwestor nie posiada informacji na temat obsługi komunikacyjnej – patrz pkt. 1.1.2,

f) inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych istniejących w sąsiedztwie:- Inwestor posiada informacji na temat obiektów - patrz pkt. 1.1.2,

g) warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych:- Inwestor nie posiada warunków technicznych – patrz pkt. 1.1.2
W zakresie projektu należy przewidzieć co najmniej następujące opracowania:

 • Projekt zagospodarowania terenu.

 • Architektura z kolorystyką elewacji.


V. Maksymalny planowany koszt Konkursu:
Maksymalnym planowanym kosztem realizacji Konkursu jest kwota 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Maksymalny planowany koszt realizacji Konkursu jest równoznaczny z maksymalną kwotą przeznaczoną przez Organizatora Konkursu na sumę wynagrodzeń dla Wykonawców, którzy zajmą pierwsze , drugie i trzecie miejsce w konkursie.
VI. Warunki, jakie muszą spełniać uczestnicy Konkursu:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które spełnią poniższe warunki:


 1. złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia, w tym posiadają uprawnienia lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia w branży architektonicznej oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

 3. posiadają doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługą polegającą na opracowaniu wizualizacji obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej większej niż 1.000 m2 (z wyłączeniem obiektów handlowych), z potwierdzeniem inwestora, że prace projektowe zostały wykonane należycie.

2. Uczestnicy Konkursu mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, przy czym:
 1. W przypadku ubiegania się wspólnie o zamówienie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 2. stosuje się do nich łącznie zasady dotyczące uczestnika Konkursu,

 3. wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisany przez pełnomocnika działającego w ich imieniu,

 4. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym przez nich pełnomocnikiem,

 5. w przypadku wyboru pracy konkursowej, Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, może żądać umowy regulującej współpracę pomiędzy nimi.


VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych im wymagań:
1. Ocena spełnienia warunków udziału w Konkursie dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ust. 4.
2. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania wniosku
o dopuszczenie do udziału w Konkursie pod następującym warunkiem:

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VI regulaminu konkursu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt VI regulaminu konkursu, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i składania ofert.


3. W celu udokumentowania swej wiarygodności, doświadczenia i zdolności do realizacji Konkursu, Uczestnicy Konkursu przedłożą następujące dokumenty:


    1. Oświadczenia że Uczestnik Konkursu spełnia warunki udziału w Konkursie, określone
     według załącznika nr 2 oraz załącznika nr 4 do Regulaminu,

    2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług projektowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługą stanowiącym przedmiot Konkursu, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że prace projektowe zostały wykonane należycie, według załącznika nr 3 do Regulaminu. W celu spełnienia tego warunku należy wykazać się wykonaniem co najmniej 1 usługi polegającą na opracowaniu wizualizacji obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej większej niż 1.000 m2 (z wyłączeniem obiektów handlowych), z potwierdzeniem inwestora, że prace projektowe zostały wykonane należycie.


VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Uczestnikami Konkursu, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz udzielania wyjaśnień:
1. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Uczestnikami Konkursu, jest Dariusz Koprowski - odpowiedzialny za sprawy merytoryczne i proceduralne, tel. +48 71 777 89 10
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Uczestnicy Konkursu przekazują za zachowaniem formy pisemnej.
3. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Regulaminu w zakresie sposobu przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz w pozostałych kwestiach dotyczących Regulaminu, w tym sposobu przygotowania i złożenia pracy konkursowej w terminie do dnia 27 czerwca 2014 r.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Zamawiający udzieli jednocześnie odpowiedzi wszystkim Uczestnikom Konkursu, którym doręczono Regulamin, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej www.aglomeracja.wroclaw.pl
6. Pytania Uczestników Konkursu oraz odpowiedzi Zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

7. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie między Zamawiającym a Uczestnikiem Konkursu, również pocztą elektroniczną na adres dariusz.koprowski@aglomeracja.wroclaw.pl, pod warunkiem potwierdzenia treści na piśmie – niezwłocznego dostarczenia lub przesłania własnoręcznie podpisanej treści pocztą.


IX. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz prac konkursowych:
1. Sposób składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz prac konkursowych:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zwane dalej Wnioskami, wraz
z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami, należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu rozpatrzenia wniosków.

Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:


1.1 Koperta zewnętrzna:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej,

ul. Gabrieli Zapolskiej 4, lok 131

50-032 Wrocław,

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na prace projektowe wraz z pracą projektową „Opracowanie koncepcji budowy Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusy Edukacyjne” Nie otwierać przed 22.08.2014 r. godzina 1130
1.2. Koperta wewnętrzna, zawierająca Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

/ nazwa Uczestnika Konkursu i jego adres /

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej,

ul. Gabrieli Zapolskiej 4, lok 131

50-032 Wrocław,

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na prace projektowe wraz z pracą projektową „Opracowanie koncepcji budowy Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusy Edukacyjne”.


1.3. Pracę konkursową należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia prac konkursowych. Opakowanie może zawierać tylko jedną pracę konkursową. Opakowanie, plansze, część opisową i okładkę płyty CD należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem wykonawcy lub nazwą firmy Uczestnika Konkursu oraz adresem: ul. Gabrieli Zapolskiej 4, lok 131 50-032 Wocław „Opracowanie koncepcji budowy Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej

2. Miejsce i termin składania Wniosków oraz prac konkursowych:


2.1 Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i pracą konkursową, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Gabrieli Zapolskiej 4, lok 131 50-032 Wrocław do dnia 22.08.2014 r. do godziny 1100.
2.2 Uczestnicy Konkursu składają Wnioski osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską.
2.3 Otwarcie złożonych Wniosków oraz prac konkursowych nastąpi w pod adresem: ul. Gabrieli Zapolskiej 4, lok 156 50-032 Wrocław, w dniu 22.08.2014 r. do godziny 1130.

2.4 Prace konkursowe złożone po terminie opisanym w pkt 2.1 nie podlegają ocenie i zostaną niezwłocznie zwrócone Uczestnikom Konkursu bez otwierania,


2.5 Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniach zamkniętych.
3. Wycofanie pracy konkursowej lub jej zmiany:
1) Uczestnik Konkursu może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej pracy konkursowej pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania prac konkursowych,
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana praca konkursowa – oznakowane dodatkowo dopiskiem „Zmiana”,
3) Uczestnik Konkursu ma prawo przed upływem terminu składania prac konkursowych wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „Wycofanie”,
4) koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po stwierdzeniu poprawności postępowania Uczestnika Konkursu oraz zgodności ze złożoną pracą konkursową zostaną do niej dołączone, koperty wycofanych prac konkursowych nie będą otwierane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu,
5) koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu pracy konkursowej Uczestnika Konkursu, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do pracy konkursowej.

4. Sąd Konkursowy na podstawie dokumentów zawartych we Wniosku, kwalifikuje do dalszego udziału w Konkursie wyłącznie Uczestników Konkursu, którzy:


3.1 spełniają warunki określone w rozdziale VI Regulaminu,


  1. złożą oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII Regulaminu,
  1. nie są członkami Sądu Konkursowego

5. O wyniku kwalifikacji Sąd Konkursowy niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu,


z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.
X. Zakres rzeczowy i forma opracowania pracy konkursowej oraz sposób prezentacji pracy:
1. Zakres rzeczowy pracy konkursowej- Wymagania dotyczące projektu

1.1. Część graficzna:

a) koncepcję należy opracować w formie książkowej drukowanej i elektronicznej, w co najmniej dwóch wersjach,

b) układ i grafika rysunków powinna czytelnie obrazować przyjęte rozwiązania,

d) koncepcja powinna zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100

- rzut dachu,

- charakterystyczne przekroje (min. 2) dla każdego z budynków wyjaśniające przyjęte rozwiązania konstrukcyjne budynku w skali 1:100,

- wszystkie elewacje budynków projektowanych w skali 1:100,

- część prezentacyjna widoku aksonometrycznym lub perspektywicznym z zewnątrz każdego zadania inwestycyjnego tj. wizualizacje ( po 3 wizualizacje obiektów i co najmniej jeden widok aksonometryczny lub perspektywiczny koncepcji zagospodarowania terenu w ujęciu „z lotu ptaka” dla każdego z kompleksu budynków – razem 12 wizualizacji)
1.2 Część opisowa:

a) koncepcja powinna zawierać opis techniczny opracowany w formie książkowej i elektronicznej,

b) opis powinien zawierać:

- opis koncepcji zagospodarowania, układu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu dla obszaru objętego opracowaniem wraz z ewentualnymi powiązaniami zewnętrznymi,

- opis rozwiązań funkcjonalnych,

- opis przyjętych rozwiązań technologicznych, technicznych i materiałowych

- opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych zewnętrznych,

- opis przyjętych rozwiązań materiałowych i technicznych wewnętrznych,

- opis funkcjonalny wraz z zestawieniem powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i kubatur dla każdego z zadań,

- opis elementów konstrukcyjnych, wykończenia, wyposażenia i instalacji wewnętrznych wraz z opisem przyjętego systemu ogrzewania dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,

- opis charakterystyki ekologicznej i przyjętych systemów pozyskiwania i ochrony energii dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,

- bilans zużycia mediów podczas eksploatacji zaprojektowanych obiektów w skali 1 roku kalendarzowego dla każdego z zadań inwestycyjnych,

c) dodatkowo należy załączyć do opisu zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczeń,

d) krótką informację o wpływie przyjętego rozwiązania projektowego na środowisko.

1.3 Część kosztowa zawierającą co najmniej:
szacunek kosztów poszczególnych obiektów o stopniu szczegółowości odpowiadającym tej fazie opracowania tj. wskaźnikowe kosztorysy w zakresie budowlanym, instalacyjnym
i niezbędnych elementów zagospodarowania terenu (w tym również powiązania komunikacyjnego i instalacyjnego z układem uzbrojenia technicznego poza obszarem opracowania) dla każdego zadania.

2. Forma pracy konkursowej oraz sposób jej prezentacji:


1) część opisową oraz część kosztową pracy konkursowej należy przedstawić w technice trwałej na formacie A4, oprawionej w przezroczyste okładki,
2) część rysunkową i część prezentacyjną pracy konkursowej należy przedstawić w technice trwałej w sposób czytelny, na sztywnych planszach o grubości do 0,5 cm i wymiarach 100 cm x 70 cm lub większych, z otworami o średnicy od 0,2 cm do 1 cm wykonanymi w odległości po 5 cm od górnej i bocznych krawędzi plansz,
3) oprócz formy opisanej w pkt 1) i 2), wszystkie części pracy konkursowej należy przekazać w wersji cyfrowej na nośniku CD umożliwiającej prezentację oraz publikację prac (format plików – pdf),
4) skala poszczególnych rysunków powinna być następująca:
a) koncepcje i projekty zagospodarowania terenu - skala 1:500,
b) rzuty, przekroje i elewacje - skala 1:100.
5) prezentowane rozwiązania projektowe nie mogą stać w sprzeczności
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami,
6) wszystkie strony części opisowej i kosztowej oraz wszystkie plansze części rysunkowej
i prezentacyjnej muszą być opisane imieniem i nazwiskiem wykonawcy lub nazwą firmy.
7) Poza imieniem i nazwiskiem wykonawcy lub nazwą firmy Uczestnika Konkursu, żadna strona części opisowej i kosztowej oraz żadna plansza części rysunkowej i prezentacyjnej nie może posiadać innych oznakowań np. adresu firmy, telefonu itp.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania prac konkursowych jako częściowych, wariantowych bądź równoważnych.
XI. Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Przy ocenie prac konkursowych Sąd Konkursowy będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Sposób zagospodarowania terenu oraz funkcjonalność obiektów – waga 50 %; w ramach tego kryterium oceniane będzie:

b) sposób powiązania komunikacyjnego i infrastruktury technicznej

c) efektywność wykorzystania przestrzeni,
d) stopień oddziaływania przyjętych rozwiązań na środowisko.
e) zgodność z założeniami szczegółowego opisu przedmiotu Konkursu (rozdz. IV Regulaminu) oraz funkcjonalność rozplanowania funkcji i pojedynczych pomieszczeń w poszczególnych obiektach,
f) optymalizacja powierzchni komunikacji wewnętrznej, funkcji technicznej
i gospodarczej oraz przestrzeni niezwiązanych bezpośrednio z podstawową funkcją poszczególnych obiektów,
g) sposób udostępnienia projektowanych obiektów dla osób niepełnosprawnych,
h) sposób zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników poszczególnych obiektów,
2) Estetyka rozwiązań architektonicznych – waga 25 %; w ramach tego kryterium oceniane będzie:
a) walory kompozycyjne obiektów

b) walory estetyczne poszczególnych obiektów wynikające z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, funkcjonalnych i materiałowych oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań architektonicznych.


3) Ekonomika realizacji i eksploatacji inwestycji – waga 25 %; w ramach tego kryterium oceniane będzie:
a) bilans zużycia mediów podczas eksploatacji zaprojektowanych obiektów w skali
1 roku kalendarzowego dla każdego z zadań,
b) stopień trudności i kosztów bieżącego utrzymania obiektów i remontów eksploatacyjnych,
c) poziom szacowanych kosztów realizacji każdego z zadań,
2. Dla każdego z kryteriów opisanych w pkt 1) – 3) każdy z członków Sądu Konkursowego indywidualnie przyznaje badanej pracy konkursowej punkty w ilości od 0 do 5.

3. Łączna ilość punktów przyznana badanej pracy konkursowej zostanie obliczona według wzoru:


P = P1 x W1 + P2 x W2 + P3 x W3
gdzie:
P – łączna ocena punktowa pracy konkursowej,
P1 – suma punktów przyznanych przez sędziów Sądu Konkursowego w kryterium opisanym w ust. 1 pkt 1),
W1 – waga kryterium opisanego w ust. 1 pkt 1),
P2 – suma punktów przyznanych przez sędziów Sądu Konkursowego w kryterium opisanym w ust. 1 pkt 2),
W2 – waga kryterium opisanego w ust. 1 pkt 2),
P3 – suma punktów przyznanych przez sędziów Sądu Konkursowego w kryterium opisanym w ust. 1 pkt 3),
W3 – waga kryterium opisanego w ust. 1 pkt 3),
XII. Sąd Konkursowy:
1. Oceny prac konkursowych dokonywać będzie dziesięcioosobowy Sąd Konkursowy, powołany przez Prezesa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej w skład, którego wejdą przedstawiciele Gmin członków Stowarzyszenia oraz Zarząd Stowarzyszenia
2. Do obowiązków Sądu Konkursowego należy:
1) ocena spełniania przez Uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie Konkursu oraz dopuszczenie Uczestników do Konkursu,

2) ocena prac konkursowych,

3) opracowanie opinii o pracach konkursowych,

4) wybór najlepszej pracy konkursowej,

5) wskazanie prac nagrodzonych wraz z ustaleniem rodzaju i wysokości nagród oraz udzielenie rekomendacji pracy, która uzyska najwyższą ilość punktów,

6) przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu,

7) przeprowadzenie dyskusji pokonkursowej,

8) przygotowanie wniosku o ewentualne unieważnienie konkursu.


3.Zamawiający zastrzega sobie ocenę prac w zmienionym składzie w przypadku nieobecności danego członka Sądu Konkursowego.
XIII. Rodzaj i wysokość oraz termin wypłaty nagród:
1. Zamawiający ustala następujący rodzaj i wysokość nagród:


 1. I nagroda - nagroda finansowa dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa uzyska największą ilość punktów, w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 2. II nagroda - nagroda finansowa dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa uzyska drugą w kolejności ilość punktów, w kwocie 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
 1. III nagroda - nagroda finansowa dla Uczestnika Konkursu, którego praca konkursowa uzyska trzecią w kolejności ilość punktów, w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

2. W szczególności Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagród, jeśli prace konkursowe nie spełnią oczekiwań Zamawiającego tj. nie uzyskają minimum 40% maksymalnej liczby punktów.


3. Wypłaty nagród finansowych zostaną dokonane przelewem na konta bankowe wskazane we Wniosku, w terminie nie wcześniej niż 15 dni oraz nie później niż 30 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu i wyboru nagrodzonych prac konkursowych.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych – wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku oraz z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.5. Zamawiający zaprosi Uczestników Konkursu, których prace konkursowe zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce w konkursie oraz rekomendację sądu konkursowego, do podpisania umowy. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
XIV. Postanowienia dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do prac konkursowych wraz ze szczególnym uwzględnieniem pól eksploatacji prac konkursowych oraz inne istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy:
1. Uczestnicy Konkursu których prace konkursowe zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce przekażą Zamawiającemu nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe, w zakresie niezbędnym do wystawienia i publikacji prac konkursowych określone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Nagrodzone prace konkursowe posłużą między innymi do wykonania na ich podstawie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych z prawem do wielokrotnej realizacji projektu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
2. Prace nagrodzone mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego w całości lub fragmentarycznie do prezentacji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu w formie materiałów promocyjnych bez wynagrodzenia dla ich Autorów.
XV. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia Konkursu:
1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona w stronie internetowej Zamawiającego www.aglomeracja.wroclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń koło lokalu nr 131, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.
2. Każdy z Uczestników Konkursu zostanie niezwłocznie powiadomiony o rozstrzygnięciu Konkursu.
XVI. Poprawki i uzupełnienia Regulaminu Konkursu:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania prac konkursowych, zmodyfikować treść regulaminu Konkursu, przy czym:
1) każda taka modyfikacja będzie integralną częścią Regulaminu,
2) dokonana w ten sposób modyfikacja będzie przekazana niezwłocznie wszystkim Uczestnikom Konkursu oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.aglomeracja.wroclaw.pl
3) jeżeli w wyniku zmiany treści Regulaminu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający może przedłużyć termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz termin składania prac konkursowych o czas niezbędny do wprowadzenia zmian wynikających z modyfikacji treści Regulaminu Konkursu,
4) o przedłużeniu terminu składania prac konkursowych Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Uczestników Konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego www.aglomeracja.wroclaw.pl
5) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Uczestników Konkursu.
XVII. Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Ustawy, prawa budowlanego i Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące załączniki:


 1. załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (wzór),

 2. załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

 3. załącznik nr 3 – Wykaz opracowań projektowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat,

 4. załącznik nr 4 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień

 5. Załącznik nr 5 – Projekt Umowy

Opracował: Zatwierdził:

....................................

................................., dnia ........................, 2014 r


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej,

ul. Gabrieli Zapolskiej 4, lok 131

50-032 Wrocław


WNIOSEK

o dopuszczenie do udziału w Konkursie na „Opracowanie koncepcji budowy Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej”
1. Dane Uczestnika Konkursu:
Nazwa: ..................................................................................................................

..................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

NIP: .................................................. REGON: ..............................................

Telefon: .................................................. Fax: .....................................................
e-mail: ....................................................
2. Stosownie do ustaleń Regulaminu Konkursu, wnoszę o udział w konkursie na opracowanie koncepcji budowy Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów Edukacyjnych.

4. Oświadczamy, że:

1) Zapoznaliśmy się z zapisami Regulaminu Konkursu i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
2) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania wniosku i pracy konkursowej.
3) Numer konta bankowego, na które należy wpłacić nagrodę: ................................................................

...................................................................

/ pieczątka i podpis osoby uprawnionej/

................................., dnia ........................, 2014 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

...........................................................


...........................................................
...........................................................

/nazwa i adres Uczestnika Konkursu/OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW KONKURSU

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie na „Opracowanie koncepcji budowy Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej –Kampusów edukacyjnych”,


Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany spełnia warunki konkursu, tj.:
1) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...................................................................

/ pieczątka i podpis osoby uprawnionej/
................................., dnia .............................., 2014 r.

(miejscowość)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

...........................................................


...........................................................
...........................................................

/nazwa i adres Uczestnika Konkursu/WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH
3 LAT SPEŁNIAJĄCYCH WARUNEK OKREŚLONY W REGULAMINIE KONKURSUL.p.

Rodzaj i zakres wykonanego projektu

Wartość wykonanego projektu brutto

Daty realizacji
(od – do)

Nazwa Zamawiającego

1

2

3


Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli opracowań projektowych.

.....................................................................

/ pieczątka i podpis osoby uprawnionej/


................................., dnia ........................, 2014 r.

(miejscowość)

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu

...........................................................


...........................................................
...........................................................

/nazwa i adres Uczestnika Konkursu/


OŚWIADCZENIE DOT. POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Oświadczam/my, że posiadamy uprawnienia lub dysponuję/emy osobami posiadającymi uprawnienia w branży architektonicznej oraz przynależę/emy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.


.............................................................

/pieczątka i podpis osoby uprawnionej/

................................., dnia ........................, 2014 r.

(miejscowość)

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu

Umowa nr ….. (PROJEKT)
Zawarta w dniu ................... we Wrocławiu pomiędzy:
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gabrieli Zapolskiej 4 lok. 131

zwanym dalej „Zamawiającym

reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. reprezentowanym przez:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym/-ą w dalszej części umowy „Wykonawcą

o następującej treści:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie koncepcji budowy „Centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – kampusów edukacyjnych”

2. W ramach wskazanego w ust. 1 przedmiotu Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszego dzieła na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.


3. Wykonawca dostarczy kompletne dzieło zgodne z terminem określonym w Regulaminie Konkursu.

§2.


1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac określonych w § 1 ust. 2 wynosi …………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………….. złotych).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie dodatkowe koszty, podatki i opłaty, które Wykonawca poniesie w trakcie wykonywania niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich ww. polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarza dzieła.

4. Wykonawca nie może żądać żadnych dodatkowych płatności ponad kwotę określoną w ust. 15. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone po wykonaniu usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 w drodze przelewu na konto Wykonawcy z nie później niż 30 dni od dnia daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.
§3.
W przypadku nie podjęcia się wykonania umowy przez Wykonawcę w całości lub części, Zamawiający nałoży na wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia.
§4.
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 2 umowy na Zamawiającego przejdą autorskie prawa majątkowe do opracowania wskazanego w § 1 umowy (zwanego dalej projektem) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawa pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), a w szczególności w zakresie:

  1. utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym wersji papierowej (kserowanie skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką dokumentację projektową utrwalono:

   1. sprzedaż lub użyczanie oryginału projektu albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono,

   2. wprowadzenie projektu lub jego części do pamięci komputerów w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego,

   3. zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego,

  2. rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w pkt 1 –
   publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

  3. korzystania na własny użytek;

 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, na wszelkich polach eksploatacji majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej, która posłuży do wykonania na jej podstawie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych z prawem do wielokrotnej realizacji projektu w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.

 2. Zamawiający będzie miał prawo zamieszczenia wersji elektronicznej dokumentacji na własnej stronie internetowej oraz wszelkich innych stronach internetowych i środkach masowego przekazu w celu wyłonienia wykonawcy projektów architektoniczno – budowlanych oraz prac związanych z realizacją zadania objętego opracowaną dokumentacją.
 1. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

 2. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym
  w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.

 3. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność egzemplarza projektu, która zostanie Zamawiającemu wydana w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do opracowanego w ramach niniejszej umowy projektu w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw.

8. Wykonawca oświadcza, iż projekt jest wytworem jego twórczej działalności i nie narusza praw autorskich osób trzecich, ponadto wszystkie uprawnienia, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie, do projektu księgi znaku przysługują wyłącznie Wykonawcy oraz nie są ograniczone prawami osób trzecich.

9.Wykonawca niniejszym udziela zezwolenia na dokonywanie przez Zamawiającego we własnym zakresie zmian w projekcie.

§5
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są z ramienia Zamawiającego:

Dariusz Koprowski, tel. 534 303 988, dariusz.koprowksi@aglomeracja.wroclaw.pl

Aneta Kęska, tel. 536 202 455, aneta.keska@aglomeracja.wroclaw.pl

§6.

1. Do umowy ma zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.).2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

Umowę sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna