Regulamin Międzyszkolnego Konkursu „Geografia po angielsku” I. Postanowienia ogólne i cele konkursuPobieranie 5.75 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar5.75 Kb.
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu „Geografia po angielsku”

I. Postanowienia ogólne i cele konkursu.

  1. Międzyszkolny Konkurs „Geografia po angielsku” organizowany przez nauczycieli języka angielskiego i geografii z Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych z gminy Niedrzwica Duża.

  2. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań i kształtowania umiejętności kluczowych z zakresu języka angielskiego oraz geografii.

II. Warunki konkursu.

  1. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczestników z poszczególnych szkół.

  2. Konkurs ma charakter jednoetapowy i odbędzie się dnia 16 czerwca 2014 r. o godzinie 11.00 w Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 21a.

  3. Zakres treści obejmuje zagadnienia geograficzne w języku angielskim.

  4. Treści konkursowe są zawarte w dołączonych materiałach oraz dostępne na stronie internetowej Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej, w zakładce konkurs „Geografia po angielsku”.

  5. Konkurs ma formę pisemnych zadań testowych.

  6. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.

  7. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

  8. Prace zostaną sprawdzone przez komisję konkursową w ciągu 7 dni, a wyniki zamieszczone na stronie internetowej Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej oraz przesłane do poszczególnych szkół.

III. Zgłoszenia uczniów prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 12 czerwca 2014 roku na adres sekretariatgimnazjumniedrzwica@op.pl. Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce konkurs „Geografia po angielsku”.

IV. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce konkurs „Geografia po angielsku”.V. Kontakt – dodatkowe informacje uzyskać można u organizatorów konkursu: pani Moniki Wiechnik (monikawiechnik@wp.pl) oraz pani Moniki Maciejki (monikamaciejka@wp.pl).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna