Rozdział I ogólne informacje o Kanadzie I jej mieszkańcachPobieranie 376.71 Kb.
Strona5/5
Data05.05.2016
Rozmiar376.71 Kb.
1   2   3   4   5

Rozdział VII Branża turystyczna


Tabela 19 Zatrudnienie w branży turystycznej w tysiącach
W roku 2007 w branży turystycznej Kanady zatrudnione było 524,9 tysiące osób (Tabela nr.19), z czego w transporcie 82,6 tysiące, w bazie noclegowej 168,1 tysięcy, bazie gastronomicznej 158,3 tysięcy, w rekreacji 71 tysięcy, w usługach 44,9 tysiące. Jak widać z wyników badań kanadyjskiego urzędu statystycznego najwięcej ludzi zatrudnionych w turystyce gwarantuje turystom zakwaterowanie. Kolejnym sektorem turystycznym, w którym znalazło zatrudnienie dużo osób jest sektor gastronomii. Najmniej osób pracujących odnotowano w transporcie a konkretniej, w transporcie wodnym.


Rozdział VIII Znaczenie rynku kanadyjskiego dla Polski


W roku 2007 do Polski przyjechało 78 tysięcy Kanadyjczyków. Najczęściej odwiedzali Polskę w miesiącach sezonu letniego. Najwięcej turystów z Kanady zanotowano w lipcu i było ich aż 12,7 tysięcy, co stanowi 16,3% ogółu Kanadyjczyków, którzy odwiedzili Polskę w roku 2007 (Tabela nr.20). Turyści z za morza przyjeżdżali do Polski głównie w celu uprawiania typowej turystyki. Zainteresowani tego typu wyjazdami to ok. 52% (Wykres nr.6) ogółu turystów z głównych krajów zamorskich, do których zaliczamy KANADĘ, Stany Zjednoczone, Koreę, Japonię oraz Australię. Innymi celami przyjazdów turystów zamorskich były cele służbowe, tych wyjazdów zanotowano ponad 20%. Stosunkowo dużo bo ok. 19% turystów deklarowało przyjazd do Polski w celu odwiedzin krewnych bądź znajomych. W tym miejscu jednak następuje pewne przekłamanie, z powodu udziału w tej grupie badanych Amerykanów, to oni najczęściej podróżują do Polski w celu odwiedzenia swoich krewnych, natomiast reszta krajów ma tutaj niewielki swój udział.

Biorąc pod uwagę sposób przyjazdów turystów z krajów zamorskich (Wykres nr.7) większość z nich wybierało przyjazdy zorganizowane samodzielnie, bez udziału biur podróży i ośrodków rezerwacji. Aż 60% ogółu turystów zamorskich wybrało właśnie ten sposób podróżowania. Znacznie mniej, bo ok. 22% wcześniej skorzystało z rezerwacji. Reszta turystów skorzystała z pakietów lub ich części.

Turyści z tych krajów (KANADA, USA, Korea, Japonia, Australii) najczęściej odwiedzali Polskę na okres od dwóch do czterech dni (Wykres nr.8) – 45% przyjazdów, 30% to przyjezdni, którzy w Polsce skorzystali z 4 do 7 noclegów. Pozostała część zostawała na znacznie dłuższy okres czasu i korzystali z 8-28 noclegów.
Tabela 20 Liczba przyjazdów do Polski w roku 2007 z podziałem na miesiące
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem

Kanada


2,2

2,2

3,1

5,3

8,6

11,1

12,7

9,4

9,3

6,0

3,5

4,6

78,0

Źródło danych: badania Instytutu Turystyki w 2007 r

Wykres 6 Przyjazdy turystów do Polski wg podstawowych celów pobytu w 2007 rokuŹródło: badania Instytutu Turystyki w 2007 r

Wykres 7 Organizacja przyjazdów do Polski w 2007 roku

Źródło: badania Instytutu Turystyki w 2007 r.


Wykres 8 Długość pobytu w Polsce w %

Źródło: badania Instytutu Turystyki w 2007 r.

Liczba Kanadyjczyków korzystających z zakwaterowania zbiorowego osiągnęła w roku 2006 22,4 tysiące (Tabela nr.21). Jest to rekordowa liczba zakwaterowań Kanadyjczyków w Polskich obiektach. Liczba osób korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego skutecznie rośnie od roku 2003. Turyści z krajów zamorskich wybierają najczęściej zakwaterowanie w hotelach i motelach – 54% ogółu, następnie noclegi u rodziny i znajomych oraz w pensjonatach – odpowiednio 22% i 16% (Wykres nr.9).

Tabela 21 Liczba Kanadyjczyków korzystających z zakwaterowania zbiorowego w Polsce w latach 2000-2006 (w tys.)


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Kanada

17,7

13,2

16,1

14,7

19,7

22,1

22,4

Źródło danych: GUS
Wykres 9 Główne miejsca noclegów w %

Źródło: badania Instytutu Turystyki w 2007 r.


Turystów z krajów zamorskich najbardziej interesują w Polsce miejsca historyczne i kulturowe, oraz największe miasta (Tabela nr.22). Miejsca historyczne odwiedza aż 60% ogółu turystów zza morza, natomiast największe miasta 20% turystów. Turyści z tych krajów nie okazują zainteresowania naszymi centrami aktywnego wypoczynku. Najczęściej krytykują koszty turystyki w Polsce, aż 34% badanych. Nie podoba im się również bezpieczeństwo, stan sanitarny oraz dojazdy. Wszystkie te rzeczy krytykuje ok. 20% badanych obywateli krajów zamorskich odwiedzających Polskę. Szczegółowe dane zawiera tabela nr.23.

Tabela 22 Rodzaj odwiedzanych atrakcji w 2006 roku (Kraje zamorskie)

Odwiedzane atrakcje (udział w %)

Największe miasta

20

Miasta średniej wielkości

12

Miejsca historyczne i kulturowe

60

Kurorty

2

Centra aktywnego wypoczynku

0

Atrakcje przyrodnicze

6

Źródło danych: POT

Tabela 23 Uwagi krytyczne (udział w %) w 2006 roku (Kraje zamorskie)Uwagi krytyczne dla Polski od Kanadyjczyków (udział w %)

Koszty

34

Dojazd

20

Organizacja podróży lub pobytu

5

Brak atrakcji turystycznych

0

Brak informacji

17

Niski standard usług

4

Stan sanitarny

21

Bezpieczeństwo

22

Inne

4

Źródło danych: POT

Polska gospodarka na przyjazdach Kanadyjczyków do Polski uzyskała w 2006 roku dochód 35 milionów dolarów amerykańskich. Natomiast jeden Kanadyjczyk wydawał w Polsce średnio 548 dolarów, co przedstawia tabela nr.24.

Tabela 24 Przychody z turystów kanadyjskich w Polsce i wydatki/1 Kanadyjczyka w Polsce
Przychody w Polsce (mln USD)

Wydatki w Polsce na 1 turystę (USD)

Kanada

35

548

Źródło danych: POT


Rozdział IX Podsumowanie

W drugiej już edycji rankingu Anholt-GMI Nation Brand Index badano wartość marki 25 krajów rozwiniętych i rozwijających się. Badania przeprowadzone zostały na podstawie 10 tys. ankiet, które wypełnione zastały przez mieszkańców 10 krajów: Kanady, Chin, Danii, Francji, Niemiec, Indii, Japonii, Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i USA. Ankietowani ocenili percepcje kultury, polityki, handlu, potencjału inwestycyjnego, atrakcyjności dla turystów i postrzeganie mieszkańców. Pierwsze miejsce w rankingu przyznano Australii, na kolejnych uplasowała się Kanada, Szwajcaria, Wielka Brytania i Szwecja. Wyniki tego rankingu wskazują, iż turystyka w Kanadzie rozwija się, a sama Kanada jest chętnie odwiedzanym krajem jednak przedstawiciele największej kanadyjskiej organizacji turystycznej - The Tourism Industry Association of Canada (TIAC) twierdzą, że środki przeznaczane przez rząd na turystykę są "rażąco nieadekwatne do potrzeb", dlatego kraj jest słabo promowany. W Kanadzie przeznaczono w roku 2004 na turystykę 83 miliony dolarów, przedstawiciele branży chcieliby budżetu o 25 milionów dolarów większego.

Kanadyjczycy podróżują dość dużo. Na jednego mieszkańca przypada średnio w roku 6,5 podróży - to dobry wynik. Obywatele Kanady jednak znacznie chętnie zwiedzają swój kraj, niż wyjeżdżają za granicę. Jeśli jednak wybierają się poza Kanadę najczęściej kierują się do Stanów Zjednoczonych.

Kanada znajduje się także w czołówce światowej krajów o największych dochodach z turystyki zagranicznej, i notuje bardzo dużo przyjazdów turystów spoza granic swojego kraju. W obu tych kategoriach plasuje się na 12 miejscu w światowym rankingu, natomiast 8 miejsce należy się Kanadzie jeśli weźmiemy pod uwagę wydatki turystów na wyjazdy zagraniczne.

Podsumowując Kanada jest krajem rozwijającym się turystycznie, atrakcyjnym, lecz mało promowanym. W Kanadzie każdy znajdzie coś dla siebie – są góry, jest woda, słońce i śnieg. Polecam więc wyjazd za ocean i odwiedzenie tego czarującego kraju.

Mini słownik angielsko – polski (do tabel i wykresów)
A


Aboriginal – aborygeńskie

Accommodation - zakwaterowanie

Age – wiek

Air - powietrze

Art gallery – galeria sztuki

Attend – uczęszczać, chodzić

Average - średnia

B


Bad – łóżko

Beverage - napój

Bird - ptak

Boat – łódź, statek

Boating – podróż łodzią, statkiem

Botanical garden – ogród botaniczny

Breakfast - śniadanie

Bus - autobus

Business – biznes (tu w znaczeniu cele biznesowe)

C


Cabin - chata

Camping - kemping

Car - samochód

Change – zmiana

Common-law - konkubinat

Convention – zjaz, konwencja

Cottage - domek

Cross-country skiing – narciarstwo biegowe

Cruise – rejs statkiem, promem

Cultural event – wydarzenia kulturalne

Cycling – jazda na rowerze


D


Divorced - rozwiedzieni

Domestic – krajowe (podróże)

Downhill skiing – narciarstwo zjazdowe

E


Employment - zatrudnienie

Exhibition – wystawa, pokaz

Expenses - wydatki

F


Fair - targ

Festival - festiwal

Fishing – łowienie ryb

Food - jedzenie

Foreign – obcy, zagraniczny

Friends - przyjacieleG


Golfing – grać w golfa

H


High scool diploma – średnie wykształcenie

Hiking – piesza wędrówka

Historic site – strona historyczna

Holiday - wakacje

Hunting lodge – chata myśliwska

I


Industries - gospodarka

Intraprovidencial – wewnątrz prowincjonalna

Interprovidencial – między prowincjonalna

L


Less - poniżej

Lodge - chataM


Men – mężczyzna

Merried – związki małżeńskie

Museum - muzeum

N


Native cultural event – wydarzenia kulturowe ojczyste

Never - nigdy

Night – noc

Non of the above – żadne z powyższych

Not stated – nie podane

O


Other - inne

Outside – poza (granicami)

Over - powyżej

Overnight trips – podróże z noclegiem

Overseas countries – kraje zagraniczne

P


Per 1000 – (dane podane) w 1000

Personal - osobiste

Plane - samolot

Pleasure – przyjemność

Postsecondary – licencjackie wykształcenie

Proportion - ilośćR


Railway - kolej

Recreation - rekreacja

Relatives – krewni

Residents - obywatele

Resort – dom wypoczynkowy

S


Same-day trips – jednodniowe wycieczki

Secondary education – ponad podstawowe wykształcenie

Separated – w separacji

Shopping - zakupy

Sightseeing – zwiedzanie

Single - samotni

Spending - wydatki

Swimming - pływanieT


Theme or amusement park – park tematyczny i park rozrywki

Transportation - transport

Train - pociąg

Trip – wycieczka, podróżU


Under – poniżej

Univercity degree – stopień uniwersyteckiV


Viewing - obserwowanie

Visiting – wizyta, odwiedzinyW


Walking – spacerowanie

Water - woda

Water-based activities – sporty wodne

Widowed – wdowy/wdowcy

Wildlife – dzikie życie

Women – kobietaY


Year – rok

BIBLIOGRAFIA:

 1. www.tur-info.pl

 2. www.pot.gov.pl

 3. www.gus.pl

 4. www.intur.com.pl

 5. www.lotnisko-chopina.pl

 6. www.statcan.ca

 7. www.corporate.canada.travel

 8. www.world-tourism.org

 9. www.nationmaster.com

 10. www.tradingeconomics.com

 11. www.swivel.com

 12. www.worldaerodata.comRozdział I Ogólne informacje o Kanadzie i jej mieszkańcach 2

Rozdział III Dostępność komunikacyjna 15

Rok 15

19


Rozdział IV Rynek recepcji turystycznej 20

Rozdział V Rynek emisji turystycznej 25

Rozdział VI Profile turystów 33

Rozdział VII Branża turystyczna 36

Rozdział VIII Znaczenie rynku kanadyjskiego dla Polski 38

Kanada 38

Rozdział IX Podsumowanie 43

Mini słownik angielsko – polski (do tabel i wykresów) 44

B 44

C 44


D 44

E 44


F 44

G 45


H 45

I 45


L 45

M 45


N 45

O 45


P 45

R 46


S 46

T 46


U 46

V 46


W 46

Y 461   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna