Ritus initialesPobieranie 69.43 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar69.43 Kb.
ORDO MISSAE
RITUS INITIALES
INTROITUS
Oculi nostri ad Dominum Iesum,

oculi nostri ad Dominum nostrum.


V. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.


R. Amen.

V. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.R. Et cum spiritu tuo.
V. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

R. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.


V. Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.

R. Amen.
V. Kyrie, eleison. R.Kyrie, eleison.
V. Christe, eleison. R.Christe, eleison.
V. Kyrie, eleison. R.Kyrie, eleison.
COLLECTA
V. Oremus

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.R. Amen
OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ
OBRZĘDY WSTĘPNE
ŚPIEW NA WEJŚCIE

Nasze oczy zwróćmy ku Panu Jezusowi,

nasze oczy zwróćmy ku Panu naszemu.
K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.

K. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.


W. I z duchem twoim.
K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.
W. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.


W. Amen.
Panie zmiłuj się nad nami.

Chryste zmiłuj się nad nami.

Panie zmiłuj się nad nami.
KOLEKTA

K. Módlmy się


Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen


LITURGIA VERBI
Lectio Epistolae primae beati Pauli apostoli ad Corinthios
Fratres: Calix benedictionis, cui benedicimus, nonne communicatio Sanguinis Christi est? Et panis, quem frangimus, nonne participatio Corporis Domini est? Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes qui de uno pane participamus.
Verbum Domini.
R. Deo gratias
Versus:

Dominus pascit me, et nihil mihi deerit.
Dominus pascit me, et nihil mihi deerit:

in pascuis virentibus me collocavit,


super aquas quietis eduxit me,
animam meam refecit.

Deduxit me super semitas iustitiae

propter nomen suum.
Nam et si ambulavero

in valle umbrae mortis,


non timebo mala,

quoniam tu mecum es.


Virga tua et baculus tuus,

ipsa me consolata sunt.

Parasti in conspectu meo

mensam adversus eos, qui tribulant me;


impinguasti in oleo caput meum,
et calix meus redundat.

Etenim benignitas et misericordia subsequentur me


omnibus diebus vitae meae,
et inhabitabo in domo Domini
in longitudinem dierum.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi, dicit Dominus; si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternumAlleluia, Alleluia, Alleluia.

LITURGIA SŁOWA
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Oto słowo Boże.

W. Bogu niech będą dzięki.
Refren:

Pan mym pasterzem , nie brak mi niczego


Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził

ciemną doliną,


zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś ze mną.


Twój kij i Twoja laska

są tym, co mnie pociesza.


Stół dla mnie zastawiasz

wobec mych przeciwników;

namaszczasz mi głowę olejkiem,

mój kielich jest przeobfity.


Tak, dobroć i łaska

pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni mego życia

i zamieszkam w domu Pańskim

po najdłuższe czasy.


Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba, mówi Pan. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.Alleluja, alleluja, alleluja.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem.

R. Gloria tibi, Domine.
In illo tempore: Dixit Iesus turbis Iudaeorum: «Ego sum panis vivus, qui de caelo descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum, et panis, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita.» Litigabant ergo Iudaei ad invicem dicentes: «Quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum?»
Dixit ergo eis Iesus: «Amen, amen dico vobis: Nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis eius sanguinem, non habetis vitam in vobis. Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam; et ego resuscitabo eum in novissimo die. Caro enim mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus.
Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo. Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem; et, qui manducat me, et ipse vivet propter me. Hic est panis, qui de caelo descendit, non sicut manducaverunt patres vestri manna et mortui sunt. Qui manducat hunc panem, vivet in aeternum».

V. Verbum Domini.


R. Laus tibi, Christe.

HOMILIA


ORATIO FIDELIUM

V. Christus in cena, ad quam omnes invitat, corpus et sanguinem suum tradit pro mundi vita. Ipsum deprecemur:


Christe, Filii Dei vivi, qui eucharistiae cenam in tui commemorationem facere praecepisti, Ecclesiam tuam fideli dita mysteriorum celebratione. Dominum deprecemur.

R. Exaudi nos, Domine.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.
K. Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W. Chwała Tobie, Panie.


W owym czasie: Jezus przemówił do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia?»


Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

K. Oto słowo Pańskie.


W. Chwała Tobie, Chryste.
HOMILIA
MODLITWA WIERNYCH

K. Chrystus zaprasza wszystkich na ucztę, podczas której daje swe Ciało i Krew za życie świata. Zanośmy do Niego nasze błagania.


Chryste, Synu Boga żywego, Ty nam poleciłeś sprawować eucharystyczną wieczerzę na swoją pamiątkę, niech ona będzie źródłem życia Twojego Kościoła.

Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

Christe, sacerdos Altissimi unice, qui sacramenta tua offerenda sacerdotibus commisisti, in mores eorum ingere, quae in signis tribuis celebrare. Dominum deprecemur.R. Exaudi nos, Domine.
Christe, manna de caelo, qui omnes de uno pane participantes unum efficis corpus, pacem et concordiam omnium in te credentium refove. Dominum deprecemur.

R. Exaudi nos, Domine.

Christe, caelestis medice, qui remedium immortalitatis et pignus resurrectionis per tuum panem praebes, aegrotis sanitatem et spem vivam peccatoribus redde. Dominum deprecemur.R. Exaudi nos, Domine.
Christe, rex venture, qui mysteria in mortem tuam annuntiandam donec venires ut celebrarentur mandasti, omnes, qui in te decesserunt, fac resurrectionis tuae participes. Dominum deprecemur.

R. Exaudi nos, Domine.

Christe, invisibilis hospes convivii nostri, qui stas ad ostium et pulsas, ad nos veni, cena nobiscum et nos tecum. Dominum deprecemur.R. Exaudi nos, Domine.
V. Deus, in te sperantium fortitudo, invocationibus nostris adesto propitius, et, quia sine te nihil potest mortalis infirmitas, gratiae tuae praesta semper auxilium, ut, in exsequendis mandatis tuis, et voluntate tibi et actione placeamus. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen
LITURGIA EUCHARISTICA
CANTUS AD OFFERTORIUM
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Chryste, Jedyny Kapłanie Boga Najwyższego, Ty powierzyłeś kapłanom sprawowanie Twoich sakramentów, daj, aby postępowaniem naśladowali to, co wykonują. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.


Chryste, manno z nieba, Ty sprawiasz, że wszyscy, którzy spożywają jeden chleb, stają się jednym ciałem, umocnij pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących w Ciebie. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.


Chryste, niebiański Lekarzu, Ty dajesz nam swój chleb jako lekarstwo nieśmiertelności i zadatek zmartwychwstania, przywróć zdrowie chorym i ożyw nadzieję grzeszników. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.


Chryste, Królu chwały, Ty poleciłeś, abyśmy sprawując Eucharystię, głosili śmierć Twoją, aż przyjdziesz, daj, aby ci, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli ze świata, mieli udział w Twoim zmartwychwstaniu. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.


Chryste, niewidzialny Gościu naszej uczty, który stoisz u drzwi i pukasz, przybądź do nas i zasiądź do stołu razem z nami. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas, Panie.

K. Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.


LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
ŚPIEW NA PRZYGOTOWANIE DARÓW
Tam, gdzie miłość i dobroć, tam jest Bóg.

V. Orate, fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.


R. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.
ORATIO SUPER OBLATA

V. Ecclesiae tuae, quaesumus, Domine, unitas et pacis propitius dona concede, quae sub oblatis muneribus mystice designantur. Per Christum Dominum nostrum.R. Amen
PRAEFATIO

V. Dominus vobiscum.


R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus: per Christum Dominum nostrum.

Qui verus aeternusque Sacerdos, formam sacrificii perennis instituens, hostiam tibi se primus obtulit salutarem, et nos, in sui memoriam, praecepit offerre. Cuius carnem pro nobis immolatam dum sumimus, roboramur, et fusum pro nobis sanguinem, dum potamus, abluimur.

Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
K. Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

MODLITWA NAD DARAMI

K. Panie, nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.
PREFACJA

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

K. W górę serca.

W. Wznosimy je do Pana.

K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

W. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On San jako prawdziwy i wieczny Kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej Ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej Ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego Ciało za nas wydane, umacnia nas, gdy je spożywamy, a Krew za nas wylana, obmywa nas, gdy ją pijemy.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami i z wszystkimi chórami niebios, głosimy Twoją chwałę, nieustannie wołając:
Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

PREX EUCHARISTICA II


Vere Sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis. Haec ergo dona, quaesumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis Corpus et + Sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi.

Qui cum Passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis, dicens:


ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC OMNES:


HOC EST ENIM CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS TRADETUR.

Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis, dicens:


ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES:


HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI
NOVI ET AETERNI TESTAMENTI,
QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDETUR
IN REMISSIONEM PECCATORUM.
HOC FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM.

V. Mysterium fidei.R. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.

V. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignos habuisti astare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur ut Corporis et Sanguinis Christi participes a Spiritu Sancto congregemur in unum.


Recordare, Domine, Ecclesiae tuae toto orbe diffusae, ut eam in caritate perficias una cum Papa nostro Ioanne Paulo et Episcopo nostro Sigismundo et universo clero.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA II


Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem + i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:

TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,

KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:


BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:

TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ

NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA

NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.

TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

K. Oto wielka tajemnica wiary.

W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
K. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.
Pamiętaj Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym Papieżem Janem Pawłem, naszym Biskupem Zygmuntem oraz całym duchowieństwem.

Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte.


Omnium nostrum, quaesumus, miserere, ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, beatis Apostolis et omnibus Sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, aeternae vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium tuum Iesum Christum.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
RITUS COMMUNIONIS
V. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:

R. Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.
V. Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut, ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi: exspectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

R. Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.

Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: «Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis»; ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiae tuae; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.


R. Amen.

Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.

Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen
OBRZĘDY KOMUNII
K. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić:

W. Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.


K. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.
K. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go

pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen

V. Pax Domini sit semper vobiscum.R. Et cum spiritu tuo.

V. Offerte vobis pacem.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.


R. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
CANTUS AD COMMUNIONEM

Misericordias Domini in aeternum cantabo.


Magnificat, magnificat, magnificat

anima mea Dominum.

Magnificat, magnificat, magnificat

anima mea.


POSTCOMMUNIO

V. Oremus
Fac nos, quasumus, Domine, divinitatis tuae sempiterna fruitione repleri, quam pretiosi Corporis et Sanguinis tui temporalis perceptio praefigurant. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

R. Amen.

 

RITUS CONCLUSIONIS


V. Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

V. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.R. Amen.
V. Ite, missa est.

R. Deo gratias.
CANTUS AD FINEM

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia.

K. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Przekażcie sobie znak pokoju.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

W. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.


ŚPIEWY NA KOMUNIĘ

Na wieki będę śpiewał o miłosierdziu Pana.


Wielbi, wielbi, wielbi

dusza moja Pana.

Wielbi, wielbi, wielbi

dusza moja.


MODLITWA PO KOMUNII

K. Módlmy się

Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego Ciała i Krwi Twojej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.
OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA


K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

K. Niech was błogosławi Bóg wszech-mogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

W. Amen.
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.

W. Bogu niech będą dzięki.
ŚPIEW NA ZAKOŃCZENIE

Chwalcie Pana, chwalcie Pana, wszystkie narody, alleluja.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna