Rozporządzenie komisji (WE) nr 1263/96 z dnia 1 lipca 1996 r uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych I nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w artPobieranie 45.83 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar45.83 Kb.


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1263/96
z dnia 1 lipca 1996 r.
uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych1, w szczególności jego art. 17 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
w przypadku niektórych oznaczeń zgłoszonych przez Państwa Członkowskie na podstawie art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wymagano dodatkowych informacji, aby zapewnić, że są one zgodne z art. 2 i 4 powyższego rozporządzenia; te dodatkowe informacje wskazują, że oznaczenia te są zgodne z przepisami wspomnianych artykułów; dlatego powinny zostać zarejestrowane i dodane do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/962;
w następstwie przystąpienia trzech nowych Państw Członkowskich sześciomiesięczny okres przewidziany w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 rozpoczyna się od dnia ich przystąpienia; niektóre oznaczenia zgłoszone przez te Państwa Członkowskie są zgodne z przepisami art. 2 i 4 wspomnianego rozporządzenia i dlatego powinny zostać zarejestrowane;
środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Oznaczenia podane w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1107/96.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lipca 1996 r.
W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKA. PRODUKTY PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DO TRAKTATU

Świeże mięso i podroby

PORTUGALIA


- Cabrito Transmontano (chroniona nazwa pochodzenia)
- Carne Barrosã (chroniona nazwa pochodzenia)
- Carne Maronesa (chroniona nazwa pochodzenia)
- Carne Mirandesa (chroniona nazwa pochodzenia)
Produkty mięsne
WŁOCHY
- Bresaola della Valtellina (PGI)
- Culatello di Zibello (chroniona nazwa pochodzenia)
- Valle d'Aosta Jambon de Bosses (chroniona nazwa pochodzenia)
- Valle d'Aosta Lard d'Arnad (chroniona nazwa pochodzenia)
- Prosciutto di Carpegna (chroniona nazwa pochodzenia)
- Prosciutto Toscano (chroniona nazwa pochodzenia)
- Coppa Piacentina (chroniona nazwa pochodzenia)
- Pancetta Piacentina (chroniona nazwa pochodzenia)
- Salame Piacentino (chroniona nazwa pochodzenia)
Sery
BELGIA
- Fromage de Herve (chroniona nazwa pochodzenia)
FRANCJA
- Fourme d'Ambert lub Fourme de Montbrison (chroniona nazwa pochodzenia)
WŁOCHY
- Bitto (chroniona nazwa pochodzenia)
- Bra (chroniona nazwa pochodzenia)
- Caciocavallo Silano (chroniona nazwa pochodzenia)3
- Castelmagno (chroniona nazwa pochodzenia)
- Fiore Sardo (chroniona nazwa pochodzenia)
- Monte Veronese (chroniona nazwa pochodzenia)
- Pecorino Sardo (chroniona nazwa pochodzenia)4
- Pecorino Toscano (chroniona nazwa pochodzenia)4
- Ragusano (chroniona nazwa pochodzenia)
- Raschera (chroniona nazwa pochodzenia)
- Robiola di Roccaverano (chroniona nazwa pochodzenia)
- Toma Piemontese (chroniona nazwa pochodzenia)5
- Valle d'Aosta Fromadzo (chroniona nazwa pochodzenia)
- Valtellina Casera (chroniona nazwa pochodzenia)
AUSTRIA
- Tiroler Graukäse (chroniona nazwa pochodzenia)
PORTUGALIA
- Queijo de cabra Transmontano (chroniona nazwa pochodzenia)
Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, przetwory mleczne bez masła, itp.)
GRECJA
- Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (Menalou Vanilia fir honey) (chroniona nazwa pochodzenia)
Oleje i tłuszcze
Oliwa z oliwek
WŁOCHY
- Aprutino Pescarese (chroniona nazwa pochodzenia)
- Brisighella (chroniona nazwa pochodzenia)
- Collina de Brindisi (chroniona nazwa pochodzenia)
- Canino (chroniona nazwa pochodzenia)
- Sabina (chroniona nazwa pochodzenia)
AUSTRIA
- Steierisches Kürbiskernöl (PGI)
Owoce, warzywa i zboża
GRECJA
- Φυστίκι Μεγάρων (Megaron pistachio) (chroniona nazwa pochodzenia)
- Φυστίκι Αίγινας (Aegina pistachioo) (chroniona nazwa pochodzenia)
- Σύκα Βραδρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων (Vravronas Markopoulou Mesogion figs) (PGI)
- Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης (Maleme Khania Crete oranges) (chroniona nazwa pochodzenia)
Oliwki stołowe
- Κονσερδολιά Αμφίσσης (Konservolia Amfissis) (chroniona nazwa pochodzenia)
- Κονσερδολιά Άρτας (Konservolia Artas) (PGI)
- Κονσερδολιά Αταλάντης (Konservolia Atalantis) (chroniona nazwa pochodzenia)
- Κονσερδολιά Ροδίων (Konservolia Rovion) (chroniona nazwa pochodzenia)
- Κονσερβολιά Στυλίδας (Konservolia Stylidas) (chroniona nazwa pochodzenia)
- θρούμπα Θάσου (Throumba Thassou) (chroniona nazwa pochodzenia)
- θρούμπα Χίου (Throumba Chiou) (chroniona nazwa pochodzenia)
- θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης (Throumba Abadias Rethymnis Crete) (chroniona nazwa pochodzenia)
WŁOCHY
- Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese (PGI)
- Fagiolo di Sarconi (PGI)
- Farro della Garfagnana (PGI)
- Peperone di Senise (PGI)
- Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese - Nocerino (chroniona nazwa pochodzenia)
- Marrone del Mugello (PGI)
- Marrone di Castel del Rio (PGI)
- Riso Nano Vialone Veronese (PGI)
- Radicchio Rosso di Treviso (PGI)
- Radicchio Variegato di Castelfranco (PGI)
AUSTRIA
- Marchfeldspargel (PGI)
Świeże ryby, mięczaki i skorupiaki i produkty od nich pochodzące
GRECJA
- Αυγοτάραχο Μεσολογγίου (Messolongi fish - roe) (chroniona nazwa pochodzenia)


  1. ŚRODKI SPOŻYWCZE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO ROZPORZĄDZENIA (EWG) NR 2081/92


Chleb, ciasta, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarskie
NIEMCY
- Nürnberger Lebkuchen (PGI)
- Lübecker Marzipan (PGI)


1 Dz.U. nr L 208 z 24.07.1992, str. 1.

2 Dz.U. nr L 148 z 21.06.1996, str. 1.

3 Nie wniesiono o ochronę nazwy „Caciocavallo”.

4 Nie wniesiono o ochronę nazwy „Pecorino”.

5 Nie wniesiono o ochronę nazwy „Toma”.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna