Rozkaz L. 1/2011 Drużyny Zmiany organizacyjnePobieranie 59.79 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar59.79 Kb.
Brzeg, 3 stycznia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów ŚląskichRozkaz L. 1/2011


3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę starszoharcerską działającą w Szczepie Drużyn Czarna Trzynastka i nadaję jej numer 13.

3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską HKF działającą przy Zespole Szkół Nr 1 w Brzegu i nadaję jej numer 2.

3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską HKR działającą przy Zespole Szkół Nr 1 w Brzegu i nadaję jej numer 3.

3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę starszoharcerską BREGA i nadaję jej numer 28.

Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk


Brzeg, 26 marca 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów ŚląskichRozkaz L. 2/2011


12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Po zapoznaniu się z dokumentami szkolenia druhny Kamili Jelonek na Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy HSR ZHP w Warszawie składam druhnie serdeczne gratulacje i udzielam pochwały za osiągnięcie znakomitych wyników.


13. Inne

13.1. Na wniosek phm. Piotra Skowrońskiego – szefa szkolenia Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR ZHP w Warszawie przyznaję odznakę “Ratownik ZHP” w stopniu III brązowym druhnie pionierce Kamili Jelonek.


Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk
Brzeg, 12 kwietnia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów Śląskich
Artukuł I.Rozkaz L. 3/20117. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11.04.2011. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Marcie Tesarowicz.

Na opiekuna próby wyznaczam druhnę phm. Magdalenę Denes.
Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk

Brzeg, 2 czerwca 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów Śląskich


Artukuł II.Rozkaz L. 4/20113. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Otwieram okres próbny drużynie środowiskowej działającej przy klubie Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

Przykład:

3.3.1. Mianuję pwd. Joannę Okoniewską drużynową drużyny środowiskowej działającej przy klubie Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu.

Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk


Brzeg, 27 czerwca 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów Śląskich


Artukuł III.Rozkaz L. 5/2011
7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.06.2011. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Anetę Lepert.

Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk


Brzeg, 9 lipca 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów Śląskich


Artukuł IV.Rozkaz L. 6/20117. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 9 lipca 2011 przyjmuję przewodniczkę Anetę Lepert w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.
9. Przydział służbowy

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP
9.1.1 Pwd. Aneta Lepert otrzymuje przydział służbowy do Hufca ZHP Brzeg im. Piastów Śląskich.


Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk

Brzeg, 02 września 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów Śląskich


Artukuł V.Rozkaz L. 7/20111. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.2 Informuję o uchwale komendy hufca z dnia 31.08.2011 w sprawie zwołania zjazdu zwykłego Hufca:

Komenda Hufca działając na podstawie Statutu ZHP § 48 pkt. 4, uchwały nr 39/XXXVI oraz uchwały nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. zwołuje Zjazd Zwykły Hufca na dzień 13 października 2011 r.
Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk


Załącznik nr 1 do protokółu z posiedzenia Komendy Hufca Brzeg odbytego w dniu 31.08.2011.

Uchwała

Komendy Hufca Brzegz dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca

§1
Komenda Hufca działając na podstawie Statutu ZHP § 48 pkt. 4, uchwały nr 39/XXXVI oraz uchwały nr 38/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 6 marca 2011 r. zwołuje Zjazd Zwykły Hufca na dzień 13 października 2011 r.
§2

Komenda Hufca zobowiązuje komendanta hufca do umieszczenia w rozkazie informacji o zwołaniu zjazdu hufca, jego terminie, uczestnikach zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną

przez nich funkcją i wywieszenia w lokalu komendy hufca tejże informacji oraz przekazanie

rozkazu do komendy chorągwi, nie później niż na 28 dni przed terminem zjazdu.


§3

Komenda Hufca zobowiązuje komendanta hufca do podania informacji o terminie i miejscu zjazdu hufca, proponowany porządek obrad, sprawozdania, materiały zjazdowe i projekty uchwał wnoszone przez władze hufca do przekazania ich uczestnikom zjazdu z głosem decydującym w formie pisemnej bądź elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu (termin ten nie dotyczy procedury odwoławczej). Przekazanie może nastąpić osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Brzeg, 05 września 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów ŚląskichRozkaz L. 8/2011

1. Zarządzenia i informacje

  1. Informacje

1.2.1.Podaję do wiadomości listę członków Hufca z czynnym prawem wyborczym: 1. Andrzej Chmielewski phm.

 2. Dariusz Drankowski phm.

 3. Magdalena Denes phm.

 4. Tadeusz Denes pwd.

 5. Marta Dublańska pwd.

 6. Katarzyna Glesel-Drankowska phm.

 7. Joanna Górowska phm.

 8. Łukasz Górowski hm.

 9. Zbigniew Kawecki hm.

 10. Jadwiga Kulczycka pwd.

 11. Aneta Lepert pwd.

 12. Bartłomiej Łukasik

 13. Halina Łukaszewicz hm.

 14. Krystyna Łaszewska hm.

 15. Jacek Maciejowski phm.

 16. Mateusz Magiera

 17. Adam Nowakowski hm.

 18. Adam Oleszko phm.

 19. Szymon Oparowski

 20. Paweł Szewczuk

 21. Miłosz Świerk phm.

 22. Jerzy Sobczuk hm.

 23. Justyna Techmańska

 24. Agata Techmańska

 25. Marta Tesarowicz

 26. Janusz Włodarczyk phm.

Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk


Brzeg, 7 września 2011

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów Śląskich


Artukuł VI.Rozkaz L. 9/20113. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.2. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu.

Okres próbny wyznaczam do 31 grudnia 2011.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam druhnę Martę Tesarowicz z funkcji drużynowej gromady zuchowej Wesołe Ludki działającej przy szczepie Czarna Trzynastka
3.3.2. Mianuję druhnę Marię Koralewską drużynową gromady zuchowej Wesołe Ludki działającą przy szczepie Czarna Trzynastka
3.3.3. Mianuję druhnę Martę Tesarowicz drużynową próbnej gromady zuchowej działającej przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu.

Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk

Brzeg, 12 września 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów ŚląskichRozkaz L. 10/2011
3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Na wniosek rady 3 DH HKR rozwiązuję z dniem dzisiejszym 3 Drużynę Harcerską HKR działającą przy Zespole Szkół Nr 1 w Brzegu.

Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk

Brzeg, 14 września 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów ŚląskichRozkaz L. 11/2011
1.2.1.

Po wpłynięciu uwag i wniosków do listy członków hufca z czynnym prawem wyborczym podaję do wiadomości poprawioną listę członków Hufca z czynnym prawem wyborczym: 1. Andrzej Chmielewski phm. - zastępca komendanta hufca

 2. Dariusz Drankowski phm. - komendant szczepu, członek komendy hufca

 3. Magdalena Denes phm. - członek komendy hufca

 4. Tadeusz Denes pwd. - członek komendy hufca

 5. Marta Dublańska pwd. - członek komendy hufca

 6. Joanna Górowska phm. - członek komendy hufca

 7. Łukasz Górowski hm. - przewodniczący KSI

 8. Zbigniew Kawecki hm. - członek ChSI, członek komendy hufca

 9. Maria Koralewska - drużynowa

 10. Jadwiga Kulczycka pwd. - członek HKR

 11. Aneta Lepert pwd. - drużynowa

 12. Halina Łukaszewicz hm. - członek ChKR, komendant kręgu seniora

 13. Krystyna Łaszewska hm. - zastępca komendanta kręgu seniora

 14. Jacek Maciejowski phm. - przewodniczacy HKR

 15. Mateusz Magiera – drużynowy

 16. Adam Nowakowski hm. - przewodniczacy komisji historycznej

 17. Adam Oleszko phm. - drużynowy

 18. Szymon Oparowski – drużynowy

 19. Jerzy Sobczuk hm. - komendant hufca

 20. Paweł Szewczuk – drużynowy

 21. Miłosz Świerk phm. - członek HKR

 22. Justyna Techmańska - drużynowa

 23. Agata Techmańska - drużynowa

 24. Marta Tesarowicz - druzynowa

Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk


Brzeg, 12 października 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów ŚląskichRozkaz L. 12/2011


8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 następującym druhnom i druhom: 1. Andrzej Chmielewski phm.

 2. Dariusz Drankowski phm.

 3. Magdalena Denes phm.

 4. Tadeusz Denes pwd.

 5. Marta Dublańska pwd.

 6. Joanna Górowska phm.

 7. Łukasz Górowski hm.

 8. Zbigniew Kawecki hm.

 9. Jadwiga Kulczycka pwd.

 10. Aneta Lepert pwd.

 11. Halina Łukaszewicz hm.

 12. Krystyna Łaszewska hm.

 13. Jacek Maciejowski phm.

 14. Adam Nowakowski hm.

 15. Adam Oleszko phm.

 16. Miłosz Świerk phm.

Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk


Brzeg, 15 października 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów ŚląskichRozkaz L. 13/2011


1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje


   1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Brzegu.

   2. Ustepujące władze Hufca uzyskały absolutorium.

   3. Na funkcję komendanta Hufca został wybrany hm. Jerzy Sobczuk

   4. W skład Komendy Hufca zostali wybrani:

 • phm. Andrzej Chmielewski

 • phm. Magdalena Denes

 • phm. Dariusz Drankowski

 • pwd. Aneta Lepert

   1. W skład Komisji Rewizyjnej Hufca zostali wybrani:

   • phm. Jacek Maciejowski – przewodniczący

   • hm. Halina Łukaszewicz

   • phm. Miłosz Świerk
 • Hufiec

  1. Zwolnienia w komendzie hufca

   1. Zwalniam dotychczasowy skład komisji stopni instruktorskich.

hm. Łukasz Górowski – przewodniczący

hm. Helena Szajewska – członek

phm. Joanna Górowska – sekretarz

phm. Dariusz Drankowski – członek


  1. Mianowania w komendzie hufca
   1. Mianuję phm. Andrzeja Chmielewskiego zastępcą komendanta Hufca.

   2. Mianuję następujące druhny i druhów na członków Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich:

 • hm. Łukasz Górowski – przewodniczący

 • hm. Adam Nowakowski – członek

 • phm. Joanna Górowska – sekretarz

 • phm. Dariusz Drankowski – członek

Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk

Brzeg, 25 listopada 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów ŚląskichRozkaz L. 14/2011


3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Zamykam z wynikiem negatywnym okres próbny drużynie środowiskowej działającej przy klubie Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu i rozwiązuję tę drużynę z dniem 25 listopada 2011.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam pwd. Joannę Okoniewską z funkcji drużynowej drużyny środowiskowej działającej przy klubie Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda w Brzegu.
Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk
Brzeg, 30 grudnia 2011 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Brzeg

im. Piastów ŚląskichRozkaz L. 15/2011


3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Na wniosek drużynowego i w związku z brakiem aktywności rozwiązuję 2 drużynę harcerską HKF działającą przy Zespole Szkół Nr 1 w Brzegu.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam phm. Adama Oleszko z funkcji drużynowego 2 drużyny harcerskiej HKF działającej przy Zespole Szkół Nr 1 w Brzegu
Czuwaj!
/-/ hm. Jerzy Sobczuk


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna