Rozkład materiału do realizacji na lekcjach informatyki w klasie III rok szkolny 2005/2006Pobieranie 11.67 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar11.67 Kb.
Rozkład materiału do realizacji na lekcjach informatyki w klasie III

Rok szkolny 2005/2006
Podręcznik E. Gurbiel, M. M. Sysło – INFORMATYKA -podręcznik dla liceum ogólnokształcącego – kształcenie w zakresie rozszerzonym.

Program nauczania DKOS-4015-200/02

I semestr – 15 x3h = 45h

II semestr – 13x2 =26h


Relacyjna baza danych. Przetwarzanie danych (14h)


 1. Podstawowe pojęcia baz danych.( tabela, rekord, pole, relacja, klucze).

 2. Access – system zarządzania relacyjna bazą danych.

 3. Etapy tworzenia bazy danych. Typy danych. Import danych zewnętrznych

 4. Formularze – wprowadzanie danych do tabel.

 5. Wykorzystanie hiperłączy i obiektów OLE jako danych w bazie danych.

 6. Wyszukiwanie danych – kwerendy, język zapytań ( SQL)

 7. Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli.

 8. Tworzenie raportów.

 9. Definiowanie pól wyliczanych – operatory i funkcje w bazie Access ( konstruktor wyrażeń.

 10. Rozwiązywanie zadań - projektowanie baz danych

 11. Ochrona i bezpieczeństwo danych w bazach danych.

 12. Ćwiczenia utrwalające - przetwarzanie danych.


Algorytmika i programowanieMetody reprezentowania informacji (3h)

 1. Reprezentacja binarna liczb całkowitych, ułamkowych, dodatnich i ujemnych(2h)

 1. Reprezentacja danych nieliczbowych(1h)Programowanie strukturalne w TP (24h)

 1. Powtórzenie wiadomości o typach w TP (1h)

 2. Tablicowe struktury danych (2h)

 3. Rekurencyjne procedury i funkcje (2h)

 4. Napisowy typ danych(2h)

 5. Stos- abstrakcyjny typ danych (2h)

 6. Korzystanie z plików tekstowych (2h)

 7. Pliki jednorodne i rekordy w programach (2h)

 8. Typ wskaźnikowy i lista łączona (2h)

 9. Drzewo binarne (2h)

 10. Tryb graficzny w TP (4h)

 11. Rozwiązywanie zadań(3h)


Sposoby przetwarzania informacji (7h)
 1. Kompresja danych – alfabet Morse’a (1h)

 2. Kompresja danych – metoda Hoffmana(2h)

 3. Szyfrowanie informacji – historia, przegląd wybranych metod (2h)

 4. Szyfrowanie informacji – kryptografia z kluczem publicznym(2h)


Algorytmy numeryczne (6h)
 1. Zastosowanie algorytmu Euklidesa

 2. Zastosowanie schematu Hornera

 3. Obliczanie wartości pierwiastków

 4. Rodzaje błędów w obliczeniach. Algorytmy stabilne i niestabilne

 5. Znajdowanie miejsc zerowych funkcji

 6. Obliczanie przybliżonych wielkości pól figurAlgorytmika – uzupełnienie i podsumowanie (3h)

 1. Techniki algorytmiczne i ogólne własności algorytmów

 2. Złożoność obliczeniowa i efektywność algorytmów

 3. Algorytmy porządkowania


Projekty multimedialne (5h)

 1. Scenariusz prezentacji multimedialnej

 2. Statyczne elementy graficzne i tekstowe w programie Flash

 3. Animacja w programie Flash

 4. Interakcje – elementy programowania w programie Flash

 5. Edycja prezentacji i jej publikacja w programie Flash


Aktywne strony www (3h)
 1. Skrypt PHP na stronie www

 2. Tablice w języku PHP i obsługa formularza na stronie www

 3. Flash na aktywnej stronie wwwRozwiązywanie zadań typu maturalnego (6h)©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna