Rozdział model do składania 13Pobieranie 15.25 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.25 Kb.
SPIS TREŚCI
Wstęp ---7

CZĘŚĆ I.TŁO

ROZDZIAŁ 1. MODEL DO SKŁADANIA ---13

1. Dwie naturalizacje: naturalizacja przyrody i naturalizacja umysłu ---13

1.1. Naturalizacja przyrody ---13

1.2. Naturalizacja umysłu ---14

1.2.1. Umysł jako przedmiot naturalizacji ---14

1.2.2. Pewna osobliwość związana z naturalizacją umysłu ---15

1.3. Dwie naturalizacje (końcowa uwaga) ---17

2. Dwie rewolucje ---17

2.1. Rewolucja w naukach biologicznych ---18

2.2. Rewolucja informatyczno-cybernetyczna ---21

2.2.1. Szukanie podmiotu i rewolucja informatyczno-cybernetyczna ---22

3. Model do składania ---26
ROZDZIAŁ 2. O TYM, CO ISTNIEJE ---31

1. Kreacjonizm lingwistyczny i jego głębie ---31

1.1. Próba określenia ---31

1.2. Realizm metafizyczny, wewnętrzny, naiwny i normalny realizm ---33

1.3. Filozoficzne głębie ---34

2. Dwa spory o istnienie świata (podobieństwa i różnice) ---36

3. Moce przyczynowe jako miara istnienia ---40

3.1. Próba dokładniejszego określenia pojęcia mocy przyczynowych ---41

3.2. Moce przyczynowe a pieniądze ---44

3.3. Niektóre stare filozoficzne spory i moce przyczynowe ---46

3.4. Umysł jako software i moce przyczynowe ---49

3.5. Moce przyczynowe raz jeszcze ---51


ROZDZIAŁ 3. NATURALIZACJA OBRAZÓW I LUDZI (CZYLI KILKA WSPÓŁCZESNYCH TEORII UMYSŁU W SPOSÓB OBRAZOWY PRZEDSTAWIONYCH) ---53

1. Naturalizacja obrazów ---53

1.1. Dwa sposoby opisu, dwa języki, dwa rodzaje własności ---53

1.2. Naturalizacja malarstwa ---56

1.2.1. Gatunkowa (typiczna) teoria identyczności ---57

1.2.2. Egzemplaryczna teoria identyczności ---58

1.2.3. Dualizm własnościowy ---59

1.2.4. Eliminacjonizm ---59

2. Behawioryzm ---60

2.1. Behawioryzm analityczny ---61

2.2. Behawioryzm analityczny (ciąg dalszy) ---63

2.3. Przykłady i propozycje ---65

3. Funkcjonalizm ---67

3.1. Funkcjonalizm po raz pierwszy ---68

3.2. Funkcjonalizm po raz drugi ---69

CZĘŚĆ II.PROBLEMY

ROZDZIAŁ 4. PROBLEMY Z POJĘCIEM ZACHOWANIA ---75

1. Pierwsza niejasność ---76

2. Druga niejasność ---77

3. Trzecia niejasność ---81

Addenda ---84


ROZDZIAŁ 5. PROBLEM WOLNEJ WOLI ---87

1. Kilka uwag wstępnych ---87

2. A cóż to takiego wolna wola? (próba definicji) ---89

3. Wersja teologiczna problemu wolnej woli ---93

3.1. Istota problemu ---93

3.2. Pomysły św. Augustyna i Boecjusza ---94

3.3. Inne spojrzenie ---97

3.4. Propozycja rozwiązania problemu wolnej woli w wersji teologicznej ---98

3.4.1. Zabawa w Pana Boga ---100

4. Wersja naturalistyczna problemu wolnej woli ---102

4.1. Istota problemu ---102

4.2. Doskonała teoria profesora Prognozy ---104

4.2.1. Skanery i neurony ---105

4.2.2. Opowieść profesora Prognozy ---108

4.2.3. Ludowa metafizyka, sprawstwo i wolna wola ---111
ROZDZIAŁ 6. PROBLEM QUALIÓW ---115

1. Problem qualiów (krótkie wprowadzenie) ---115

2. Lęk przed obrazem ---117

2.1. Krzesło i jego obraz ---117

3. Zmniejszanie lęku przed obrazem ---118

3.1. Etap pierwszy ---118

3.2. Etap drugi ---121

4. Aktywny internalizm ---125

4.1. Pochodzenie nazwy ---125

4.2. Promocja aktywnego internalizmu ---126

5. Przypadek Stefana a filozofia percepcji (oraz kilka różnych „ale”) ---130

Epilog ---132


BIBLIOGRAFIA ---135


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna