Regulamin Wystawy Stałej Fotografii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi § 1Pobieranie 18.57 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.57 Kb.
Regulamin Wystawy Stałej Fotografii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
§ 1

Wystawa Stała Fotografii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prezentuje


i komentuje sztukę fotografii obecnych i byłych pracowników oraz studentów macierzystej Uczelni. Komisja Wystawy może zakwalifikować do prezentacji prace innych autorów niż pracownicy i studenci.
§ 2

Wystawa Stałej Fotografii UM w Łodzi działa pod Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.


§ 3

Komisja Wystawy Stałej Fotografii UM dopuszcza istnienie mandatu Mecenasa Wystawy.


§ 4

Wystawa Stała Fotografii UM udostępnia miejsce na eksponowanie fotografii w określonej lokalizacji oraz w przeznaczonym do tego celu serwisie internetowym.


§ 5

Do prezentacji na Wystawie kwalifikowane będą prace spełniające określone warunki techniczne. Warunki te zostaną określone w serwisie internetowym Wystawy. Komisja informuje autorów pracy, w terminie podanym na stronie internetowej Wystawy o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Komisja nie wyjaśnia swoich decyzji. Nadesłanie pracy w wersji elektronicznej jest warunkowane zaakceptowaniem regulaminu Wystawy. 


§ 6

Po przyjęciu do publikacji autor przygotowuje swoje prace według zamieszczonych na stronie internetowej Wystawy specyfikacji na własny koszt. Do każdego zgłoszonego kompletu prac, niezależnie od ich liczby autor jest zobowiązany dołączyć oświadczenie, którego treść zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


§ 7

Autorzy przedstawiają swoje prace do zakwalifikowania zgodnie w terminarzem zamieszczonym w poniższej tabeli


§ 8

Harmonogram przyjmowania, akceptacji i wystawiania prac przedstawia tabela:
Termin rozpoczęcia nowej ekspozycji

Ostateczny termin składania prac do danej ekspozycji

Informacja
o zakwalifikowaniu pracy

10 stycznia

15 listopada roku poprzedniego

15 grudnia roku poprzedniego

10 maja

15 marca

15 kwietnia

10 listopada

05 października

21 października

 

§ 9

Komisja Wystawy rezerwuje sobie prawo do bezterminowej prezentacji wybranych fotografii, które zostały specjalnie wyróżnione. Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac do prezentacji w innych, niż lokalizacja Wystawy, obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

§ 10

Każda zgłaszana praca musi być zaklasyfikowana do jednej z utworzonych kategorii tematycznych. Prace nie mieszczące się w proponowanych tematach mogą być zakwalifikowane przez Komisję do innych kategorii. Kwalifikowane będą tylko prace wykonane w oparciu o techniki fotograficzne. Kategorie tematyczne obejmują:


 • Krajobraz i architektura,

 • fotografia przyrodnicza,

 • portret,

 • makrofotografia,

 • fotografia medyczna i naukowa wraz z mikrofotografia,

 • reportaż,

 • inne.


§ 11

Komisja Wystawy Stałej Fotografii UM wyłania z powyższych kategorii tematycznych,


w każdej edycji, ekspozycji najlepszą pracę. Praca ta, jest w szczególny sposób prezentowana zarówno na Wystawie jak i witrynie internetowej.
§ 12

Komisja Wystawy Stałej Fotografii UM w Łodzi organizuje jeden raz w roku konkurs „Najlepsza Fotografia Roku UM – Konkurs o Nagrodę JM Rektora UM”. Autor najlepszej pracy otrzymuje Nagrodę Rektora UM. Autorzy prac sklasyfikowanych na miejscach drugim i trzecim otrzymują wyróżnienia i w miarę posiadanych przez Wystawę możliwości inne nagrody.

 

§ 13

Wystawa Stała Fotografii UM podlega moderowaniu. Komisja Wystawy ma w szczególności prawo do usunięcia lub odmowy publikacji pracy, która: • narusza prawa osób trzecich,

 • narusza obowiązujące w Polsce prawo,

 • zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe,

 • nie została wykonana szeroko pojętą techniką fotograficzną,

 • nie spełnia podstawowych wymagań technicznych,

 • nie prezentuje minimalnego poziomu przyjętego w Wystawie,

 • służy jako kryptoreklama usług, adresów stron itp.,

 • zawiera treści niemoralne, nieetyczne bądź powszechnie uznane za niesmaczne.

 

§ 14

Komisja zastrzega sobie prawo do subiektywnej interpretacji powyższego zapisu. Komisja nie uzasadnia decyzji o odmowie prezentacji danej pracy.

 

§ 15

Autorzy prac zakwalifikowanych do prezentacji na Wystawie zachowują wszelkie prawa autorskie (copyrights) do prezentowanych prac, ale jednocześnie wyrażają pisemną zgodę na ich prezentację, publikację i reklamę w innych mediach, szczególnie witrynie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, subiektywną ocenę innych autorów oraz na ich wykorzystanie do prezentacji w innych lokalizacjach Uniwersytetu Medycznego.

 

§ 16

Na Wystawę można zgłaszać jedynie prace własnego autorstwa. Wystawa Stała Fotografii UM w Łodzi nie jest właścicielem praw autorskich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu publikacji lub odmowy publikacji prywatnych prac autorów. Każdorazowa decyzja autora o zgłoszeniu na Wystawę swojej pracy jest jednocześnie jego publicznym i prawnym oświadczeniem, iż jest autorem przedstawianego dzieła, oraz że ma on prawo w pełni rozporządzać daną pracą i posiada też prawo do publikowania wizerunku osób przedstawianych przez autora, w tym prawo do takich publikacji w Internecie.

 

§ 17

Wystawa Stała Fotografii UM w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za:


a. działania autorów prac naruszające prawa osób trzecich, lecz dołoży wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia takich działań; w szczególności dotyczy to naruszeń praw autorskich,
b. Wyrażane prywatnie, publicznie bądź publikowane prywatne oceny, sądy i komentarze dotyczące poszczególnych prac zgłoszonych lub zgłoszonych i zakwalifikowanych do prezentacji na Wystawie.
: data -> files
files -> Regulamin przetargu ofertowego pisemnego
files -> Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Preambuła
files -> In Hotel Benczúr Hotel accommodation booking form
files -> Zatwierdzam podpis kierownika jednostki specyfikacja istotnych warunków zamówienia
files -> Protok ó Ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Wsi I Rolnictwa Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytego w dniu 23 października 2007 roku
files -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
files -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
files -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawa części zamiennych do ogrzewania, pneumatyki, oświetlenia I układów hamulcowych autobusów komunikacji miejskiej
files -> Departament Strategii struktury zarządcze w mediach publicznych w wybranych państwach europejskich
files -> Sprawy cywilne
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna