Środowiskowe Studium Doktoranckie geobios program wykładów I seminariówPobieranie 11.88 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.88 Kb.
środowiskowe Studium Doktoranckie GEOBIOS

Program wykładów i seminariów

II Rok


Przedmioty obligatoryjne 27 godzin

  • Metody statystyczne i numeryczne w naukach przyrodniczych

(7 godz.): prof. J. Uchmański CBE PAN

  • Ewolucja roślin i roślinności Ziemi

(8 godz.): dr A. Halamski

(4 godz.): prof. G. Racki,

  • Biomarkery i bioindykatory w badaniach zapisu kopalnego

(8 godz.): dr B. Kremer (3 godz.), dr hab. L. Marynowski (5 godz.) Uś
Przedmioty fakultatywne 20 godzin

  • Paleo-oceanograficzne i paleoekologiczne aspekty badań organizmów pelagicznych

(6 godz.): prof. H. Szaniawski, dr hab. Anna Kozłowska, prof. nadzw., dr hab. D. Peryt, prof. nadzw.

  • Rafy w czasie i przestrzeni

(8 godz.): dr hab. A. Pisera, prof. nadzw.

  • Zagadnienia związane z biomechaniką czaszki i filogenezą wybranych grup kręgowców - seminaria

(6 godz.): prowadzi prof. M. Borsuk-Białynicka
Program seminarium prof. Magdaleny Borsuk-Białynickiej z paleontologii kręgowców
Semestr zimowy – 2011/2012
19.10.2011 Kinetyzm czaszkowy ryb promieniopłetwych - uwarunkowania oddechowe i pokarmowe Małgorzata Bienkowska
9. 11.2011 Uwarunkowania funkcjonalne w budowie czaszki Dipnoi. - Piotr Skrzycki
16. 11. 2011 Kinetyzm czaszkowy czworonogów. - Model Frazzetty (1962) jako punkt odniesienia Magdalena Borsuk-Białynicka

30.11.2011 Usztywnienie czaszki u czworonogów ze szczególnym uwzględnieniem jaszczurek - Mateusz Tałanda


13. 01. 2012. Biomechanika aparatu szczękowego bazalnych Sauropterygia ( wg Rieppel’a (2002) - Dawid Surmik
1.02. 2012 Dotychczasowe wyniki badań nad puszką mózgową Acanthothoraci z dewonu Ukrainy implikacje filogenetyczne - Marek Dec

Semestr letni 2011/2012


10.02.2012 Wczesna filogeneza strunowców w świetle dokumentacji kopalnej. - Dawid Mazurek
24.02.2012 Ryby z Karatau dotychczasowe rezultaty badań - Roksana Socha
9.03.2012 Aspekty biostratygraficzne i paleogeograficzne filogenezy Dipnoi. - Piotr Skrzycki
29.03. 2012 Biomechanika czaszki dicynodontów - Tomasz Sulej
13.04.2012 Wybrane aspekty filogenezy żółwi ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania pancerza - Tomasz Szczygielski
27.04.2012 Filogeneza płazów wg Carrolla 2009 - Magdalena |Borsuk-Białynicka

III ROK

Przedmioty obligatoryjne 16 godzin

  • Rola mikroorganizmów w ewolucji biosfery i procesie litogenezy

(8 godz.): prof. J. Kaźmierczak, dr B. Kremer

  • Ewolucja ekosystemów i kryzysy biotyczne w historii życia

(8 godz.): prof. G. Racki, prof. A. Gaździcki, dr hab. M. Machalski, prof. nadzw.

Przedmioty fakultatywne 12 godzin

  • Ichnologia

(4 godz.): prof. A. Uchman UJ

(5 godz.): dr hab. D. Peryt, prof. nadzw., prof. E. Olempska

  • Współczesne i kopalne biocenozy chemosymbiotyczne

(3 godz.): dr A. Kaim


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna