Regulamin konkursu plastycznego „Segreguję Mazury ratuję!”Pobieranie 46.26 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar46.26 Kb.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Segreguję - Mazury ratuję!”

organizowanego w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Projektu

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych

wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny „Segreguję - Mazury ratuję!”§ 2

Celem konkursu jest popularyzacja idei racjonalnej gospodarki odpadami oraz przygotowanie mieszkańców z 12 gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

§ 3

Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku.§ 4

Konkurs plastyczny „Segreguję - Mazury ratuję!” organizowany jest w ramach „Programu edukacji ekologicznej dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

§ 5

Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 1. przedszkola (od 3 do 6 lat)

 2. szkoły podstawowe (od 7 do 12 lat)

 3. gimnazja (od 13 do 15 lat)

 4. szkoły ponadgimnazjalne (od 16 do 19 lat)

§6

Tematem pracy są korzyści wynikające z segregacji odpadów.

§7

Formy prac plastycznych: 1. plakat – wszystkie kategorie wiekowe

 2. komiks – uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

§8

 1. Uczestnik konkursu powinien:

 • dostarczyć pracę plastyczną w formacie nie większym niż A3 lub komiks zawierający od 6 do 12 okienek;

 • podać na odwrocie pracy imię i nazwisko oraz tytuł pracy;

 • dołączyć do pracy czytelnie wypełniony formularz zgłoszenia. Formularz można pobrać w Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Parkowa 12 lub na stronie www.cee.elk.pl i www.eko-mazury.elk.pl/edukacja

 1. Dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i ewentualnego przyznania nagród. Poprzez podanie danych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.

 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację jego wszystkich warunków.

§9

Konkurs ma charakter dwuetapowy:Etap 1:

Spośród prac ze szkół i przedszkoli leżących na terenie 12 gmin należących do Związku Międzygminnego* „Gospodarka Komunalna” - wyłonione zostaną po trzy najlepsze prace w każdej kategorii konkursowej i wiekowej z każdej gminy, które zakwalifikują się do etapu 2.Etap 2:

Spośród prac wyłonionych w etapie 1 wybrane zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii konkursowej i wiekowej.

§10


 1. Prace na etapie 1 należy dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Koordynatora lub przesłać pocztą z dopiskiem Konkurs Plastyczny „Segreguję - Mazury ratuję! w terminie do 30 kwietnia 2012r. Dane adresowe Gminnych Koordynatorów konkursu zamieszczamy poniżej.


Lista Gminnych Koordynatorów konkursu

Gmina

Placówka koordynująca

Adres placówki

Dyrektor szkoły

Koordynator

Telefon

Miasto Ełk

Szkoła Podstawowa nr 4

im. W.Szafera w Ełkuul. Prof.W.Szafera 2

19-300 EłkWanda Zofia Wojnowska

-

87 621 68 85

Gmina Ełk

Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach

ul. Szkolna 4 19-300 Woszczele

Maria Nowacka


-

87 619 42 21

Biała Piska

Zespół Szkół w Drygałach

ul. Szkolna 2

12-230 Biała PiskaAndrzej Rosiński

Grażyna Wysocka

87 425 80 01

Świętajno

Szkoła Podstawowa

im. I.Krasickiego

w Świętajnie


Świętajno 54a

19-411 ŚwiętajnoBarbara Teresa Kapturczak

Barbara Świtaj Dorota Mucha

87 521 54 33

Stare Juchy

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach

ul. Mazurska 11

19-330 Stare JuchyAdam Lewicki


-

87 619 90 16 dyr.

87 619 90 26Kalinowo

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Kalinowie


ul. Kajki 1

19-314 KalinowoRyszard Podgórski

-

87 629 88 34

Gołdap

Gimnazjum nr 1

im. Noblistów Polskich

w Gołdapi


ul. Kościuszki 35

19-500 GołdapBożena Kalinowska

-

87 615 36 86

Olecko

Gimnazjum nr 2 w Olecku

ul. Słowiańska 1

19-400 OleckoAnna Siemiatycka

Wojciech Jegliński

87 520 20 86

Dubeninki

Szkoła Podstawowa

w Dubeninkachul. Szkolna 1

19-504 DubeninkiBarbara Ostapionek

-

87 615 81 54

Prostki

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

w Prostkach


ul. 1-go maja 19

19-335 ProstkiJarosław Ćwik

-

87 611 20 15

Kowale Oleckie

Szkoła Podstawowa

w Kowalach Oleckichul. Kościuszki 88

19-420 Kowale OleckieElżbieta Kucharzewska

-

87 523 82 12

Wieliczki

Publiczne Gimnazjum

im. Jana Pawła II

w Wieliczkach


ul. Lipowa 10a

19-404 WieliczkiStanisław Bucki

-

87 521 40 44 1. Prace na etapie 2 zostaną dostarczone przez Gminnego Koordynatora etapu 1 do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, ul. Parkowa 12, 19-300 Ełk w terminie 15 maja 2012 r. do godziny 16.00.

 2. W przypadku przesłania pracy pocztą, o zakwalifikowaniu go do konkursu decyduje data stempla pocztowego. Prace przysłane po terminie nie będą oceniane.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

§11

Zasady przyznawania nagród

 1. W 1 etapie zwycięzców wyłania Gminna Komisja Konkursowa powołana przez Gminnego Koordynatora konkursu.

 2. Na etapie 1 zostanie wyłonionych 3 zwycięzców każdej kategorii konkursowej i wiekowej z każdej gminy, którzy zakwalifikują się do etapu 2.

 3. Lista wyłonionych zwycięzców Konkursu Plastycznego „Segreguję - Mazury ratuję!” w etapie 1 zostanie ogłoszona 15 maja 2012r. w Internecie na stronie www.cee.elk.plwww.eko-mazury.elk.pl/edukacja

 4. O wyłonieniu zwycięzców 2 etapu konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 5. Komisja wybierze i przyzna nagrody za 3 najciekawsze prace w każdej kategorii konkursowej i wiekowej.

 6. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.

 7. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Konkursu Plastycznego „Segreguję - Mazury ratuję!” na etapie 2 odbędzie się 5 czerwca 2012r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.

 9. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.cee.elk.plwww.eko-mazury.elk.pl/edukacja

* 12 gmin członkowskich Związku: Miasto Ełk, gmina Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno, Wieliczki,


Dubeninki, Gołdap i Biała Piska.

Program edukacji ekologicznej dla Projektu Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku” Strona


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna