Rozdział I informacje ogólnePobieranie 0.88 Mb.
Strona1/4
Data05.05.2016
Rozmiar0.88 Mb.
  1   2   3   4
In God We Trust
(W Bogu pokładamy ufność)


Michał Gaweł

I Rok TIR /SUM/ Z

GR. T3


Spis treści

Wstęp............................................... ……………………………………1ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne

-Ludność............................................... ……………………………………3

-Środowisko............................................... ……………………………………3

-Gospodarka............................................... ……………………………………4

-Historia............................................... ……………………………………4

ROZDZIAŁ II

Warunki rozwoju turystyki
-Rejony Koncentracji ruchu turystycznego najciekawsze miasta i

obiekty turystyczne......................…………………………………............................................................................................5


-Dostępność komunikacyjna, transport......................…………………………………..............................................................15
ROZDZIAŁ III

Analiza rynku turystycznego USA

*Rynek recepcji turystycznej ......................……………………………………………………………..……….... .................20

*Rynek emisji turystycznej…...................………………………………………………….…………………. …....................19
*Profile turystów…...................………………………………………………………….…………. …....................................25

.

*Branża turystyczna …...................………………………………………………………………………………...…………..26ROZDZIAŁ IV
Znaczenie opisywanego rynku turystycznego dla Polski
-Analiza liczby przyjazdów Cudzoziemców do Polski z uwzględnieniem USA...........................................................................29
-Charakterystyka pobytu, miejsca noclegów, główne motywy przyjazdów do Polski turystów ze Stanów Zjednoczonych…....26
-Struktura wiekowa, wykształcenia oraz statusu zawodowego turystów Amerykańskich Odwiedzających Polskę……….…....31
-Wydatki ponoszone przez turystów zagranicznych przez i podczas podróży do Polski……………………………………..…36


ROZDZIAŁ V
Podsumowanie ……………………………………………………………………………………………...……37
Bibliografia……………………………………………………………………………………………………………………….39

Stany Zjednoczone są czwartym pod względem obszaru , krajem na świecie. Zajmują powierzchnię 9 631 418 km² (po Rosji, Kanadzie i Chinach) oraz trzecim pod względem liczby mieszkańców 303mln ( po Chinach i Indiach) przy średniej gęstości zaludnienia prawie 32 osoby na kilometr kwadratowy. 12% ludności urodzone jest za granicą. Do polskiego pochodzenia przyznaje się 9mln mieszkańców USA. Kraj jest w wysokim stopniu zurbanizowany, ok. 74% ludności mieszka w miastach. O Stanach Zjednoczonych mówi się często jako o tyglu, w którym mieszkają ludzie różnych narodowości i kultur tworząc jeden naród amerykański. . Ludność biała stanowi 75% całej populacji, 12,3% to murzyńska, 12,5% Latynosi, 3,6% azjaci i 0,9% Indianie. Wielu obywateli Stanów Zjednoczonych mających silne poczucie amerykańskiej tożsamości narodowej, jednocześnie stara się dochować wierności tradycjom kraju pochodzenia. Dzięki temu w wielkich miastach są całe dzielnice odzwierciedlające obyczaje i sposób życia poszczególnych narodowości. Językiem urzędowym jest amerykański odmiana języka angielskiego, ale 18% ludności mówi w domu innym językiem, w tym 10% mówi językiem hiszpańskim. Amerykanie mają prawo wyznawać jaką chcą religię. Dominującą religią jest protestantyzm-49% oraz katolicyzm 30%. Wśród pozostałych wyznań można wyróżnić judaizm, muzułmanizm oraz mormonów. Wolność sumienia i wolność słowa są zagwarantowane w konstytucji, najważniejszym akcie prawnym. Zgodnie z tymi zasadami, każdy stan deleguje do dwuizbowego Kongresu w Waszyngtonie swoich senatorów i reprezentantów. Kongres uchwala prawo w formie ustaw, ale prezydent ma prawo weta, co oznacza, że może nie dopuścić do ustanowienia jakiejś ustawy, jeżeli zyska poparcie dostatecznej liczby członków Kongresu.

USA Rozciąga się ze wschodu na zachód, między Oceanem Atlantyckim a Oceanem Spokojnym, obejmując aż 8 stref czasowych. Kraj dzieli się na 50 stanów. Dwa z nich: Alaska- arktyczny półwysep graniczący od wschodu z Kanadą, oraz Hawaje archipelag gorących wysp na Oceanie Spokojnym są oddzielone od kontynentalnej części kraju. Uprawnienia administracji federalnej oraz władz stanowych reguluje uchwalona w 1787 ( pierwsza w świecie) konstytucja Stanów Zjednoczonych. Przyznaje ona znaczne prawa stanom, co przyczynia się do podkreślenia lokalnych różnic i sprawia, że każdy z nich ma swoją specyfikę. Bardzo zróżnicowane środowisko naturalne kraju, od lądów Alaski poprzez spalone słońcem pustynie na południowym zachodzie, oraz wiele ciekawych zakątków Turystycznych, w których miałem okazję przebywać skłoniły mnie do podjęcia się z analizowania rynku turystycznego USA. Niemniej ciekawa i zróżnicowana jest ludność kraju. Ludzie z niemal wszystkich zakątków świata emigrowali do wymarzonego kraju wolności i bogactwa. Przynosili ze sobą różne religie, obyczaje i języki. Większość współczesnych Amerykanów żyje na poziomie dostępnym tylko dla najbogatszych społeczeństw na świecie.

Środowisko

Na zachodzie i wschodzie kraju ciągną się dwa łańcuchy górskie. Na wschodzie są to niskie, o łagodnych, zalesionych stokach Appalachy, na zachodzie natomiast wysokie, osiągające często ponad 4000m, Góry Skaliste. Między tymi dwoma pasmami gór rozciągają się rozległe równiny. Obszar obejmujący ich północno-zachodnią część nazywany jest Środkowym Zachodem. Na północy tego regionu zdarzają się susze. Większość jednak stanowią żyzne tereny rolnicze nawadniane przez wielkie rzeki: Missisipi, Missouri i Ohio. Rzeki te wraz z leżącymi na północnym wschodzie Wielkimi Jeziorami, tworzą wielki system wodny Lasy porastają znaczne obszary na północy kraju, od Alaski i północnych wybrzeży Oceanu Spokojnego przez północną część Środkowego Zachodu, po wschodnie wybrzeże Niemal 1/3 Alaski leży na północ od koła podbiegunowego, a część jej ziem pokrywa wieczna marzłoć. Lodowce, zwłaszcza w górach, nie są rzadkością również na południu Alaski. Na Środkowym Zachodzie zdarzają się powodzie i trąby powietrzne, zwane tornado. We wszystkich stanach południowych występują gorące lata i łagodne, a nawet ciepłe zimy. Na południowym wschodzie panuje klimat podzwrotnikowy, wilgotny, a wybrzeże nawiedzają częste huragany. Bardzo mało gdzie rozciągają się rozległe pustynie. Hawaje, położone daleko na Oceanie Spokojnym, odznaczają się gorącym i wilgotnym klimatem bez wyraźnie zaznaczonych pór roku.
Gospodarka

Interes Ameryki to robienie interesów ” powiedział w 1925 prezydent Alvin Coolidge .Równie dobrze mógłby to powiedzieć dzisiaj. Stany Zjednoczone posiadają najpotężniejszą gospodarkę na świecie i zajmują I miejsce w produkcji wyrobów przemysłowych Mimo to obecnie najważniejszą i najszybciej rozwijającą się gałęzią amerykańskiej gospodarki są usługi, Anie produkcja. Sektor usług obejmuje obrót nieruchomościami, finanse, ubezpieczenia, rozrywkę, opiekę zdrowotną. Znaczne obszary kraju od początku dawały wielkie możliwości, związane z wykorzystaniem jego bogactw naturalnych, takich jak surowce mineralne czy wielkie rzeki i jeziora. Rozległe lasy zaspokajają niemal w całości zapotrzebowanie kraju na drewno. Wielkie rzeki zostały poprzegradzane zaporami wodnymi, przy których powstały hydroelektrownie. Rolnictwo ma znacznie mniejszy udział w wytwarzaniu dochodu narodowego niż przemysł i usługi, niemniej jest bardzo wydajne. Wysoko produktywne gospodarstwa farmerskie zapewniają niemal całkowitą samowystarczalność żywieniową Stanów Zjednoczonych, wytwarzając zarazem dużo na eksport. Najważniejszym regionem rolniczym są równiny środkowego Zachodu. Stan Kansas, jako największy producent pszenicy, zyskał miano spichlerza Ameryki. System Gospodarczy Stanów Zjednoczonych opiera się na zasadach wolnego rynku, zmuszających firmy do ostrej konkurencji w walce o klientów i rynki zbytu.


Historia

Rdzennymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych są Indianie, którzy przybyli z Azji około40 00 lat temu. Pierwsi europejscy osadnicy dotarli tu dopiero w XVI w.

W ciągu XVIII w. osadnicy z Wysp Brytyjskich założyli wzdłuż wybrzeża atlantyckiego 13 kolonii podległych Wielkiej Brytanii. Protesty mieszkańców kolonii przeciwko dyskryminowaniu ich przez metropolie, narzucaniu podatków i ceł, doprowadziło do wybuchu wojny o niepodległość (1775- 1783), w wyniku której zjednoczone kolonie wywalczyły niezależność. W ten sposób z 13 pierwszych kolonii powstały Stany Zjednoczone. W 1787 utrwalono konstytucję, która obowiązuje do dzisiaj. Przez cały XIX w. trwał nieustanny podbój przez amerykańskich osadników terenów położonych coraz dalej na zachód. Do połowy tego stulecia Stany Zjednoczone osiągnęły swoje obecne granice. Równocześnie wzrastało napięcie między stanami rolniczego Południa i bardziej uprzemysłowionej Północy. Południe opowiadało się za większą niezależnością stanów w ramach Unii i utrzymaniem niewolnictwa. Wojna secesyjna między Północą i Południem (1861- 1865) przyniosła zwycięstwo Północy, co oznaczało całkowite zniesienie niewolnictwa. Do początku XX w niemal wszystkie zakątki kraju zostały zasiedlone przez imigrantów z różnych stron świata. Od tego czasu następował stały wzrost demograficzny oraz gospodarczy, a Stany Zjednoczone stały się wkrótce jednym z najpotężniejszych państw świata.
Rozdział II

Warunki rozwoju turystyki

Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów na świecie pod względem walorów turystycznych, każdy region kraju różni się od siebie. Najbardziej rozwiniętym regionem są Kordyliery razem ze swoimi subregionami możemy tam spotkać całą masę walorów począwszy od zabytkowych kościołów i budynków użyteczności publicznej przez wielkie parki narodowe wpisane na listę UNESCO (Yellowstone czy Yosemite) kończąc na ośrodkach sportów zimowych i wodnych oraz największym kasynie na Świecie-Las Vegas. Inne regiony także nie ustępują Kordylierom np Nizina Nadbrzeżna to ośrodek rozrywki w Orlando czy budynki administracji w Waszyngtonie. W regionie Wielkich Jezior mamy stare cmentarzyska indiańskie czy choćby tak niezwykłe walory jak Metalowy Park w Cleveland, nawet niewielkie Hawaje co roku ściągają miliony turystów swoimi przepięknymi kąpieliskami i wspaniałą pogodą. Do największych atrakcji i symboli turystycznych (poza samymi miastami i parkami narodowymi) USA należą bez wątpienia, Statua Wolności (Nowy Jork), Wielki Kanion, Głowy Prezydentów w Mount Rushmore (Południowa Dakota), Disney Word w (Orlando Floryda), Biały Dom (Waszyngton DC) oraz słynna dzielnica w Los Angeles Hollywood wraz z Aleją Gwiazd, jak i wiele innych równie popularnych miejsc. Stany Zjednoczone to niewątpliwie kraj, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, i odkryje go na swój własny sposób.


Podsumowując Stany Zjednoczone posiadają bardzo bogatą i urozmaiconą atrakcyjność turystyczną obok której nie można przejść obojętnie o czym wiedzą miliony turystów odwiedzających co rocznie ten kraj. Kolejno chciałbym państwu przedstawić najważniejsze regiony turystyczne USA jak również zapoznać z ważniejszymi obiektami turystycznymi w Stanach Zjednoczonych.

Na obszarze Stanów Zjednoczonych można wyróżnić 8 głównych regionów turystycznych: Nową Anglię, Nizinę Nadbrzeżną (w tym subregiony: Atlantycki, Florydy, Niziny Zatokowej), Środkowe i Południowe Appalachy, Wielkie Jeziora, Stany Środkowe, Kordyliery (w tym subregiony: Gór Skalistych, Wyżyn i Kotlin Śródgórskich, Gór Kaskadowych i Sierra Nevada, Wybrzeża Oceanu Spokojnego), Alaskę i Hawaje.Nowa Anglia
Region ten obejmuj stany: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut. Większą część jego powierzchni stanowią tereny wyżynno-górskie (pn. część Appalachów) osiągające wysokość 1917 m n.p.m. (Góra Waszyngtona w Górach Białych). Jedynie na wschodzie, wzdłuż wybrzeży Oceanu Atlantyckiego ciągnie się pas nizin. Największą rzeką jest Connecticut (655 km dł.). Krajobraz omawianego regionu został w znacznym stopniu uformowany w wyniku zlodowacenia plejs –toceńskiego, którego pozostałością są m.in. wzgórza morenowe, głazy narzutowe i jeziora. Szczególną jego cechą jest również specyficzny styl budownictwa wiejskiego, w którym zachowało się wiele elementów architektury europejskiej, nietypowej dla pozostałych regionów Stanów Zjednoczonych. Największym miastem, a zarazem głównym ośrodkiem ruchu turystycznego Nowej Anglii jest Boston — jeden z głównych ośrodków życia gospodarczego i kulturowego kraju, stolica stanu Massachusetts. Założony w 1630 r. przez przywódcę grupy kolonistów — purytanów J. Winthrapa, był w latach 1643-84 stolicą konfederacji Nowej Anglii o rozwiniętej funkcji naukowej i oświatowej (w 1635 r. powstała tu pierwsza szkoła bezpłatna, a w 1653 r. — pierwsza biblioteka publiczna). W XVIII w. stał się ośrodkiem oporu przeciw Anglii i kolebką ruchu niepodległościowego (krwawe starcie ludności z wojskami angielskimi w 1770 r., zwane bostońską masakrą). Zatopienie przez Amerykanów w porcie bostońskim transportu herbaty w 1773 r. (na znak protestu przeciw cłom nałożonym przez Wielką Brytanię) stało się zarzewiem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Najstarsza część miasta, położona na półwyspie Boston, ma gęstą zabudowę i nieregularną sieć ulic. Na pozostałym obszarze przeważa zabudowa niska, wkomponowana w pagórkowaty krajobraz. Wśród zabytków na uwagę zasługują zwłaszcza domy mieszkalne z XVII-XIX w.,  budowle administracji i użyteczności publicznej z XVIII w. (m.in. Stary i Nowy Dom Stanowy) i XIX w. (szpital Massachusetts, giełda, Bostońska Biblioteka Publiczna) oraz kościoły z XVIII w. (Christ Church, King's Chapel) i XIX w. (m.in. katedra Św. Pawła w stylu klasycystycznym). W Bostonie znajduje się siedziba Harvard University - najstarszego (zał. w 1636 r.) i jednego z czołowych uniwersytetów amerykańskich. Światową sławę ma Instytut Technologii (Massachusetts In-titute of Technology), a także Bostońska Orkiestra Symfoniczna (zał. w 1881 r.). Atrakcję turystyczną stanowią miejscowe muzea, zwłaszcza Fogg Art Museum (sztuka starożytna i orientalna, rzeźba romańska i gotycka).
autorki powieści Chata wuja Toma, dom M. Twaina), New Haven (siedziba Yale University, zał. w 1701 r.), Auguście (fort z XVIII w. i Dom Stanowy z XIX w.), Dover (stare osadnictwo angielskie z XVII w.), Providence (dom Johna Browna z 1786 r. i Stefana Hopkinsa z 1707 r., kościół baptystów z 1775 r.) oraz Wiscasset (oryginalna architektura domów mieszkalnych z XVIII i XIX w.).
Rozwojowi turystyki w Nowej Anglii sprzyjają walory wypoczynkowe wybrzeży morskich. Dogodne warunki do uprawiania kąpieli i sportów wodnych występują zwłaszcza w rejonie W północnej części wybrzeża, na wyspie Mount Desert znajduje się park narodowy Acadia, znany m.in. dzięki licznym gatunkom żyjących tu ptaków, a także grotom skalnym i klifom powstałym wskutek niszczącej działalności wód morskich.
Wewnętrzne obszary omawianego subregionu, to teren atrakcyjny dla miłośników turystyki wędrownej, a także wypoczynku weekendowego. Wiele starych farm zostało przekształconych w tzw. residential farms — posiadłości wiejskie służące głównie krótkoterminowym pobytom turystycznym. W górskich miejscowościach występują dogodne warunki do uprawiania sportów zimowych. Najbardziej znaną stacją narciarską jest Berlin, położony w Górach Białych u podnóża Góry Waszyngtona — siedziba najstarszego w Stanach Zjednoczonych (zał. w 1872 r.) Klubu Narciarskiego Nansen. Do popularnych miejscowości tego typu należą ponadto: Franconia, Center Ossipee, Killington, Magie Mountain, Mount Snów i Stowe.

Region Niziny Nadbrzeżnej
Subregion Atlantycki
Subregion ten obejmuje większą część Niziny Atlantyckiej. Na północy sięga do Nowej Anglii, na południu - do Florydy, na zachodzie jego granice wyznaczają Appalachy.
Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta z licznymi półwyspami i estuariami rzek (Hudson, Delaware, Susquehanna, Potomac). Północną część wybrzeża atlantyckiego zajmują silnie zurbanizowane tereny megalopolis, obejmujące m.in. zespoły miejskie Nowego Jorku, Waszyngtonu, Filadelfii i Baltimore. Koncentruje się w nich większa część ruchu turystycznego omawianego obszaru.Nowy Jork światowe centrum finansowo-handlowe, jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych i naukowych Stanów Zjednoczonych. W obrębie Nowego Jorku wyróżnia się 5 głównych dzielnic: Manhattan (na wyspie o tej samej nazwie), Brooklyn i Oueens (w zach. części wyspy Long Island), Bronx (na kontynencie) i Richmond (na wyspie Staten Island).  Centralna  dzielnica  Manhattan spełnia funkcje nowojorskiego city. Mieszczą się tu siedziby koncernów przemysłowych, handlowych, komunikacyjnych, ubezpieczeniowych, reklamowych i hoteli, a także większość nowojorskich lokali rozrywkowych i teatrów (głównie wzdłuż i w pobliżu ulicy Broadway). Brak przestrzeni i wysoka renta gruntowa przyczyniły się do powstania licznych „drapaczy chmur" (m.in. Rockefeller Center, Empire State Building, zespół gmachów ONZ), które nadają charakterystyczne piętno sylwetce miasta. Manhattan odznacza się także dużym kontrastem zabudowy mieszkaniowej W pobliżu Manhattanu, na jednej z licznych drobnych wysp Liberty, wznosi się Statua Wolności - posąg podarowany w 1884 r. Stanom Zjednoczonym przez Francję.


Statua Wolności czyli (Statue of Liberty) to niewątpliwie największy symbol Nowego Jorku jak i całych Stanów Zjednoczonych. Należąca do światowego dziedzictwa kultury UNESCO, i wysoka na 93 metry oraz ważąca 229 ton postać, przedstawia kobietę trzymającą w prawej dłoni pochodnię, a w lewej tablicę, na której umieszczona jest data uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone

Większość zabytkowych budowli Nowego Jorku pochodzi z XVIII i XIX w. Należą do nich m.in.: Kaplica Św. Pawła (XVIII w.) i kościół St. Mark's-in-the Bowerie (XVIII w.) oraz Trinity Church, katedra St. John's the Divine, katedra Św. Patryka oraz Ratusz (City Hali), National Academy of Design, Nowojorska Biblioteka Publiczna (wszystkie obiekty z XIX w.) Światową sławą cieszą się miejscowe muzea, zwłaszcza Metropolitan Museum of Art - jedno z największych i najbogatszych na świecie. Oprócz kolekcji amerykańskiego malarstwa, rzeźby, grafiki i sztuki zdobniczej, zawiera ono także galerię malarstwa


europejskiego (m.in. ponad 30 obrazów Rem-brandta) oraz zbiory sztuki starożytnej, Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Równie znane jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej (słynne dzieła sztuki od końca XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem artystów tworzących w Stanach Zjednoczonych.Waszyngton — leży na obszarze Dystryktu Kolumbii (pomiędzy stanami Maryland i Wirginia), nad rzeką Potomac i jej dopływami. Charakterystyczną cechą układu urbanistycznego Waszyngtonu jest jego promienisty plan zabudowy, nietypowy dla miast amerykańskich. Sieć szerokich arterii zbiega się w dwóch centrach, z których jednym jest Kapitol - siedziba Kongresu, natomiast drugim Biały Dom — rezydencja prezydenta. Obydwie budowle łączy szeroka aleja (Pennsylvania Avenue), stanowiąca centrum handlowe stolicy. Na prawym brzegu Potomacu (wstanie Wirginia) mieści się Pentagon (Ministerstwo Obrony) oraz cmentarz wojskowy (Arlington National Cementery). Wśród licznych zabytków stolicy na uwagę zasługują zwłaszcza Biały Dom (koniec XVIII w., XIX i XX w.), Kapitol (XVIII i XIX w.), neogotycka katedra Św. Piotra i Pawła, kościoły: Christ Church, St. JohrTs Church, Presbyterian Church (XIX w.), budowle reprezentacyjne i gmachy użyteczności publicznej o formach klasycystycznych z XIX w. (m.in. Blair House, Treasury Building, Library of Congress Building), a także mauzoleum Lincolna37, obelisk Waszyngtona i pomnik Jeffersona. Waszyngton ma wiele terenów zieleni. Największym parkiem jest Rock Creek (z ogrodem zoologicznym).
,


Filadelfia - położona przy ujściu rzek Delaware i Schuylkill do zatoki Delaware, została założona w latach 1681 - 1682 na miejscu osady szwedzkiej z pierwszej połowy XVII w. W XVIII w. stanowiła główny ośrodek walk o niepodległość. W 1774 r. obradował w niej 1 Kongres Kontynentalny, w 1776 r. podpisano Deklarację  Niepodległości  Stanów Zjednoczonych, a w 1787 r. utworzono Unię i uchwalono  konstytucję  Stanów Zjednoczonych. W okresie 1790-1800 pełniła funkcję stolicy państwa. Jest jednym z największych portów oraz ważnym ośrodkiem przemysłowo-handlowym i kulturalno-naukowym z licznymi wyższymi uczelniami (m.in. University of Pennsylvania.), bibliotekami, muzeami (m.in. Philadelphia Museum of Art), a także słynną orkiestrą symfoniczną (zał. w 1900 r.). Zabytki Filadelfii, skupione głównie w rejonie starego miasta w widłach rzek Delaware  i  Schuylkill,  stanowią  budowle z XVII - XIX w. Należą do nich domy mieszkalne i kościoły (m.in. Gloria Dei z końca XVII w., katedra Św. Piotra i Pawła .

Subregion Gór Kaskadowych i Sierra Nevada
Góry Kaskadowe (najwyższy szczyt Rainier, 4392 m, i Sierra Nevada Whitney, 4418 m n.p.m.) leżą w zachodniej części Kordylierów. Ich atrakcyjność krajobrazowa wiąże się m.in. z występowaniem licznych form polodowcowych (cyrki, żłoby, jeziora i in.) i zjawisk wulkanicznych (wygasłe i częściowo czynne wulkany, gorące źródła itp.), a także bogatej szaty leśnej, którą tworzą lasy iglaste (wśród nich sekwoje). Na najcenniejszych przyrodniczo obszarach utworzono parki narodowe. Do najliczniej odwiedzanych należy Yosemite, położony w środkowej części gór Sierra Nevada. Został on założony już w 1890 r. Występują w nim m.in. wodospady (największy wys. 727 m) oraz cenne gatunki drzew (sekwoje). Z lasów sekwojowych słyną także parki narodowe: Sekwoi (zwłaszcza jego część zwana Giant Forest) oraz Kings Canyon. Wyjątkowymi walorami krajobrazowymi wyróżniają się parki narodowe North Cascades (formy polodowcowe) i Mt. Rainier (nieczynne wulkany z systemem lodowców). Ze zjawisk wulkanicznych znane są głównie: Lassen Volcanic (gorące źródła i wrzące jeziora), Park Narodowy Jeziora Kraterowego (Crater Lakę National Park; jezioro w kraterze wulkanu) oraz St. Helens Mt. — wulkan w Górach Kaskadowych, będący przykładem krajobrazu "żywego wulkanizmu".
Atrakcyjność turystyczna omawianego subregionu jest również związana z istnieniem wielu miejscowości wypoczynkowych, zwłaszcza stacji narciarskich, rozmieszczonych wzdłuż grzbietu Gór Kaskadowych i Sierra Nevada (okolice jeziora Tahoe), a także uzdrowisk (Palm Springs).

Jezioro Kraterowe.Subregion Wybrzeża Oceanu Spokojnego


Główną jednostką geomorfologiczną Subregionu Wybrzeża Oceanu Spokojnego są Góry Nadbrzeżne ciągnące się południkowo od granicy z Kanadą po Meksyk. Największymi miastami omawianego obszaru, stanowiącymi równocześnie główne ośrodki ruchu turystycznego są Los Angeles i San Francisco.
Los Angeles - Hollywood
Los Angeles to największe miasto w stanie Kalifornia, zwane potocznie jako, Miasto Aniołów przyciąga większość turystów, którzy pragną zobaczyć słynną dzielnicę i napis Hollywood. Jednym z głównych miejsc zainteresowania turystów jest Aleja Gwiazd oraz kino Mann's Chinese Theatre, w którym odbywały się przez lata światowe premiery galowe z udziałem najsławniejszych gwiazd. Kino mieści się w budynku w stylu chińskim, przed którym na chodniku znajdziemy odciśnięte dłonie i stopy największych artystów. Corocznie wręczane są tutaj także popularne nagrody filmowe Oscary. Los Angeles to także skupisko największych gwiazd Hollywood oraz tak zwanych "celebrities" czyli ludzi show businessu, posiadających swoje bogate wille w takich dzielnicach jak Hollywood,  Beverly Hills czy Bel Air. Podróżując samochodem po ulicach L.A. możemy zaopatrzyć się w mapę, która wskaże nam domu pożądanej gwiazdy. Aby odpocząć jednak od zgiełku warto udać się w Los Angeles na spacer do górskiego Griffith Park. Przy Santa Monica Boulevard znajduje się Hollywood Cementery, który jest miejscem spoczynku wielkich gwiazd ekranu takich jak Rudolf Valentino, Douglas Fairbanks, Marylin Monero. Inne godne zobaczenia rzeczy w mieście to: Disneyland (który został otwarty w 1955 r. z inicjatywy znanego producenta filmów rysunkowych Walta Disneya), El Pueblo de Los Angeles State Park przy Alameda Street (wraz z znajdującą się tam pierwszą meksykańską osadą w Los Angeles).

San Francisco -. to kolejne słynne miasto w USA położone w północnej części Kalifornii tuż przy cieśninie Golden Gate i zatoce San Francisco. Miasto to słynie przede wszystkim z takich atrakcji jak; 260 metrowa Piramida Transamerica u wlotu Columbus Ave. według Mission Dolores (kościół noszący pierwsze ślady misji franciszkańskiej założonej tu w 1776 r.), War Memorial Opera House, (wybudowana w 1932 r. gdzie w dniu 26 czerwca 1945 r. podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych), słynna budowla San Francisco a w zasadzie symbol miasta, Golden Gate Bridge (wybudowany został w latach 1933-37 jako największy wówczas most wiszący na świecie. Ma on 2,7 km długości, 27,5 m szerokości i osiąga wysokość 67 m ponad powierzchnię morza). Konstrukcja wisi na 2 pylonach o wysokości 227 m. U podnóża mostu stoi ceglany Fort Point National Historic Site, który dawniej strzegł wejścia do zatoki. W odległości niemalże 2 km od brzegu znajduje się skalista wyspa, na której znajduje się słynne więzienie Alcatraz. Ze względu na swoje położenie oraz otaczające je silne i zimne prądy morskie stało się ono pewnego rodzaju fortecą. W latach 1934-1963 trzymano tutaj wielu sławnych kryminalistów, wśród nich Al. Capone. San Francisco nosi również miano miasta o największej populacji ludności homoseksualnej. Do licznie odwiedzanych należą parki narodowe Redwood (fragmenty pierwotnego lasu z 1000-letnimi drzewami) i Olympic (tzw. lasy deszczowe, o ogromnym bogactwie florystycznym - od mikroflory do olbrzymich świerków, jodeł i cedrów alaskich).

Piramida Transamerica

Rejon Gór Skalistych

Rejon ten jest rozległym pasmem górskim, ciągnącym się przez cały kontynent, z najwyższą kulminacją Mont Elbert-4401m.n p m. W rejonie tym utworzono szereg parków narodowych, z najstarszym w świecie, Yellowstone założonym w 1872r. z licznymi kanionami, wodospadami, błotnymi wulkanami i 200ngejzerami ( jeden z najsłynniejszych „Old Faithful” wybucha średnio co 80 min.

Inny charakter ma Park Narodowy Mesa Verde, gdzie pozostał unikalny kompleks mieszkalny Indian Anasazi, zawieszony na ścianie kanionu. Liczne są tu rezerwaty Indian, oraz zabytki z czasów kolonizacji hiszpańskiej zachowały się w Santa Fe (pałac gubernatorski, kościół misyjny). Z okresu gorączki złota w XIX w. „pozostały miasta widma” ( Maiden, Kendall w Montanie czy Georgetown, Central City w Kolorado. Tutaj znajdują się najpopularniejsze ośrodki sportów zimowych: Aspen, Mail w Kolorado, Park City, Snowbird w Utah, Teton Village i wiele innych.


Mount Elbert 4401m.


Gorące źródło Grand Prismatic w Parku Narodowym Yellowstone
Rejon Wyżyn i Kotlin Śródgórskich

Rejon ten obejmuje obszar między Górami Skalistymi a Górami Kaskadowymi i Sierra Nevada. Obszar o niezwykłej różnorodności krajobrazów i przyrody, nasycony jest parkami narodowymi. Myślę iż warto powiedzieć kilka słów o cudownym miejscu na ziemi z wielkimi Kanionami, czyli Parku Narodowym Wielkiego KanionuWielki Kanion Kolorado - Grand Canyon
Wielki Kanion Kolorado (Grand Canyon) to niewątpliwie najpiękniejsza i najczęściej odwiedzana atrakcja w USA.  Sam kanion stanowi przełom jednej ze słynniejszych rzek Kolorado przepływającej przez stan Arizona, przez Płaskowyż Kolorado, i tworzą go głównie  łupki Yishnu, a także, wapieni, piaskowców i granitowych intruzji. Odpowiednie warstwy kanionu pamiętają jeszcze czasy proterozoiku (era prekambryjska) po trias (era mezozoiczna) zaś każda seria warstw skalnych posiada inny odcień. Powstanie tego cudu przyrody szacuje się na 10 milionów lat temu, kiedy to żłobienie terenu rozpoczęła właśnie przepływająca rzeka Kolorado. W obecnym kształcie Wielki Kanion ma 349 km długości i w najgłębszym miejscu (Granite Gorge - Wąwóz Granitowy) 2133 m głębokości. Szerokość waha się od ok. 800 m (pod punktem widokowym Toroweap na North Rim - Północnej Krawędzi) do 29 km w najszerszym miejscu. Jest to największy przełom rzeki na świecie (jednak nie najgłębszy. Samo zwiedzanie Wielkiego Kanionu może przybrać różne formy, od wycieczek pieszych w jego głąb, spływ rzeką Kolorado, przelot helikopterem lub samolotem wycieczkowym nad jego obszarem po najprostszy sposób przyjrzenia się jego ogromowi z punktów widokowych (najlepiej w okolicach miejscowości Flagstaff AZ) w tym skorzystania ze spaceru (za $25) po otwartym 28 marca 2007 szklanym pomoście nad Wielkim Kanionem - będącym najwyższym balkonem na świecie. Sam Park Narodowy Wielkiego Kanionu, odwiedzany jest co roku przez około 4,1 mln turystów z całego świata.


Grand Canyon ze zdjęcia Satelitarnego
Las Vegas
Las Vegas, czyli tak zwane Sin City (Miasto Grzechu) to niewątpliwie światowe centrum rozrywki, hazardu i szaleństwa. Samo miasto położone jest w stanie Nevada w hrabstwie Clark na obszarze pustynnym a jego główną arterią jest długa na 7 km słynna ulica Las Vegas Boulevard znana pod nazwą "The Strip". To właśnie w jej okolicach znajdują się najbardziej znane kasyna, hotele i miejsca godne obejrzenia. Umieszczone tam kasyna i hotele często starają się przyciągnąć turystów i graczy poprzez unikalny styl lub gatunek rozrywki. Do najciekawszych obiektów należą; The Mirage, Paris Las Vegas, The Venetian, Circus Cirrus, Luxor, Bellagio, New York New York, Treasure Island, Cesar Palace, Excalibur, czy Stratosphere, których architektura i wykończenie stanowią repliki słynnych światowych miejsc oraz przepełnione luksusem i elegancją dodają urokowi samemu miastu. Warto również zobaczyć ulicę Fremont Street w centrum miasta Las Vegas, gdzie rozpoczęła się prawdziwa historia hazardu. Las Vegas słynie również z możliwości zawarcia szybkiego związku małżeńskiego, do którego celu służą rozsiane po całym mieście liczne kapliczki mające swój charakter kapliczki.  Las Vegas to także idealne miejsce wypadowe aby zwiedzić słynną Doline Śmierci :Valley of Death" oraz pobliską Zaporę Hoovera na rzece Colorado - "Hoover Dam" jak i znajdujący się niedaleko Wielki Kanion "Grand Canyon.Zapora Hoovera na rzece Colorado
Moje Wakacje w USA Las VegasRejon Wielkich Jezior

Głównym ośrodkiem turystycznym w tym równinnym obszarze jest Chicago. Miasto potocznie zwane jako "Windy City", czyli Wietrzne Miasto stanowi jedno z bardziej popularnych miejsc odwiedzanych przez Polaków, udających się do USA. Licząca tutaj prawie 2 mln Polonia Chicagowska sprawia, iż niejednokrotnie odnosi się wrażenie, iż to jedno z Polskich miast. Chicago słynie głównie z nowoczesnej architektury i układu urbanistycznego oraz takich budowli i miejsc jak; Sears Tower (najwyższy wieżowiec USA mający 110 pięter przy wysokości 520 m), John Hancock Center, Chicago Board of Trade - budynek giełdy towarowo-rolnej wykonany w stylu Art Deco, Home Insurance Building, Reliance Building, Auditorium Building, Navy Pier (będący promenadą i pewnego rodzaju molo tuż nad brzegami jeziora Michigan, skąd możemy podziwiać downtown Chicago oraz udać się na rejs po jeziorze), Grant Park położony na wschód od Art Institute, gdzie znajduje się słynna w rejonie iluminowana nocą fontanna Buckingham, czy też słynne Brookfield Zoo - jeden z najlepiej wyposażonych ogrodów na świecie i Lincoln Park Zoo oraz ogród Botaniczny (Chicago Horticultural Society, Botanic Garden). Chicago to także miasto słynące z doskonałych drużyn sportowych, takich jak słynne Chicago Bulls (oraz United Center wraz z pomnikiem słynnego Michael Jordana), Chicago Bears (drużyna futbolu amerykańskiego), Chicago White Sox i Cubs (drużyny baseball) czy też Chicago Blackhawks (drużyna Hokeja) i Chicago Fire (piłki nożnej). Miasto to zasłynęło także za sprawą licznych produkcji filmowych o panujących tu niegdyś gangsterach formatu Al  Capone, czy też ostatnio pełniąc rolę Gotham City w produkcji Batmana lub też popularnego serialu Prison Break (Skazany Na Śmierć). Osoby udające się do Chicago powinny również zobaczyć tutejsze muzea i galerie, jak Art Institute of Chicago gdzie można podziwiać dzieła (Rembrandta, El Greco, Moneta, Picassa, Van Gogha, Gaugina, Okeeffa, Cezara), Field Museum of Natural History, Shedd Aquarium i Oceanarium, Museum of Science and Industry (Muzeum Nauki i Przemysłu) oraz Adler Planetarium. Inne atrakcje to także przejażdżka autobusem (w stylu londyńskim) po mieście czy też rejs po rzecze Chicago i Jeziorze Michigan.

Komunikacja

Sieć połączeń komunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych należy do najlepiej zorganizowanych .Sieć dróg kołowych ma największą długość na świecie ( 6,37mln km dróg, 84 36 km autostrad, łączących wszystkie duże ośrodki miejskie. Sieć linii kolejowych (270 312km) należy również do najdłuższych na świecie, ale od ponad 20 lat obserwuje się znaczny spadek kolejowych przewozów pasażerskich. Dużą rolę w transporcie pasażerskim, zwłaszcza turystyce, odgrywają połączenia lotnicze. Z ponad 800 wielkich portów lotniczych najważniejsze znajdują się w Atlancie (85,9mln pasażerów w roku 2006), Chicago, Nowym Jorku, Los Angeles, Dallas. Istnieją także tysiące małych lotnisk, obsługujących lokalne połączenia.

Tabela 1. Największe porty lotnicze świata (wg ilości obsłużonych pasażerów w 2006 roku)

Lp.

MIASTO (nazwa portu lotniczego)

PAŃSTWO

LICZBA PASAŻERÓW w mln osób

1

Atlanta ( Hartsfield)

USA

85,9

2

Chicago (O’Hare)

USA

76,5

3

Londyn (Heathrow)

Wielka Brytania

67,9

4

Tokio

Japonia

63,3

5

Los Angeles

USA

61,5

6

Dallas (Forth Worth)

USA

59,2

7

Paryż

Francja

53,8

8

Frankfurt nad Menem

Niemcy

52,2

9

Amsterdam

Holandia

44,2

10

Las Vegas

USA

44,0

Źródło: opracowanie na podstawie danych Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (Airports Council International)

 Jak widzimy umieszczona tabela przedstawia ranking 10 największych portów lotniczych pod względem obsługiwanych pasażerów w 2006 roku. W czołowej dziesiątce znajduję się, aż 5 portów ze Stanów Zjednoczonych co świadczy o tym że są oni absolutnym liderem w tej klasyfikacji.ROZDZIAŁ III

Analiza rynku turystycznego USA

Rynek recepcji turystycznej
Turystyka odgrywa znaczącą rolę w gospodarce USA. W 2006 r. do Stanów Zjednoczonych przyjechało 51,1mln. Od czasu zamachu terrorystycznego z 11 września 2001 nastąpił spadek liczby zagranicznych turystów odwiedzających Stany Zjednoczone. Turyści zniechęcają się nie tylko zaostrzonymi kontrolami na granicach, ale także uczuciem, ze nie są mile widziani. Goście przyjeżdżający do USA skarżą się na problemy z otrzymaniem wiz, a później na nie miłe doświadczenia na granicach, gdzie na lotniskach pobiera się odciski palców. Bilans takiego spadku zagranicznych turystów jest dla USA bardzo niezadowalający. Stany Zjednoczone w wyniku tego straciły 91mld dolarów potencjalnych dochodów z wydatków cudzoziemców, następne 16mld dolarów z utraconych podatków od sprzedaży oraz prawie 200 tys. miejsc pracy. Po roku 2004 spadek został zażegnany i wszystko wróciło do normy. U.S. Department of Commerc ogłosił, iż rok 2007 był rekordowy dla turystyki przyjazdowej w USA. Zanotowano bowiem ogromny napływ turystów międzynarodowych. Stany Zjednoczone w 2007 odwiedziło 54mln turystów, co daje prawie 4% wzrostu w porównaniu do roku poprzedniego (51,1mln). W latach 2006-2011 liczba turystów zagranicznych w USA wzrośnie aż o 20 punktów procentowych, co pozwala przypuszczać, że do roku 2011 ich liczba powinna wynieść 61mln.
Turyści napływają tam przede wszystkim z Kanady i Meksyku. W 2007 roku nastąpił wzrost odpowiednio o 4% i 3%. Liczba turystów z Europy wzrośnie w latach 2006-2011 o 25 punktów procentowych i ostatecznie wyniesie 12,6mln osób.

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna