Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektórePobieranie 24.68 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar24.68 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1607/2003
z dnia 12 września 2003 r.
zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1456/20032, w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 ustala listę osób, grup i podmiotów objętych zamrożeniem funduszy i zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.
(2) W dniu 12 sierpnia i 9 września 2003 r., Komitet ds. Sankcji zdecydował się zmienić listę osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Dlatego załącznik I powinien być odpowiednio zmieniony.
(3) W celu zapewnienia efektywności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie niezwłocznie,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 września 2003 r.
W imieniu Komisji
Christopher PATTEN
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:
1. Pod nagłówkiem „Osoby fizyczne” dodaje się pozycje w brzmieniu:
a) Mohamad Nasir ABAS (vel (a) Abu Husna, (b) Addy Mulyono, (c) Malik, (d) Khairudin, (e) Sulaeman, (f) Maman, (g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malezja; data urodzenia: 6 maja 1969 r., miejsce urodzenia: Singapur; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 8239388; krajowy nr identyfikacyjny: 690506-71-5515.
b) Zulkifli ABDUL HIR (vel Musa Abdul Hir), Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malezja; data urodzenia: 5 stycznia 1966 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11263265; krajowy nr identyfikacyjny: 660105-01-5297.
c) Fathur Rohman AL-GHOZHI (vel (a) Al Ghozi, Fathur Rohman, (b) Al Ghozi, Fathur Rahman, (c) Al-Gozi, Fathur Rohman, (d) Al-Gozi, Fathur Rahman, (e) Alghozi, Fathur Rohman, (f) Alghozi, Fathur Rahman, (g) Al-Gozhi, Fathur Rohman, (h) Al-Gozhi, Fathur Rahman, (i) Randy Alih, (j) Randy Ali, (k) Alih Randy, (l) Randy Adam Alih, (m) Sammy Sali Jamil, (n) Sammy Salih Jamil, (o) Rony Azad, (p) Rony Azad Bin Ahad, (q) Rony Azad Bin Ahmad, (r) Rony Azad Bin Amad, (s) Edris Anwar Rodin, (t) Abu Saad, (u) Abu Sa’ad, (v) Freedom Fighter); data urodzenia: 17 luty 1971 r.; miejsce urodzenia: Madiun, East Java, Indonezja; narodowość: indonezyjska; nr paszportu: Filipiny GG 672613.
d) Agus DWIKARNA; data urodzenia: 11 sierpnia 1964 r.; miejsce urodzenia: Makassar, Południowe Sulawesi, Indonezja; narodowość: indonezyjska.
e) Huda bin Abdul HAQ (vel (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan); data urodzenia: (a) 9 luty 1960 r. (b) 2 luty 1960 r.; miejsce urodzenia: okręg Solokuro w regionie Lamongan, prowincja wschodnia Java, Indonezja; narodowość: indonezyjska.
f) Azahari HUSIN, Taman Sri Pulai, Johor, Malezja; tytuł: Dr; data urodzenia: 14 września 1957 r.; miejsce urodzenia: Negeri Sembilan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11512285; krajowy nr identyfikacyjny: 570914-05-5411.
g) Salim Y Salamuddin JULKIPLI (vel (a) Kipli Sali, (b) Julkipli Salim); data urodzenia: 20 czerwca 1967 r.; miejsce urodzenia: Tulay, Jolo Sulu, Filipiny.
h) Abdul MANAF KASMURI (vel (a) Muhammad Al-Filipini, (b) Intan), Klang, Selangor, Malezja; data urodzenia: 18 maja 1955 r.; miejsce urodzenia: Selangor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9226483; krajowy nr identyfikacyjny: 550528-10-5991.
i) Amran MANSOR (vel Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 25 maja 1964 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 10326821; krajowy nr identyfikacyjny: 640525-01-5885.
j) Zulkifli MARZUKI, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malezja; data urodzenia: 3 lipca 1968 r.; miejsce urodzenia: Selangor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 5983063; krajowy nr identyfikacyjny: 680703-10-5821.
k) Nordin MOHD TOP, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 11 sierpnia 1969 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9775183; krajowy nr identyfikacyjny: 690811-10-5873.
l) Aris MUNANDAR; data urodzenia: około 34 do 40 lat, stan na grudzień 2002 r.; miejsce urodzenia: Sambi, Boyolali, Jawa, Indonezja.
m) Abdul Hakim MURAD (vel (a) Murad, Abdul Hakim Hasim, (b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, (c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, (d) Saeed Akman, (e) Saeed Ahmed); data urodzenia: 4 stycznia 1968 r.; miejsce urodzenia: Kuwejt; narodowość: pakistańska.
n) Imam SAMUDRA (vel (a) Abdul Aziz ben Sihabudin, (b) Faiz Yunshar, (c) Abdul Azis, (d) Kudama, (e) Hendri, (f) Heri, (g) Fatih, (h) Abu Omar; data urodzenia: 14 stycznia 1970 r.; miejsce urodzenia: Serang, Banten, Indonezja.
o) Parlindungan SIREGAR (vel (a) Siregar, Parlin (b) Siregar, Saleh Parlindungan); data urodzenia: (a) 25 kwietnia 1957 r., (b) 25 kwietnia 1967 r.; miejsce urodzenia: Indonezja; narodowość: indonezyjska.
p) Yazld SUFAAT (vel (a) Joe, (b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezja; data urodzenia: 20 stycznia 1964 r.; miejsce urodzenia: Johor, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 10472263; krajowy nr identyfikacyjny: 640120-01-5529.
q) Yassin SYWAL (vel (a) Salim Yasin, (b) Mochtar Yasin Mahmud, (c) Abdul Hadi Yasin, (d) Muhamad Mubarok, (e) Muhammad Syawal, (f) Abu Seta, (g) Mahmud, (h) Abu Muamar); data urodzenia: około 1972 r.; narodowość: indonezyjska.
r) Wan Min WAN MAT (vel (a) Abu Hafis, (b) Wan Halim, (c) Abu Hidayah), Ulu Tiram, Johor, Malezja; data urodzenia: 23 września 1960 r.; miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 9703399; krajowy nr identyfikacyjny: 600923-03-5527.
s) Mukhlis YUNOS (vel (a) Yunos, Muklis, (b) Saifullah Mukhlis Yunos); data urodzenia: w dniu lub około dnia 7 lipca 1966 r.; miejsce urodzenia: uważa się, że Lanao del Sur, Filipiny.
t) Zaini ZAKARIA (vel Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malezja; data urodzenia: 16 maja 1967 r.; miejsce urodzenia: Kelantan, Malezja; narodowość: malezyjska; nr paszportu: A 11457974; krajowy nr identyfikacyjny: 670516-03-5283.
2. Pod nagłówkiem „Osoby fizyczne” pozycja „Shamil BASAYEV, przywódca („amir”) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs3” otrzymuje brzmienie:
„Shamil BASAYEV (vel Abdullakh Shamil Abu-Idris); miejsce urodzenia: Dyshni-Vedeno, Czeczenia, Federacja Rosyjska; data urodzenia: 14 stycznia 1965 r.; nr paszportu rosyjskiego 623334 (styczeń 2002).”

1 Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9.

2 Dz.U. L 206 z 15.8.2003, str. 27.

3 Ta osoba prawna, grupa lub podmiot zostały dodane do załącznika I do rozporządzeniem (WE) nr 414/2003, Dz.U. L 62 z 6.3.2003, str. 24.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Dyrektywa 2002/30/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 marca 2002 r w sprawie ustanowienia zasad I procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna