S200 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Dodatkowe informacje Procedura otwarta pl-kalisz: Produkty farmaceutyczne 2011/S 200-324925 Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ulPobieranie 67.01 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar67.01 Kb.
18/10/2011    S200    Państwa członkowskie

Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

PL-Kalisz: Produkty farmaceutyczne 2011/S 200-324925

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, attn: Mariusz Pawlaczyk, Hieronim Cuper, POLSKA-62-800Kalisz. Tel. +48 627651397. Fax +48 627571323.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.9.2011, 2011/S 181-294823)

Przedmiot zamówienia:


CPV:33600000

Produkty farmaceutyczne.Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Przedmiot zamówienia składa się ze 122 niepodzielnych zadań opisanych w dalszej części ogłoszenia.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Przedmiot zamówienia składa się ze 122 niepodzielnych zadań:

— zadanie nr 1 – Leki dermatologiczne,

— zadanie nr 2 – Leki stosowane w leczeniu ran i owrzodzeń,

— zadanie nr 3 – Antybiotyki i chemioterapeutyki,

— zadanie nr 4 – Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne,

— zadanie nr 5 – Kortykosteroidy,

— zadanie nr 6 – Różne leki przeciwzakrzepowe,

— zadanie nr 7 – Enoxyparin sodium i inne leki,

— zadanie nr 8 – Dalteparin sodium,

— zadanie nr 9 – Clopidogrel,

— zadanie nr 10 – Tirofiban,

— zadanie nr 11 – Abciximab,

— zadanie nr 12 – Dabigatran etexilate,

— zadanie nr 13 – Alteplase,

— zadanie nr 14 – Eptifibatide,

— zadanie nr 15 – Leki przeciwkrwotoczne,

— zadanie nr 16 – Eptacog alfa (activated),

— zadanie nr 17 – Koncentrat Zespołu Protrombiny (PCC-prothrombin complex concentrate),

— zadanie nr 18 – Preparaty stosowane w niedokrwistości,


  • zadanie nr 19 – Ferric oxide polymaltose complex,

  • — zadanie nr 20 – Ferri hydroxidum dextranum,

— zadanie nr 21 – Ferric oxide sacchareted complex,

— zadanie nr 22 – Iron III isomaltoside 1000 – z możliwością wyboru/zakupu różnych dawek i przeliczeniem ilości,

— zadanie nr 23 – Czynnik erytropoetyczny,

— zadanie nr 24 – Erytropoetyna alfa (z możliwością podaży podskórnej i dożylnej),

— zadanie nr 25 – Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta,

— zadanie nr 26 – Albumina ludzka,

— zadanie nr 27 – Pozostałe leki działające na krew i układ krwiotwórczy,

— zadanie nr 28 – Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej,

— zadanie nr 29 – Kortykosteroidy do stosowania wewnętrznego,

— zadanie nr 30 – Leki stosowane w chorobach tarczycy,

— zadanie nr 31 – Leki immunosupresyjne,

— zadanie nr 32 – Cynakalcet,

— zadanie nr 33 – Bicalutamide,

— zadanie nr 34 – Leki immunostymulujące, immunosupresyjne, cytostatyki i medroxyprogesteron,

— zadanie nr 35 – Etanercept,

— zadanie nr 36 – Leflunomide,

— zadanie nr 37 – Adalimumab,

— zadanie nr 38 – Infliximab,

— zadanie nr 39 – Rituximab,

— zadanie nr 40 – Tetracykliny,

— zadanie nr 41 – Antybiotyki beta-laktamowe, penicyliny,

— zadanie nr 42 – Pozostałe antybiotyki beta-laktamowe: cefalosporyny,

— zadanie nr 43 – Meropenem,

— zadanie nr 44 – Pozostałe antybiotyki beta-laktamowe: karbapanemy,

— zadanie nr 45 – Połączenia sulfonamidów sulfonamidów trimetoprimem i jego pochodnymi,

— zadanie nr 46 – Makrolidy i linkozamidy,

— zadanie nr 47 – Aminoglikozydy,

— zadanie nr 48 – Chinoliny,

— zadanie nr 49 – Wankomycyna,

— zadanie nr 50 – Pochodne imidazolu, nitrofuranu i inne,

— zadanie nr 51 – Antybiotyki różne,

— zadanie nr 52 – Leki przeciwgrzybicze do stosowania do wewnątrz,

— zadanie nr 53 – Kaspofungina,

— zadanie nr 54 – Substancje recepturowe,

— zadanie nr 55 – Leki przeciwwirusowe do stosowania wewnętrznego i przeciwgruźlicze,

— zadanie nr 56 – Surowice i immunoglobuliny,

— zadanie nr 57 – Immunoglobuliny,

— zadanie nr 58 – Szczepionki,

— zadanie nr 59 – Materiały wiskoelastyczne,

— zadanie nr 60 – Opatrunek foliowy poliuretanowy,

— zadanie nr 61 – Paski fluoresceinowe,

— zadanie nr 62 – Wiskoelastyczny roztwór hialuronianu sodu do użytku wewnątrzgałkowego,

— zadanie nr 63 – Leki oftalmologiczne,

— zadanie nr 64 – Leki znieczulające,

— zadanie nr 65 – Leki przeciwbólowe,

— zadanie nr 66 – Leki przeciwdrgawkowe,

— zadanie nr 67 – Leki stosowane w chorobie Parkinsona,

— zadanie nr 68 – Leki psycholeptyczne,

— zadanie nr 69 – Psychoanaleptyki,

— zadanie nr 70 – Inne leki ośrodkowego układu nerwowego,

— zadanie nr 71 – Preparaty do żywienia dojelitowego,

— zadanie nr 72 – Mleka,

— zadanie nr 73 – Zaburzenia wydzielania soku żołądkowego żołądkowego i preparaty stomatologiczne,

— zadanie nr 74 – Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego,

— zadanie nr 75 – Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby,

— zadanie nr 76 – Leki przeczyszczające,

— zadanie nr 77 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne, przeciwzapalne,

— zadanie nr 78 – Leki stosowane w cukrzycy, leki poprawiające trawienie z enzymami oraz leki anaboliczne,

— zadanie nr 79 – Witaminy i minerały,

— zadanie nr 80 – Testy, smoczki i inne,

— zadanie nr 81 – Wosk kostny,

— zadanie nr 82 – Leki stosowane w hiperkaliemii i hiperfosfatemii: Sevelamer,

— zadanie nr 83 – Wapno sodowane granulowane,

— zadanie nr 84 – Klej do tkanek,

— zadanie nr 85 – Paski do glukometrów i glukometry,

— zadanie nr 86 – Cytrynian trisodowy,

— zadanie nr 87 – Barium sulfate,

— zadanie nr 88 – Jopromid,

— zadanie nr 89 – Joheksol,

— zadanie nr 90 – Iomeprol,

— zadanie nr 91 – Cytostatyki,

— zadanie nr 92 – Ioversolum,

— zadanie nr 93 – Płyny infuzyjne I,

— zadanie nr 94 – Płyny infuzyjne II,

— zadanie nr 95 – Leki do żywienia pozajelitowego i inne preparaty,

— zadanie nr 96 – Leki do żywienia do - i pozajelitowego, dodatki i inne,

— zadanie nr 97 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne,

— zadanie nr 98 – Leki zwiotczające mięśnie I,

— zadanie nr 99 – Leki zwiotczające mięśnie II,

— zadanie nr 100 – Leki do stosowania miejscowego w bólach, leki przeciw DNIE,

— zadanie nr 101 – Mineralizacja kości,

— zadanie nr 102 – Strontium ranelate,

— zadanie nr 103 – Pamidronian disodu,

— zadanie nr 104 – Leki przeciwzakaźne i antyseptyczne,

— zadanie nr 105 – Hormony płciowe, modul. układu płciowego płciowego inne leki ginekologiczne i urologiczne,

— zadanie nr 106 – Phytomenadionum,

— zadanie nr 107 – Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych,

— zadanie nr 108 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu,

— zadanie nr 109 – Leki przeciwhistaminowe i inne leki stosowane w chorobach układu oddechowego,

— zadanie nr 110 – Surfactant,

— zadanie nr 111 – Leki stosowane w chorobach serca,

— zadanie nr 112 – Inne leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego,

— zadanie nr 113 – Leki moczopędne i leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej,

— zadanie nr 114 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe,

— zadanie nr 115 – Leki ochraniające ścianę naczyń,

— zadanie nr 116 – Leki beta-adrenolityczne,

— zadanie nr 117 – Antagoniści wapnia,

— zadanie nr 118 – Środki modyfikujące stężenie lipidów,

— zadanie nr 119 – Układ renina-angiotensya,

— zadanie nr 120 – Nadroparin calcium,

— zadanie nr 121 – Sevoflurane,

— zadanie nr 122 – Leki pozostałe.

Informacje na temat części.

Część nr: 24 Nazwa: Erytropoetyna alfa.

1) Krótki opis - Erytropoetyna alfa (z możliwością podaży podskórnej i dożylnej).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia - Wadium - 4 000,00 PLN.

Informacje na temat części.

IV.3.3 Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 27.10.2011 (9:00)

IV.3.4 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 27.10.2011 (9:00)

IV.3.8 Warunki otwarcia ofert 27.10.2011

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Przedmiot zamówienia składa się ze 123 niepodzielnych zadań opisanych w dalszej części ogłoszenia.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Przedmiot zamówienia składa się ze 123 niepodzielnych zadań:

— zadanie nr 1 – Leki dermatologiczne, — zadanie nr 2 – Leki stosowane w leczeniu ran i owrzodzeń,

— zadanie nr 3 – Antybiotyki i chemioterapeutyki, — zadanie nr 4 – Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne,

— zadanie nr 5 – Kortykosteroidy, — zadanie nr 6 – Różne leki przeciwzakrzepowe,

— zadanie nr 7 – Enoxyparin sodium i inne leki, — zadanie nr 8 – Dalteparin sodium,

— zadanie nr 9 – Clopidogrel, — zadanie nr 10 – Tirofiban,

— zadanie nr 11 – Abciximab, — zadanie nr 12 – Dabigatran etexilate,

— zadanie nr 13 – Alteplase, — zadanie nr 14 – Eptifibatide,

— zadanie nr 15 – Leki przeciwkrwotoczne, — zadanie nr 16 – Eptacog alfa (activated),

— zadanie nr 17 – Koncentrat Zespołu Protrombiny (PCC-prothrombin complex concentrate),

— zadanie nr 18 – Preparaty stosowane w niedokrwistości,

— zadanie nr 19 – Ferric oxide polymaltose complex, — zadanie nr 20 – Ferri hydroxidum dextranum,

— zadanie nr 21 – Ferric oxide sacchareted complex,

— zadanie nr 22 – Iron III isomaltoside 1000 – z możliwością wyboru/zakupu różnych dawek i przeliczeniem ilości,

— zadanie nr 23 – Czynnik erytropoetyczny,

— zadanie nr 24 – Erytropoetyna alfa (do podawania podskórnego i/lub dożylnego),

— zadanie nr 25 – Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta,

— zadanie nr 26 – Albumina ludzka,

— zadanie nr 27 – Pozostałe leki działające na krew i układ krwiotwórczy,

— zadanie nr 28 – Hormony podwzgórza i przysadki mózgowej,

— zadanie nr 29 – Kortykosteroidy do stosowania wewnętrznego,

— zadanie nr 30 – Leki stosowane w chorobach tarczycy,

— zadanie nr 31 – Leki immunosupresyjne,

— zadanie nr 32 – Cynakalcet, — zadanie nr 33 – Bicalutamide,

— zadanie nr 34 – Leki immunostymulujące, immunosupresyjne, cytostatyki i medroxyprogesteron,

— zadanie nr 35 – Etanercept, — zadanie nr 36 – Leflunomide, — zadanie nr 37 – Adalimumab,

— zadanie nr 38 – Infliximab, — zadanie nr 39 – Rituximab, — zadanie nr 40 – Tetracykliny,

— zadanie nr 41 – Antybiotyki beta-laktamowe, penicyliny,

— zadanie nr 42 – Pozostałe antybiotyki beta-laktamowe: cefalosporyny,

— zadanie nr 43 – Meropenem,

— zadanie nr 44 – Pozostałe antybiotyki beta-laktamowe: karbapanemy,

— zadanie nr 45 – Połączenia sulfonamidów sulfonamidów trimetoprimem i jego pochodnymi,

— zadanie nr 46 – Makrolidy i linkozamidy,

— zadanie nr 47 – Aminoglikozydy,

— zadanie nr 48 – Chinoliny,

— zadanie nr 49 – Wankomycyna,

— zadanie nr 50 – Pochodne imidazolu, nitrofuranu i inne,

— zadanie nr 51 – Antybiotyki różne,

— zadanie nr 52 – Leki przeciwgrzybicze do stosowania do wewnątrz,

— zadanie nr 53 – Kaspofungina,

— zadanie nr 54 – Substancje recepturowe,

— zadanie nr 55 – Leki przeciwwirusowe do stosowania wewnętrznego i przeciwgruźlicze,

— zadanie nr 56 – Surowice i immunoglobuliny,

— zadanie nr 57 – Immunoglobuliny,

— zadanie nr 58 – Szczepionki,

— zadanie nr 59 – Materiały wiskoelastyczne,

— zadanie nr 60 – Opatrunek foliowy poliuretanowy,

— zadanie nr 61 – Paski fluoresceinowe,

— zadanie nr 62 – Wiskoelastyczny roztwór hialuronianu sodu do użytku wewnątrzgałkowego,

— zadanie nr 63 – Leki oftalmologiczne,

— zadanie nr 64 – Leki znieczulające,

— zadanie nr 65 – Leki przeciwbólowe,

— zadanie nr 66 – Leki przeciwdrgawkowe,

— zadanie nr 67 – Leki stosowane w chorobie Parkinsona,

— zadanie nr 68 – Leki psycholeptyczne,

— zadanie nr 69 – Psychoanaleptyki,

— zadanie nr 70 – Inne leki ośrodkowego układu nerwowego,

— zadanie nr 71 – Preparaty do żywienia dojelitowego,

— zadanie nr 72 – Mleka,

— zadanie nr 73 – Zaburzenia wydzielania soku żołądkowego żołądkowego i preparaty stomatologiczne,

— zadanie nr 74 – Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego,

— zadanie nr 75 – Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby,

— zadanie nr 76 – Leki przeczyszczające,

— zadanie nr 77 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzakaźne, przeciwzapalne,

— zadanie nr 78 – Leki stosowane w cukrzycy, leki poprawiające trawienie z enzymami oraz leki anaboliczne,

— zadanie nr 79 – Witaminy i minerały,

— zadanie nr 80 – Testy, smoczki i inne,

— zadanie nr 81 – Wosk kostny,

— zadanie nr 82 – Leki stosowane w hiperkaliemii i hiperfosfatemii: Sevelamer,

— zadanie nr 83 – Wapno sodowane granulowane,

— zadanie nr 84 – Klej do tkanek,

— zadanie nr 85 – Paski do glukometrów i glukometry,

— zadanie nr 86 – Cytrynian trisodowy,

— zadanie nr 87 – Barium sulfate,

— zadanie nr 88 – Jopromid,

— zadanie nr 89 – Joheksol,

— zadanie nr 90 – Iomeprol,

— zadanie nr 91 – Cytostatyki,

— zadanie nr 92 – Ioversolum,

— zadanie nr 93 – Płyny infuzyjne I,

— zadanie nr 94 – Płyny infuzyjne II,

— zadanie nr 95 – Leki do żywienia pozajelitowego i inne preparaty,

— zadanie nr 96 – Leki do żywienia do - i pozajelitowego, dodatki i inne,

— zadanie nr 97 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne,

— zadanie nr 98 – Leki zwiotczające mięśnie I,

— zadanie nr 99 – Leki zwiotczające mięśnie II,

— zadanie nr 100 – Leki do stosowania miejscowego w bólach, leki przeciw DNIE,

— zadanie nr 101 – Mineralizacja kości,

— zadanie nr 102 – Strontium ranelate,

— zadanie nr 103 – Pamidronian disodu,

— zadanie nr 104 – Leki przeciwzakaźne i antyseptyczne,

— zadanie nr 105 – Hormony płciowe, modul. układu płciowego płciowego inne leki ginekologiczne i urologiczne,

— zadanie nr 106 – Phytomenadionum,

— zadanie nr 107 – Leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych,

— zadanie nr 108 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniu,

— zadanie nr 109 – Leki przeciwhistaminowe i inne leki stosowane w chorobach układu oddechowego,

— zadanie nr 110 – Surfactant,

— zadanie nr 111 – Leki stosowane w chorobach serca,

— zadanie nr 112 – Inne leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego,

— zadanie nr 113 – Leki moczopędne i leki stosowane w chorobie nadciśnieniowej,

— zadanie nr 114 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe,

— zadanie nr 115 – Leki ochraniające ścianę naczyń,

— zadanie nr 116 – Leki beta-adrenolityczne,

— zadanie nr 117 – Antagoniści wapnia,

— zadanie nr 118 – Środki modyfikujące stężenie lipidów,

— zadanie nr 119 – Układ renina-angiotensya,

— zadanie nr 120 – Nadroparin calcium,

— zadanie nr 121 – Sevoflurane,

— zadanie nr 122 – Leki pozostałe,

— zadanie nr 123 – Erytropoetyna alfa (do podawania wyłącznie dożylnego).

Informacje na temat części.

Część nr: 24 Nazwa: Erytropoetyna alfa.

1) Krótki opis - Erytropoetyna alfa ((do podawania podskórnego i/lub dożylnego),

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia - Wadium - 2 000,00 PLN.

Informacje na temat części.

Część nr: 123 Nazwa: Erytropoetyna alfa.

1) Krótki opis - Erytropoetyna alfa Erytropoetyna alfa (do podawania wyłącznie dożylnego),

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 33600000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia - Wadium - 2 000,00 PLN.

IV.3.3 Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 4.11.2011 (9:00)

IV.3.4 Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 4.11.2011 (9:00)IV.3.8 Warunki otwarcia ofert 4.11.2011 (9:30)©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna