Regulamin XI ogólnopolski Festiwal Kolęd I Pastorałek –staropolskie kolędowaniePobieranie 35.63 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar35.63 Kb.
REGULAMIN

XI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek –STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE

RADOM ‘2012

Radom – Lipsko- Opoczno – Pionki - Skaryszew – Skarżysko Kamienna – Starachowice –Drzewica -Białobrzegi
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE ma na celu pobudzanie inicjatyw muzycznych tradycyjnego śpiewania kolęd i pastorałek a także wspieranie i promowanie zespołowych i indywidualnych wykonawców.

Festiwal jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całej Polski oraz polonii zagranicznej.Głównymi organizatorami festiwalu są:

Diecezjalna Komisja ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego, ul. Kościelna 3, 26-600 Radom

Ośrodek Kultury i Sztuki „RESURSA Obywatelska” ul Malczewskiego 16, 26-600 Radom

Biuro organizacyjne Festiwalu:

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” Radom ul. Malczewskiego 16

tel. 48 362 42 63 fax 48 679 70 36 e-mail: resursa@resursa.radom.pl

Patronat honorowy objęli: J. E. Ks. Bp Henryk Tomasik

Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak

Starosta Powiatu Radomskiego Mirosław Ślifirczyk

1. Festiwal odbędzie się w trzech kategoriach:  • Solista/duet

  • zespół

  • schola lub chór

Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wykonawczych z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

  • do lat 13

  • powyżej 13 lat

2. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania:

- Kolędy i pastorałki staropolskiej

lub

- dwóch dowolnych tradycyjnych kolęd

lub

- kolędy i pastorałki, w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej kolędy polskiej, a liczba wykonywanych
zwrotek nie może przekraczać trzech.( dopuszcza się wykonania w j. łac.)

3. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min./soliści i duety 10 min./.

5. Festiwal odbędzie się w dwóch etapach:I etap – eliminacje i finał rejonowy- 9 rejonów

II etap - finał ogólnopolski –29.12.2012. Radom

6. Eliminacje rejonowe:
  • Radom

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki „RESURSA Obywatelska” ul Malczewskiego 16, 26-600 Radom;

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Przybylski tel. 48 362 85 90 w 23 lub 0 502  152 428;

e-mail: resursa@resursa.radom.pl : www.resursa@resursa.radom.pl

Przesłuchania festiwalowe odbędą się 20.12.2012r. godz. 1000

w sali widowiskowej OKiSz „Resursa Obywatelska” ul. Malczewskiego 16 w Radomiu,

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pod adres: Ośrodek Kultury i Sztuki „RESURSA Obywatelska”

ul Malczewskiego 16, 26-600 Radom lub pod adres e-mail: resursa@resursa.radom.pl
Lipsko

Organizator: Lipskie Centrum Kultury 27–300 Lipsko, ul.Rynek 2 e-mail:lck@lcklipsko.pl

Osoba odpowiedzialna: Izabela Ronduda, e-mail: dyrektor@lcklipsko.pl tel. 48 378 01 31

Przesłuchania festiwalowe odbędą się 15.12.2012r. godz. 1000

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Lipskie Centrum Kultury 27-300 Lipsko, Rynek 2

e-mail: lck@lcklipsko.pl  • Opoczno

Organizator: Miejski Dom Kultury 26 – 300 Opoczno, ul. Biernackiego 4,

Osoba odpowiedzialna: Agata Andrzejewska, tel. 44 7361410 w.25, 505-958-565

e-mail: agata.andrzejewska@op.pl

Przesłuchania festiwalowe odbędą się 14.12 2012r. godz.1000 w MDK

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: MDK, 26 – 300 Opoczno, ul.Biernackiego 4.

Pionki

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, 26-670 Pionki ul. Radomska 1 www.annalipskamok@mokpionki.org

Osoba odpowiedzialna: Anna Lipska tel: 48 6125125 lub tel./fax 6125225, 607 507 259


mok@mokpionki.org

Miejsce przesłuchań: Miejski Ośrodek Kultury ul. Radomska 1 w Pionkach.

Przesłuchania festiwalowe odbędą się 11.12. 2012r. godz. 1100

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury

26-670 Pionki, ul. Radomska 1,

w terminie do 4 grudnia 2012


  • Skaryszew

Organizator: Parafia p.w. św. Jakuba w Skaryszewie oraz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5, 26-640 Skaryszew .

Osoba odpowiedzialna: Artur Janiak, tel. 48 610 30 19, 0 607 290 037,:arturjaniak@interia.pl

Przesłuchania festiwalowe odbędą się 18.12.2012r godz.1200 w PSP w Skaryszewie

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie

ul. Wojska Polskiego 5, 26 -640 Skaryszew.  • Skarżysko-Kamienna

Organizator: Miejskie Centrum Kultury ul. Słowackiego 25, 26 – 110 Skarżysko-Kamienna

Osoba odpowiedzialna; dyr. Krzysztof Szczygieł oraz Halina Wężyk 41-253-14-82 w. 34, 41 253 27 11

Przesłuchania festiwalowe odbędą się 19.12.2012r godz.1000 w MCK ul. Słowackiego 25

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Miejskie Centrum Kultury ul. Słowackiego 25,

26 – 110 Skarżysko-Kamienna tel. 041-253-14-82 w. 34, 36 e-mail:mck@mck.skarzysko.pl

Starachowice

Organizator: Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21, 27 – 200 Starachowice.

Osoba odpowiedzialna: dyr. Tomasz Kordeusz, oraz tel. 41 274 65 25,

Przesłuchania festiwalowe odbędą się 12.12.2012r godz.1000 w SCK w Starachowicach

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: Starachowickie Centrum Kultury,

ul. Radomska 21, 27 – 200 Starachowice. e-mail: starsck@poczta.onet.pl
Drzewica

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Braci Kobylańskich 26, 23- 340 Drzewica

Osoba odpowiedzialna; dyr. Krzysztof Kowalski tel. 48 375-62-88; e-mail:okgim@drzewica.pl

Przesłuchania festiwalowe dla odbędą się w dniu 17.12.2012r godz.1000 w OKGiM w Drzewicy

Białobrzegi

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi.

Osoba odpowiedzialna; dyr. Anna Tchórzewska tel. 48 6132370 ; e-mail: mgok@bialobrzegi.pl

Przesłuchania festiwalowe odbędzie się 13.12.2012 r.godz.1000 w M-GOK w Białobrzegach

7. Istnieje możliwość dowolnego wyboru miejsca uczestniczenia w eliminacjach.

8. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na wskazany przez organizatorów adres poszczególnych


rejonów.

9. W eliminacjach rejonowych jury powołane przez organizatora wytypuje najlepszych wykonawców do

Finału XI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE

RADOM ‘2012

10. Komisję oceniającą – JURY- uczestników przesłuchań Finału XI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE RADOM ‘2012 powołuje OKiSz „Resursa Obywatelska”
.
11. Finał XI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek –STAROPOLSKIE
KOLĘDOWANIE RADOM ‘2012

● przesłuchania finałowe odbędą się w dn. 29 grudnia 2012r.godz. 900 w Ośrodku Kultury i Sztuki

„ Resursa Obywatelska” Radom ul. Malczewskiego 16

ogłoszenie wyników i KONCERT GALOWY - 29 grudnia 2012r. o godz. 1700

12. Instytucje delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu i pobytu.

13. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy w poszczególnych rejonach.NAGRODY dla Laureatów Grand Prix, / główna nagroda / J.E. Ks. Bp Henryk Tomasik w kategorii wiekowej do lat 13 :kategoria :solista, zespół, schola-chór - /3 nagrody/ w kategorii wiekowej powyżej lat 13: kategoria: solista, zespół, schola-chór /3 nagrody/

/ pieczątka instytucji reprezentowanej/
Formularz zgłoszeniowy

1. Pełna nazwa i adres instytucji……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Kategoria: solista/zespół/ schola lub chór*

3. Dane uczestnika
……………………………………………………………………………………………………….

/ Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa i kategoria zespołu /


Przedział wiekowy……………………liczba osób śpiewających………….
Forma wykonania:

Akompaniament własny (instrument - …………………………………...….……..)/

„pół-playback”/ a cappella*
Potrzeby techniczno-akustyczne……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….


4. Wykonywane utwory (czas trwania prezentacji ok……min)

a)
Tytuł………………………………………………………………………………………………………
Autor tekstu……………………………………………muzyka…………………………………………

b)
Tytuł………………………………………………………………………………………………………
Autor tekstu……………………………………………muzyka…………………………………………

5. Osiągnięcia artystyczne

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
6. Osoba odpowiedzialna / kontakt /

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………...

Adres……………………………………………………………………………………………………...

tel.kontaktowy …………………………………...............e-mail………………………………………….....


7. Ilość uczestników……..........................................+ opiekunowie………………=……………………….

……………………………………(czytelny podpis osoby zgłaszającej)

*niewłaściwe skreślić


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna