Regulamin rozgrywek o halowy puchar polskiPobieranie 45.71 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar45.71 Kb.
REGULAMIN ROZGRYWEK

O HALOWY PUCHAR POLSKI

NA SEZON 2010/2011

Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych, ubiegających się o to trofeum.


1. Uczestnictwo


 1. W rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w sezonie 2010/2011 obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraklasy, I ligi PLF. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności.
 1. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez pisemne zgłoszenie w terminie do dnia 30 sierpnia 2010 roku. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego regulaminu. Dla drużyn środowiskowych uprawnienie zawodników odbywa się na podstawie listy zawodników reprezentujących środowisko potwierdzonej przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN. Drużyny środowiskowe zobowiązane są do posiadania na turniejach o Halowy Puchar Polski potwierdzonych list zawodników wraz z dokumentem tożsamości oraz aktualnych badań lekarskich.
 1. Zespoły biorące udział w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w zależności od klasy rozgrywkowej wnoszą na konto PZPN numer DZ BANK: 08174000060000300000154694 jednorazową opłatę w wysokości: 200 zł. (dwieściezłotych 00/100) kluby Ekstraklasy PLF, 150 zł. (stopięćdziesiątzłotych 00/100) kluby I ligi PLF, 100 zł (stozłotych 00/100) kluby II ligi PLF oraz 50 zł (pięćdziesiątzłotych 00/100) drużyny środowiskowe. Zebrana kwota zostanie przeznaczona na nagrodę dla zdobywcy Halowego Pucharu Polski, której wysokość zostanie podana przed rozpoczęciem rozgrywek oraz na obsługę logistyczną rozgrywek przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN. Kserokopię dowodu wpłaty należy przesłać do Komisji Futsalu PZPN wraz ze zgłoszeniem, pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2010 roku.
 1. Drużyny startujące w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski wpłacają na konto organizatora poszczególnych turniejów wpisowe w kwocie 600 zł. (szescsetzłotych 00/100) na 7 dni przed turniejem w fazie grupowej natomiast w fazie play off koszt organizacji zawodów ponosi gospodarz.
 1. W przypadku wystawienia przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansowały dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać w poszczególnych turniejach w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.
 1. Zawodnicy uprawnieni do gry w zespołach biorących udział w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu, nie mają prawa reprezentować w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski drużynę środowiskową.


2. Etapy rozgrywek


 1. Rundy eliminacyjne do czasu wyłonienia 16 zespołów rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2010/2011 rozegrane z udziałem zespołów II ligi PLF oraz drużyn środowiskowych będą w terminach wskazanym w załącznikach do regulaminu po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. Gospodarze turniejów zostaną wskazani przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN spośród klubów, które wyrażą akces do organizacji turnieju. Ilość grup oraz zasady awansu do następnej rundy Halowego Pucharu Polski uzależniony jest od ilości startujących drużyn i zostaną przedstawione w załączniku do niniejszego regulaminu. 1. 1/32 rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2010/2011 rozegrana

zostanie z udziałem 10 zespołów I ligi na sezon 2010/2011, 4 zespołów II ligi PLF na sezon 2010/2011, które zostały najwyżej sklasyfikowane w rozgrywkach I ligi PLF sezonu 2009/2010 z zastrzeżeniem zasad opisanych w pkt 3 oraz 16 drużyn wyłonionych w rozgrywkach eliminacyjnych. Spośród zakwalifikowanych drużyn zostaną utworzone pary według załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu, które rozegrają ze sobą jeden mecz, przy założeniu, iż gospodarzem zawodów jest zespół niżej sklasyfikowany na zakończenie sezonu rozgrywkowego 2009/2010. Przed losowaniem rozstawione zostaną zespoły: Remedium Pyskowice (nr 1), Marioss Gazownik Wawelno (nr 2), KS Gniezno (nr 3), Inpuls Alpol Siemianowice Śląskie (nr 4), Auto Complex Przodkowo (nr 5), Marex Chorzów (nr 6), MOKS Słoneczny Stok Białystok (nr 7), Helios Elhurt Białystok (nr 8), AZS UŚ Katowice (nr 9), AZS UW Warszawa (nr 10), MKF 99 Grajów (nr 11), Energetyk Jaworzno (nr 12), AZS UP Wrocław (nr 13), Tanga GAF Nova Gliwice (nr 14), AZS UG Gdańsk (nr 15), PartnerTech Sieradz (nr 16). Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy poszczególnych meczy.


 1. 1/16 rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2009/2010 rozegrana zostanie z udziałem 12 zespołów Ekstraklasy na sezon 2010/2011, 2 zespołów które na zakończenie sezonu 2009/2010 zajęły w rozgrywkach Ekstraklasy PLF miejsca 11. i 12. oraz 2 zespołów które na zakończenie sezonu 2009/2010 zostały najwyżej sklasyfikowane w rozgrywkach I ligi PLF oraz 16 zespołów które uzyskały awans w poprzedniej rundzie, zespoły te utworzą pary na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu i rozegrają pomiędzy sobą jeden mecz. Gospodarzem zawodów będzie zespół niżej sklasyfikowany na zakończenie sezonu 2009/2010. W tej fazie rozgrywek rozstawione zostaną zespoły: Akademia Fuutsal Club Pniewy (nr 1), Hurtap Łęczyca (nr 2), FC Nova Katowice (nr 3), Rekord Bielsko Biała (nr 4), Pogoń 04 Szczecin (nr 5), Grembach Zgierz (nr 6), Kupczyk Kraków (nr 7), Clearex Chorzów (nr 8), TPH Polkowice (nr 9), GKS Jachym Tychy (nr 10), Wisła Krakbet Kraków (nr 11), Red Devils Chojnice (nr 12), Gwiazda Ruda Śląska (nr 13), Marwit Toruń (nr 14), Babylon Siemianowice Śląskie (nr 15), Gatta Zduńska Wola (nr 16) Awans do kolejnej rundy uzyska zwycięzca zawodów. 1. 1/8 rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2010/2011 rozegrana zostanie z udziałem drużyn, które uzyskały awans w poprzedniej rundzie, spośród których zostaną utworzone pary zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. Zespoły te rozegrają pomiędzy sobą jeden mecz, którego gospodarzem będzie drużyna niżej sklasyfikowana na zakończenie sezonu 2009/2010. Awans do kolejnej rundy uzyska zwycięzca spotkania.
 1. 1/4 (ćwierćfinał) rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2010/2011 zostanie z udziałem drużyn które uzyskały awans w poprzedniej rundzie, które utworzą pary na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu, zespoły te rozegrają ze sobą dwa mecze, przy założeniu, iż gospodarzem pierwszego meczu będzie zespół niżej sklasyfikowany na zakończenie sezonu 2009/2010. Awans do półfinału Halowego Pucharu Polski w sezonie 2010/2011 uzyskają zwycięzcy dwumeczy wyłonieni zgodnie z Przepisami gry w futsal. 1. 1/2 (półfinał) rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie 2008/2009 zostanie rozegrany z udziałem zespołów, które uzyskają awans w poprzedniej rundzie, które utworzą pary na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu i rozegrają pomiędzy sobą jeden mecz, w ramach turnieju Final Four. Awans do finału uzyska zwycięzca meczu. Jako gospodarz zawodów półfinałowych uznawany będzie zespół niżej sklasyfikowany na zakończenie sezonu 2009/2010.
 1. Finał Halowego Pucharu Polski na sezon 2010/2011 zostanie rozegrany z udziałem zwycięzców meczy półfinałowych, w ramach turnieju Final Four. Jako gospodarz spotkania finałowego uznawany będzie zespół niżej sklasyfikowany na zakończenie sezonu 2009/2010.
 1. Organizator turnieju Final Four zostanie wskazany przez Wydział Futsalu PZPN.


3. Ustalenia organizacyjne


 1. Zawody o Halowy Puchar Polski w sezonie 2010/2011 w rundach eliminacyjnych będą rozgrywane wg. przepisów gry FUTSAL-FIFA, z modyfikacją przepisów o faulach akumulowanych, w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski przedłużany rzut karny będzie wykonywany po 4 i każdym następnym przewinieniu drużyny oraz o czasie gry, w turniejach obowiązywał będzie czas gry 2x12 min czasu efektywnego.
 1. Począwszy od 1/32 rozgrywek o Halowy Puchar Polski zawody o Halowy Puchar Polski będą rozgrywane wg. obowiązujących w pełnym zakresie przepisów FUTSAL-FIFA
 1. Komisja Gier Wydziału Futsalu opracowuje terminarz poszczególnych turniejów i przesyła wszystkim uczestnikom danego etapu rozgrywek.
 1. Do każdego turnieju drużyna może zgłosić maksymalnie 14 zawodników przy czym do protokołu sędziowskiego winno być wpisanych 12 zawodników.
 1. Zespoły na czas trwania turniejów ubezpieczają swoich zawodników we własnym zakresie.
 1. Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach PLF zobowiązany jest do posiadania na rozgrywkach Halowego Pucharu Polski dwóch kompletów strojów różniących się kolorystycznie z numerami na koszulkach, drużyny środowiskowe muszą posiadać jeden komplet strojów z numerami na koszulkach.
 1. Zawodnik przez cały czas trwania turnieju zobowiązany jest do grania z tym samym numerem na koszulce.
 1. Gospodarz zawodów poszczególnych rund Halowego Pucharu Polski w terminie 14 dni przed zawodami informuje Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN, Polskie Kolegium Sędziów oraz uczestników o czasie i miejscu rozgrywania zawodów. Niezachowanie zaznaczonego terminu spowoduje ukaranie gospodarza karą pieniężną w wysokości 100 zł.
 1. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Halowego Pucharu Polski na sezon 2010/2011 zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości:

a. 1000 zł. - w fazie turniejowej,

b. 1500 zł. - w przypadku zawodów 1/32 oraz 1/16 HPP,

c. 2000 zł. - w przypadku zawodów 1/8 oraz ¼ HPP

d. 5000 zł. - w przypadku nie stawienia sie na zawodach Final Tour 1. Gospodarz turnieju w ramach budżetu powstałego z wpłat uczestników ma obowiązek zapewnić: opiekę medyczną, uregulowanie ryczałtów sędziowskich, wodę mineralną dla każdego zawodnika oraz osobną szatnie z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów.
 1. Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją zawodów w tym koszty obsługi sędziowskiej. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na własny koszt.
 1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów o Halowy Puchar Polski mogą być składane do Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN w terminie 48 godzin po zawodach. Do protestu należy dołączyć pokwitowanie wpłacenia na konto PZPN kaucji protestowej według zasad rozgrywek o mistrzostwo PLF.
 1. O zasadach awansu do kolejnej rundy Halowego Pucharu Polski obowiązują przepisy w sprawie organizacji rozgrywek PLF oraz regulaminu rozgrywek o mistrzostwo PLF.


4. Nagrody


 1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: Puchar Polski, medale pamiątkowe (25 szt.) dyplom oraz nagrodę pieniężną określoną przed rozpoczęciem rozgrywek o Halowy Puchar Polski powstałą w wyniku wpłat dokonanych przez uczestników rozgrywek.
 1. Klub, który zajmie II miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: pamiątkowy puchar i medale (25 szt.) oraz dyplom.


5. Sędziowie


 1. Na każdy turniej Halowego Pucharu Polski oraz pozostałe zawody Halowego Pucharu Polski – Polskie Kolegium Sędziów deleguje trzech sędziów w tym sędziego głównego turnieju, który ma obowiązek czuwać nad jego sprawnym przebiegiem oraz przedłożyć do Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN pisemne sprawozdanie wraz z końcową klasyfikacją turnieju w terminie 48 godzin po zakończeniu zawodów oraz w terminie 24 godzin po zawodach wypełnic protokół elektroniczny na portalu futsal-serwis.pl.
 1. Zawody od 1/32 Halowego Pucharu Polski prowadzą wyłącznie sędziowie szczebla centralnego Polskiej Ligi Futsalu
 1. Wysokość ryczałtów sędziowskich podczas turniejów eliminacyjnych Halowego Pucharu Polski wynoszą: 40 zł. brutto za jeden mecz dla I i II sędziego i 20 zł. brutto za jeden mecz dla sędziego czasowego. Kosztów obsługi sędziowskiej oraz koszty dojazdu sędziów wg tabeli PZPN obowiązującej dla sędziów Polskiej Ligi Futsalu pokrywa gospodarz zawodów.
 1. Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz zryczałtowane koszty podróży sędziów od 1/32 Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawki obowiązujących dla sędziów II ligi PLF.
 1. Wysokośc ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów w ramach 1/16 oraz 1/8 Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących dla sędziów I ligi PLF.
 1. Wysokośc ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów od 1/4 Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących dla sędziów Ekstraklasy PLF.
 1. Koszty obsługi sędziowskiej w ramach turnieju Final Four wg. stawek obowiązujących dla sędziów Ekstraklasy PLF reguluje Polskie Kolegium Sędziów


6. Sankcje dyscyplinarne
W czasie zawodów o Halowy Puchar Polski obowiązują przepisy gry w piłkę nożna FUTSAL-FIFA, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz przepisy w sprawie organizacji rozgrywek.
7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami gry FUTSAL-FIFA oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN i przepisami w sprawie organizacji rozgrywek jest podstawą rozgrywek o Halowy Puchar Polski.
2. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Wydziałowi Futsalu PZPN.
3. Regulamin został zatwierdzony 21 lipca 2010 roku i obowiązuje od chwili podpisania.

Przewodniczący Wydziału Futsalu

Polskiego Związku Piłki Nożnej

/-/ Andrzej Hendrzak

załącznik nr 1

do Regulaminu rozgrywek o Halowy Puchar Polski

na sezon 2010/2011

1/32 Halowego Pucharu Polski
mecz nr 1 .................... – Helios Elhurt Białystok (wycofał się)

mecz nr 2 .................... - AZS UŚ Katowice

mecz nr 3 .................... - Remedium Pyskowice

mecz nr 4 .................... – Akademia Sportu Sieradz

mecz nr 5 ................... - Auto Complex Przodkowo

mecz nr 6 .................... – Energetyk Jaworzno

mecz nr 7 .................... - Inpuls Alpol Siemianowice Śląskie

mecz nr 8 .................... – AZS UP Wrocław (wycofał się)

mecz nr 9 .................... - Marex Chorzów

mecz nr 10 .................... – MKF 99 Grajów

mecz nr 11 .................... - KS Gniezno

mecz nr 12 .................... - Tango GAF Gliwice

mecz nr 13 .................... - MOKS Słoneczny Stok Białystok

mecz nr 14 .................... - AZS UW Warszawa

mecz nr 15 .................... - Marioss Gazownik Wawelno

mecz nr 16 .................... - AZS UG Gdańsk


1/16 Halowego Pucharu Polski
mecz nr 17 zwycięzca meczu nr 1 - TPH Polkowice

mecz nr 18 zwycięzca meczu nr 2 - Clearex Chorzów

mecz nr 19 zwycięzca meczu nr 3 - Gatta Zduńska Wola

mecz nr 20 zwycięzca meczu nr 4 - Akademia Futsal Club Pniewy

mecz nr 21 zwycięzca meczu nr 5 - Red Devils Chojnice

mecz nr 22 zwycięzca meczu nr 6 - Pogoń 04 Szczecin

mecz nr 23 zwycięzca meczu nr 7 - Gwiazda Ruda Śląska

mecz nr 24 zwycięzca meczu nr 8 - Rekord Bielsko Biała

mecz nr 25 zwycięzca meczu nr 9 - Wisła Krakbet Kraków

mecz nr 26 zwycięzca meczu nr 10 - Grembach Zgierz

mecz nr 27 zwycięzca meczu nr 11 - Marwit Toruń

mecz nr 28 zwycięzca meczu nr 12 - FC Nova Katowice

mecz nr 29 zwycięzca meczu nr 13 - GKS Jachym Tychy

mecz nr 30 zwycięzca meczu nr 14 - Kupczyk Kraków

mecz nr 31 zwycięzca meczu nr 15 - Babylon Siemianowice Śląskie

mecz nr 32 zwycięzca meczu nr 16 - Hurtap Łęczyca


1/8 Halowego Pucharu Polski
mecz nr 33 zwycięzca meczu nr 17 - zwycięzca meczu nr 18

mecz nr 34 zwycięzca meczu nr 19 - zwycięzca meczu nr 20

mecz nr 35 zwycięzca meczu nr 21 - zwycięzca meczu nr 22

mecz nr 36 zwycięzca meczu nr 23 - zwycięzca meczu nr 24

mecz nr 37 zwycięzca meczu nr 25 - zwycięzca meczu nr 26

mecz nr 38 zwycięzca meczu nr 27 - zwycięzca meczu nr 28

mecz nr 39 zwycięzca meczu nr 29 - zwycięzca meczu nr 30

mecz nr 40 zwycięzca meczu nr 31 - zwycięzca meczu nr 32


¼ Halowego Pucharu Polski
mecz nr 41 zwycięzca meczu nr 33 - zwycięzca meczu nr 34

mecz nr 42 zwycięzca meczu nr 35 - zwycięzca meczu nr 36

mecz nr 43 zwycięzca meczu nr 37 - zwycięzca meczu nr 38

mecz nr 44 zwycięzca meczu nr 39 - zwycięzca meczu nr 40


½ Halowego Pucharu Polski – Final Four
mecz nr 45 zwycięzca meczu nr 41 - zwycięzca meczu nr 42

mecz nr 46 zwycięzca meczu nr 43 - zwycięzca meczu nr 44


Finał Halowego Pucharu Polski – Final Four
mecz nr 47 zwycięzca meczu nr 45 - zwycięzca meczu nr 46


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna