Renesans Islamu Odrodzenia islamu należałoby szukać w kontynuowaniu i rozwijaniu spadku po dawnych cywilizacjach. Tak jak Bizancjum odziedziczyło kulturę świata hellenistycznego. ArabowiePobieranie 16.16 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar16.16 Kb.
Renesans Islamu

Odrodzenia islamu należałoby szukać w kontynuowaniu i rozwijaniu spadku po dawnych cywilizacjach. Tak jak Bizancjum odziedziczyło kulturę świata hellenistycznego.Arabowie – znaczy „przemierzający pustynię”. Kultura Arabów związana z handlem bliskowschodnim. Tworzyli plemiona utrzymujące się z wypasu bydła i handlu wymiennego. Rywalizacja z Nomadami. Ideologia islamu powstała w mieście połączyła mieszkańców miast z beduinami.

Beduni – nazwa używana jest w celu odróżnienia ich od ludności arabskiej osiadłej w mieście.

Nomad – ludy pasterskie i zbieracko-łowieckie prowadzące koczowniczy tryb życia.
Islam – wyrósł w trakcie walki politycznej. Twórcą nowej religii Mahomet, Muhammad.
Mahomet –570-632, ur w Mekce. W okresie młodzieńczym podróżował z karawanami i spotykał się z wyznawcami różnych religii. Po ożenku ze starszą od siebie o 15 lat wdową Hadidżą, często przebywał w odosobnieniu, na rozmyślaniach, w małej jaskini poza Mekką. Tam doznał pierwszego objawienia nocą, Od tego też czasu zaczął głosić nową wiarę, znajdując dla niej zwolenników wśród członków rodziny, klas niższych i niewolników. Na skutek ostrych represji ze strony bogatych kupców mekkańskich w 615 duża grupa zwolenników nowej wiary została zmuszona do emigracji. Latem 622 nastąpiła słynna ucieczka Mahometa i jego zwolenników z Mekki do Medyny (hidżra). W siedemnaście lat później kalif Omar dla jej upamiętnienia ustanowił rok księżycowy, rozpoczynający się 16 lipca, a jako oficjalny początek ery muzułmańskiej 622. W Medynie zorganizował Mahomet gminę muzułmańską, zalążek państwa arabskiego. Po ataku w 627 Mekkańczyków na Medynę i przerwaniu ich oblężenia Mahomet rozpoczął kampanię przeciwko Żydom wspierającym napastników, co przyczyniło się do zerwania współpracy Mahometa z judaizmem i chrześcijaństwem.

W 630 Mahomet na czele swoich oddziałów dokonał podboju Mekki. Wkroczywszy do wielkiego sanktuarium Kaaby, porozbijał posążki bożków i ogłosił Kaabę miejscem świętym (zakazanym dla niemuzułmanów). Okazał wielkoduszność wobec wrogów i nie stosował mimo zwycięstwa represji. W dziesiątym roku ery muzułmańskiej (632) Mahomet odbył triumfalną pielgrzymkę do Mekki, która została nazwana "pielgrzymką pożegnalną". W trzy miesiące po powrocie do Medyny 632 zmarł.


Ideologiczne treści islamu pozwalają Mahometowi podłożyć zręby nowego imperium, które powstało w 40 lat po śm w formie dynastii Umajjadów.

Umierając wyznaczył swojego następcę – kalifa. 1- Abu Bakr, 2 następnych także z wyboru. Alemu jednak się to nie podobało, uważał, że następcami powinni być najbliżsi krewni.

656 – zamordowany Usman ostatni z wybranych kalifów. Ali ogłoszony kalifem.

661 – zwolennicy poprzedniego kalifa mordują Alego. Władzę przejmuje Muawija pierwszy z rodu Umajjadów.

Pomimo, że syn Alego, Al.-Hasan zrezygnował z praw do tronu na rzecz Umajjadów, następuje podział na 2 grupy:


  • zwolenników Umajjadów (sunnici),

  • zwolenników Alego (szyici),

Sunnici – większość wyznawców islamu doktryna oparta na:

  • Koranie,

  • zgodnej opinii muzułmańskiej gminy

  • analogii

  • sunnie - tradycja

Na sunnę składają się różne "wspomnienia" (hadisy) z życia Proroka i jego przyjaciół, opisany w nich sposób postępowania stał się wzorcem prawa dla sunnitów. Ostatecznie sześć zbiorów hadisów uznano za kanoniczne.

Są to cztery podstawy muzułmańskiego Prawa (szari'atu) opracowywanego w wielu sunnickich szkołach prawniczych. Mówi się, że "sunna mogłaby istnieć bez «Koranu», ale «Koran» nie mógłby bez sunny".


Szyici – uznaja prymat domu Alego (Persja, Pakistan)

Sukces islamu – chłonność wszystko co nowe. Tolerancja innych religii. j. arabski językiem całego imperium.

Gdy pojawił się kalifat Bizancjum chyliło się ku upadkowi. Kto nie walczył przeciwko nowym władcom uznawany był za swojego, obojętne było jego wyznanie i funkcja administracyjna. Zachowywał je pod warunkiem akceptacji najeźdźców.

Przyjęcie islamu wiązało się ze zmiana podatku z pogłównego na podatek jałmużny – zakat.

Szybka ekspansja wyzwala siły odśrodkowe, zarządcy prowincji staja się udzielnymi władcami.

Kalifat: najpierw w Damaszku, 762 Bagdad


749-750 –dojście do władzy kalifów abbasydzkich

Umajjadzi – dynastia kalifów panująca w Damszku 661-750 i w Kordobie 756-1031. obaleni w Damaszku 750 przez Abbasydów.
Abbasydzi – 750-1258, Bagdad. Abbasydzi obalili Umajjadów, wykorzystując m.in. niezadowolenie ludności niearabskiej z ich rządów, a także głosząc hasło przywrócenia władzy rodzinie proroka, czym pozyskali zwolenników Alego, szyitów. Ten pomyślny rozwój zakończył najazd Mongołów. Ostatni kalif z dynastii Abbasydów zginął wraz z rodziną 1258 po wkroczeniu do Bagdadu wojsk mongolskich Hulagu-chana. Od 1261 w Egipcie panowała, z tytułem kalifów, dynastia wywodząca się od rzekomo ocalałych członków rodu Abbasydów.

FatymidziMaghreb (północne kraje Afryki) 909-1048, Egipt, 969-1171.

Założona w Tunezji przez Obejda Allaha ibn Mohammeda (910-934), rzekomego potomka Fatimy, który podbił północną Afrykę (oprócz Maroka). Występując przeciw Abbasydom wprowadził rozłam w świecie muzułmańskim i sam przybrał tytuł kalifa. Stolicą kalifatu ogłosił Mahdiję, zbudowaną ok. 920.

Wojska jego przeciwnika, kalifa Al-Muizza (952-975) zdobyły Fez i Sycylię. W 969 opanowały Egipt, gdzie Fatymidzi przy pomocy chrześcijańskich i żydowskich urzędników utworzyli dobrze zorganizowane państwo ze stolicą w nowo wybudowanym Kairze. Podbili Syrię, Palestynę i podporządkowali sobie Hidżaz, pretendując do zwierzchności nad całym światem muzułmańskim. Słabnącej potędze Fatymidów zagrozili w XI w. Turcy seldżuccy.

Fatymidzi szukali porozumienia z  krzyżowcami, ci jednak woleli zaatakować wojska kalifatu, w 1099 zdobywając Jerozolimę i mimo zaciętego oporu wypierając Fatymidów z Palestyny. Ostatniego kalifa fatymidzkiego zdetronizował wezyr Salah ad-Din, założyciel dynastii Ajjubidów w 1171. Twórcy potęgi Fatymidów Al-Muizzi i jego syn Al-Azizi (975-996) wprowadzili jednolitą organizację administracyjną i finansową, opartą na doborze dobrych urzędników niezależnie od przynależności religijnej, popierali handel zagraniczny, byli mecenasami nauki i sztuki, budując pałace i meczety uważane za arcydzieła architektury. Za kalifa Al-Hakima (996-1021) powstała w Kairze akademia - meczet al-Azhar (1005), skupiająca uczonych i wyposażona w setki tys. ksiąg - rękopisów, dostępnych dla każdego.


Seldżucy, Seldżukidzi, turecka dynastia muzułmańska założona przez Seldżuka z Buchary (?-1010), wodza jednego z tureckich plemion oguzyjskich, która w latach 1040-1055 podbiła Iran i Zakaukazie, 1072-1092 Azję Mniejszą,Syrię i Palestynę, co stało się bezpośrednią przyczyną wypraw krzyżowych.
Kalif – najważniejsza funkcja w państwie, przywództwo religijne, najwyzszy sędzia, dowództwo armia i zwierzchnictwo nad państwem. (biel i czerń).

Emir - tytuł dowódców wojsk arabskich (od VII w.), odpowiadał tytułowi księcia. Emir był feudalnym władcą sprawującym najwyższą władzę wojskową i cywilną nad podległym mu terytorium (emirat).

Wezyr – druga osoba w państwie, wielki wezyr był szefem rządu i głównym dowódcą armii.

Kadi – sędzia muzułmański, wyroki na podstawie prawa muzułmańskiego – szariatu i zwyczajowego w danym regionie – adat.
W X w imperium muzułmańskie powróciło do stanu przedarabskiego. Powstały państewka w naturalnych granicach.

X w – tradycja i kultura muzułmańska osiągnęła szczyt swego rozwoju. Najbardziej charakterystyczny upadek władzy kalifa.
935 - rozpad imperium.

Każde wyznanie można było jedynie zmienić na islam.

Eunuch – islam potępiał ten obyczaj. Koran i tradycja zakazywały rzezania ludzi i zwierząt. Muzułmanie omijali prawo zlecając to chrześcijanom i Żydom. 4 razy droższy. Nie mogli jedynie objąć urzędów religijnych.

Sym,bolem miasta była kazalnica.Nie rozumieli pojęcia drogi – naród jeźdźców. Przejęli szachy z Indii nie rozumieli znaczenia figury szachowej wóz i nazwali ją wieża.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna