Regulamin Przyznawania Patronatu Honorowego, przez Starostę Limanowskiego, a także udziału Starosty Limanowskiego w Komitetach HonorowychPobieranie 11 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar11 Kb.
Regulamin

Przyznawania Patronatu Honorowego,

przez Starostę Limanowskiego, a także

udziału Starosty Limanowskiego w Komitetach Honorowych

§ 1.


Niniejszy Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania
Patronatu przez Starostę Limanowskiego.
§ 2.

Patronat Starosty Limanowskiego przyznawany jest imprezom i wydarzeniom, które wpisują się w zadania Powiatu Limanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji Powiatu Limanowskiego i budowaniu jego pozytywnego wizerunku.


§ 3.

1. Patronat Starosty Limanowskiego jest wyróżnieniem i nadaje rangę organizowanemu przedsięwzięciu.


2. Patronat Starosty Limanowskiego może mieć charakter Patronatu bądź Patronatu Honorowego.
3. Starosta Limanowski może zostać członkiem Komitetów Honorowych
4. Przyznanie Patronatu nie jest równoznaczne z deklaracją wsparcia finansowego lub rzeczowego przedsięwzięcia.
§ 4.

Informacja o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Starosty Limanowskiego zamieszczana jest na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Limanowej www.powiat.limanowa.pl w zakładce URZĄD/PATRONAT.§ 5.

Wnioskujący w ramach objęcia imprezy Patronatem Starosty Limanowskiego może posługiwać się herbem Powiatu Limanowskiego wyłącznie w ramach organizacji w/w przedsięwzięcia.


Herb można pobrać ze strony www.powiat.Limanowa.pl w zakładce URZĄD/ HERB POWIATU.

Przyznawanie Patronatu, Patronatu Honorowego

przez Starostę Powiatu Limanowskiego

oraz zgoda na udział Starosty Limanowskiego
w Komitecie Honorowym


§ 6.

1. Warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury nadania Patronatu Starosty Limanowskiego jest wypełnienie wniosku o przyznanie Patronatu dostępnego w formie formularza (format. pdf) na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl w zakładce PATRONAT


(Wniosek o przyznanie Patronatu przez Starostę Limanowskiego - załącznik nr 1)
2. Wypełniony wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres promocja@powiat.limanowa.pl najpóźniej w terminie 21 dni przed planowaną imprezą lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wydział Promocji Kultury i Turystyki.
3. Wydanie opinii przez Starostwo Powiatowe w Limanowej o objęciu przedsięwzięcia Patronatem następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
4. Informacja o objęciu Patronatem Starosty Limanowskiego zostaje włączona do regulaminu i umieszczona we wszystkich informacjach o imprezie ( zaproszenia do udziału, dyplomy, informacja prasowa, komunikat końcowy, itp.)
5. Podczas realizacji przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu banera Starostwa Powiatowego w Limanowej, bądź innych materiałów promujących.

6. W ramach Patronatu Starosty Limanowskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest przekazanie materiałów promocyjnych dla uczestników imprezy celem promocji Powiatu Limanowskiego.


7. Przyznanie Patronatu Starosty Limanowskiego zobowiązuje organizatora do złożenia krótkiego sprawozdania w formie formularza (format. pdf) dostępnego na stronie internetowej www.powiat.Limanowa.pl w zakładce URZĄD/ PATRONAT/sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Sprawozdanie powinno być przesłane w wersji elektronicznej na adres promocja@powiat.limanowa.pl bądź dostarczone do Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wydział Promocji Kultury i Turystyki. Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację fotograficzną (Sprawozdanie - załącznik nr 2)
8. Każdy wniosek o Patronat Starosty Limanowskiego rozpatrywany jest indywidualnie.
9. Odmowa objęcia Patronatu przez Starostę Limanowskiego jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.
Odebranie Patronatu Starosty Powiatu Limanowskiego

§ 8.


1. W szczególnych przypadkach Starosta Limanowski może odebrać uprzednio przyznany Patronat.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna