Rozporządzenie komisji (WE) nr 1808/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny I flory w drodze regulacji handlu nimi


KODY STOSOWANE W OPISIE OKAZÓW I JEDNOSTKI MIARY UŻYWANE W ZEZWOLENIACH I ŚWIADECTWACH ZGODNIE Z ART. 4 UST. 3 LIT. a) I LIT. b)Pobieranie 0.76 Mb.
Strona8/8
Data10.05.2016
Rozmiar0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ZAŁĄCZNIK V
KODY STOSOWANE W OPISIE OKAZÓW I JEDNOSTKI MIARY UŻYWANE W ZEZWOLENIACH I ŚWIADECTWACH ZGODNIE Z ART. 4 UST. 3 LIT. a) I LIT. b)


Opis

Kod

Preferowane jednostki

Alternatywne jednostki

Objaśnienie

Kora

BAR

kg
Kora drzew (żywa, wysuszona lub sproszkowana; nieprzetworzona)


Korpus

BOD

ilość

kg

Znaczne części całych ciał martwych zwierząt, np. ryby świeże lub przetworzone, wypchane żółwie, zakonserwowane motyle, gady w alkoholu, całe wypchane trofea myśliwskie, itp.


Kości

BON

kg

ilość

Kości, włącznie ze szczękami


Galaretowate substancje żółwia


CAL

kg
Jadalne, galaretowate substancje żółwia (chrząstki na zupę)


Grzbietowa część skorupy żółwia


CAP

ilość

kg

Surowe lub nieobrobione całe skorupy gatunków Testudinata

Materiał rzeźbiarski i rzeźby

CAR

kg

m3

Materiał rzeźbiarski i rzeźby (obejmujący drewno i gotowe wyroby z drzewa, jak np. meble, instrumenty muzyczne i rękodzieło artystyczne) NB: jest kilka gatunków, z których można wyrzeźbić więcej, niż jeden rodzaj wyrobu (np. rogi i kości); W miarę konieczności, w opisie należy zatem wskazać rodzaj produktu (np. rzeźba z rogu)


Kawior

EGG

kg
Kawior


Wióry

CHP

kg
Wióry drzewne, w szczególności Aquilaria malaccensis i Pterocarpus santalinus


Szpony

CLA

ilość

kg

Szpony— np. Felidae, Ursidae lub Crocodylia (NB: w przypadku „łap żółwia” zwykle są to łuski, a nie prawdziwe szpony)


Tkaniny

CLO

m2

kg

Tkaniny - jeśli tkanina nie jest całkowicie wykonana z sierści gatunków CITES, wagę sierści gatunków należy, o ile możliwe, wpisać w pozycji „HAI”


Koralowce (surowe)

COR

kg

ilość

Martwe koralowce i rafy koralowe (NB: w przypadku przewozu okazów koralowców drogą morską, transakcje handlowe należy rejestrować wpisując jedynie ilość sztuk)


Kultury

CUL

ilość kolb, itp.
Kultury sztucznie rozmnażanych roślin

Pochodne


DER

kg/l
Pochodne (inne, niże wymienione w innych miejscach tabeli)


Suszone rośliny


DPL

ilość
Suszone rośliny - np. gatunki ziół

Uszy

EAR

ilość
Uszy - zwykle słonie


Jaja

EGG

ilość

kg

Całe martwe jaja lub wydmuszki, (patrz również: „kawior”)


Jaja (zarodki)

EGL

ilość

kg

Jaja z zarodkami - zwykle ptaków i gadów, ale kategoria ta obejmuje również ryby i bezkręgowce


Ekstrakty

EXT

kg


l

Ekstrakty - zwykle roślinne

Pióra

FEA

kg/ilość skrzydeł

ilość

Pióra - w przypadku przedmiotów (np. obrazów) wykonanych z piór, należy odnotować ilość obiektów


Włókno

FIB

kg

m

Włókna - np. włókna roślinne, ale kategoria ta obejmuje również żyłki rakiet tenisowych


Kwiaty

FLO

kg
Kwiaty


Donice kwiatowe

FPT

ilość
Donice kwiatowe zrobione z części roślin, np. włókien paproci drzewiastych (NB: żywe rośliny hodowane w „doniczkach domowych” należy rejestrować jako żywe rośliny, a nie jako donice kwiatowe)


Żabie udka

LEG

kg
Żabie udka


Owoce

FRU

kg
Owoce


Łapy, stopy

FOO

ilość
Łapy, stopy — np. słonia, nosorożca, hipopotama, lwa, krokodyla, itp.


Pęcherz

GAL

kg
Pęcherz


Pęcherzyk żółciowy

GAB

ilość

kg

Pęcherzyk żółciowy


Odzież

GAR

ilość
Odzież - obejmuje rękawice i kapelusze, ale nie buty; włącznie z ozdobami i dekoracjami na wyrobach odzieżowych


Genitalia

GEN

kg

ilość

Kastraty i zasuszone prącia


Kłącza do przeszczepów

GRS

ilość
Kłącza do przeszczepów (bez szczepów)


Sierść

HAI

kg

g

Sierść - obejmuje sierść zwierzęcą, np. słonia, jaka, wigonia, guanako


Rogi

HOR

ilość

kg

Rogi - włącznie z porożem


Wyroby skórzane (małe)

LPS

ilość
Małe wyroby skórzane, np. paski, klamry, bransoletki, siodełka rowerowe, portfele na książeczki czekowe i karty kredytowe, kolczyki, torebki, etui na klucze, notesy, portmonetki, buty, woreczki na tytoń, portfele, paski do zegarków


Wyroby skórzane (duże)


LPL

ilość
Duże wyroby skórzane – np. teczki, meble, walizki, kufry podróżne

Żywe zwierzęta i rośliny

LIV

ilość
Żywe zwierzęta i rośliny. Okazy żywych koralowców przewożone drogą morską należy rejestrować wpisując jedynie ilość sztuk


Liście

LVS

ilość

kg

Liście


Drewno tartaczne

LOG

m3
Wszelkie rodzaje surowego drewna, bez względu na to, czy zostało odarte z kory lub bieli, czy z grubsza ociosane w celu przetworzenia szczególnie na tarcicę, papierówkę lub fornir. NB: transakcje handlowe drewnem tartacznym przeznaczonym do specjalnych celów sprzedawanym na wagę (np. drzewo gwajakowe, Guaiacum spp) należy rejestrować w kg


Mięso

MEA

kg
Mięso, włącznie z mięso ryb, o ile nie w całości (patrz: „korpus”)


Leki

MED

kg/l
Leki


Piżmo

MUS

G
Piżmo


Trany, oleje

OIL

kg

1

Trany i oleje - np. żółwi, fok, wielorybów, ryb, różnych roślin


Kości w kawałkach


BOP

kg
Kawałki kości, nieobrobioneRogi w kawałkach


HOP

kg
Kawałki rogów, nieobrobione – w tym odpadki


Kość słoniowa w kawałkach


IVP

kg
Kawałki kości słoniowej, nieobrobione – w tym odpadkiPrzykrycia na podłogę

PLA

m2
Przykrycia na podłogę ze skór futerkowych - włącznie z dywanami, jeśli zostały wykonane z kilku futer


Proszek

POW

kg
Proszek


Korzenie

ROO

ilość

kg

Korzenie, cebulki, bulwy lub kłęby


Tarcica

SAW

m3
Drewno tarte w prosty sposób na długość lub wyprodukowane w procesie profilowania i rozdrabniania drewna; zwykle przekracza 6 mm grubości. NB: transakcje handlowe tarcicą z drewna przeznaczonego do specjalnych celów sprzedawaną na wagę (np. drzewo gwajakowe, Guaiacum spp.) należy rejestrować w kg


Łuski

SCA

kg
Łuski — np. żółwia, innych gadów, ryb, łuskowców


Nasiona

SEE

kg
Nasiona


Muszle

SHE

ilość

kg

Surowe lub nieobrobione muszle mięczaków


Boki

SID

ilość
Boki skór; kategoria ta nie obejmuje skór z całego ciała krokodyli Tinga (patrz: pod „skóry”)


Szkielety

SKE

ilość
Znaczne części całych szkieletów


Skóry

SKI

ilość
Znaczne części skór, surowych lub garbowanych, włącznie ze skórami z całego ciała krokodyli Tinga


Kawałki skór

SKP

ilość
Kawałki skór - włącznie ze skrawkami, surowymi lub garbowanymi skórami czaszek


Czaszki

SKU

ilość
Czaszki


Zupa

SOU

kg

1

Zupa — np. z żółwia


Okazy (do badań naukowych)

SPE

kg/l/ml
Okazy do badań naukowych — krew, tkanki, (np. nerki, śledziona, itp.) preparaty histologiczne, itp.


Łodygi

STE

ilość

kg

Łodygi roślin

Ogony

TAI

ilość

kg

Ogony — np. kajmana (na skóry) lub lisa (na ozdoby do ubiorów, kołnierze, boa, itp.)


Zęby

TEE

ilość

kg

Zęby — np. wieloryba, lwa, hipopotama, krokodyla, itp.


Drewno

TIM

m3

kg

Surowe drewno za wyjątkiem kłód i tarcicy


Trofea

TRO

ilość

Trofeum — wszystkie części jednego zwierzęcia stanowiącego trofeum myśliwskie, jeśli są wywożone razem: np. rogi (2), czaszka, głowa, skóra z grzbietu, ogon i stopy (tj. dziesięć okazów) stanowi jedno trofeum. Jednak jeśli, na przykład, czaszka i rogi są jedynymi okazami wywiezionego zwierzęcia, wówczas te dziesięć pozycji należy razem zarejestrować jako jedno trofeum. Cały wypchany korpus rejestruje się pod kodem „BOD”. Samą skórę należy zarejestrować pod kodem „SKI”


Kły

TUS

ilość

kg

Znaczne części całych kłów, bez względu na to, czy zostały obrobione, czy nie. Kategoria ta obejmuje kły słonia, hipopotama, morsa, narwala, lecz nie obejmuje innych zębów


Fornir —
- fornir wiórkowy
- fornir skrawany

VEN

m3, m2

kg

Cienkie warstwy lub płaty drzewa o jednolitej grubości, zwykle 6 mm lub mniejszej, zazwyczaj odartego z kory (fornir wiórkowy) lub w skrawkach (fornir skrawany), używanego do wyrobu sklejki, mebli fornirowych, pojemników fornirowych, itp.


Wosk


WAX


kg
Wosk, włącznie z szarą ambrą


Jednostki zastosowane w niniejszej tabeli (można stosować ekwiwalentne niemetryczne jednostki miar)

g = gramy

kg = kilogramy

l = litry

cm3 = centymetry sześcienne

ml = mililitry

m = metry

m2 = metry kwadratowe

m3 = metry sześcienne

ilość = ilość okazów
ZAŁĄCZNIK VI
NORMATYWNE PUBLIKACJE ZAWIERAJĄCE NOMENKLATURĘ, KTÓREJ NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z ART. 4 UST. 3 LIT. c) W CELU WSKAZANIA NAUKOWYCH NAZW GATUNKÓW W ZEZWOLENIACH I ŚWIADECTWACH
a) Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference, wydanie 2 (wydawnictwo D. E. Wilson i D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institute Press) dla nomenklatury ssaków, za wyjątkiem rodzaju Balaenoptera w Rice, D.W., 1998: Marine mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231; The Society for Marine Mammals.
b) A reference list of the birds of the world (J. J. Morony, W. J. Bock i J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History dla porządku i nazw rodzin ptaków.
c) Distribution and taxonomy of birds of the world (C. G. Sibley and B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) i A Suplement do: Distribution and taxonomy of birds of the world. (Sibley and Monroe, 1993; Yale University Press) dla rodzajów i nazw gatunków ptaków.
d) Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. i R. Mertens, 1996 (przedruk), i-xxvi, 1-506, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN 3-437-35048-X) dla nazw krokodyli, żółwi i szyldkretów oraz A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., 1992: i-xiii, 1-363, wydrukowano prywatnie, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, United States of America, ISBN 0-9617431-0-5) dla rozmieszczenia żółwi i szyldkretów.
e) Herpetology (Pough, F.H., R.M. Andrews, J.E. Cadle, M.L. Crump, A.H. Savitzky i K.D. Wells, 1998, i-xi, 1-577) dla ograniczenia ilości rodzin wśród jaszczurek.
f) Chamaeleonidae (C.J.J. Klaver i W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: i-xv, 1-85; Walter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN 3-11-015187-1) dla nazw gatunków wszystkich kameleonów.
g) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina - Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), Lizards of Brazilian Amazonia (Avila Pires, T.C.S., 1995, Zool. Verh. 299: 1-706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90-73239-40-0); A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus [Colli, G.R., A.K. Péres and H.J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477-492]; oraz A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P.R. i A.S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. 382: 1-10) dla nazw gatunków z rodzaju Tupinambis.
h) Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference Volume 1 (Campbell, McDiamid and Touré, 1997), opublikowano pod auspicjami Ligi Herpetologów, dla nomenklatury węży, z wyjątkiem następujących przypadków: poniższe nazwy dla węży malgaskich nie ulegają zmianie: Acrantophis dumerilii Jan, 1860, Acrantophis madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) i Sanzinia madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844); w rodzajach, Calabaria, Charina and Lichanura, poniższe nazwy nie ulegają zmianie: Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848), Charina bottae (Blainville, 1935) i Lichanura trivirgata (Cope, 1861); a w przypadku podgatunków Python molurus, rozpoznano dwa podgatunki, a mianowicie P. m. molurus (Linnaeus, 1758) i P. m. bivittatus Kuhl, 1820.
i) Amphibian gatunki of the world: A taxonomic and geographic reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press and Association of Systematics Collections) i Amphibian species of the world: Additions and corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas) dla nomenklatury płazów i A review of the genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantellinae): taxonomy, distribution and conservation of Malagasy poison frogs: (Vences, M., F. Glaw and W. Böhme, 1999; Alytes 17(1-2): 3-72) dla rodzaju Mantella.
j) Catalog of Fishe. (Eschmeier, W. N., 1998, Vol. 1. Introductory materials. Species of Fishes A-L: 1-958. Vol. 2. Species of Fishes M-Z: 959-1820. Vol. 3. Genera of Fishes. Species and genera in a classification. Literature cited. Appendices: 1821-2905. California Academy of Sciences, ISBN 0-940228-47-5) dla taksonomii i nazw wszystkich ryb.
k) W rodzaju Brachypelma należy używać następującej nomenklatury:
Brachypelma albopilosum Valerio, 1980;
Brachypelma angustum Valerio, 1980;
Brachypelma auratum Schmidt, 1992;
Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917);
Brachypelma baumgarteni Smith, 1993;
Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1994;
Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936);
Brachypelma emilia (White, 1856);
Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925);
Brachypelma fossorium Valerio, 1980;
Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892);
Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897);
Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (obejmuje synonimy Brachypelma annitha i Brachypelma harmorii);
Brachypelma vagans (Ausserer, 1875).
l) The Plant Book, przedruk, (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) dla nazw rodzajów wszystkich gatunków roślin CITES, o ile nie zostały one zastąpione standardowymi listami kontrolnymi przyjętymi przez Konferencję Stron, o czym jest mowa w lit. n)-r).
m) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, wydanie 8 (J. C. Willis, w zmienionej wersji H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) dla synonimów rodzajowych nieuwzględnionych w „The Plant Book”, o ile nie zostały one zastąpione standardowymi listami kontrolnymi przyjętymi przez Konferencję Stron, jak określono w lit. m)-q).
n) A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne i K.D. Hill, 1995; W: P. Vorster (Ed.) Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch, uaktualniona, przyjęta przez Komitet ds. Nomenklatury jako wytyczne dla dokonywania odniesień do nazw gatunków Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.
o) The Bulb Checklist 1997, opracowanie: Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) uaktualniona, przyjęte przez Komitet ds. Nomenklatury jako wytyczne dla dokonywania odniesień do nazw gatunków Cyclamen (Primulaceae), Galanthus i Sternbergia (Liliaceae).
p) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, wydana przez Niemiecką Agencję Federalną ds. Ochrony Przyrody), uaktualniona, przyjęta przez Komitet ds. Nomenklatury jako wytyczne dla dokonywania odniesień do nazw gatunków succulent euphorbias.
q) CITES Cactaceae checklist, second edition, (1999, opracowanie: D. Hunt. Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) uaktualniona, przyjęta przez Komitet ds. Nomenklatury jako wytyczne dla dokonywania odniesień do nazw gatunków Cactaceae.
r) CITES orchid checklist (opracowanie: Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) uaktualniona, przyjęta przez Komitet ds. Nomenklatury jako wytyczne dla dokonywania odniesień do nazw gatunków Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione i Sophronitis (tom I, 1995) i Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula and Encyclia (tom 2, 1997).

ZAŁĄCZNIK VII
1. Kody, które należy stosować do wskazania celu transakcji w zezwoleniach i świadectwach, określone w art. 4 ust. 3 lit. d)
B hodowla w niewoli lub sztuczne rozmnażanie
E cele edukacyjne
G ogrody botaniczne
H trofea myśliwskie
L wykonanie
M badania biomedyczne
N ponowne wprowadzenie lub wprowadzenie do środowiska naturalnego
P cele osobiste
Q cyrki i ekspozycje objazdowe
S cele naukowe
T cele handlowe
Z ogrody zoologiczne
2. Kody, które należy stosować do wskazania źródła okazów w zezwoleniach i świadectwach, określone w art. 4 ust. 3 lit. e)
W Okazy przejęte ze środowiska naturalnego
R Okazy pochodzące z działalności gospodarstw hodowlanych
D załącznik A – zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach handlowych i załącznik A – rośliny rozmnażane sztucznie w celach handlowych zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
A załącznik A - rośliny rozmnażane sztucznie w celach niehandlowych i załączniki B i C – rośliny rozmnażane sztucznie zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
C załącznik A - zwierzęta wyhodowane w niewoli w celach niehandlowych i załączniki B i C - zwierzęta wyhodowane w niewoli, zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
F Zwierzęta urodzone w niewoli, w przypadku których nie zostały spełnione kryteria rozdziału III rozporządzenia (WE) nr 1808/2001, jak również ich części i pochodne
I Okazy skonfiskowane lub przechwycone1
O Przedkonwencyjne1
U Źródło nieznane (wymaga uzasadnienia)
ZAŁĄCZNIK VIII
GATUNKI ZWIERZĘCE, OKREŚLONE W ART. 32 LIT. a)

AVES

ANSERIFORMES

AnatidaeAnas laysanensis
Anas querquedula
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
Oxyura leucocephala
GALLIFORMES

PhasianidaeCatreus wallichi
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
Lophophurus impejanus
Lophura edwardsi

Lophura swinhoii
Polyplectron emphanum
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia


PSITTACIFORMES

PsittacidaeCyanoramphus novaezelandiae
Psephotus dissimilis
PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

1 Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1.

2 Dz.U. L 209 z 2.8.2001, str. 14.

3 Dz.U. L 140 z 30.5.1997, str. 9.

4 Dz.U. L 145 z 15.5.1998, str. 3.

5 Dz.U. L 384 z 31.12.1982, str. 1.

6 Dz.U. L 344 z 7.12.1983, str. 1.

1 Kodu tego należy używać jedynie w powiązaniu z innym kodem źródłowym.

1 Kodu tego należy używać jedynie w powiązaniu z innym kodem źródłowym.

1 Kodu tego należy używać jedynie w powiązaniu z innym kodem źródłowym.

1 Kodu tego należy używać jedynie w powiązaniu z innym kodem źródłowym.

1 Kodu tego należy używać jedynie w powiązaniu z innym kodem źródłowym.

1 Kodu tego należy używać jedynie w powiązaniu z innym kodem źródłowym.

1 Kodu tego należy używać jedynie w powiązaniu z innym kodem źródłowym.

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna