Regulamin stw rally Sprint 3 Runda Rally SprintówPobieranie 61.5 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar61.5 Kb.
REGULAMIN

1. STW

Rally Sprint

3 Runda Rally Sprintów

8 Runda Mini Max Rally
Data: 15.07.2012
Miejsce: Izabelin k. Warszawy

Impreza jest przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, Ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym RP”, Elementami Regulaminu KJS na rok 2012 i niniejszego regulaminu imprezy.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez Organizatora.
PROGRAM IMPREZY:


Otwarcie listy zgłoszeń

4.07.2012

godz. 8.00

Zamknięcie listy zgłoszeń

15.07.2012

godz. 8.45

Odbiór administracyjny oraz badanie kontrolne

15.07.2012

godz. 8.45

Opublikowanie listy startowej

15.07.2012

godz. 9.45

Odprawa uczestników

15.07.2012

godz. 9.50

Wolne przejazdy bez pomiaru czasu

15.07.2012

godz. 10.00

Start

15.07.2012

godz. 11.30

Meta

15.07.2012

godz. 16.00

Opublikowanie końcowej klasyfikacji

15.07.2012

godz. 16.30

Rozdanie nagród

15.07.2012

godz. 16.451. USTALENIA OGÓLNE


  1. Miejsce i termin imprezy

Impreza odbędzie się na terenie ATF HEAVY TRANSPORT ul. Estrady, Klaudyn 05-080 Izabelin k. Warszawy w dniu 15.07.2012 roku

Start – 15.07.2012: godz. 11.30

Meta – 15.07.06.2012: godz. 16.00


1.2 Nazwa i ranga imprezy
„1 STW Rally Sprint” jest imprezą samochodową klubową dla kierowców amatorów nie posiadających żadnych licencji sportu samochodowego z wyjątkiem licencji P, kartingowej i WR. Dopuszcza się udział innych zawodników licencjonowanych klasyfikowanych w odrębnej klasie (Gość).

Impreza ma charakter testowy połączony z elementami rywalizacji i jest własnością Automobilklubu Polski.


1.3 Numer Wizy ZO PZM
Numer wizy………… wydana przez OKSS w Warszawie w dniu………….
1.4 Lokalizacja Biura
Od 04.07.2012 biuro znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Polski, ul. Pańska 85, tel.: (22)6528116/23, fax (22)6528123; e-mail: a.brach@automobilklubpolski.pl

W dniu 15.07.2012 od godziny 8.30 biuro znajdować się będzie na terenie ATF HEAVY TRANSPORT ul. Estrady, Klaudyn 05-080 Izabelin k. Warszawy
  1. Lokalizacja startu, mety

Start – ATF HEAVY TRANSPORT ul. Estrady, Klaudyn 05-080 Izabelin k. Warszawy

Meta – ATF HEAVY TRANSPORT ul. Estrady, Klaudyn 05-080 Izabelin k. Warszawy
1.6 Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia. Przez 1,5 godziny odbywać się będą przejazdy wolne po placu ATF HEAVY TRANSPORT w celu zapoznania z trasą i testowania techniki jazdy. W ciągu kolejnych 4 godzin i 30 minut każdy uczestnik pokonuję 8 prób sprawnościowych z pomiarem czasu.

Za każde 0.01 sekundy kierowca otrzyma 0.01 punktu.


Nawierzchnia trasy i prób: asfalt

Długość trasy: 12 km (8 x 1, 5 km)2. ORGANIZACJA
2.1. Nazwa organizatora

Automobilklub Polski2.2 Adres

ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa2.3 Komitet organizacyjny

Grzegorz Świeżak – Dyrektor imprezy II 810/08

Aleksandra Brach II 757/06


  1. Sędziowie

Marcin Gugała – kierownik Sz II 845/10

Damian Witan – kierownik Sz II 865/12

3. ZGŁOSZENIA

3.1. Załoga

3.1.1. Kierowca musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat. Pilot nie jest wymagany i jest osobą towarzyszącą.

3.1.2. Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek „licencji kierowcy sportu samochodowego” w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w punkcie 1.1 Regulaminu Ramowego KJS.

3.1.3. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

3.1.4. W odrębnej klasyfikacji „Gość” do udziału w imprezie dopuszczeni są zawodnicy posiadający licencję sportu samochodowego z wyjątkiem licencji kartingowej oraz licencji WR i P
3.2. Obowiązki załogi

Do obowiązków załogi należy:

3.2.1 Obecność na odprawie uczestników

3.2.2. Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa oraz zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.


3.3. Procedura zgłoszeń

3.3.1. Przyjmowanie zgłoszeń odbędzie się drogą elektroniczną na adres e-mail a.brach@automobilklubpolski.pl. Termin zgłoszeń upływa 15.07.2012 o godzinie 8.30. Istnieje możliwość przyjęcia zgłoszenia w dniu imprezy podczas Odbioru Administracyjnego, uwarunkowane ilością wolnych miejsc zgodną z maksymalną liczbą uczestników. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez uczestników podczas odbioru administracyjnego.

3.3.2. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

3.3.3. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników oraz osób trzecich.


3.4. Maksymalna ilość uczestników

3.4.1. Maksymalna liczba startujących załóg: 40

3.4.2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż 40 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpłaty wpisowego. Decyzja o przyjęciu więcej niż 40 załóg należy do Dyrektora Imprezy.
3.5. Pojazdy dopuszczone

3.5.1.Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe imprezy, tj.: do udziału dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo – towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego ze sztywnym zamkniętym dachem.

3.5.2 W czasie trwania imprezy limit poziomu hałasu wynosi 93 dB(A)
3.6. Podział na klasy

3.6.1. Podział na klasy:

Klasa 1: do 1000 cm3

Klasa 2: powyżej 1000 i do 1400 cm3

Klasa 3: powyżej 1400 i do 1600 cm3

Klasa 4: powyżej 1600 i do 2000 cm3

Klasa 5: powyżej 2000 cm3

Klasa Gość (min. 5 aut)

Klasa RWD bez podziału na pojemności (min. 5 aut)

3.6.2. Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika

- z zapłonem ZI x współczynnik 1,7

- z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5

3.6.3 Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilość samochodów.

3.6.4 Ostateczny podział na klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez Dyrektora imprezy.

3.6.5. Na wniosek uczestników organizator może stworzyć dodatkową klasę pod warunkiem, że będzie nie mniej niż 5 aut.
3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty

3.7.1. Wysokość wpisowego wynosi 70 zł. Dla członków zrzeszonych w Automobilklubie Polski z opłaconą składką za 2012 r. wysokość wpisowego wynosi 60 zł.

3.7.2. W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi 200% wpisowego.

3.7.3. Wpłaty wpisowego przyjmowane będą gotówką podczas odbioru administracyjnego imprezy lub przelewem na konto klubu.

Dane do przelewu:

Automobilklub Polski

ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

70 8213 0008 2010 0900 1208 0001

Tytuł: 1 STW Rally Sprint, Nazwisko_kierowcy


3.7.4. Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.

4. UBEZPIECZENIE
4.1 Kierowcy uczestniczący w Imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW.

4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez uczestników w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia.5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE
5.1 Numery startowe

Numer startowy, załoga we własnym zakresie musi umieścić na przedniej szybie w lewym górnym rogu samochodu, dostarczony przez organizatora.

Brak numeru podczas trwania zawodów spowoduje karę do wykluczenia włącznie.
6. BADANIA ADMINISTRACYJNE
6.1. Miejsce i czas:

ATF HEAVY TRANSPORT ul. Estrady, Klaudyn 05-080 Izabelin k. Warszawy, 15.07.2012r, godz. 8.45


6.2. Dokumenty do okazania

- prawo jazdy kierowcy

- ubezpieczenia OC i NNW

- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi

- pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota.
7. BADANIA KONTROLNE
7.1 Badanie kontrolne odbędzie się równolegle z Odbiorem Administracyjnym.

7.2 Organizator ma prawo przeprowadzić badanie kontrolne w wyznaczonym przez

siebie czasie i miejscu.

7.2.1 W przypadku negatywnego wyniku badania uczestnik nie zostanie dopuszczony do imprezy.

7.3 BK 2 – nie przewiduje się.
8. ODPRAWA UCZESTNIKÓW
8.1. Miejsce i czas

ATF HEAVY TRANSPORT ul. Estrady, Klaudyn 05-080 Izabelin k. Warszawy, 15.07.2012r. godz.9.509. START
9.1. Oficjalny start

Start – ATF HEAVY TRANSPORT, 15.07.2012 r. godz. 11.30.

Start załóg wg listy startowej
10. PRZEBIEG IMPREZY

10.1. Start do próby

10.1.1.Start do prób odbywać się będzie z linii startu – samochód ma być ustawiony swoim obrysem przed linią startu. Ustala się następującą procedurę startu do próby:

- zapytanie o gotowość;

- po potwierdzeniu przez załogę gotowości do startu, Starter głośno odlicza 5, 4, 3, 2, 1 i ręką podaje sygnał startu.

10.1.2. Kierowca obowiązany jest zatrzymać samochód w taki sposób, aby linia mety na próbie znalazła się pomiędzy osiami samochodu.

10.1.3. Pomiar czasu na próbach dokonywany będzie z dokładnością do 0,01 sek. Za każde 0,01 sekundy kierowca otrzyma 0,01 punktu.


11. BEZPIECZEŃSTWO
11.1 Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z załącznikiem „J”

11.2 Sędziowie trasy w punktach obserwacyjnych wyposażeni będą w żółte flagi, mając kontakt wzrokowy z sąsiadującymi punktami.

11.3 Na trasie KJS załogi będą ostrzegane o ewentualnych przeszkodach przy pomocy żółtych flag

Jeżeli okaże się konieczne użycie żółtych flag, zastosowana będzie następująca procedura:

11.3.1. kierowca, któremu zostanie pokazana żółta flaga musi natychmiast zatrzymać się oraz zastosować się do zaleceń sędziów trasy.

11.3.2 flagi będą użyte we wszystkich punktach poprzedzających zdarzenie

11.3.3. każde naruszenie niniejszego przepisu pociągnie za sobą nałożenie kary przez Zespół Sędziów Sportowych.

11.3.4 Czas użycia żółtej flagi będzie odnotowany przez sędziego i przekazany Dyrektorowi imprezy.

11.3.5. Każdy uczestnik, któremu pokazano żółtą flagę otrzyma referencyjny czas przejazdu stosując postanowienia Art.41. Regulaminu sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA lub będzie musiał zastosować się do decyzji podjętej przez Dyrektora Imprezy.


 1. NAGRODY
  1. Rozdanie nagród

Nagrody przewiduje się tylko dla kierowców w klasyfikacji generalnej i w klasach.


  1. Nagrody

- w klasyfikacji generalnej – puchary za 3 pierwsze miejsca,

- za miejsca od 1 do 3 w klasach – medale,

- dodatkowe nagrody rzeczowe wg Komunikatu organizatora.
13. PROTESTY


  1. Termin składania

Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych.

Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.


13.2 Kaucja

Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez Dyrektora Imprezy.


13.3 Odwołanie

Wszelkie odwołania od decyzji Dyrektora Imprezy muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołać zgodnie z MKS. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego.14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy.

Dyrektor imprezy

Grzegorz ŚwieżakZałącznik 1

Zestaw kar regulaminowych


1

Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 30 minut

Niedopuszczenie do startu

2

Samochód nie spełniający wymogów regulaminu

Niedopuszczenie do startu

3

Nieobecność na odprawie uczestników

Niedopuszczenie do startu

4

Odbycie próby w nie zapiętych pasach i/lub kaskach ochronnych

Wykluczenie

5

Niesportowe zachowanie

Wykluczenie

6

Za przewrócenie jednego słupka lub przemieszczenie jego podstawy

5 pkt.

7

Za przekroczenie linii mety próby obiema osiami

5 pkt.

8

Za nieprzepisowy start (falstart)

5 pkt.

9

Za cofanie na mecie próby

Wykluczenie

10

Za spóźnienie na Start powyżej 15 minut

Wykluczenie

11

Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania imprezy przez pilota

Wykluczenie

12

Za nieprawidłowe przejechanie lub nieukończenie próby

Patrz punkt 11.7. Reg. Ramowego KJS


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna