Rozporządzenie komisji (WE) nr 257/2003 z dnia 11 lutego 2003 r zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowymPobieranie 63.2 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar63.2 Kb.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 257/2003
z dnia 11 lutego 2003 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym1, w szczególności jego art. 19 ust. 3, 6 oraz art. 20,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Przewodniczący i uczestnicy Procesu Kimberley dostarczyli Komisji istotne informacje dotyczące uczestników i właściwych organów, które powołali do wydawania i poświadczania ich certyfikatów.
(2) Zjednoczone Królestwo i Belgia powołały organy wspólnotowe oraz poinformowały o tym Komisję. Komisja uznała, iż zostały przedstawione wystarczające dowody, że te organy wspólnotowe mogą solidnie, na czas, skutecznie i właściwie wypełniać zadania wymagane na podstawie rozdziałów II, III i V rozporządzenia (WE) nr 2368/2002. Wymienione Państwa Członkowskie powiadomiły także Komisję o urzędach, w których formalności przewidziane w wymienionym rozporządzeniu mogą być dokonywane, jak również o adresach wymienionych urzędów.
(3) W celu poprawy zabezpieczenia i funkcjonalności świadectw wspólnotowych należy zmienić niektóre specyfikacje określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002.
(4) Środki przewidziane w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią Komitetu wyznaczonego na podstawie art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 2368/2002 wprowadza się następujące zmiany:


1. Tekst znajdujący się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia dodaje się do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002.
2. Tekst znajdujący się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia dodaje się do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002.
3. W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 wprowadza się następujące zmiany:
a) w pozycji „Materiały” wprowadza się następujące zmiany:
(i) tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„– Oznaczenie znakiem wodnym z niewidocznymi (żółto / zielonymi) włóknami ultrafioletowymi;“
(ii) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„– Wrażliwe na rozpuszczalnik;”
(iii) tiret piąte otrzymuje brzmienie:
„– Papier 95g/m2;”
b) w pozycji „Drukarstwo” wprowadza się następujące zmiany:
(i) w tiret pierwszym tekst „– Tło o tęczowym zabarwieniu (wrażliwe na rozpuszczalnik) (definicja koloru: niebiesko-różowy Pantone)” zastępuje się tekstem „– Tło o tęczowym zabarwieniu (wrażliwe na rozpuszczalnik);”
(ii) w tiret ósmym tekst „ROZMYTA cecha o treści „SCPK” zastępuje się tekstem: „Mikrotekst o treści „SCPK;”;
c) w tiret czwartym i piątym pozycji „Numeracja”, wyraz „sześciocyfrowa” zastępuje się wyrazem „ośmiocyfrowa”;
d) w pozycji „Szata graficzna i wykończenie – Cechy obowiązkowe”, wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie: „Otwór perforowany w 1 pozycji, wycięty do pojedynczego wymiaru A4, w odległości 100 mm od prawej krawędzi”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się w okresie trzech miesięcy od tej daty; okres ten jest odnawialny.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lutego 2003 r.W imieniu Komisji

Christopher PATTENCzłonek Komisji


ZAŁĄCZNIK I
Pod tytułem załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 dodaje się następujący tekst:


„ANGOLA
Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda
ARMENIA
Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia
AUSTRALIA


- Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House,

5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia


- Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia
BIAŁORUŚ (Data uczestnictwa zostanie potwierdzona)
Director, Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republika Białorusi


BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana
BURKINA FASO


KANADA
Kwestie międzynarodowe:
Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive

Ottawa, Ontario K1A 0G2

Kanada
W odniesieniu do wzoru kanadyjskiego certyfikatu KP:


Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 0E4


Kwestie ogólne:
Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Kanada K1A 4
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
Representative and Liason Officer

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM,

2ème étage

BP 1613 Bangui

Republika Środkowoafrykańska


CHINY (Republika Ludowa)
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantanne of the People’s Republic of China (AQSIQ)
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
KONGO (Demokratyczna Republika)
Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasha

Demokratyczna Republika Konga
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
European Commission

ER/A/2


170, rue de la Loi

B - 1040 Brussels


GABON
Ministry of Mines, Energy, Oil and Hydraulic Resources of Gabon

BP 576 or 874, Libreville

Gabon
GHANA
Precious Minerals Marketing Company (Ltd)

PO box M108

Accra, Ghana
GWINEA
GUJANA
Geology and Mines Commission

Georgetown

Gujana
INDIE
The Gem and Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

Indie
IZRAEL


Ministry of Industry and Trade

PO box 3007

52130 Ramat Gan

Izrael
JAPONIA


United Nations Policy Division

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519


Tokyo

Japonia
KOREA (Republika)


– UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea
Trade Policy DivisionMinistry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong,

Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea
LAOS
Department of Customs

Ministry of Finance


LIBAN

LESOTHO
Commission of Mines and Geology

PO box 750

Maseru 100

Lesotho
MALTA (Data uczestnictwa zostanie potwierdzona)
MAURITIUS
Senior Commercial Office

Import Division 2nd Floor,

Anglo-Mauritius House

Mauritius


MEKSYK
NAMIBIA
Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek


Namibia
FILIPINY
FEDERACJA ROSYJSKA
Gokhran of Russia

1812 goda ul.,14

121170 Moscow

Rosja
SIERRA LEONE


Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown


Sierra Leone
– Government Gold and Diamond Office

Youyi Building

Brookfields

Freetown


Sierra Leone
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

Republika Południowej Afryki


SRI LANKA
Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka
SUAZI
Geological Surveys and Mines Department

Box 9,


Mbabane

Suazi
SZWAJCARIA


State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

CH - 3003 Berne


TANZANIA
Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO box 2000

Dar es Salaam

Tanzania
TAJLANDIA
TOGO (Data uczestnictwa zostanie potwierdzona)
UKRAINA
International Department

Diamond Factor “Kristall”

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraina
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
US Department of State

2201 C St., NW,

Washington DC

USA
WIETNAM


ZIMBABWE
Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709,

Causeway


Harare”.


ZAŁĄCZNIK II
Pod tytułem załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 dodaje się następujący tekst:
„1. the Government Diamond Office (GDO) within the United Nations Department of the Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street,

London SW1A 2AH

United Kingdom

0 08 69 02 Fax (44-20) 70 08 39 05

e-mail: clive.wright@fco.gov.uk
  1. Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence

Italiëlei 124, bus 71

B - 2000 Antwerpen

tel. (32-3) 206 94 70 fax (32-3) 206 94 90

e-mail: Diamond@mineco.fgov.be


W Belgii kontrole przywozu i wywozu surowca diamentowego wymagane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 oraz regulacje celne, będą przeprowadzane jedynie w:
The Diamond Office,

Hovenierstraat 22B - 2018 Antwerpen”.

1 Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna