Regulamin zawodów latawcowych o puchar komendanta hufca nadnarwiańskiego zhp w łOMŻy miejscePobieranie 11.9 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar11.9 Kb.
REGULAMIN ZAWODÓW LATAWCOWYCH

O PUCHAR KOMENDANTA HUFCA NADNARWIAŃSKIEGO ZHP W ŁOMŻY

Miejsce: Łąka przy Lesie Jednaczewskim.

Termin zawodów: 26.09.2015 r., godz.10.00 – 16:00 (zgłoszenia do 22.09.2015 r. na adres biurozhplomza@wp.pl ).

Latawce: konstrukcji własnej płaskie lub skrzynkowe.

Udział w zawodach: zawodnicy - członkowie gromad zuchowych lub drużyn harcerskich Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży , którzy zaprezentują statycznie i dynamicznie latawiec.

Wiek zawodników – do lat 100, w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest opiekun np. drużynowy, instruktor, rodzić.

Organizatorzy: Hufiec Nadnarwiański ZHP w Łomży.
1. Definicja: Latawiec to aerodyna bez napędu silnikowego unosząca się na uwięzi, która może latać w atmosferze wskutek dynamicznego oddziaływania powietrza na nieruchome lub ruchome względem niej powierzchnie nośne.

2. Charakterystyka techniczna:

- latawiec musi być wykonany z drewna i papieru. Dopuszcza się stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie,

- zabrania się stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca,

- długość holu latawca zawarta być powinna w granicach od 10 do 50 metrów,

- hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego,

- każdy zawodnik może zgłosić do zawodów 2 latawce oznakowane literami A i B.3. Przepisy bezpieczeństwa:

- starty latawców nie mogą odbywać się w czasie burzy oraz w pobliżu napowietrznych linii elektrycznych,

- na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. Zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów. Z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów.

4. Ocena:

- oceny każdego latawca dokonuje Komisja Sędziowska.

- ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot w dwu kategoriach

a. latawców skrzynkowych

b. latawców płaskich

4.1. Ocena statyczna - sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za:

- konstrukcję latawca - do 10 pkt.

- staranność wykonania latawca - do 10 pkt.

- zdobienie latawca - do 10 pkt.

maksymalna ilość punktów za ocenę statyczną - do 30 pkt.

4.2. Ocena za lot - każdy zawodnik demonstruje w locie latawiec. Po sygnale startu podanym przez głównego sędziego zawodnicy holują latawce i ustawiają się na linii wyznaczonej przez organizatora w celu przyznania przez sędziów punktów:

- maksymalna ilość punktów za jakość lotu - do 30 pkt.

W przypadku braku wiatru lot oceniany jest podczas holowania latawca przez zawodnika według skali ocen:
- lot stateczny - 20 pkt.

- lot niestateczny - 10 pkt.

- gdy latawiec nie leci - 0 pkt.

5. Zawodnicy każdej drużyny startują pojedynczo. Po sygnale podanym przez głównego sędziego zawodnicy ustawiają się na linii startu wyznaczonej przez organizatora a następnie na komendę start holują latawiec. Na komendę stop przerywają lot latawca.

6. Klasyfikacja:

-do końcowej klasyfikacji przyjmuje się sumę punktów uzyskanych za ocenę statyczną latawca i za lot.7. Nagrody:

- Puchar Komendanta Hufca Nadnarwiańskiego ZHP w Łomży reprezentacja jednostki organizacyjnej hufca, która uzyska w zawodach najwyższą łączna liczbę punktów. Na ogólny wynik drużyny składają się pojedyncze wyniki jej członków.

- za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane medale, oraz dyplomy.

8. Zalecenia oraz komentarz organizatora:

W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej lub pojawienia się wątpliwości odnośnie przebiegu zawodów, wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny z prawem ostatecznej decyzji.

W trosce o bezpieczeństwo zawodników, Organizator prosi o pełne zdyscyplinowanie

i współdziałanie wszystkich uczestników zawodów, szczególnie opiekunów.

Komisja wyznacza strefę, w której może poruszać się zawodnik podczas wykonywania lotu.

Zapraszam do udziału


Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj.


Komendant Hufca ZHP w Łomży
Hm. Wiesław Domański HR


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna