Regulamin XIV ogólnopolski Festiwal Kolęd I Pastorałek –staropolskie kolędowaniePobieranie 30.89 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar30.89 Kb.
REGULAMIN

XIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek –STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE

RADOM ‘2015

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE ma na celu popularyzowanie tradycyjnego wykonywania kolęd i pastorałek, propagowanie wiedzy o historii polskiej muzyki, literatury i kultury a także wspieranie i promowanie wykonawców kultywujących kolędowanie.

Festiwal jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całej Polski oraz Polonii.

Głównymi organizatorami festiwalu są:

Diecezjalna Komisja ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego, ul. Prusa 6, 26-600 Radom

Ośrodek Kultury i Sztuki „RESURSA Obywatelska” ul Malczewskiego 16, 26-600 Radom

Biuro organizacyjne Festiwalu:

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” Radom ul. Malczewskiego 16

tel. 48 362 42 63 e-mail: resursa@resursa.radom.pl www.resursa.radom.pl

Patronat honorowy objęli: J. E. Ks. Bp Henryk Tomasik

Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

1. Festiwal odbędzie się w trzech kategoriach:Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wykonawczych z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

  • do lat 13

  • powyżej 13 lat

oraz Nagroda Główna za najlepsze wykonanie Staropolskiej Kolędy.

2. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów należących do kategorii:- Staropolska kolęda i pastorałka

- Tradycyjna kolęda

- Pastorałka

Każdy z dwu prezentowanych utworów może pochodzić z innej z kategorii.

Kolędy i pastorałki niezależnie od tego czy są nowe czy stare treścią dotyczą Tajemnicy Bożego Narodzenia.
Liczba wykonywanych zwrotek nie powinna przekraczać trzech a większa liczba zwrotek może być
uzasadniana gdy wszystkie zwrotki tworzą całość przedstawianej w utworze historii.

Tzw. piosenki świąteczne czyli utwory traktujące np. pięknej zimie, podarkach Mikołaja czy innych tematach nie odwołujących się do Tajemnicy Bożego Narodzenia nie kwalifikują się na Festiwal.


3. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min./soliści i duety 10 min./.

5. Festiwal odbędzie się w dwóch etapach:

. Istnieje możliwość dowolnego wyboru miejsca uczestniczenia w eliminacjach.I etap – eliminacje w rejonach - 7 - 18 grudnia 2015r.

Starachowice Białobrzegi, Opoczno, Pionki, Drzewica, Skaryszew,

Lipsko i Radom. Do eliminacji w rejonach można zgłosić maksymalnie

trzech wykonawców z placówki.

Z każdego rejonu do finału jest kwalifikowanych do trzech wykonawców.

II etap - finał ogólnopolski29.12.2015. Radom

6. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na wskazany przez organizatorów adres wybranego rejonu.


7. Komisję oceniającą – JURY- uczestników przesłuchań eliminacji powołują organizatorzy w rejonach

a YURY Finału XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE


RADOM ‘2015 powołuje OKiSz „Resursa Obywatelska”
8. Finał XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

–STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE RADOM ‘2015

● przesłuchania finałowe odbędą się w dn. 29 grudnia 2015r. godz. 900 w Ośrodku Kultury i Sztuki

„ Resursa Obywatelska” Radom ul. Malczewskiego 16

ogłoszenie wyników i KONCERT GALOWY - 29 grudnia 2015r. o godz. 1700

9. Uczestnicy przesłuchań finałowych są zobowiązani do udziału w Koncercie Galowym na zaproszenie


organizatora.

10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką


podczas koncertów: FINAŁOWEGO I GALOWEGO w celu archiwizacji oraz transmisji TV.

11. Instytucje delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu i pobytu.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy w poszczególnych rejonach lub organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki
„RESURSA Obywatelska” ul Malczewskiego 16, 26-600 Radom; Osoba odpowiedzialna: Andrzej Przybylski

tel. 48 362 42 63 w 23 lub  502  152 428; e-mail: resursa@resursa.radom.pl
Informacje o eliminacjach w rejonach:

Starachowice

Organizator: Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21, 27 – 200 Starachowice.

Osoba odpowiedzialna: dyr. Tomasz Kordeusz, tel. 41 274 65 25,

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dn. 30.11.br. na adres: Starachowickie Centrum Kultury,

ul. Radomska 21, 27 – 200 Starachowice. e-mail: starsck@poczta.onet.plPrzesłuchania odbędą się 7 grudnia br. godz. 9.00

Białobrzegi

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi.

Osoba odpowiedzialna; dyr. Anna Tchórzewska tel. 48 6132370 ; Formularz zgłoszeniowy należy przesłaćdo dn.4.12.br. na adres M-GOK 26-800 Białobrzegi,. ul. Kościelna 31 e-mail .mgok@bialobrzegi.pl

Przesłuchania odbędą się 10 grudnia br. godz. 9.00

  • Opoczno

Organizator: Miejski Dom Kultury 26 – 300 Opoczno, ul. Biernackiego 4,

Osoba odpowiedzialna: Agata Andrzejewska, tel. 44 7361410 w.25, 505-958-565

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dn. 7.12.br. na adres: MDK,

26 – 300 Opoczno, ul.Biernackiego 4. e-mail: agata.andrzejewska@op.plPrzesłuchania odbędą się 11 grudnia br. godz. 10.00

Pionki

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, 26-670 Pionki ul. Radomska 1

Osoba odpowiedzialna: Anna Lipska tel: 48 6125125 lub tel./fax 6125225, 607 507 259


Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dn. 9.12.br. na adres: MOK

26-670 Pionki, ul. Radomska 1. lub e-mail: mok@mokpionki.orgPrzesłuchania odbędą się 15 grudnia br. godz. 10.00

Drzewica

Organizator: Regionalne Centrum Kultury, ul. Stawowa 27, 26-340 Drzewica

Osoba odpowiedzialna; dyr. Krzysztof Kowalski tel. 48 375-51-10; Termin składania zgłoszeńdo dn.11.12.br. na adres RCK ul. Stawowa 27, 26-340 Drzewica www.rck@rck.drzewica.pl

Przesłuchania odbędą się 16 grudnia br. godz. 10.00

  • Skaryszew

Organizator: Parafia p.w. św. Jakuba w Skaryszewie oraz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5, 26-640 Skaryszew .

Osoba odpowiedzialna: Artur Janiak, tel. 48 610 30 19, 0 607 290 037,

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dn. 10.12.br na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w


Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5, 26 -640 Skaryszew lub www.arturjaniak@interia.pl

Przesłuchania odbędą się .17 grudnia br. godz.10.00

Lipsko

Organizator: Lipskie Centrum Kultury 27–300 Lipsko, ul.Rynek 2 e-mail:lck@lcklipsko.pl

Osoba odpowiedzialna: Izabela Ronduda tel. 48 378 01 31

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dn. 4.12.br. na adres: Lipskie Centrum Kultury 27-300
Lipsko, Rynek 2 lub e-mail: dyrektor@lcklipsko.pl , lck@lcklipsko.pl

Przesłuchania odbędą się 18 grudnia br godz. 12.00


  • Radom

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” ul Malczewskiego 16, 26-600 Radom;

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Przybylski tel. 48 362 42 63 w 23 lub  502  152 428;

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pod adres: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”

ul Malczewskiego 16, 26-600 Radom lub e-mail: www.resursa@resursa.radom.pl

Termin składania zgłoszeń do 11.12.2015 r.

Przesłuchania odbędą się 18 grudnia br. godz. 10.00 w Sali Widowiskowej

OKiSz „Resursa Obywatelska” ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.


\/ pieczątka instytucji reprezentowanej/
Formularz zgłoszeniowy
1. Pełna nazwa i adres instytucji……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….


2. Kategoria: solista/zespół/ schola lub chór*

3. Dane uczestnika


……………………………………………………………………………………………………….

/ Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa i kategoria zespołu /


Przedział wiekowy……………………liczba osób śpiewających………….
Forma wykonania:

Akompaniament własny (instrument - …………………………………...….……..)/

„pół-playback”/ a cappella*

Potrzeby techniczno-akustyczne……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

4. Wykonywane utwory (czas trwania prezentacji ok……min)

a)
Tytuł………………………………………………………………………………………………………
Autor tekstu……………………………………………muzyka…………………………………………

b)
Tytuł………………………………………………………………………………………………………
Autor tekstu……………………………………………muzyka…………………………………………

5. Osiągnięcia artystyczne

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Osoba odpowiedzialna / kontakt /

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………...

Adres……………………………………………………………………………………………………...

tel.kontaktowy …………………………………...............e-mail………………………………………….....
7. Ilość uczestników……..........................................+ opiekunowie………………=……………………….

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a), w związku z udziałem w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” w OKiSz „Resursa Obywatelska” w Radomiu, w roku 2015 oraz ew. w transmisji i emisji telewizyjnej Finału Festiwalu w Telewizji - wyrażam nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby:

- mój wizerunek i/lub głos oraz moja wypowiedź - w całości lub w postaci dowolnych fragmentów była emitowana

- przekazane przeze mnie utwory audiowizualne (w tym nagrania, prezentacje, etc.), fotografie oraz inne,

zostały wykorzystane w w/w audycji tworzonej i/lub emitowanej przez Telewizję oraz innych nadawców rozpowszechniających program telewizyjny jak również w przygotowywanych przez te podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego korzystania z mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz dostarczonych utworów audiowizualnych na wszystkich znanych polach eksploatacji.

……………………………………

(czytelny podpis osoby zgłaszającej lub uczestnika)*niewłaściwe skreślić
: images -> image -> arts -> 2015
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna