Rusza peletonPobieranie 25.84 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar25.84 Kb.
XI XC MTB „RUSZA PELETON”28 kwietnia 2013r

BIAŁYSTOK
REGULAMIN WYŚCIGU

RUSZA PELETON”


I. CEL:

 • Otwarcie sezonu imprez kolarskich na terenie Podlaskiego Regionalnego Związku Kolarskiego w Białymstoku

 • Powiększenie obszaru aktywności ruchowej młodzieży Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów o wyścigi z użyciem roweru górskiego MTB;

 • Popularyzacja kolarstwa MTB

 • Wyścig objęty Challenge PZKol Klasa A


II. ORGANIZATOR:

 • Uczniowski Klub Sportowy „WYGODA”

 • Sklepy Rowerowe „Peleton”

 • APG Akcesoria Rowerowe


III. TERMIN I MIEJSCE:

Wyścigi odbędą się w dniu 28 kwietnia 2013 r w godz. 1200 – 1515 na terenie Wzgórza Las Pietrasze.


IV. UCZESTNICTWO:

Prawo startu w wyścigu posiadają:

 • w wyścigu Szkół Podstawowych uczniowie klas V i VI;

 • w wyścigu Publicznych Gimnazjów uczniowie klas I - III;

 • w kategorii młodzik, młodziczka (wiek 13 ÷14 lat rocznik ’98 ÷ ’97)

 • w kategorii junior młodszy (wiek 15 ÷16 lat rocznik ’96 ÷ ’95)

 • w kategorii junior (wiek 17 ÷18 lat rocznik ’94 ÷ ’93)

 • w kategorii Elita + M-23 (wiek 19 i starsi rocznik ’91÷ < )

 • Kobiety Open to kategoria Elita, Juniorka i Juniorka młodsza

 • w kategorii amator (wiek 18 lat i starsi)

V. SPOSÓB ROZEGRANIA:

Tegoroczny wyścig Rusza Peleton składać się będzie z dwóch oddzielnych wyścigów: • Wyścig A: Sprint drużynowy: w tym wyścigu prawo startu mają drużyny złożone z 3 mężczyzn i 1 kobiety bez większych ograniczeń kategorii wiekowych, liczymy na osoby dorosłe, niemniej zg. z przepisami PZKol mogą je zastąpić Juniorzy. Wyścig zostanie rozegrany na trasie o długości 1300-1400m runda o dużym zróżnicowaniu terenu. Przewidywany czas przejazdu jednej rundy ok. 4 min. W wyścigu tym cykl zmian zostanie powtórzony dwukrotnie. Skład drużyn i kolejność startu w sztafecie musi być podany w zamkniętej kopercie do Biura Wyścigu na 30 min. przed startem zawodów. Po tym fakcie nie można dokonywać zmian zawodników jak i ich kolejności startu w sztafecie. Zmiany dokonywane są w strefie zmian po przejechaniu całej rundy poprzez dotknięcie partnera z drużyny wystawionego do kolejnej zmiany. Strefa zmian będzie miała długość ok. 50 m i zostanie zlokalizowana w miejscu spowolnienia wyścigu, bez płotu segregacyjnego zawodników kończących od rozpoczynających zmianę. W związku z tym zabrania się nagłej zmiany kierunku jazdy i gwałtownego hamowania. Zwycięstwo odniesie sztafeta, której zawodnik kończący ostatnią zmianę dojedzie pierwszy do linii mety.

 • Wyścig B: Pół godziny po starcie sztafet rozegrany zostanie Wyścig XC, klasyfikacja indywidualna wyścigu dla młodszych grup wiekowych:

- dzieci 8-10 lat

- kat. Żak 10-12 lat

- kat. Młodzik 13-14 lat

- kat. Młodziczka 13-14 lat

- kat. Juniorka Mł. 15-16 lat

Wyścig przeznaczony dla Sz. P. i PG. Wyścig zostanie rozegrany w czasie ok. 15 min.

Kolejny start to Wyścig Open w następujących kat. wiekowych:

- Junior Mł. 15-16 lat

- Junior 17-18 lat

- U-23 19-22 lata

- Elita 22-35 lat

- Masters 35-60 lat

- Amator 15-60 lat

Wyścig Kobiet: Elita + Juniorka: Wyścigi rozegrane zostaną w czasie ok. 40 min tj. 10 rund

VI. BIURO WYŚCIGU I ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do dnia 27 kwietnia 2013 r prosimy przesyłać na adres:UKS ”WYGODA” Białystok

ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok

tel./fax. (085) 654 51 48 e-mail: ukswygoda@wp.pl

oraz w dniu zawodów od godz. 900 - 1100 w miejscu Startu i Mety polana na terenie wzgórza Las Pietrasze.


VII. PROGRAM MINUTOWY:

1000 – 1100 Przyjmowanie zapisów w miejscu startu

1100 – 1200 Oficjalny trening

1200 – 1300 Wyścig Sztafet

1330 - 1400 Start I-go wyścigu w kat. : Dzieci, Żak, Młodzik, Młodziczka, Juniorka Mł.

1415 – 1515 Start kategorii: Junior Mł., Kobiety Open, Junior, U- 23, Elita, Masters, Amator

1600 Zakończenie wyścigu, rozdanie nagród

VIII. NAGRODY:


 • za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii Sz.P. i PG zawodnicy otrzymają nagrody rzeczowe i medale Mistrzostw Szkół m. Białegostoku

 • kategoria Junior młodszy: Puchar oraz nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników

 • kategoria Kobiety Open: Puchar oraz dla pierwszych zawodników nagrody pieniężne: I-200,00 zł; II-100,00 zł; III-50,00 zł

 • kategoria Junior: Puchar oraz dla pięciu pierwszych zawodników nagrody pieniężne: I-200,00 zł; II-100,00 zł; III-50,00 zł

 • kategoria Elita: Puchar oraz dla pięciu pierwszych zawodników nagrody pieniężne: I-300,00 zł; II-200,00 zł; III-150,00 zł; IV-100,00 zł; V-50,00 zł

 • kategoria Amator: Puchar oraz dla pięciu pierwszych zawodników nagrody rzeczowe.

W przypadku rozegrania wyścigu OPEN wielkość nagród zostanie podana na odprawie przed startem tej kategorii.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • wyścig rozegrany zostanie wg przepisów UCI i PZKol.;

 • w wyścigu zawodnicy zrzeszeni winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby; amatorzy ubezpieczeni zostaną przez organizatora;

 • zawodnicy zobowiązani są do startu w wyścigu w sztywnych kaskach ochronnych;

 • startowe dla kategorii amator wynosi: do lat 18 - 10,00 zł; powyżej 18 lat -20,00 zł; pozostałe kategorie wg. przepisów PZKol

 • Komisję Sędziowską wyznaczy Polski Związek Kolarski, a pozostałych Podlaski Okręgowy Związek Kolarski w Białymstoku;

 • osoby odpowiedzialne za organizacje wyścigu:

 • we wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu oraz za rzeczy zaginione.


ORGANIZATOR

PROGRAM MINUTOWY WYŚCIGU

RUSZA PELETON”

28 kwietnia 2013r

BIAŁYSTOK
1000 – 1100 Przyjmowanie zapisów w miejscu startu

1100 – 1200 Oficjalny trening

1200 – 1300 Wyścig Sztafet

1330 - 1400 Start I-go wyścigu w kat. : Dzieci, Żak, Młodzik, Młodziczka, Juniorka Mł.

1415 – 1515 Start kategorii: Junior Mł., Kobiety Open, Junior, U-23, Elita, Masters, Amator

1600 Zakończenie wyścigu, rozdanie nagród


ORGANIZATOR


PATRONAT MEDIALNY:©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna