Rok szk. 2012/2013 Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.) Access 2Pobieranie 388.17 Kb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar388.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHRZANOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4

ROK SZK.2012/2013

Rozkład materiału
(opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od 2009 r.)

ACCESS 2

KL.2 III.1

Kl. 1 III.1 zaaw.
Realizujący: Wioletta Łopuszyńska, Dorota Ślusarczyk-Małecka, Bernadetta Utzig, Marta Szostek-Trzep
Poziom A2 wg CEF (ESOKJ)ROZKŁAD MATERIAŁU – Access 2


LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

STARTER UNIT

a

wrzesień

 • nazwy państw
  i ich stolic;

 • liczebniki główne

 • rozmowa trzech uczennic – powitanie nowej koleżanki: uzupełnianie luk w dialogu podanymi słowami i zwrotami, sprawdzanie poprawności wykonania zadania

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: imię, narodowość, wiek • wyszukiwanie informacji: wiek wymienionych osób;

 • rozpoznawanie liczbTEMATY LEKCJI: 1. Welcome – lekcja organizacyjna. Kryteria oceniania i poziomy wymagań w kl.2.

2. Nice to meet you – przypomnienie wiadomości: powitania, kraje i narodowości, liczebniki.

3. Where’s Rosa from? – przypomnienie wiadomości: czasownik to be, zaimki pytające. Ćwiczenia w mówieniu.


b

wrzesień

 • odzież: skirt, coat, scarf itd;

 • przybory szkolne: eraser, ruler, dictionary itd;

 • kolory: blue, red
  itd.
 • przedimki nieokreślone:
  a/ an;

 • liczba mnoga rzeczowników: formy regularne
  i nieregularne;

 • zaimki wskazujące: this/ that, these/ those;

 • zaimki dzierżawcze, zaimki osobowe
  w funkcji podmiotu
  i dopełnienia;

 • przymiotniki dzierżawcze;

 • dopełniacz saksoński

 • opisywanie zawartości plecaka szkolnego ucznia;

 • udzielanie informacji o sobie: ulubione ubranie, ulubiony kolor;

 • wskazywanie i nazywanie przedmiotówTEMATY LEKCJI: 4. Favourite objects –przedimek nieokreślony a/ an, liczba mnoga rzeczowników. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.

5. This is an eraser –zaimki wskazujące, osobowe, dzierżawcze; dopełniacz ‘s/ s’. Ćwiczenia w mówieniu.


LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

STARTER UNIT

c

wrzesień

 • pomieszczenia
  w domu/ mieszkaniu: bedroom, bathroom itd.;

 • meble i sprzęty domowe: armchair, cupboard, sink itd.

 • przyimki miejsca
 • konstrukcja
  there is/ are – zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi;

 • zaimki nieokreślone
  some, any;

 • czasownik
  have got – zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi • opis pokoju sypialnego: wybór właściwych przyimków miejsca (dwie opcje)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: meble i sprzęty znajdujące się w domu przedstawionym na rysunku;

 • udzielanie informacji o sobie: posiadane przez uczniów urządzenia elektroniczne


TEMATY LEKCJI: 6. Home – opisywanie domu: słownictwo, konstrukcja there is/ are, some/ any.

7. Home – opisywanie domu: have got, przyimki miejsca. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne.d

wrzesień

 • członkowie rodziny: cousin, daughter, uncle itd. • udzielanie informacji o sobie: rodzina uczniaTEMAT LEKCJI: 8. Family – moje drzewo genealogiczne.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 1

Słownictwo: czynności wykonywane w czasie wolnym: hang out with friends, watch a DVD itd.

1a

wrzesień

 • przymiotniki opisujące wygląd: tall, plump itd.;

 • przymiotniki opisujące charakter
  i osobowość:
  easy-going, silly, polite itd.;

Zeszyt ćwiczeń:

 • czynności wykonywane
  w czasie wolnym

 • czas teraźniejszy prosty (present simple) – zdania twierdzące, pytające
  i przeczące

 • opisy postaci z serialu dla młodzieży: dopasowanie

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: hobby Jane
  i Davida (na podstawie rysunków), hobby uczniów
 • sześć zdań opisujących ulubionego bohatera kreskówki (ProjectPortfolio)

TEMATY LEKCJI: 9. Profiles – ćwiczenia w czytaniu i leksykalne.

10. Czas Present Simple – twierdzenia, przeczenia, pytania.1b

wrzesień

 • obowiązki domowe: go shopping, take out the rubbish itd;

 • przysłówki częstotliwości: always, usually itd.

 • trzy rozmowy: wielokrotny wybór

 • quiz: pracowita pszczółka czy kanapowy leń? – odpowiadanie
  na pytania quizu, interpretacja wyników

 • udzielanie informacji o sobie: wykonywane przez uczniów prace domowe;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: obowiązki domowe uczniów

 • opis typowego poniedziałku

TEMATY LEKCJI: 11. Busy Bee or Couch Potato? – quiz. Przysłówki częstotliwości w czasie Present Simple.

12. Help around the house – ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu.1c

wrzesień • ortografia: używanie wielkich liter

Zeszyt ćwiczeń:

 • spójniki and, or

 • krótki opis ulubionego dnia Amy: przewidywanie treści tekstu na podstawie ilustracji, uzupełnianie tabeli

 • opisywanie ulubionego dnia Amy;

 • opisywanie ulubionego dnia ucznia i wykonywanych czynności

 • opis ulubionego dnia ucznia (Portfolio)

TEMAT LEKCJI: 13. Fun days – piszemy krótki artykuł.
LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 1

1d

Culture Corner

październikZeszyt ćwiczeń:

 • artykuł na temat życia codziennego brytyjskich nastolatków: przewidywanie treści artykułu, zastępowanie zaimków w podanych zdaniach odpowiednimi rzeczownikami, sporządzanie notatek

 • opisywanie życia brytyjskich nastolatków (na podstawie artykułu)
 • artykuł: codzienne życie polskich nastolatków (ProjectPortfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • Robbie i jego rodzina: wielokrotny wybór (opcje w postaci obrazków)Optional: . Teenage Life in Britain – życie nastolatków w Wielkiej Brytanii.

1e

Funkcje językowe

październik

Zeszyt ćwiczeń:

 • przymiotniki opisujące ludzi;

 • związki wyrazowe: czasowniki
  go, make, play, send, watch, wear • rozmowa przyjaciół – plany na sobotni wieczór: określanie, gdzie toczy się dialog, zastępowanie fragmentów dialogu podanymi zwrotami

 • prowadzenie rozmowy telefonicznej: zapraszanie, przyjmowanie zaproszenia, ustalanie czasu i miejsca spotkania (Portfolio)


Wymowa: końcówki -s, -es, ,TEMAT LEKCJI: 14. I’d love to – telefonowanie; proponowanie. Tworzenie i odgrywanie dialogów.

1f

Science

październik

 • zwroty używane przy podawaniu godziny: o’clock, half past, quarter to/ past • notatka informacyjna o strefach czasowych: pytania otwarte

 • pytanie o godzinę i udzielanie odpowiedzi;

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT): prezentacja na temat historii czasomierzyZeszyt ćwiczeń:

 • dyktando

Zeszyt ćwiczeń:

 • krótki tekst o zegarach słonecznych: pytania typu prawda/ fałsz

Optional: Zegar. Strefy czasowe na świecie.
październik

TEMAT LEKCJI: 15. Powtórzenie materiału z Modułu 1.
16. Test.

17. Omówienie i poprawa testu. Zadania typu egzaminacyjnego – Exam SkillsPrzygotowanie do egzaminu

październik

Przygotowanie do egzaminu (Exam Skills):

Rozumienie ze słuchu: znajdowanie w tekście określonych informacji (dobieranie);

Znajomość funkcji językowych: reagowanie w typowych sytuacjach (dobieranie: wybór właściwej odpowiedzi na pytania); reagowanie w typowych sytuacjach (wybór wielokrotny: uzupełnianie dialogów przez wybór właściwej odpowiedzi na pytania);

Rozumienie tekstów pisanych: określanie głównej myśli tekstu (wybór wielokrotny); określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu (dobieranie nagłówków do akapitów).

Przygotowanie do egzaminu (Extra Exam Skills):

Znajomość środków językowych: uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; transformacje zdań ze słowem kluczem; parafraza zdań; uzupełnianie luk w tekście podanymi wyrazami w odpowiedniej formie; tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy.


LEK-CJA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

SŁUCHANIE

CZYTANIE

MÓWIENIE

PISANIE

MODUŁ 2

Słownictwo: przymiotniki opisujące pogodę: windy, freezing itd.; zwroty związane z opisem ulicznych festynów: dance in the streets, fly kites itd.

2a

Październik

 • zwroty związane
  z opisem ulicznych festynów: people making a human tower, people carving sculptures from snow itd.

Zeszyt ćwiczeń:

 • przymiotniki opisujące pogodę

 • czas teraźniejszy ciągły (present continuous) – zdania twierdzące, pytające
  i przeczące, krótkie odpowiedzi
 • dwie kartki pocztowe opisujące uliczne festyny: pytania otwarte

 • opisywanie obrazków;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: festyny uliczne
  (na podstawie treści kartek pocztowych);

 • opisywanie rodzinnego zdjęcia przedstawiającego wspólną zabawę

 • krótki opis rodzinnego zdjęcia przedstawiającego wspólną zabawę (Project)

TEMATY LEKCJI: 18. Special days – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu. Czas Present Continuous – twierdzenia.

19. Present Continuous – twierdzenia, przeczenia i pytania.2b

Październik

 • zwroty związane
  z opisem obchodów świąt: light candles, watch a parade itd.
 • porównanie czasów teraźniejszych: present simple
  i present continuous
 • strona internetowa poświęcona obchodom różnych świąt: przewidywanie treści tekstu, uzupełnianie podanych zdań brakującymi informacjami

 • relacjonowanie: obchody świąt opisanych w tekście
 • krótka wypowiedź: określanie tematyki wypowiedzi (wielokrotny wybór)

Zeszyt ćwiczeń:

 • opis rodzinnej wycieczki: pytania typu prawda/ fałszTEMATY LEKCJI: 20. Celebrations – ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.

21. Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous.


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna