Regulamin rajdu im. Janusza korczaka informacje ogólnePobieranie 14.34 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.34 Kb.
REGULAMIN RAJDU im. JANUSZA KORCZAKA
INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Rajd im. Janusza Korczaka jest imprezą harcerską, która odbędzie się w HCEE Funka w dniach 15-17 czerwca 2012 r.

 2. Organizatorem Rajdu im. Janusza Korczaka jest Hufiec ZHP Chojnice we współpracy z 5 Drużyną Starszoharcerską im. Janusza Korczaka

 3. Z każdej drużyny udział w rajdzie może wziąć dowolna liczba patroli. Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna (czynny instruktor ZHP lub osoba po ukończonym kursie opiekuna wychowawcy z wykupionym ubezpieczeniem OC na czas imprezy).

 4. Rajd rozpoczyna się w piątek 15 czerwca o godz. 16.30, a kończy w niedzielę 17 czerwca około godz. 13.00.

 5. Informacja o miejscu noclegu dla uczestników poszczególnych tras zostanie podana drogą elektroniczną po zakwalifikowaniu patrolu do udziału w rajdzie.

 6. Program rajdu obejmuje: zajęcia w terenie, realizację zadań na trasach, Mszę Świętą oraz uroczysty apel.

 7. Minimalną i maksymalną liczbę osób w patrolu określa komenda poszczególnych tras. Patrol, w którym jest trzech uczestników i więcej (nie licząc opiekuna) z wyższej kategorii wiekowej, bierze udział w trasie przeznaczonej dla osób w wieku tych uczestników.

 8. Koszt udziału w rajdzie wynosi: 60 zł - uczestnik, opiekun (nie płaci, jeśli patrol liczy powyżej 10 osób)

 9. Wszystkie osoby z rocznika 1999/ 00 zabierają strój sportowy w plecak podręczny – piątek.


ZGŁOSZENIA:

 1. W zgłoszeniu prosimy podać wiek poszczególnych uczestników wchodzących w skład patrolu. Niezgodność stanu patrolu ze zgłoszeniem na rajd, o ile nie była ustalona z komendą rajdu do dnia 6 czerwca 2012 roku, może spowodować dyskwalifikację.

 2. Kwalifikacja na rajd odbywa się na podstawie przesłania zgłoszenia patrolu do dnia 6 czerwca 2012 roku. Po otrzymaniu potwierdzenia należy wpłacić pełną kwotę za uczestników i opiekuna do dnia 06.06.2012 r. na konto Komendy Hufca ZHP Chojnice. Na przekazie należy podać nazwę patrolu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez napisanie e-maila do komendanta rajdu anioldzor@interia.pl. Przy rejestracji w piątek należy podpisać oświadczenie opiekuna oraz przedstawić dowód wpłaty za wszystkich członków patrolu.

 3. Organizatorzy zakwalifikują patrol na odpowiednią trasę zgodnie z podanymi informacjami na karcie zgłoszenia.

 4. W razie rezygnacji danego uczestnika z rajdu wpłaty nie będą zwracane.


Biuro rajdu:

Hufiec ZHP Chojnice, ul. Mickiewicza 12a 89-600 Chojnice, tel. 663 029 880Numer konta:

Hufiec ZHP Chojnice, Bank Spółdzielczy o/Chojnice 15 8146 0003 0000 0273 2000 0001  

Na przekazie należy podać nazwę patrolu.
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORÓW:

Organizatorzy zapewniają: nocleg w warunkach turystycznych, pełne wyżywienie (od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę), plakietkę rajdu dla każdego uczestnika, dyplomy i nagrody dla najlepszych ekip na każdej trasie oraz atrakcyjny program.


EKWIPUNEK:

 1. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać: mundur harcerski (zuchowy,), śpiwór, legitymację szkolną (studencką), obuwie na zmianę, podstawowy sprzęt biwakowy (kubek, niezbędnik itp.), aktualną książeczkę harcerską, zuchową lub instruktorską, LATARKĘ (wymóg konieczny, a najlepiej kilka latarek na patrol),

 2. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać ubezpieczenie. Polisę ubezpieczeniową uczestników należy okazać przy meldowaniu się w HCEE Funka. Brak polisy spowoduje wykluczenie z rajdu.

 3. Każdy patrol powinien posiadać przynajmniej 1 apteczkę oraz ekwipunek dodatkowy (jeśli jest wymagany na poszczególnych trasach).


UWAGI KOŃCOWE:

 1. Rezygnacja z udziału w rajdzie nie powoduje zwrotu wniesionej wcześniej opłaty ze względu na koszty poniesione przez organizatorów.

 2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz Prawa Harcerskiego spowoduje usunięcie patrolu z rajdu.

 3. We wszystkich sprawach spornych decyzję podejmuje komenda Rajdu im. Janusza Korczaka.

 4. Więcej informacji o rajdzie, aktualności i szczegółowe opisy tras znajdziecie na stronie www hufca w zakładce Rajd im. Janusza Korczaka http://chojnice.zhp.pl.


KOMENDA RAJDU im. Janusza Korczaka:

 • Komendant rajdu – pwd. Bartosz Kurkowski – tel. 663 029 880 anioldzor@interia.pl

 • Z-ca komendanta rajdu ds. programowych – dh Adam Weyna

 • Kwatermistrz rajdu – dh Tomasz Stanke

 • Szef Biura rajdu – dh. Agata Smalczewska

 • Oboźny rajdu – dh Mateusz Galinski

 • Obsługa medyczna – dh Stanisław Juchniewicz

 • Komendant trasy zuchowej – dh. Judyta Kryger

 • Komendant trasy harcerskiej – dh. Kamila Skotarczak

 • Komendant trasy starszoharcerskiej pwd. Jakub Żychliński


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna