Rozkład materiału z przedmiotu praktycznego „Eksploatacja urządzeń elektronicznych”. dla Technikum Zawód- technik elektronik Klasa 2TZ. Rok szkolny 2014/15 Nr programu w szp – 311408/29-08-2012Pobieranie 117.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar117.13 Kb.
Rozkład materiału z przedmiotu praktycznego „Eksploatacja urządzeń elektronicznych”.

dla Technikum

Zawód- Technik elektronik

Klasa 2TZ.

Rok szkolny 2014/15

Nr programu w SZP – 311408/29-08-2012.

Przygotował: Zespół nauczycieli przedmiotów elektronicznych pod kierunkiem mgr Mieczysława Idziego

Liczba godzin w cyklu kształcenia: 14,5 ( łączna liczba godzin z planu nauczania) 551

Minimalna liczba godzin do realizacji - 435.( Liczba godzin w cyklu kształcenia x 30)

Liczba godzin w klasie 1: np.:. 0 godziny tygodniowo x 38 tygodni – 0 godzin.

Liczba godzin w klasie 2: 4 godziny tygodniowo x 38 tygodni -152 godzin

Liczba godzin w klasie 3: 7,5 godziny tygodniowo x 38 tygodni – 285 godzinLiczba godzin w klasie 4: 6 godziny tygodniowo x 19 tygodni – 114 godzin

Dział programowy

Jednostka tematyczna

Pracownia posiadająca wyposażenie do realizacji przedmiotu teoretycznego lub praktycznego /brak pracowni

Nr lekcji

Temat lekcji/bloku zajęć praktycznych

Liczba godzin

7,1

7.1 Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej.
Lekcja organizacyjna, omówienie regulaminu i przepisów BHP. Omówienie programu nauczania i systemu oceniania.

2

Zastosowania oscyloskopu analogowego w technice pomiarowej.

2

Zastosowania oscyloskopu cyfrowego w technice pomiarowej

2

Włączanie i wyłączanie tyrystora

2

Włączanie tyrystora przy pomocy kondensatora

2

Generator akustyczny

2

Generator sygnału prostokątnego i trójkątnego

2

Multiwibrator ze słuchawką

2

Multiwibrator astabilny

2

Generator sygnału piłokształtnego.

2

Monostabilny układ z tyrystorem

2

Monostabilny układ spustowy.

2

Badanie przekaźnika

2

Obwód do stwierdzania biegunowości napięcia i trzech poziomów napięcia

2

Oscylator z bezpośrednio wiązanymi tranzystorami

2

Oscylatory RF

2

Filtry drugiego rzędu.

2

Modulatory AM

2

Demodulatory AM

2

Modulatory DSB-SC i SSB

2

Demodulatory DSB-SC i SSB.

2

Modulatory FM

2

Demodulatory FM

2

Przetworniki analogowo-cyfrowe

2

Przetworniki cyfrowo-analogowe

2

Modulatory PWM

2

Demodulatory PWM

2

Modulatory FSK

2

Demodulatory FSK

2

Syntezator czestotliwosci

2

Systemy CVSD

2

Systemy CVSD z kodowaniem Manchester

2

Systemy z modulacja ASK

2

Systemy z modulacja PSKQPSK

2

Dobór anteny do odbioru telewizji naziemnej.

2

Dobór anteny do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB

2

Odbiór sygnału satelitarnego

2

Konwertery, promienniki, polaryzatory i sterowanie LNB

2

Cyfrowa technika DiSEqC.

2

Tuner satelitarny

2

Cyfrowa technika transmisji satelitarnej

2

Projektowanie instalacji antenowych

2

Filtry w instalacjach telewizyjnych

2

Programowanie tunera telewizyjnego Ferguson Tuner satelitarny

2

Programowanie tunera telewizyjnego Cyfry+

2

Programowanie tunera telewizji naziemnej DVB-T

2

Telewizja cyfrowa

2

Kompatybilność elektromagnetyczna.

2

Maksymalny poziom wyjściowy w aktywnych elementach sieci zbiorczych i kablowych.

2

Metody kompresji sygnałów wizyjnych i dźwiękowych

2

Mobilny Internet w Polsce - sieć LTE

2

FAQ - wzmacniacze GSM, DCS, 3G

2

Nowe wzmacniacze GSM - spełniające kryteria funkcjonalne i prawne.

2

Pomiary sygnału antenowego

2

Podstawy projektowania instalacji zbiorczych TV.

2

Pomiary i wzmacnianie cyfrowych sygnałów DVB-T

2

Poradnik Instalatora WLAN

2

Symbole w instalacjach antenowych.

2

Dobierając multiswitch

2

Profesjonalne instalacje multiswitchowe.

2

Poprawność funkcjonowania systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej

2

Projektowanie zbiorczych instalacji w programie komputerowym.

20


Do dyspozycji nauczyciela

10EKSPLOATACJA URZĄDZEO ELEKTRONICZNYCH – 550godz

7.1 Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej.

7.2 Eksploatacja urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń

7.3 Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci komputerowych

7.4 Eksploatacja urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej
 • zapoznanie z zasadami bhp obowiązującymi podczas wykonywania prac związanych z obsługiwaniem i użytkowaniem urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej;

 • stanowisko eksploatacyjne urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej;

 • pomiary parametrów układów elektronicznych odbiornika telewizyjnego

pomiary parametrów układów elektronicznych nagrywarki DVD

 • pomiary parametrów układów elektronicznych kamery cyfrowej

 • programowanie urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i

dozorowej

 • analiza dokumentacji technicznej i instrukcji serwisowych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej;

 • okresowe przeglądy stanu technicznego urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej

 • okresowe pomiary parametrów urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej;

 • analiza działania urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej na podstawie przeprowadzonych pomiarów okresowych.

 • ocena stanu technicznego urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej;

 • dokumentacja w zakresie przeprowadzanych okresowych badań urządzeń elektronicznych wchodzących w skład

 • systemów telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej;

 • lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej;

 • posługiwanie instrukcja serwisową w celu określenia zakresu napraw urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej

 • dobór elementów układów elektronicznych i urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej kablowej i dozorowej do określonych założeń technicznych i wymagań eksploatacyjnych

 • wykonywanie napraw urządzeń elektronicznych wchodzących systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(10) współpracuje w zespole;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP- 2

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

E.6.2(5) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych.

E.6.2(7) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych;

E.6.2(8) wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji;

E6 -63
E.20.1(7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych;

E.20.- 370

E.20.1(8) programuje urządzenia elektroniczne;

E.20.1(9) uruchamia urządzenia elektroniczne;

E.20.1(10) wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych;

E.20.2(1) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów i wyznaczania charakterystyk urządzeń elektronicznych;

E.20.2(2) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;

E.20.2(3) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów;

E.20.2(4) kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych i ich elementów;

E.20.2(5) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych;

E.20.2(6 ) ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych;

E.20.2(7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych;

E.20.2(8) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych;

E.20.2(9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych;

E.20.2(10) dobiera części i podzespoły do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych,

korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;

E.20.2(11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków ijakość pracy;

LITERATURA

 1. Danowski B., Pyrchla A.: ABC sam składam komputer, Helion, Gliwice 2003

 2. Metzger P.: Anatomia PC, Helion, Gliwice 2006

 3. Thompson R. B., Fritchman Thompson B.: Komputery PC – Przewodnik dla kupujących, Helion, Gliwice 2005

 4. www.benchmark.co.yu

 5. http://bios–info.org.pl

 6. www.epox.com.tw.

 7. www.hart.pl

 8. www.ksol.pl

 9. www.servercase.com

 10. www.tomshardware.pl/

 11. www.uno.pl

 12. http://pl.wikipedia.org

 13. Apache : Artykuł elektroniczny „Zezy i anteny wieloogniskowe”. (www.yansat.pl)

 14. Hołub J.: Technika transmisji satelitarnej. WSiP, Warszawa 2000

 15. Kordiukiewicz A. : Poradnik AWAL „Odbiór telewizji satelitarnej”. (www.aval.com.pl)

 16. Król P. : Biblioteka DIPOLA „Konwertery satelitarne”. (www.dipol.com.pl)

 17. Niemerko B. : Pomiar wyników kształcenia zawodowego, Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr, Fundusz Współpracy, Warszawa 1997

 18. Pokorski M. : Podręcznik internetowy „Technika Satelitarna” . (www.pokosat.de)

 19. Szlosek F. : Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1998

 20. SAT Kurier – magazyn techniki satelitarnej

 21. TV SAT Magazyn – miesięcznik satelitarno-kablowy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna