Regulamin Konkursu na znak graficzny dla Certyfikatu ukePobieranie 10.16 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.16 Kb.
Regulamin Konkursu na znak graficzny dla Certyfikatu UKE

wersja uzupełniona (5 listopada 2008 r.)

  

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa we współpracy z Gazetą Wyborczą 00-732 Warszawa ul. Czerska 8/10, Sieciaki.pl, ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa oraz Fundacji Kidprotect.pl, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice.2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dzieci i młodzieży.

3. Konkurs trwa od 4 listopada do 28 listopada 2008 r.

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie własnoręcznych, nigdzie niepublikowanych wcześniej prac ilustrujących „Bezpieczny Internet”, „Bezpieczny telefon” lub „Uczciwy transfer”.

6. Rysunki w formie papierowej lub elektronicznej należy przesłać z dopiskiem „Najmłodsi do dzieła” do: 28 listopada 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego), w formie papierowej na adres Urzędu:

Urząd Komunikacji Elektronicznej


ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres: kompel@sieciaki.pl

7. Prace powinny zawierać dodatkowo informacje dotyczące autora:


  • Imię i Nazwisko

  • Wiek

  • Adres

  • Telefon lub adres do korespondencji.

8. Oceny prac dokona powołane przez organizatorów jury.

9. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody:

Kategoria: „ Bezpieczny Internet”


Kategoria: „Bezpieczny telefon”

  • I miejsce – Netbook

  • II miejsce – Telefon komórkowy Sony Ericsson

  • III miejsce – iPod

Kategoria: „Uczciwy transfer”

  • I miejsce – Netbook

  • II miejsce – Telefon komórkowy Sony Ericsson

  • III miejsce – iPod

Nagrody dodatkowe i wyróżnienia: Gry komputerowe oraz Multimedialne kursy języka angielskiego.

10. Nagrody i wyróżnienia zostaną przekazane po weryfikacji danych osobowych na podstawie dokumentu tożsamości opiekuna.

11. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatorów wraz z prawem do ich bezpłatnego wykorzystania w realizacji programu Certyfikat UKE.

12. Nagrodzone prace oraz podsumowanie konkursu zostanie zamieszczone na łamach lutowego wydania magazynu „Totally Spies. Odlotowe Agentki” oraz na łamach Gazety Wyborczej.13. Fundatorami nagród są:

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna