Rezolucja w sprawie propozycji pozbawienia osób niepełnosprawnych możliwości pracy i rozwoju zawodowegoPobieranie 24.2 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.2 Kb.
Warszawa, 14 marca 2002
Rezolucja

w sprawie propozycji pozbawienia osób niepełnosprawnych

możliwości pracy i rozwoju zawodowego

My, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu całej Polski zrzeszających osoby niepełnosprawne i działających na ich rzecz

wyrażamy stanowczy protest

przeciwko propozycjom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które zmierzają do wyeliminowanie osób niepełnosprawnych z rynku pracy.

W propozycjach i działaniach MPiPS trudno doszukać się zrozumiałej i klarownej koncepcji w obszarze polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych. Zbyt często system rozwiązań wobec tej grupy osób kreowany przez władze służy doraźnym celom politycznym lub gospodarczym.
Koniunkturalizm i niespójność koncepcji polityki wobec osób niepełnosprawnych, a może tak naprawdę brak takiej koncepcji, ma katastrofalne skutki, zarówno społeczne jak i finansowe, w tym także dla budżetu państwa.

Z jednej strony mówi się o polityce integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, wydaje na to ogromne środki z budżetu państwa (liczone w miliardach złotych), a następnie tworzy się rozwiązania mające na celu wykluczenie tych osób ze społeczeństwa, wydając na to kolejne pieniądze.
Kolejny raz w ostatnim czasie jesteśmy świadkami odbierania osobom niepełnosprawnym praw nabytych i rujnowania systemów, które zapobiegały spychaniu niepełnosprawnych na margines życia społecznego (czynieniu z nich klientów pomocy społecznej, tej pomocy społecznej, która na skutek braku środków nie wywiązuje się nawet ze świadczeń gwarantowanych).
Renciści, czyli osoby niepełnosprawne, są w diametralnie różnej społecznie sytuacji niż emeryci i nieporozumieniem jest łączenie tych grup.

Propozycje MPiPS noszą znamiona dyskryminacji osób niepełnosprawnych i łamania praw człowieka zawartych w Konstytucji RP i całym systemie prawa polskiego oraz międzynarodowego odnoszącego się do osób niepełnosprawnych – i to wszystko w dobie kandydowania Polski do Unii Europejskiej.
Oczekujemy niezwłocznego wycofania się MPiPS z propozycji wyeliminowania osób niepełnosprawnych z rynku pracy oraz podjęcia, przed opublikowaniem jakichkolwiek koncepcji w tej dziedzinie, konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych w sprawach dotyczących ich funkcjonowania.Sygnują następujące organizacje pozarządowe:Przesłano do:
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Warszawa

00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 ,

Krystyna Wojakowska, tel. (22) 8399483, 6978784, faks 697 87 86, e-mail: fpmiinr@idn.org.pl


 1. Kancelaria Prezydenta RP

 2. Kancelaria Premiera Rządu RP

 3. Marszałek Sejmu RP

 4. Marszałek Senatu RP

 5. Minister Pracy i Polityki Społecznej – Jerzy Hausner

Fuga Mundi,

20-007 Lublin, Peowiaków 12/7,

Marek Stępniak, tel. (81) 534-26-01, 7467225,

e-mail: mareks@ffm.lublin.pl


 1. Minister Zdrowia– Mariusz Łapiński


 2. Minister Edukacji Narodowej i Sportu – Krystyna Łybacka

 3. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP - Anna Bańkowska

 4. Komisja Zdrowia Sejmu RP - Barbara Błońska-Fajfrowska

 5. Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Andrzej Zoll
 6. Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych - Jolanta Banach


 7. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Adam Sroczyński

 8. Doradca Zastępcy Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Roman Uhlig

 9. Fundacja im. Stefana Batorego

 10. Uniwersytet Warszawski, Pełnomocnik Rektora ds.ON – Paweł Wdówik
 11. Forum Fundacji Polskich


 12. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

 13. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Promocji Zdrowia

 14. Telewizja Polska S. A. , Program 1, 2, WOT, „Spróbujmy Razem”

 15. TVN, Fakty

 16. Polskie Radio - Forum Niepełnosprawnych, Program 3

 17. Gazeta Wyborcza

 18. Rzeczpospolita

 19. Polityka
 20. Stowarzyszenie "Asocjacje" – pismo „Dziękuję”


 21. Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych dla Niepełnosprawnych (TUS)
Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni,

02-914 Warszawa, Św. Bonifacego 10,

Małgorzata Rupar, tel. (22) 642 75 07, 642 75 07, e-mail: zgtzchm@idn.org.pl


Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - "Partnerstwo" w Radomsku

97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 77


Marek Śpiewankiewicz, tel./ faks (44) 738 11 39,

e-mail: marekspi@idn.org.plStowarzyszenie Przyjaciół Integracji
00-242 Warszawa, ul. Bohaterów Getta 2,

Piotr Pawłowski, tel./faks (22) 831 49 44,

e-mail: integracja@mkr.net.pl


Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO

02-011 Warszawa, Al. Jerozolimskie 101 m. 9a


Małgorzata Piątkowska, tel. (22) 625 75 89, 0 502 213 356 , e-mail: mpiatkowska@idn.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA"

01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 40/73

Agnieszka Żarnecka, tel. (22) 839 94 83,

e-mail: spoza@idn.org.plRada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Iza Odrobińska, tel. (22) 630-72-20, faks 630-72-20

e-mail: ptsr-rg@idn.org.pl


Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół "SON"
Gliwice , ul. Młodych Patriotów 30/3
Janina Stoksik, e-mail: sonata@free.ngo.pl

Polskie Towarzystwo Osób Niskiego Wzrostu

01-651 Warszawa, ul Gwiaździsta 27 m. 14

Rafał Opielewicz, tel. (22) 33-36-76

email: psonnw@idn.org.plGliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących
44-100 Gliwice , ul. Wrocławska 16
Stanisław Makuch

Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
41-219 Sosnowiec, ul. Dmowskiego 2/1
Leszek Gebel

Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc "LOS"
adres do korespondencji:
42-256 Olsztyn k/Częstochowy, ul. Napoleona 11
Tadeusz Porada

Gliwicki Oddział Polskiego Związku Niewidomych
44-100 Gliwice , ul. Zwycięstwa 1
Ireneusz Lutecki


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna