Roczniki zbiorczePobieranie 365.35 Kb.
Strona1/4
Data03.05.2016
Rozmiar365.35 Kb.
  1   2   3   4
Publikacje GUS
2013

Warszawa, styczeń 2013 r.Wykaz serii wydawniczych publikacji GUS ujętych w bazie informacyjnej

„Polska Statystyka Publiczna 2013”ROCZNIKI ZBIORCZE

powrót do wykazu serii4.01.001
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013

 • wersja polsko-angielska


Częstotliwość Rok

Termin wydania Lipiec

Jednostka autorska GUS – Dep. Analiz i Opracowań Zbiorczych


4.01.002
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013

 • wersja polsko-angielska

 • książka, CD-ROM, Internet


Częstotliwość Rok

Termin wydania Grudzień

Jednostka autorska GUS – Dep. Analiz i Opracowań Zbiorczych


4.01.003
Rocznik Statystyczny Województw 2013

 • wersja polsko-angielska

 • książka, CD-ROM, InternetCzęstotliwość Rok

Termin wydania Grudzień

Jednostka autorska GUS – Dep. Badań Regionalnych i Środowiska


ROCZNIKI BRANŻOWE

powrót do wykazu serii4.02.001
Rocznik Demograficzny 2013

 • wersja polsko-angielska

 • książka, CD-ROM, Internet

Charakterystyka

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w 2012 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, prawnie orzeczonych rozwodów i separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów. Ponadto wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, miasta, wieś

Częstotliwość Rok

Termin wydania Listopad

Jednostka autorska GUS – Dep. Badań Demograficznych i Rynku Pracy


4.02.002
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2013


 • wersja polsko-angielska

 • książka, CD-ROM, Internet

Charakterystyka

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, bilanse paliwowo-energetyczne, zużycie niektórych paliw i energii elektrycznej oraz wybranych materiałów w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, zagrożenie i ochrona środowiska.

Przekroje: województwa, sektory własności, sekcje i działy PKD 2007, podstawowe dane o przemyśle wg grup i niektórych klas PKD 2007; ilość produkcji wyrobów wg PKWiU 2008; wartość produkcji sprzedanej wyrobów wg działów i grup PKWiU 2008; eksport i import wg sekcji i działów PKD 2007, eksport i import wyrobów przemysłowych wg działów PKWiU 2008.

Częstotliwość Rok

Termin wydania Grudzień

Jednostka autorska GUS – Dep. Produkcji

4.02.003

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2013


 • wersja polsko-angielska

 • książka, CD-ROM, Internet


Charakterystyka

Handel zagraniczny w 2012 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR. Obroty towarowe prezentowane są wg SITC, CN, BEC oraz PKWiU. Dane o międzynarodowej wymianie usług w podziale na rodzaje usług i kraje partnerskie.

Przekroje: grupy krajów, kraje.
Częstotliwość Rok

Termin wydania Październik

Jednostka autorska GUS–Dep. Handlu i Usług

4.02.004

Rocznik Statystyczny Pracy 2012


 • wersja polsko-angielska

 • książka, CD-ROM, Internet

Charakterystyka

Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki na stanowisku pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane), koszty pracy, wynagrodzenia (fundusz wynagrodzeń i przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne i realne; wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktura pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).

Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, sekcje, działy, sektory ekonomiczne, sektory własności, status zatrudnienia, płeć.

Częstotliwość Co 2 lata

Termin wydania Lipiec

Jednostka autorska GUS – Dep. Badań Demograficznych i Rynku Pracy

4.02.005

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna