Rozporządzenie komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny I flory w drodze regulacji handlu nimiPobieranie 0.76 Mb.
Strona7/8
Data10.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Instrukcje i objaśnienia

1. Pełna nazwa (nazwisko) i adres składającego wniosek o świadectwo, a nie przedstawiciela.


2. Należy wypełnić jedynie w przypadku żywych okazów przejętych ze środowiska naturalnego z gatunków wymienionych w załączniku A.
4. Opis musi być, w miarę możliwości, jak najdokładniejszy i obejmować trzyliterowy kod zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
5/6. Użyj jednostek miar ilości i/lub masy netto, zgodnych z zawartymi w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
7. Wpisz numer dodatku CITES (I, II, lub III), w którym wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia/świadectwa.
8. Wpisz literę załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 (A, B lub C), w której wymieniono gatunki według stanu na dzień wydania zezwolenia/świadectwa.
9. Użyj jednego z następujących kodów do wskazania źródła:
W okazy przejęte ze środowiska naturalnego
R okazy pochodzące z działalności gospodarstw hodowlanych
D załącznik A – zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach handlowych i załącznik A – rośliny rozmnażane sztucznie w celach handlowych zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
A załącznik A – rośliny rozmnażane sztucznie w celach niehandlowych i załączniki B i C – rośliny rozmnażane sztucznie zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
C załącznik A – zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach niehandlowych i załączniki B i C - zwierzęta wyhodowane w niewoli, zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
F zwierzęta urodzone w niewoli, w przypadku których nie zostały spełnione kryteria rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
I okazy skonfiskowane lub przechwycone1,
O przedkonwencyjne1,
U źródło nieznane (wymaga uzasadnienia)
10-12. Kraj pochodzenia jest to kraj, w którym okazy zostały przejęte ze środowiska naturalnego, urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnożone.
13-15. Państwem Członkowskim przywozu jest, w stosownych przypadkach, Państwo Członkowskie, które wydało zezwolenie na przywóz dla danych okazów.
16. Nazwa naukowa musi być zgodna z normatywnymi publikacjami zawierającymi nomenklaturę, której należy używać, podanymi w załącznikach VI do rozporządzenia (WE) nr 1808/2001.
18. Przedstaw, w miarę możliwości, jak najwięcej szczegółów i uzasadnij przypadki pominięcia wymaganych powyżej informacji.
ZAŁĄCZNIK IV
ETYKIETY OKREŚLONE W ART. 2 UST. 4 I ART. 22
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem


art. VII ust. 6

MATERIAŁ NAUKOWY


1. Zawartość:2. Od (Pełna nazwa (nazwisko) (nazwisko) i adres):


2. Od (Pełna nazwa (nazwisko) (nazwisko) i adres):


3. Nr rejestracyjny:


4. Dla (Pełna nazwa (nazwisko) (nazwisko) i adres):


4. Dla (Pełna nazwa (nazwisko) (nazwisko) i adres):

5. Nr rejestracyjny:Nr etykiety:


Tę część należy zwrócić organowi zarządzającemu niezwłocznie po wykorzystaniu

Nr rejestracyjny nadawcy
Nr rejestracyjny odbiorcy
Zawartość:


Zawartość:Nr etykiety:
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna