Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LipnoPobieranie 70.43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar70.43 Kb.
Załącznik nr 4

do uchwały Nr ..... / ….. / 2010 Rady Gminy Lipno z dnia …..................2010 r.w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno.
Rada Gminy Lipno nie uwzględnia uwag złożonych w trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 30.06.2010 r. do 10.08.2010 r. oraz w okresie 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia, które zostały wniesione przez następujące osoby:

 1. Andrzej Marian Samelczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 2. Beata Kaczmarek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 3. Henryk Michałowicz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 4. Michał Jankowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 5. Jagoda Olszak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 6. Kotwas Gabriela, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 7. Bożena Szajbe, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 8. Paweł Szajbe, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 9. Wanda Jankowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 10. Halina Turowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 11. Franciszek Turowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 12. Wioletta Turowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 13. Jerzy Kędzia, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 14. Anna Domagała, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 15. Sylwester Domagała, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 16. Zygmunt Suszka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 17. Mieczysław Majorek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 18. Jan Cyka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 19. Dorota Cygler, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 20. Ewa Kubacka-Batura, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 21. Małgorzata Wołos, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 22. Beata Kurzajczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 23. Michał Woźniak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 24. Małgorzata i Marek Malak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 25. Małgorzata Łaszczyńska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 26. Ewa i Marcin Ratajszczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 27. Anna Łączna, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 28. Kornelia Mroczek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 29. Dariusz Kubacki, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 30. Beata Stachowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 31. Jerzy Jankowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 32. Halina Kochańska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 33. Dominika Gładek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 34. Łucja Gładek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 35. Zbigniew Gładek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 36. Józef Stróżak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 37. Waldemar Turowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 38. Grażyna Turowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 39. Adam Turowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 40. Irena Mała, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 41. Bernadeta Michałowicz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 42. Krzysztof i Bernadeta Kaminscy, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 43. Maciej Reputała, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 44. Piotr Kusik, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 45. Barbara i Sławomir Kokornaczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 46. Jarosław Mielcarek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 47. Dariusz Laskowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 48. Dariusz Pawlak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 49. Sławomir Polak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 50. Dorota i Radosław Rauchut, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 51. Waldemar Rauchut, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 52. Ryszard Górczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 53. Piotr Kłopocki, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 54. Hanna Górska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 55. Roman Reszczyński, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 56. Adam Rypień, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 57. Grzegorz Koszyczarek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 58. Bernadeta Stark, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 59. Marek Rypień, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 60. Roma i Dariusz Wachowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 61. Bolesław Hanusek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 62. Jan Smektała, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 63. Barbara i Grzegorz Dudziak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 64. Agnieszka i Mieszko Kalbarczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 65. Patrycja Musielak-Hechmann, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 66. Waldemar Hechmann, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 67. Barbara i Maciej Bartosz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 68. Joanna Sobkowiak-Kowalska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 69. Tomasz Frąckowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 70. Roman Cyka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 71. Marek i Małgorzata Malak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 72. Marek i Małgorzata Malak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 73. Marek i Małgorzata Malak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 74. Marek i Małgorzata Malak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 75. Iwona Wątor, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 76. Sylwester Przydrożny, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 77. Feliks Reszczyński, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 78. Waldemar Klich, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 79. Krystyna Klicińska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 80. Paweł Bembenek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 81. Renata Jaraczewska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 82. Joanna i Rajmund Szymkowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 83. Justyna i Marian Wawrzyniak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 84. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe PEKSOL, Teresa Samol, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 85. Rafał Szymanowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 86. Halina Matczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 87. Wioletta Stachowiak-Kaczmarek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 88. Jolanta i Ireneusz Marcinek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 89. Barbara i Sławomir Brodziak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 90. Barbara Kośniewska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 91. Wioletta Włodarzewska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 92. Rafał Rozwadowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 93. Aleksandra Nowak, Andrzej Nowak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 94. Bogumiła i Józef Baryga, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 95. Teresa Weber, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 96. Michał Urbanek-Matejewski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 97. Małgorzata i Zbigniew Józefowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 98. Monika Konieczna, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 99. Dominik Reszczyński, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 100. Estera Marcinkowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 101. Lucyna Wieczorek i Bronisław Wieczorek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 102. Trąbała Stefan, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 103. Grzegorz Kędzia, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 104. Maria Helena Kędzia, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 105. Monika Linke, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 106. Łukasz Konieczny, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 107. Barbara Bachorska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 108. Robert Zenon Bachorski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 109. Władysław Świerzewski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 110. Świerzewski Zbigniew, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 111. Maria Świerzewska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 112. Izabela Reszczyńska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 113. Helena Maj, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 114. Stanisław Aleksander Maj, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 115. Stanisław Maj, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 116. Teresa Rogalka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 117. Janina Sieracka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 118. Roman Sieracki, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 119. Andrzej Pawłowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 120. Zofia Pawłowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 121. Małgorzata Piekarczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 122. Andrzej Ginter, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 123. Anna Michalska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 124. Daria Selmoser, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 125. Łukasz Selmoser, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 126. Grażyna Kaczmarek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 127. Zdzisława Kozielczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 128. Dariusz Matuszewski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 129. Maciej Rochowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 130. Andżelika Gwardiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 131. Kazimierz Wawrzyniak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 132. Genowefa Bajon, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 133. Łukasz Meller, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 134. Ryszard Urbańczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 135. Eugeniusz Kaczmarek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 136. Helena Płóciniczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 137. Sandra Świerzewska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 138. Krzysztof Turowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 139. Iwona Skubiszyńska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 140. Wacław Andrzejewski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 141. Żaneta i Marcin Glapka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 142. Bolesław Bajer, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 143. Marian i Krystyna Kędzia, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 144. Mariusz Szwarc, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 145. Janina Karwatka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 146. Arleta Konieczna, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 147. Ewa Pawłowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 148. Małgorzata Kaczmarek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 149. Jakub Spychalski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 150. Bogna Spychalska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 151. Natalia Adler, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 152. Łukasz Adler, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 153. Kazimiera Bartkowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 154. Grażyna Konieczna, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 155. Wiesław Adler, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 156. Krystyna Adler, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 157. Tomasz Adler, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 158. Małgorzata Piekarczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 159. Robert Piekarczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 160. Helena Piekarczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 161. Feliks Bartkowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 162. Radosław Olszak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 163. Wiesław Wojdowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 164. Patryk Siwiński, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 165. Leon Samol, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 166. Józef Kote, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 167. Elżbieta Kote, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 168. Agnieszka Kasprowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 169. Halina Walczewska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 170. Kobiela Józef, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 171. Zofia Kobiela, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 172. Marianna Prozorowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 173. Kazimierz Bojek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 174. Jolanta Komolka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 175. Tadeusz Komolka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 176. Iwona Jąder, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 177. Paweł Jąder, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 178. Hanna Olejniczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 179. Monika Lewicka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 180. Małgorzata Jarecka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 181. Joanna Romanowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 182. Agnieszka Odelska-Wideł, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 183. Barbara Ziegler, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 184. Marian Nowak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 185. Marian Ziegler, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 186. Małgorzata i Łukasz Paul, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 187. Janina i Piotr Paul, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 188. Stanisław Hoffmann, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 189. Beata Romanowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 190. Szymon Ziegler, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 191. Ireneusz Romanowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 192. Donata Hoffmann, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 193. Sławomira i Patrycja Klak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 194. Alicja i Damian Ziegler, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 195. Mateusz Hoffmann, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 196. Szady Wiktoria, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 197. Jolanta Szymkowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 198. Jarosław Szymkowiak , pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 199. Benedykt Stark, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 200. Zbigniew Noga, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 201. Tadeusz Noga, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 202. Magdalena Noga, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 203. Dariusz Bartosz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 204. Leszek Łatka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 205. Krzysztof Marcinkowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 206. Krystyna Krupa, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 207. Jerzy Pieprzyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 208. Tomasz Żybura, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 209. Małgorzata Górniewicz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 210. Julian Szyszka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 211. Maria Dyba, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 212. Weronika Wojdowska-Owczarz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 213. Artur Owczarz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 214. Irena Wojdowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 215. Leszek Kośmider, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 216. Edward i Maria Szturo, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 217. Marek Karwatka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 218. Jan Grzeszkowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 219. Anna Menes, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 220. Irena Stróżak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 221. Wojciech Stróżak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 222. Donata Stróżak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 223. Małgorzata Schwarz i Waldemar Schwarz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 224. Maria Prozorowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 225. Wiesław Skrobała, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 226. Józef Szturo, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 227. Szymon Szymkowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 228. Marek Linke, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 229. Czesława Szymkowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 230. Henryk Jankowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 231. Franciszek Nadol, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 232. Fąferek Tomasz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 233. Władysław Korbel, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 234. Szymon Szymkowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 235. Czesława Szymkowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 236. Wioletta Nadol, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 237. Tomasz Szady , pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 238. Krzysztof Konieczny, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 239. Anna Stępczak i Michał Stępczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 240. Roksana Banaś i Zenon Banaś, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 241. Jan Kasperczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 242. Sylwia Kowalska i Krzysztof Kowalski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 243. A. Ł. Maciejewscy, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 244. Aleksander Sobiech, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 245. Franciszek Kopeć, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 246. Mikołaj Małycha, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 247. Ewa Gloger, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 248. Dorota i Tomasz Gbiorczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 249. Krzysztof Romanowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 250. Teresa Nadol, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 251. Michał Menes, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 252. Agnieszka Menes, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 253. Maciej Nadol, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 254. Antoni Lasek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 255. Alfred Maćkowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 256. Katarzyna Łukasiewicz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 257. Bartosz Donke, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 258. Andrzej Nowacki, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 259. Maciej Michalski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 260. Helena Gloger, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 261. Ewa Gloger, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 262. Arkadiusz Gloger, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 263. Tadeusz Prałat, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 264. Maria Prałat, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 265. Adam Rybakowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 266. Zofia Skorupka, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 267. Joanna Wojciechowska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 268. Krystyna Rogala, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 269. Dorota Stachowiak , pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 270. Krzysztof Nowaczyk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 271. Mirosław Stachowiak , pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 272. Andrzej Nowaczyk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 273. Anna Kolańczyk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 274. Wojciech Kośmider, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 275. Elżbieta Kośmider, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 276. Czesław Witkowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 277. Małgorzata Krawczyk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 278. Justyna Fedyk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 279. Bogdan Dąbrowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 280. Katarzyna Dąbrowska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 281. Czesław Kamieniarz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 282. Alina Wolsztyńska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 283. Edyta Mencel-Strzałkowska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 284. Mirosława Kenkel, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 285. Jarosław Kenkel, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 286. Dorota Ast, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 287. Marek Ast, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 288. Danuta Nowaczyk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 289. Marzanna Szyszka, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 290. Teresa Kluczyńska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 291. Zbigniew Szyszka, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 292. Adam Tomowiak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 293. Kamila Kluczyńska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 294. Dariusz Gloger, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 295. Bernadeta Kamieniarz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 296. Stefan Kamieniarz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 297. Henryka Fajfer, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 298. Henryk Fajfer, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 299. Ryszard Jakubowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 300. Irena Jakubowska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 301. Krystyna Łuczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 302. Stephane Nendza, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 303. Zdzisław Łuczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 304. Genowefa Tomaszewska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 305. Sławomir Banaszak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 306. Anna Rydlewska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 307. Bogdan Mejza, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 308. Krystyna Rybakowska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 309. Monika Szturo, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 310. Ewa i Rafał Niteccy, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 311. Agata Sterna, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 312. Krzysztof Tomczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 313. Tadeusz Zyber, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 314. Anna Skórnicka i Adam Skórnicki, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 315. Maria Krauze, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 316. Mirosław Bogdański, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 317. Tomasz Lipka, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 318. Mirosław Frąckowiak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 319. Justyna Szczerbal, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 320. Leszek Sieracki, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 321. Ilona Raburska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 322. Roman Kaczmarek, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 323. Anna Nowak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 324. Andrzej Dawidowicz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 325. Jacek Mikołajczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 326. Iwona Kolańczyk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 327. Marek Walczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 328. Izabela Łopatka, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 329. Ryszard Skrzypczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 330. Karolina i Bartosz Szymaniewicz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 331. Elżbieta Rzepka, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 332. Longina Siemieńczuk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 333. Mariusz i Wioletta Paul, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 334. Małgorzata Resińska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 335. Zygmunt Piotrowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 336. Renata Zyber-Moszak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 337. Marian Poślednik, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 338. Iwona Urbańczyk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 339. Elżbieta Michnikowska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 340. Przemysław i Teresa Kasprzyk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 341. Michał Szarszewski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 342. Andrzej Łuc, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 343. Monika Jakubowska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 344. Bernard Kopydłowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 345. Sebastian Gorczyca, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 346. Jarosław Rachuta, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 347. Sławomir Marach, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 348. Paweł Picz i Justyna Picz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 349. Włodzimierz Miecznikowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 350. Bogdan Kaźmierczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 351. Zbigniew i Barbara Potok, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 352. Michał Biały, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 353. Hanna Filuś, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 354. Feliks Kostrowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 355. Aneta Antkowiak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 356. Waldemar Mitura, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 357. Ryszard Mazur, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 358. Leszek Mitura, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 359. Barbara i Józef Bortel, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 360. Lech Walczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 361. Urszula Brodowicz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 362. Tatiana Szkucik, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 363. Patrycja Olszak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 364. Jerzy Różycki, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 365. Bożena Różycka, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 366. Daniel Schwarz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 367. Anna Schwarz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 368. Zofia Stefaniak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 369. Zbigniew Różycki, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 370. Piotr Laskowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 371. Wojciech Walkowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 372. Kamila Różycka , pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 373. Anna i Tomasz Fabiszak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 374. Mieczysław Taciak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 375. Anna Poloch, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 376. Artur Półkownik, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 377. Andrzej Laskowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 378. Anna Tyrpin, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 379. Kazimierz Kaczor, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 380. Zbigniew Tyrpin, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 381. Zofia Stelmaszyk, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 382. Przemysław Jarczyński, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 383. Sebastian Witkiewicz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 384. Dorota Walachowska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 385. Irena Schwarz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 386. Ilona Konarczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 387. Longina Grzęda, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 388. Remigiusz Konarczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 389. Andrzej Kaczor, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 390. Renata Sobecka, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 391. Genowefa Kamieniarz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 392. Zdzisław Kamieniarz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 393. Krzysztof Chrzan, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 394. Ewa Mikołajczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 395. Tadeusz Konieczny, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 396. Lucyna Golembka, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 397. Mateusz Jóźwiak , pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 398. Zenon Schwarz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 399. Teresa Jankowska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 400. Lilianna Górna, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 401. Bogusław Dutkiewicz, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 402. Olga Koszyczarek, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 403. Anna Gerwazik, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 404. Bernadeta Kobielak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 405. Stanisława Kobielak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 406. Edmund Kobielak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 407. Anna Kobielak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 408. Sławomir Kobielak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 409. Józef Kobiela, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 410. Kazimierz Jankowski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 411. Roman Mikołajczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 412. Maria Kaczor, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 413. Ariel Kaczor, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 414. Piotr i Natasza Pliszka, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 415. Tomasz Nowakowski i Anna Nowakowska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 416. Janusz Poprawski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 417. Ewa Jezierska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 418. Rafał Jezierski, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 419. Zofia Tomaszewska i Kazimierz Tomaszewski, pismem z dnia 26.08.2010 r.,

 420. Mirosław Grzelczyk, pismem z dnia 26.08.2010 r.,

 421. Aneta i Zbigniew Grygiel, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 422. Monika Frąckowiak, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 423. Dariusz Cyka, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 424. Grażyna i Piotr Sobkowiak , pismem z dnia 24.08.2010 r.,

 425. Magdalena Nowacka, pismem z dnia 24.08.2010 r.,

 426. Anna i Bartosz Zięba, pismem z dnia 23.08.2010 r.,

 427. Sławomir Grześkowiak, pismem z dnia 20.08.2010 r.,

 428. Katarzyna Malicka, pismem z dnia 20.08.2010 r.,

 429. Marcin Bachmiński, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 430. Agnieszka Bachmińska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 431. Anna Bajon, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 432. Stefan Olszewski i Dorota Olszewska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 433. Beata i Dariusz Nawroccy, pismem z dnia 23.08.2010 r.,

 434. Adam Goliński, pismem z dnia 24.08.2010 r.,

 435. Antoni Goliński i Maria Golińska, pismem z dnia 24.08.2010 r.,

 436. Zbigniew Szturo, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 437. Alicja Nosek, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 438. Paweł Woźny, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 439. Romana Woźna, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 440. Elżbieta Woźna, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 441. Jan Woźny, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 442. Grzegorz Lorek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 443. Jolanta Lorek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 444. Patrycja Dudziak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 445. Roman Martynów, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 446. Magdalena Martynów, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 447. Karolina Nowak , pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 448. Jarosław Nowak , pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 449. Anna Kuczkowska-Podgrodzka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 450. Przemysław Chwat, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 451. Dariusz Chwat, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 452. Ewa Jaras, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 453. Adam Krupiński, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 454. Maria Krupińska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 455. Adam Jaras, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 456. Rafał Łagocki, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 457. Monika Łagocka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 458. Katarzyna Kowalska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 459. Ewa i Tomasz Kwiatkowscy, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 460. Bożena i Jacek Stefasńscy, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 461. Leszek Kośmider, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 462. Szyszka Karol, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 463. Krystyna Karasińska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 464. Klara Dudziak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 465. Barbara Biedrzyńska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 466. Paweł Kowalik, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 467. Jeannette Krauze, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 468. Aneta Czapska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 469. Cecylia Suszka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 470. Urszula Kaźmierczak i Maria Kaźmierczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 471. Ryszard Ritter, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 472. Joanna Krysiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 473. Anna Angelus, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 474. Janina Poznań, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 475. Alina Kubiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 476. Kazimiera Trawińska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 477. Anna Walewska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 478. Beata Bibrowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 479. Urszula Przybyłek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 480. Maria Zborowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 481. Hanna Kaczmarek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 482. H.M. Kaźmierczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 483. Czesław Kreczmer, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 484. Honorata Kreczmer, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 485. Renata Kalisiewicz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 486. Witold Kałmuczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 487. Zbigniew Krysiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 488. Wioletta Hendrysiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 489. Arleta Dobroń-Szturo, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 490. Henryk Postół, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 491. Aurelia Gano, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 492. Waldemar Siemieńczuk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 493. Małgorzata i Szymon Picz, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 494. Aleksander Szturo, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 495. Wiesław Przybylski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 496. Anita Wojtaszek, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 497. Edward Kowalik, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 498. Przemysław Piechowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 499. Wojciech Stróżyński, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 500. Beata Grad, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 501. Zenon Grad, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 502. Franciszek Biały, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 503. Rafał Biały, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 504. Krzysztof Skrzypczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 505. Katarzyna Skrzypczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 506. Ewa Klawińska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 507. Zbigniew Peisert, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 508. Marian Klawiński, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 509. Sabina Klawińska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 510. Damian Dudziński, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 511. Franciszek Piotrowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 512. Maria Silczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 513. Marek Kabrowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 514. Piotr Czapski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 515. Waldemar Suszka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 516. Urszula Bulinska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 517. Maria Grochowa, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 518. Zofia Baniecka, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 519. Kazimierz Wojczak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 520. Roman Zborowski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 521. Roman Czapski, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 522. Edyta Machowiak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 523. Angelika Kreuschner, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 524. Joanna Wojciechowska, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 525. Sylwia Thiel, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 526. Mariusz Pieciuch, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 527. Mirosława Skorczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 528. Ewa Pieciuch, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 529. Kazimiera Skorczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 530. Jan Skorczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 531. Mariusz Nowak, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 532. Barbara Skorczyk, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 533. Andrzej Białecki, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 534. Jarosław Ratajczak, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 535. Maria Budzińska, pismem z dnia 30.08.2010 r.,

 536. Firlej Zygmunt, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 537. Małgorzata Dolczewska, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 538. Bożena Dolczewska, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 539. Eugeniusz Dolczewski, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 540. Leonard Karwecki, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 541. Jolanta Karwecka, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 542. Hubert Karwecki, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 543. Anna Firlej-Kowlaczyk, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 544. Iwona Kowalczyk, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 545. Michał Kowalczyk, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 546. Beata Firlej, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 547. Halina Firlej, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 548. Maciej Kowalczyk, pismem z dnia 27.08.2010 r.,

 549. Stanisław Zbigniew Grześkowiak, pismem z dnia 20.08.2010 r.,

 550. Katarzyna Kuczkowska , pismem z dnia 20.08.2010 r.,

 551. Sławomir Białasik, pismem z dnia 31.08.2010 r.,

 552. Piotr Rybarski, pismem z dnia 01.09.2010 r.,


UZASADNIENIE

Wszystkie złożone uwagi odnoszą się do kwestii związanych z dopuszczeniem w zmianie Studium lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Wśród uwag złożonych przez wymienione osoby, jedna uwaga, a mianowicie Pana Andrzeja Mariana Samelczaka z dnia 31.08.2010 r. dotyczy prośby o uwzględnienie w projekcie zmiany Studium niewielkiego rozszerzenia powierzchni, na których możliwa będzie instalacja turbin wiatrowych, co pozwoli zmaksymalizować wykorzystanie terenu.

Wszystkie pozostałe uwagi, dotyczą natomiast jednego zagadnienia i wyrażają w swej zasadniczej części sprzeciw wobec zaplanowanych w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno stref, w których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych. Ponadto złożone uwagi dotyczą umieszczenia w opracowaniu zmiany Studium zapisu mówiącego, iż „minimalna odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej lub działki budowlanej musi wynosić 2500 metrów”. Dodatkowo uwagi wyrażają zastrzeżenia dotyczące: niekorzystnego wpływu na zdrowie mieszkańców i komfort zamieszkania, zagrożenia dla środowiska naturalnego, rolnictwa i ludzi zdrowych oraz ludzi mających problem ze zdrowiem psychicznym, uciążliwości hałasu i infradźwięków, zmiany krajobrazu, zablokowania inwestycji w gminie, osuszania gleby, dysharmonii ładu przestrzennego i niekorzystnego wyłomu w zrównoważonym rozwoju środowiska, sprzeczności inwestycji z dotychczasowym charakterem zabudowy i zagospodarowaniem gminy, zakłócenia założeń obszaru chronionego krajobrazu, spadku wartości nieruchomości, stwierdzeń zawartych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko oraz zagrożenia dla wielu siedlisk żurawia.Wszystkie złożone i wymienione w niniejszym rozstrzygnięciu uwagi, nie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Lipno, zgodnie z Zarządzeniem Nr 182/2010 Wójta Gminy Lipno z dnia 15 września 2010 r. wraz z uzasadnieniem. Argumenty zawarte w tym Zarządzeniu, w całości aprobuje również Rada Gminy Lipno.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna