Regulamin rozgrywek paintballowychPobieranie 5.03 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar5.03 Kb.
Adrenalina Park Radawa

REGULAMIN ROZGRYWEK PAINTBALLOWYCH

W grze mogą brać udział osoby : pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą opiekunów prawnych; nie dopuszcza się do gry osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

- strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób nie biorących udziału w grze jest zabronione

- przebywając na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte dopiero poza polem gry

- karabinki w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać jedynie na polu gry

- gra ma być przerwana na każdy sygnał sędziego

- minimalna odległość, z której można oddać strzał do gracza wynosi 6 metrów

- na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami

- gracz zostaje wyeliminowany na podstawie:

trafienia kulką pozostawiającą ślad farby

własnej deklaracji o wyłączeniu z gry
Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą trzymającą marker, opuszcza lufę ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko opuszcza pole gry

- kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry

- zabronione jest strzelanie używanymi, znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi i własnymi kulkami

- na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie

- zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry

- w przypadku stwierdzenia niesprawności sprzętu, wyczerpania gazu czy wystrzelania całej amunicji zawodnik opuszcza pole gry


Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje oświadczenie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna