Rocznik Bialskopodlaski tom 13 Spis treściPobieranie 16.63 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar16.63 Kb.

Rocznik Bialskopodlaski tom 13Spis treściARTYKUŁY I ROZPRAWY

MAŁGORZATA CICHOWSKA, Huszcza i okolice w zarysie
historycznym .......................................................................................

7


AGNIESZKA HUCZ-CIĘŻKA, Gorzelnictwo w dobrach włodawskich
Zamoyskich w latach 1837-1917 .........................................................

45


Ks. ZBIGNIEW ROSTKOWSKI, Szkolnictwo w dobrach starowiejskich w
XVIII i XIX wieku ..............................................................................

81


MAŁGORZATA DANIELAK-CHOMAĆ, Kształcenie młodzieży zakonnej
w Białej – studia konwenckie franciszkanów-reformatów .................

99


DOROTA WEREDA, Klasztor bazyliański w Białej pod panowaniem
Austrii (1795-1809) .............................................................................

121


WIESŁAW CHARCZUK, Kształtowanie się modus vivendi między
NKWD-NKGB a Resortem Bezpieczeństwa Publicznego w
zwalczaniu podziemia zbrojnego na Podlasiu i wschodnim
Mazowszu w latach 1944-1945 ...........................................................

135


DARIUSZ SIKORA, Powiatowa Delegatura Rządu RP na Kraj w Białej
Podlaskiej ............................................................................................

151


DOROTA MĄCZKA, Rok obrzędowy na wsi podlaskiej w XIX wieku ......

171

DARIUSZ MAGIER, Interpretacje interpretacji. Kilka uwag o metodologii
i heurystyce na kanwie artykułu Marcina Gomółki, Komunistyczna
Partia Polski w powiecie łukowskim
(„Rocznik Bialskopodlaski”,
2004, t. 12, s. 77-95) ............................................................................

193


TOMASZ DEMIDOWICZ, Sport polski wśród innych – wielkość
nieujawniona (artykuł recenzyjny) ......................................................

207

STUDIA I MATERIAŁY

JERZY FLISIŃSKI, Nadania hospodarskie i donacje prywatne dla
kościołów i cerkwi (prawosławnych i unickich) na Południowym
Podlasiu w źródłach drukowanych XV-XVIII wieku (cz. II) .............

247


ANZELM JANUSZ SZTEINKE, OFM, Franciszkanie podlascy w życiu i
twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887).
Przyczynek do religijności pisarza. .....................................................

287


JAROSŁAW MACIEJ ZAWADZKI, Rodzina Zawadzkich. Przyczynek do
losów inteligencji podlaskiej wyznania unickiego ..............................

297

SPRAWOZDANIA
CELESTYN WRĘBIAK, Działalność upowszechnieniowa Muzeum
Południowego Podlasia w latach 1998-2004 (wystawy,
wydawnictwa, konkursy) .....................................................................


333

RECENCJE

WIESŁAW CHARCZUK, Piotr Gontarczyk: Polska Partia Robotnicza.
Droga do władzy 1941-1944,
Biblioteka Frondy, Warszawa 2003,
ss. 464 ..................................................................................................

353


JERZY M. CYGAN, OFMCap, Piotr Semeniuk, Zarys parafii pw. św.
Barbary w Dołdze
, Seria „Biblioteczka Bialska”, nr 17, Dołha 2004,
ss. 150, il. .............................................................................................

359


JERZY M. CYGAN, OFMCap, Edward Kopówka, Żydzi siedleccy, Siedlce
2001, ss. 184, il. 99 ..............................................................................

362


TOMASZ DEMIDOWICZ, Henryk Mierzwiński, Kajetan Sawczuk,
podlaski poeta i działacz niepodległościowy (1892-1917)
.
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005, ss. 217, il. 21,
aneksów 18 ..........................................................................................

365


TOMASZ DEMIDOWICZ, Wojciech Stanisław Kobylarz, Bialskie
Towarzystwo Łowieckie „Ponowa” Koło nr 18 w Białej Podlaskiej
1919-2004
. Wydawca Bialskie Towarzystwo „Ponowa”, Biała
Podlaska 2004, ss. 332, il. 177, aneksów 18, tabl. 5, wykresów 9,
map 5 ...................................................................................................

368

ALDONA TRZPIL, Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na
Białorusi
, red. nauk. Adam Bobryk, wyd. Siedleckie Towarzystwo
Naukowe, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w
Siedlcach, Warszawa 2004. .................................................................

371

NOTY O AUTORACH


375


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna