Regulamin Promocji: Turbo cena – realne upustyPobieranie 13.81 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar13.81 Kb.

Regulamin Promocji: Turbo cena – realne upusty.

Turbo cena – realne upusty są akcją promocyjną, nagradzającą rabatami zakupy wybranych produktów z oferty AB S.A.  1. Ogólne zasady Promocji Turbo cena – realne upusty


1.Organizatorem Promocji Turbo cena – realne upusty. jest firma AB S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32, zwana dalej
w treści regulaminu „AB S.A.”.

2.Regulamin organizowanej przez AB S.A. Promocji Turbo cena – realne upusty (zwanej dalej „Promocją”), przeznaczonej dla Klientów AB S.A., jest dokumentem zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tej Promocji oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu, a AB S.A., będącym właścicielem i organizatorem Promocji

3.Czas trwania Promocji obejmuje termin od 19 lipca 2004 r. do odwołania.

4.Uczestnik Promocji otrzymuje rabat na zakupy wybranych produktów z oferty AB. Szczegółowe zasady i lista produktów jest określona w dalszej części Regulaminu.

5.Promocję organizuje Dział Marketingu firmy AB S.A.. Dział ten dba o poprawny przebieg Promocji.

6.Dział Marketingu firmy AB S.A. zajmuje się również zapytaniami i reklamacjami dotyczącymi przyznawania upustów, wszelkimi operacjami dokonywanymi na kontach, a także sprawami blokowania kont.

7.Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Promocji posiadacze mogą uzyskać przez Dział Marketingu:

osobiście w placówkach AB S.A.,

telefonicznie,

pisemnie za pośrednictwem FAXU i INTERNETU lub POCZTĄ.


  1. Uczestnicy Promocji Zakupy premiowane w AB S.A.


8.Uczestnikiem Promocji staje się każda firma, która:

jest zarejestrowanym klientem AB S.A.,

korzysta z systemu internetowego www.abonline.pl,

jest uczestnikiem promocji „Zakupy Premiowane w AB 2004 r.”, której zasady określone są odrębnym regulaminem,

jest upoważniona do podpisywania faktur i odbioru towaru w firmie AB S.A.
(na podstawie pisemnego upoważnienia).

9.Uczestnikiem Promocji nie mogą być dystrybutorzy i sub-dystrybutorzy.

10.AB S.A. zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika bez podawania powodu wykluczenia.

  1. Informacje o rabatach w Promocji


11.Informacje o promocji umieszczone są w serwisie www.abonline.pl.

12.W promocji klient korzysta ze swojego loginu do serwisu internetowego www.abonline.pl, gdzie umieszczana jest informacja o regulaminie i przyznanych nagrodach.

13.Nagrodami w promocji są rabaty.

  1. Zasady przyznawania rabatów w Promocji


14.Rabaty w Promocji przyznawane są za zakupy w firmie AB S.A.
(w placówkach w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie).

15.Produkty, których zakup jest objęty promocją, to: • Monitory CRT Hivision

 • Monitory LCD-TFT Philips

 • Notebooki

 • Nagrywarki CD-RW i DVD (bez Samsunga)

 • Nośniki CD i DVD

 • Drukarki

 • Obudowy

 • Dyski twarde (poza dyskami Samsunga)

 • Płyty główne ECS

16.Rabaty przyznawane są na początku każdego tygodnia począwszy od 19.07 (w każdy poniedziałek), według następujących zasad :

 • 2% dla tych klientów, których wartość zakupów w ubiegłym tygodniu podanych powyżej produktów była wyższa od wartość zakupów na wybranych grupach w stosunku go średniej z poprzednich 4 tygodni,

 • 1% - dla klientów, którzy tej wartości nie przekroczyli, ale jednocześnie kupowali wyszczególnione produkty

 • 0% - dla klientów, którzy w ubiegłym tygodniu nie kupowali produktów objętych akcją "TURBO CENA realne upusty" 

17.W Promocji liczone są wyłącznie zakupy dokonane przez klienta bez udziału handlowca za pośrednictwem strony www.abonline.pl. (łącznie z zamknięciem zlecenia)

18.Zakupy dokonywane przez klientów są zapisywane w systemie automatycznie zaraz po zamknięciu zlecenia i wystawieniu faktury VAT oraz uregulowaniu płatności. Korzystanie z informacji o stopniu wykonania targetu jest możliwe po 24 godzinach od momentu dokonania operacji i zapisu ich na koncie.

19.W Promocji nie są premiowane zakupy w cenach specjalnych (tzw. dealach).

20.Za podstawę przyznania rabatu może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez posiadacza konta potwierdzone fakturą VAT. O ile zaistnieje podejrzenie, że podstawą przyznanej nagrody, zapisanej posiadaczowi konta, nie były rzeczywiste zakupy (korekta do danej faktury), to premia zostaje anulowana.

21.AB S.A. ma prawo zakwestionować zdobyte nagrody, jeśli zapisana kwota została zdobyta przez Uczestnika na podstawie faktur VAT zapłaconych z przekroczeniem terminu płatności, lub jeśli do zakupu wystawiona została nota korygująca.

22.Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi obrotami mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu faktur zakupu oraz dokumentów uiszczenia opłaty.


  1. Odbiór nagród.


23.Uczestnik korzystający z rabatów musi mieć uregulowane należności wymagalne wobec AB S.A.

24.Rabaty w systemie naliczane są automatycznie, w zależności od obrotów Uczestnika.


  1. Zakończenie Promocji


25.Promocja trwa do odwołania.

26.O zakończeniu Promocji klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem strony www.abonline.pl. .


  1. Postanowienia końcowe.


27.Wszelkich indywidualnych ustaleń Uczestnik programu może dokonać wyłącznie
z pracownikiem Działu Marketingu firmy AB S.A., obsługującym Promocję.

28.AB S.A. zastrzega sobie możliwość modyfikowania niniejszego regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Uczestnik będzie informowany za pomocą internetu i serwisu www.abonline.pl.29.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

30.AB S.A. zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji bez podawania przyczyny, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub konta serwisu www.abonline.pl.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna