Rozkład materiałuPobieranie 29.93 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar29.93 Kb.
rozkład materiału rok akademicki 2009/10 grupa HD, III rok, 26 jedn. lekcyjnych, semestr zimowy

Tytuł zajęć: Program realizacji zajęć dla przedmiotu Historia literatury hispanoamerykańskiej (wykład), HLHAw Autor: dr Iwona Kasperska
Celem wykładów jest przedstawienie w zarysie historii literatury hiszpańskojęzycznej Ameryki Łacińskiej, począwszy od literatury prekolumbijskiej i na najnowszych tendencjach kończąc, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej nośnych zjawisk literackich i kulturowych tego kręgu kulturowego.

Materiał zostanie przedstawiony chronologicznie, ale jednocześnie, ze względu na ograniczenia czasowe – tylko jeden semestr zajęć – został on wyselekcjonowany tak, aby student mógł poznać najbardziej charakterystyczne zjawiska dla literatury hispanoamerykańskiej. Z drugiej strony, program uwzględnia przybliżenie tendencji i prądów, które dały początek utworom najbardziej popularnym wśród polskich czytelników.

Realizując poniższy program trzynastu spotkań ze studentami III roku zamierzam kłaść większy nacisk na zrozumienie danego problemu czy zjawiska i poparcie go dokładnie omówionymi przykładami niż na aspekt ilościowy.


Lp.

Tematyka i opis zajęć

sprawdzenie wiedzy

1

Charakterystyka literatury prekolumbijskiej na przykładzie tradycji Azteków: przekaz ustny, transkrypcje i tłumaczenia na hiszpański w okresie Konkwisty. Gatunki i tematyka. Struktura liryki i najbardziej nośne figury poetyckie. Twórczość liryczna Nezahualcóyotla. Ilustracja fragmentami filmu Knórosov. El Desciframiento de la escritura Maya.
2

Kroniki okresu Konkwisty i Kolonii: przegląd najważniejszych kronik pisanych przez żołnierzy, konkwistadorów, zakonników i historyków pochodzenia hiszpańskiego.

Wizja zwycięzców: Konkwista widziana oczami Hiszpanów (na podstawie kronik i listów). Konfrontacja oczekiwań z zastaną rzeczywistością.


3

Poezja i teatr Baroku: przypomnienie podstawowych cech liryki barokowej (tematyka, figury i tropy, najpopularniejsze gatunki) i przedstawienie charakterystycznych rodzajów dramatu (autos sacramentales). Dokładna charakterystyka najwybitniejszej poetki tego okresu, siostry Juany Inés de la Cruz. Ilustracja fragmentami filmu El Alma de México. Florecimiento barroco.
4

Powieść i poezja romantyczna.

Powieść romantyczna i jej cechy na przykładzie kubańskiej powieści abolicjonistycznej.

Liryka romantyczna i jej przedstawiciele na przykładzie twórczości Joségo Maríi Heredii.

5

Esej hispanoamerykański i dziewiętnastowieczna wizja niepodległości. Sytuacja polityczna w poszczególnych regionach i wizja przyszłości wybijających się na niepodległość krajów. Nowa sytuacja polityczno-społeczna i jej odbicie w prozie XIX wieku.

6

Modernizm i awangarda poetycka. Cechy charakterystyczne Modernizmu hispanoamerykańskiego, wpływy europejskie. Uniwersalizm i lokalność poetyckiej awangardy.
7

Kreolizm, indygenizm i negryzm: geneza i charakterystyka tych tendencji, zróżnicowanie regionalne w zależności od struktury rasowej społeczeństwa, największe osiągnięcia twórców hiszpańskojęzycznych w ramach tych trzech tendencji.
8

Lo real maravilloso: etymologia terminu, geneza estetyki. Analiza założeń na podstawie tekstu źródłowego (prolog powieści El reino de este mundo A. Carpentiera).

Realizm magiczny: etymologia terminu, cechy charakterystyczne i przykłady.


9

Projekcja filmu Pedro Páramo Carlosa Velo.
10

Powieść-świadectwo: kontekst społeczno-polityczny powstania podgatunku, cechy charakterystyczne na przykładzie Hasta no verte Jesús mío i Biografía de un cimarrón.
11

Boom, post-boom i Crack. Charakterystyka tych trzech zjawisk, ich lokalność i uniwersalizm, najważniejsze utwory. Ilustracja fragmentami dokumentu Julio Cortázar.

12

Projekcja filmu Emma Zunz Benoît Jacquota (2003)
13

Wpisywanie zaliczeń. Ewentualny przedtermin egzaminu. Konsultacje.
System oceniania

Studenci mają prawo do dwu nieobecności w semestrze. Większa ilość nieobecności powoduje dodanie do listy 5 lektur (patrz niżej) pozycji wybranej przez prowadzącą zajęcia. W sesji zimowej studenci zdają egzamin ustny na podstawie wykładów i listy lektur, zawierającej co najmniej 5 dowolnych pozycji z literatury pięknej bądź krytyki literackiej hispanoamerykańskiej, dostarczonej przez studenta w dzień egzaminu. Egzamin nie będzie polegał na kontroli znajomości treści lektur, lecz na sprawdzeniu umiejętności krytycznego czytania tekstu, klasyfikowania go pod względem prądu w literaturze, jaki reprezentuje, gatunku, narracji, bohaterów i miejsca, jakie dana pozycja zajmuje na tle literatury narodowej, hispanoamerykańskiej i światowej.

Bibliografia:Bellini, Giuseppe (1997). Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madryt: Castalia.

Jackson, Richard L. (1985). Postać Czarnego w literaturze latynoamerykańskiej. Wrocław: Ossolineum.

León-Portilla, Miguel (1976). Dawni Meksykanie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

------ (1967), Zmierzch Azteków. Kronika zwyciężonych: indiańskie relacje o podboju. Warszawa: PIW.Literatura na Świecie. Nr 11 (55), listopad 1975.

---------------------------. Nr 2 (94), luty 1976.

---------------------------. Nr 5 (202), maj 1988.

Mansour, Mónica (1973). La poesía negrista. Meksyk: ERA.

Muñoz, Mario (1999). Tres planos de la mirada (lectura de narradores mexicanos e hispanoamericanos). Veracruz: Instituto Veracruzano de Cultura.

Oviedo, José Miguel, 2001. Historia de la literatura hispanoamericana, vol. I-IV. Madryt: Alianza.

Quimera. Revista de Literatura. Nr 210-211, luty 2002: La minificción en Hispanoamérica. De Monterroso a los narradores de hoy.

Samsel, R., Bunt i gwałt, Czytelnik, 1978.

Segala, Amos (1999). Literatura náhuatl. Fuentes, identidades, representaciones. Meksyk: Grijalbo.

Sten, María (1972). Los códices de México. Historias extraordinarias. Meksyk: Joaquín Mortiz.

--------------- (1988). Kronikarze kultur prekolumbijskich. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Todorov, Tzvetan, 2003. La Conquista de América. El problema del otro. Meksyk: Siglo XXI.

Vaillant, Georges C. (1965). Aztekowie z Meksyku. Powstanie, rozwój i upadek narodu azteckiego. Warszawa: PIW.

Zavala, Lauro (1993-1998). Teoría del cuento. Vol. I-IV. Meksyk: UNAM.
Filmografia:

Echavarria, Nicolás (reż.), Cabeza de Vaca. El conquistador conquistado. Film oparty na zapiskach kronikarza Alvara Núñeza Cabeza de Vaca.

El Alma de México. Florecimiento barroco. Dokument o meksykańskim Baroku w sztuce.

Jacquot, Benoit (reż.), Emma Zunz, ekranizacja opowiadania J. L. Borgesa.

Julio Cortázar, dokument o życiu i twórczości pisarza.

Knórosov. El Desciframiento de la escritura Maya. Dokument o Juriju Walentynowiczu Knorosowie, odkrywcy pisma Majów.

Velo, Carlos (reż.), Pedro Páramo, ekranizacja powieści J. Rulfo.


Oświadczam, że powyższe opracowanie wykonałam samodzielnie i korzystam z praw autorskich do tego opracowania.

Uwagi:

Na początku semestru studenci otrzymują program, bibliografię i są poinformowani o zasadach zaliczenia kursu z Historii literatury hispanoamerykańskiej.
czytelny podpis wykładowcy

podpis opiekuna


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna