Renata ciołek monografiePobieranie 47.41 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar47.41 Kb.
RENATA CIOŁEK

Monografie

1. Die Fundmünzen der Römischen Zeit in Polen. Schlesien, Collection Moneta t. 83, Wetteren 2008, ss. 356, map 7, tablic 5.

2. Emisje króla Ballaiosa. Początki mennictwa w Ilirii, Warszawa 2011, ss 350, tabl. I-IV

3. Coins from sector IV, Novae. Legionary Fortress and late antique town, vol. II, Warszawa 2011, ss. 350, tab. V, plany (współautor Piotr Dyczek)


Artykuły


4. Skarb monet rzymskich z Zielonej Góry, woj. lubuskie, w świetle informacji z materiałów archiwalnych, Silesia Antiqua, t. 44, 2008, s. 73-84.

5. Ein Beitrag zur Funktion Römischer Münzen in der Wielbark- und in der Przeworsk-Kultur, [w:] A. Bursche, R. Ciołek, R. Wolters [red.] Roman Coins Outside the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions. Proceedings of the ESF/SCH Exploratory Workshop. Radziwiłł Palace, Nieborów (Poland) 3‒6 September 2005, Collection Moneta 82, Wetteren 2008, s. 177-191.

6. (z Jerzym Kolendo) Legio I Italica on the coins of Septimius Severus and Gallienus, [w:] T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo [red.], Novae – Legionary fortress and late antique town. Vol. I: A companion to the study of Novae, Warsaw 2008 [2009], s. 225-234.

7. Znaleziska monet rzymskich na Śląsku : wnioski z nowego inwentarza (Roman Coin Finds in Silesia : conclusion from the new inventory), Wiadomości Numizmatyczne, R. LIII, 2009 [2010], z. 2 (188), s. 146-182.

8. Goldene Münzen des 4.-5. Jhs. in den südlichen Ostseegebieten, [w:] A. Bitner-Wróblewska, U. Lund-Hansen [red.], Polish-Denmark Network, 2010, ss.12

9.  "Great" hoard of 4565 coins of king Ballaios from Rhizon, Novensia, t. 21,  2010 [2012], s. 7-13.

10. Contribution to the history of research on Risan (Montenegro): the case of Heinrich Richlý, Novensia, t. 21, 2010 [2012], (współautor T. Kowal), s. 13-23.

11. Początki zainteresowań znaleziskami monet antycznych w Prusach Królewskich i Książęcych, Notae Numismaticae (Kraków), t. VI, 2012, s. 123-140.PIOTR DYCZEK

Książki

1. Życie codzienne w twierdzy Legionu I Italskiego – Novae/ Evryday Life in the Fortress of the First Italic Legion at Novae, Warszawa 2007, pp. 55, ils.70, ISBN 978-83-916770-7-0.

2. Frontiers of the Roman Empire. The Lower Danube Limes in Bulgaria, Warszawa/Vienna 2008, pp. 98, ISBN 978-83-916770-9-5.

3. Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, ed. P. Dyczek. Volume One. A Companion to the Study of Novae, eds. T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo, Warszawa 2008.

4. Iliria i prowincje bałkańskie w Zjednoczonej Europie/Illyria and the Balkan provinces in United Europe/Iliria dhe provincat ballkanike në Europën Bashkuar, Warszawa 2011, ss140, il.118, ISBN 978-83-928330-8-6.

5. R. Ciołek, P. Dyczek, Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, ed. P. Dyczek. Volume Two. Coins from Sector IV, Warszawa 2011


Redakcje

 1. Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, ed. P. Dyczek. Volume One. A Companion to the Study of Novae, eds. T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo, Warszawa 2008

 2. Novensia 10/1998, 11/1998, 12/2000, 13/2002, 14/2003, 15/2004, 16/2005, 17/2006, 18/19, 2008, 20/2009, 21/2010, 22/2011

 3. The Danubian Limes. A Roman River Frontier/Der Donaulimes . Eine römische Flussgrenze, Warsaw 2009.

 4. Understanding the Past, Papers offered to Stefan K. Kozłowski, Warszawa 2009.

 5. Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town. ed. P. Dyczek,k Volume Two. Coins from Sector IV, Warsaw 2011

 6. In The Footsteps of the Romans. Guidelines to nominate new Danube Limessections in other Danube countries, eds.Piotr Dyczek, Sonja Jilek & Martin Lemke, Warszawa 2011
 1. rec. Gerda v. Bülow, Burchard Böttger, Sven Conrad, Bernhard Döhle, Gudrun Gomolka-Fuchs, Edith Schönert-Geiss, Dimităr Stančev und Klaus Wachtel mit Beiträgen von Norbert Benecke, Małgorzata Daszkiewicz, Maria Lazarona, Reiner Nef, Christoph J. Raub, Gerwulf Schneider und Janusz Skoczylas, Iatrus-Krivina. Spätantike Befestung und frühmittelalteriche Siedlung an der unteren Donau. Band VI: Ergebnisse der Ausgrabungen 1992-2000, Limesforschungen 28, Mainz am Rhein 2007, Archeologia 59, 2008 (2011), 239-241

 2. Dieta Greka, [w:], 2500 lat od wielkiej bitwy Maraton, Grecja i Grecy epoki klasycznej czyli korzenie Europy, Polityka Pomocnik Historyczny 10/2010, Warszawa 2010, 38-40.

 3. Piękno klasyczne, [w:], 2500 lat od wielkiej bitwy Maraton, Grecja i Grecy epoki klasycznej czyli korzenie Europy, Polityka Pomocnik Historyczny 10/2010, Warszawa 2010, 82-88.

 4. Grek złota rączka, [w:], 2500 lat od wielkiej bitwy Maraton, Grecja i Grecy epoki klasycznej czyli korzenie Europy, Polityka Pomocnik Historyczny 10/2010, Warszawa 2010, 94-97.

 5. Nove. Razkopki v sektor IV. Valetudinarium, Arheologičeski otkrytija i razkopki prez 2009, Sofija 2010, 311 - 312.

 6. Kapitän II amphorae from Novae – between East and West, Kapitän II amphorae from Novae – between East and West, LRCW 3, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and anrcheometry Comparision between western and eastern Mediterranean, eds. S. Manchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci, BAR IS 2185 (II), 2010, 993-999.

 7. Quales sub primis imperatoribus fuerint forma ac ratio limitis Romani or About the “Network Limes”, Studies of the Ancient World, eds, M. Novotná, W. Jobst, M. Dufková, K. Kuzmová, Anodos 8 2008, Trnava 2010, 147- 155.

 8. Late antique lamps from Novae [in:] C.-A. Roman/N. Gudea, Lychnological Acts 2. Acts of the 2nd International Congress on ancient and middle age lightning devices (Zalǎu – Cluj-Napoca, 13th – 18th of May 2006). Trade and local production of lamps from the prehistory until the middle age, Cluj-Napoca 2008, 73-78.

 9. Rímske amfory, Historycká Reuva 22, 2011, 6-12.

 10. Albania Projekt, Archeologia Żywa 2(54) 2011, 16.

 11. Pałac Dioklecjana w Splicie – nieznan historia, [w:] Miasto w kulturze chorwackiej/Urbano u hrvatskoj kulturi, red. M. Falski, M. Kryska-Mosur, Warszawa 2008, 17-30.

 12. The “odd adventures” of Maximinus Thrax in Novae, Roma y las provincias: modelo y diffusion, I, eds T. Nogales, I. Rodà, Hispania Antiqua, Serire Arqueológica 3, 2011, 373-383.

 13. I was here ! Intentional and accidental marks on rooftiles, bricks and ceramic tiles based on finds from sector IV in Novae, Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, eds. Sebastianus Ruciński, Catharina Balbuza & Christophorus Królczak, Poznań 2011, 105- 117.

 14. O królewskim skarbie z antycznego Rhizon/Risinium, Ad Rem, 1-2/2011, 5-10.

 15. W „domu Aglaosa” z Rhizon, Archeologia Żywa 5(57), 2011, 40-42.

 16. O skarbie gwoździ i zagubionym pierścieniu, Uniwersytet Warszawski, 4 (54), 2011, 22-23.

 17. From the history of ancient Rhizon/Risinium: Why did Ilyrian king Agron and queen Teuta come to a bad end and who was Ballaios ? Classica Orientalia. Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Warszawa 2011, 157-174.

 18. Best Practice on selected Danube sites as a display of “best practice” regardingscientific reconstruction and touristic accessibility,[in:] The Footsteps of the Romans. Guidelines to nominate new Danube Limessections in other Danube countries, eds.Piotr Dyczek, Sonja Jilek & Martin Lemke, Warszawa 2011, 107-128.

 19. Preliminary remarks on the archaeological Centex of the Discovery of the „great hoard” of 4656 coins of king Ballaios In Risan (Rhizon/Risiniium), Novensia 21, 2010, 45-50.

 20. Roman mosaics from the Villa of Hypnos in ancient Rhizon/Risinium (Montenegro) – continuation of mosaics analysis, Novensia 21, 2010, 51-78,

 21. Et al. Iliryjski bóg Medurus I mury Risinium w świetle inskrypcji metrucznej z lambaesis (CIL VIII 2581; F. Buecheler, Carmina Latina epigraphica 1527). Novensia 21, 2010, 79-133.

 22. Obserwations on Marks on rooftiles, bricks and ceramic tiles from sector IV (Morsia Inferior), Novensia 22, 2011, 85-107.

 23. Rimski venien lagier i rannovizantijski grad Novae, Arheologičeski Otkritija i razkopki prez 2011 g., Sofija 2012, 262-265.From the history of

 24. Rhizon/Risinium: Why Illyrian king Agron and queen Teuta came to a bad end and who was Ballaios? Classica Orientalia. Essays Presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Henryk Meyza, Iwona Zych (editors), 157–174.

 25. Gifts of Dionysus in Rhizon, Capital of Queen Teuta. On the Typology of So-called Greek-Italic Amphorae, Études et Travaux 25, 2012, 66-80.

 26. Novae – Western Sector (Section IV), 2007-2010. Preliminary Report on the Excavations of the Center for Research on the Antiquity of Southeastern Europe, University of Warsaw, Archeologia 60, 2009, 103-116.


MARCIN MATERA

2008

1. Grečeskie keramičeskie klejma iz raskopok Varšavskogo Universiteta v Tanaise (raskop XXV), Novensia 18-19, 2008, pp. 249-265.2010

1. Novoe dopolnitel’noe klejmo ergastieriarcha Aristokla II, Archeologija. Drevnij mir i srednie veka 4, 2010, pp. 80-85.

2. Opyt analiza massovogo amfornogo materiala iz issledovanij Varšavskogo Universiteta na territorii antičnogo Tanaisa, in: Pontika 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times. International Colloquium at the Institute of Archaeology Jagiellonian University, Cracow 21st-26th April 2008, Kraków 2008, p. 56. (artykuł konferencyjny)

3. Amphora Stamps from Polish Excavations at Tanais. 1999-2008, in: Colloque international Analyse et exploitation des timbres amphoriques grecs, Athenes 2010, pp. 40-41 (artykuł konferencyjny)2011

1. Tentative Analysis of Mass Amphora Material from thew Excavations of WarsawUniversity at Tanais, in: E. Papuci-Władyka, M. Vickers, J. Bodzek, D. Braund, eds., Pontika 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times. Proceednigs of the International Conference, 21st-26th April 2008, Kraków, BAR IS 2240, Oxford 2011, pp. 253-259.

2. współautor, Arsen’eva T.M., Šoll' T., Matera M., Naumenko S.A., Rovin’ska A., Issledovanija v Zapadnom gorodskom rajone Tanaisa v 2008 godu (raskop XXV), Światowit VIII (XLIX), fasc. A, 2009-2010 (2011), pp. 69-85.

3. współautor, Arsen’eva T.M., Šoll' T., Matera M., Naumenko S.A., Rovin’ska A., Issledovanija v Zapadnom gorodskom rajone Tanaisa v 2009 godu (raskop XXV), Światowit VIII (XLIX), fasc. A, 2009-2010 (2011), pp. 87-106.

4. Keramičeskie klejma iz raskopa XXV 2009 g., in: Issledovanija v Zapadnom gorodskom rajone Tanaisa v 2009 godu (raskop XXV), Światowit VIII (XLIX), fasc. A, 2009-2010 (2011), pp. 92-100.

5. Keramičeskie klejma iz raskopa XXV 2008 g., in: Issledovanija v Zapadnom gorodskom rajone Tanaisa v 2008 godu (raskop XXV), Światowit VIII (XLIX), fasc. A, 2009-2010 (2011), pp. 73-77.

2012

1. współautor, Šoll' T., Matera M., Sistema oborony v'ezda v zapadnyj gorodskij rajon Tanaisa po rezul'tatam pol'sko-rossijskich issledovanij, in: BC XIII, 2012, pp. 482-488.

2. (współautor) Arsen'eva T.M., Šoll' T. Matera M., Naumenko S., Rovin'ska A., Otčet ob issledovanijach v Tanaise v 2006 godu (raskop XXV), Światowit VII (XLVIII), fasc. A, 2006-2008 (2012), pp. 41-44.

3. (współautor) Arsen'eva T.M., Šoll' T. Matera M., Naumenko S., Rovin'ska A., Otčet ob issledovanijach v Tanaise v 2007 godu (raskop XXV), Światowit VII (XLVIII), fasc. A, 2006-2008 (2012), pp. 45-54.

4. Keramičeskie klejma iz raskopok Varšavskogo Universiteta v Tanaise. 2005-2007, Światowit VII (XLVIII), fasc. A, 2006-2008 (2012), pp. 55-92.

Współautor sprawozdań archeologicznych:

1. Т.М. Арсеньева, Т. Шолль, М. Матера, С.А. Науменко, А. Ровиньска, Исследования в Западном городском районе Танаиса в 2009 году (раскоп XXV). Sprawozdanie znajduje się w IA RAN w Moskwie i w Muzeum w Tanais.

2.Т.М. Арсеньева, Т. Шолль, М. Матера, С.А. Науменко, Исследования в Западном городском районе Танаиса в 2010 году (раскоп XXV). Sprawozdanie znajduje się w IA RAN w Moskwie i w Muzeum w Tanais.

3. Т.М. Арсеньева, Т. Шолль, М. Матера, С.А. Науменко, Исследования в Западном городском районе Танаиса в 2011 году (раскоп XXV). Sprawozdanie znajduje się w IA RAN w Moskwie i w Muzeum w Tanais.

4. R. Chowaniec, M. Matera, T. Więcek, Rapporto preliminare della campagna di prospezioni-survey a territorio acrense (Sicilia, Ottobre 2010), Sprawozdanie znajduje się w Sopritendenzy w Syrakuzach.

5. Chowaniec R., in. coll.  M. Rekowska, T. Więcek, M. Matera, P. Zakrzewski, M. Fituła, Rapporto preliminare della campagna di scavi a Palazzolo Acreide 2011, Sprawozdanie znajduje się w Sopritendenzy w Syrakuzach.MONIKA MUSZYŃSKA

Beautiful Stranger. On a relief found in Dylewo, in: Przez Granice Czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu, A. Buko, W. Duczko eds., Pułtusk 2008, p. 365-371. Współautorstwo z T. Mikockim.

Nowo odkryty relief wotywny z Ptolemais (Libia), in: Papers on Values and Interrelations between Europe and the Near East in Antiquity, I. Skupińska-Lovset ed. [Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeologica, vol. 26], Łódź 2009, p. 177-187, pl. 1-6. Współautorstwo z T. Mikockim.
Kybele z polskich wykopalisk, in: Skarb z Ptolemais. Katalog wystawy. Zamek Królewski w Warszawie 15 grudnia 2008 – 15 stycznia 2009, P. Jaworski ed., Warszawa 2008, p. 65-72.

Prof. Tomasz Mikocki. Bibliografia, ArcheologiaWarsz 58, 2007 [2009], p. 227-230.

Portret rzymski, in: Sztuka i kultura Rzymu. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Przewodnik po wystawie, W. Dobrowolski ed. , Warszawa 2009, p. 12-17.

Pokrywa antycznego sarkofagu odnaleziona w Arkadach Kubickiego, Uniwersytet Warszawski. Pismo Uczelni 3, 2009, p. 22, 23. Współautorstwo z H. Kowalskim.

Sculpture, in: Polish Archaeological Research in Ptolemais (Cyrenaica) in years 2001-2007, Libya Antiqua 5, 2010, p. 102, 103.

The Topography of Ptolemais. Preliminary results of geophysical surveys, ArcheologiaWarsz 59, 2008 [2010], p. 73-80, pl. 8-12. Współautorstwo z K. Misiewiczem i W. Małkowskim.

Figural Marble and Limestone Sculptures from the Excavations in Ptolemais (tekst złożony do księgi pamiątkowej prof. T. Mikockiego pod redakcją J. Żelazowskiego)

 

TOMASZ SCHOLL

2008:


1. Zapadnaja čast èllinističeskogo Tanaisa po itogam raskopok Varšavskogo Universiteta, in: Pontika 2006. Recent Research in Northern Black Sea Coast Greek Colonies. Proceedings of the International Conference, Kraków, 18.03.2006. Ed. E. Papuci-Władyka, Kraków 2008, p. 176–189, pl. 26–30.

2. Novejše issledovanija Varšavskogo Universiteta v Tanaise, in: Pontika 2008. Recent Research in Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times. International Colloquium at the Institute of Archaeology Jagiellonian University, Cracow 21.-26.04.2008. Abstracts, p. 69.

3. Tanais jako wymarzone miejsce studenckich praktyk terenowych, in: Doroczna konferencja Instytutu Archeologii UW, Wiktorowo, gm. Gąsawa, 24-26.11.2008, p.15.

4. Desat’ let raskopok Varšavskogo Universiteta v Tanais, Novensia 18-19, 2008, p. 307–338.

2009:

1. Prof. Iwona Modrzewska-Pianetti, Ad Rem. 1–2, 2009, p. 3.2. The Hellenistic bridge at Tanais, Russia, in: Archaeology of Bridges. International Congress, Regensburg, 5.–8. Nov. 2009. Abstracts, p. 52.

3. Most hellenistyczny w Tanais, in: Blisko i daleko. Księga jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, p. 167–173.

4. Tanais – powrót polskich archeologów na brzegi Morza Azowskiego, in: 90 lat archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Program konferencji Instytutu Archeologii UW, Warszawa 2009, p. 14.

2010:


1. Uniwersyteckie wykopaliska w Tanais, Uniwersytet Warszawski. Pismo Uczelni, 3 (47), maj 2010, p. 18–19 (www.uw.edu.pl/pismo/).

2011:


1. T. Scholl, The Hellenistic Bridge at Tanais, in: Archäologie der Brücken, Regensburg 2011, p. 58–60 (ISBN 978-3-7917-2331-0)

2. T. Scholl, Western Tanais in the Light of the latest Research of the University of Warsaw, in: Pontika 2008. Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times. Proceedings of the International Conference, 21st-26th April 2008, Kraków. Ed. by E. Papuci-Władyka, M. Vickers, J. Bodzek, D. Braund, Oxford, p. 299-303 (BAR IS 2240; ISBN: 978 10 5).

3. Współautor sprawozdania archeologicznego: Т.М. Арсеньева, Т. Шолль, М. Матера, С.А. Науменко, Исследования в Западном городском районе Танаиса в 2010 году (раскоп XXV). Sprawozdanie znajduje się w IA RAN w Moskwie i w Muzeum w Tanais.

3. T. Scholl, Tanais. Na rubieżach kultury antycznej, Z bliska i z daleka 1, 2011, p. 60–66.

4. T. Scholl, Na krańcach świata antycznego, czyli grecka kolonia Tanais (dzisiejsza Rosja), Gazeta Biskupińska 3 (142), 19.09.2011, p. 2-3; ISSN 1427-0676; http://paluki.tygodnik.pl/artykuly/zobacz/13953/828/nr_3.html

5. Tekst i zdjęcia do kroniki OBA Novae: Tanais 2011; http://www.novae.uw.edu.pl/.

6. Współautor sprawozdania archeologicznego: Т.М. Арсеньева, Т. Шолль, С.А. Науменко, Исследования в Западном городском районе Танаиса в 2011 году (раскоп XXV). Sprawozdanie znajduje się w IA RAN w Moskwie i w Muzeum w Tanais.

7. Współautor sprawozdania archeologicznego: Т.М. Арсеньева, Т. Шолль, М. Матера, С.А. Науменко, A. Ровиньска, Исследования в Западном городском районе Танаиса в 2008 году (раскоп XXV), Światowit VIII (XLIX), fasc. A, 2009-2010 (2011), p. 69–81, pl. 60–115; ISSN 0082-044X.

8. Współautor sprawozdania archeologicznego: Т.М. Арсеньева, Т. Шолль, М. Матера, С.А. Науменко, A. Ровиньска, Исследования в Западном городском районе Танаиса в 2009 году (раскоп XXV), Światowit VIII (XLIX), fasc. A, 2009–2010 (2011), p. 87–106, pl. 116–164; ISSN 0082-044X.

9. T. Scholl, Tanais-excavations in 2010, Światowit VIII (XLIX), fasc. A, 2009-2010 (2011), p. 203-204, pl. 208-209; ISSN 0082-044X

2012:

1. (współautor) Šoll' T., Matera M., Sistema oborony v'ezda v zapadnyj gorodskij rajon Tanaisa po rezul'tatam pol'sko-rossijskich issledovanij, in: BC XIII, 2012, p. 482-488.2. Šoll' T., Dejatel'nost' Mitridata VI Evpatora v Tanaise v svete rezul'tatov pol'skich issledovanij v Zapadrom gorodskom rajone (raskop XXV), in: Archeologija, drevnij mir i srednie veka V, p. 11-16. (Rostov-na-Donu).

3. (współautor) Arsen'eva T.M., Šoll' T. Matera M., Naumenko S., Rovin'ska A., Otčet ob issledovanijach v Tanaise v 2006 godu (raskop XXV), Światowit VII (XLVIII), fasc. A, 2006-2008 (2012), p. 41-44, pl. 20-45.4. (współautor) Arsen'eva T.M., Šoll' T. Matera M., Naumenko S., Rovin'ska A., Otčet ob issledovanijach v Tanaise v 2007 godu (raskop XXV), Światowit VII (XLVIII), fasc. A, 2006-2008 (2012), p. 45-54, pl. 46-117.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna