Rzeczpospolita polska republic of poland



Pobieranie 33.42 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar33.42 Kb.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

REPUBLIC OF POLAND
Główny Inspektorat Weterynarii - General Veterinary Inspectorate
STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĘCYCH

MONTHLY REPORT ON NOTIFIABLE ANIMAL DISEASES



Marzec/March/2006

00- 930 Warszawa, Wspólna 30, tel.: (22)628-85-11, fax: (22) 623-14-08, e-mail: wet@wetgiw.gov.pl


UWAGA-REMARK

Liczby oznaczają nazwy powiatów, wyszczególnionych na stronie 4, w których dana choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym. Cyfra w nawiasie oznacza liczbę miejscowości w powiecie.

Numbers mean names of districts, mentioned on the page 4, in which certain disease has been reported in reporting period. Number in brackets means number of villages in certain districts.

x liczba w nawiasie oznacza liczbę chorych zwierząt.

x number in brackets means number of ill animals



Ad. 1. Wścieklizna zwierząt dzikich x)/

Rabies of wild animals

0604 (1), 1606 (1), 1813 (2), 1804 (1), 2012 (1), 2818 (1), 2808(1), 3021(1)

Ad 2. Wścieklizna zwierząt domowych x / Rabies of domestic animals

2832 (1)
Ad.3. Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)/Bovine spongiform encefalopathy

2608 (1), 2817 (1)

Ad. 4 Wysoce zjadliwa grypa ptaków u dzikich ptaków/ Highly pathogenic avian influenza in wild birds

0463 (5), 0461 (16), 0462(1), 0801(4), 3263(1)

Warszawa, kwiecień 2006

Warsaw, April 2006

Chief Veterinary Officer

Dr Krzysztof Jażdżewski




Choroby nigdy nie notowane / (Diseases never occurred)
1. Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicularstomatitis)

2. Pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants)

3. Guzowata choroba skóry bydła (Lumpy skin disease)

4. Gorączka doliny Rift (Rift valley fever)

5. Choroba niebieskiego języka (Bluetongue)


6. Afrykański pomór koni (African horse sickness)

7. Afrykański pomór świń (African swine fever)

8. Wysoce zjadliwa grypa ptaków u drobiu (Highly pathogenic avian influenza in poultry)



Ostatni przypadek stwierdzony w roku / ( The last


 1. Księgosusz (Rinderpest)

 2. Zaraza płucna bydła (Contagiosus bovine
  pleuropneumonia)


 3. Ospa owiec i kóz (Sheep and goat pox)

 4. Zaraza stadnicza koni (Dourine)

 5. Nosacizna (Glanders)

 6. Niedokrwistość zakaźna koni (EIA)

 7. Choroba cieszyńska (Enterovirus encephalomyelitis)

 8. Pryszczyca (Foot and mouth disease)

 9. Choroba pęcherzykowa świń (SVD)

 10. Rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease)

 11. Klasyczny pomór świń (Classical swine fever)




reported outbreak in year)
1921

1936
1950

1951

1957

1960

1967

1971

1972

1974

1994



UWAGA-REMARK




Województwa według kolejności – Voivodships in alphabetical order
1. 02 - dolnośląskie, 04 - kujawsko-pomorskie, 06 - lubelskie, 08 - lubuskie, 10 - łódzkie, 12 - małopolskie, 14 - mazowieckie, 16 - opolskie, 18 - podkarpackie, 20 - podlaskie, 22 – pomorskie, 24 - śląskie, 26 - świętokrzyskie, 28 - warmińsko-mazurskie, 30 - wielkopolskie, 32 - zachodniopomorskie.
2. Liczby w rubrykach 6 i 7 oznaczają ilości miejscowości i zagród, w których stwierdzono chorobę w okresie

sprawozdawczym.



Numbers in section 6 and 7 mean numbers of villages and farms where certain disease was reported in reporting period.

L.p.





NAZWA CHOROBY

NAME OF THE DISEASE

Województwa nazwane liczbami

Name of voivodships in numbers

Województw

Voivodships

Powiatów

Districts

Miejscowośći

Villages

Zagród

Farms

1

2

3

4

5

6

7

1.


Wścieklizna zwierząt dzikich*/ Rabies of wild animals

06, 16, 18, 20, 28, 30

6

8

9

9x

2.

Wścieklizna zwierząt domowych*/ Rabies of domestic animals

28

1

1

1

1 x

3.

Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)/Bovine spongiform encefalopathy

26, 28

2

2

2

2

4.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków/ Highly pathogenic avian influenza

04, 08, 32

3

5

5

27



x Wściekliznę stwierdzono/ Rabies has been reported :
u 7 lisów/foxes, 1 jenot/ racoon dog,1 kuna/ marten,1 pies/ dog


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna