Rozdział I pojęcie I przedmiot postępowania administracyjnegoPobieranie 143.38 Kb.
Strona3/3
Data08.05.2016
Rozmiar143.38 Kb.
1   2   3
7 E. Bojanowski, J. Lang, op. cit., s. 15.

8 J. Borkowski, „Decyzja administrcyjna”, Łódź – Zielona Góra 1998, s. 116

9 E. Bojanowski, J. Lang, op. cit., s. 57.

10 Dz.U. Nr 122, poz. 593 z późn. zm.

11 J. P. xxxxxxxxxx, „Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako szczególne organy administracji publicznej”, ST: 1997, nr 1/2, s. 120.

12 E. Bojanowski, J. Lang, op. cit., s. 58.

13 Z. Leoński, „Samorząd terytorialny w RP”, Warszawa 1999, s. 136.

14 Z. Kmieciak, „Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych z komentarzem oraz akty wykonawcze”, Warszawa 1995, s. 56.

15 Z. Janowicz, „Postępowanie admninistracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym”, Warszawa – Poznań 1982, s. 203.

16 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 546

17 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 222,

J. Borkowski, op. cit., s. 109.18 J. Zimmerman, „Administracyjny tok instancji”, Kraków 1986, s. 80.

19 J. Starościak, „O systemie środków prawnych w postępowaniu administracyjnym”, PiP: 1962, nr 3, s. 430

20 J. Zimmerman, op. cit., s. 81.

21 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 555.

22 L. Żukowski, „Instytucje rozstrzygnięć w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, Lublin 1985, s. 98.

23 Z. Janowicz, „Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym”, Warszawa – Poznań 1987, s. 206.

24 Z. Kmieciak, J.P. Tano, „Postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa S.A.)” Warszawa 1988, s. 91.

25 M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 173.

26 L. Żukowski, op. cit., s. 98.

27 J. Zimmerman, op. cit., s. 83.

28 W. Chrościelewski, J.P. Tano, „Postępowanie administracyjne. Kompendium dla urzędników i studentów administracji”, Zielona Góra 1999, s. 129.

29 E. Ochendowski, „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wybór orzecznictwa”, Toruń 1997, s. 176.

30 M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 172.

31 E. Ochendowski, op. cit., s. 176.

32 J. Starościak, op. cit., s. 432.

33 Z. Janowicz, op. cit., s. 215.

34 J. Starościak, op. cit., s. 432

35 Z Janowicz, op. cit., s. 214-215.

36 E. Ochendowski, op. cit., s. 184.

37 Z. Kmieciak, J.P. Tano, op. cit., s. 94

38 Z. Janowicz, op. cit., s. 216.

39 E. Ochendowski, op. cit., s. 184.

40 M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 176.

41 W. Dawidowicz, „Zarys procesu administracyjnego”, Warszawa 1989, s. 152.

42 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 235.

43 Tamże...

44 E. Ochendowski, op. cit., s. 172.

45 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 237.

46 J. Zimmerman, op. cit., s. 92.

47 W. Dawidiwcz, „Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu”, Watrszawa 1983, s. 218.

48 J. Zimmerman, op. cit., s. 56-58.

49 B. Adamiak, „Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego”, Warszawa 1980, s. 146.

50 J. Zimmerman, op. cit., s. 56.

51 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 147-148.

52 W. Dawidowicz, op. cit., s. 157-158.

53 Tamże..., s. 158.

54 M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 186;

W. Dawidowicz, op.cit., s. 159-160;

Z. Janowicz, op. cit., s. 210.


55 B. Adamiak, op. cit., s. 587.

56 S. Marcinkiewicz, „Kasacyjne orzeczenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym”, Warszawa 1976, s. 26-27.

57 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 588.

58 W. Dawidowicz, op. cit., s. 220-221;

B. Adamiak, J. Borkowski, „Wadliwość decyzji administracyjnej”, Wrocław 1986, s. 126.59 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 238.

60 W. Dawidowicz, op. cit., s. 163, 221-222;

M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 222.61 W. Dawidowicz, op. cit., s. 222.

62 Tamże...

63 M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 188;

B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 238;

W. Dawidowicz, op. cit., s. 163.


64 Dz.U. 1998r., nr 162, poz. 1126.

65 K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, „Postępowanie administraycjne”, Zakamycze 1998, s. 124.

66 W. Dawidowicz, op. cit., s. 167.

67 Tamże...

68 B. Adamiak, op. cit., s. 128

69 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 239,589.

70 Tamże, s. 590

71 B. Adamiak, J. Borkowski op. cit., 240,591;

W. Dawidowicz, op. cit., s. 166.72 W. Dawidowicz, op. cit., s. 223;

B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 166.73 W. Dawidowicz, op. cit., s. 166.

74 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 241.

75 S. Marcinkiewicz, op. cit., s. 33.

76 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 594.

77 W. Dawidowicz, op. cit., s. 166.

78 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 594.

79 Z. Janowicz, op. cit., s. 211.

80 ONSA 1981, nr 2, poz. 88 – cyt. Za B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 592-593.

81 R. Hauser, „Kasacyjne orzecznictwo organów odwoławczych”, Rzeczpospolita z 12.11.1996, nr 263

82 Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1126.

83 K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, op. cit., s. 125.

84 M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 191;

B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 591.85 W. Chrościelewski, J.P. Tarno, op. cit., s. 133; Przykład wydanej na tej podstawie decyzji zob. zał. nr 6.

86 W. Dawidowicz, op. cit., s. 162-163;

M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 191;87 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 595.

88 Tamże, s. 243

89 W. Chrościelewski, J.P. Tarno, op. cit., s. 135;

B. Adamiak, op. cit., s. 179;

B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 597.


90 B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 597.

91L. Żukowski, op. cit., s. 113;

W. Chrościelewski, J.P. Tarno, op. cit., s. 137.


1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna