Samodzielny publiczny zespóŁ lecznictwa otwartego w wieliczce ul. Szpunara 20Pobieranie 9.36 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.36 Kb.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ

LECZNICTWA OTWARTEGO w WIELICZCE

Ul. Szpunara 20

32-020 Wieliczka
znak sprawy :3/SPZLO/PN/2012R Wieliczka dnia: 2012-05-14
Wszyscy Wykonawcy

którzy pobrali SIWZ

Komunikat nr 2:

Modyfikacja treści SIWZ
Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, działając zgodnie z art. 38 ust.4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r, Nr 113,poz 759 ze zm.), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa środków dezynfekcyjnych i higienicznych w taki sposób, że zmianie ulega:

I.W Formularzu cenowym w pakiecie nr 1 „Dostawa środków dezynfekcyjnych” ulega zmianie poz.6 (nazwa produktu)

dotychczasowe brzmienie:

Gotowy do użycia , alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych niezanieczyszczonych organicznie powierzchni i przedmiotów, trudno dostępnych miejsc i szczelin. Pełne spektrum biobójcze, zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy. Bakterie, grzyby - 1 minuta. Prątki gruźlicy - 5 minut. Wirusy: BVDV (HCV), Vaccinawirus - 30 sekund. HIV, HBV - 1 minuta. Adenowirus - 5 minut, Papovawirus - 15 minut., Poliowirus - 30 minut,


Opakowanie o pojemności: 1L.

nowe brzmienie:

Gotowy do użycia , alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych niezanieczyszczonych organicznie powierzchni i przedmiotów, trudno dostępnych miejsc i szczelin. Pełne spektrum biobójcze, zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy. Bakterie, grzyby – do 1 minuty. Prątki gruźlicy – do 5 minut. Wirusy: BVDV (HCV), Vaccinawirus - 30 sekund. HIV, HBV – do 1 minuty. Adenowirus -do 5 minut, Papovawirus – do 40 minut., Poliowirus – do 30 minut,


Opakowanie: butelka z pompką o pojemności: 1L.

II.W Formularzu cenowym w pakiecie nr 2 „Dostawa środków higienicznych” ulega zmianie poz.10 (nazwa produktu)

dotychczasowe brzmienie:

Żel do higienicznej dezynfekcji rąk bez użycia wody o działaniu bakteriobójczym, kolor przeźroczysty. Specjalna formuła z nawilżaniem nadaje skórze uczucie miękkości i świeżości. Nie wymaga spłukiwania oraz wycierania. Spełnia wymagania norm EN 1500, EN 1040, EN 1275 i EN 12054. Zawiera etanol, propan-2-ol, glicerynę, wodę, karbomer, glikol propylenowy, mirystynian izopropylu, octan tokoferylu, aminometylo propanol.


Butelka z pompka o pojemności 60 ml.-
nowe brzmienie:
„Żel do higienicznej dezynfekcji rąk bez użycia wody o działaniu bakteriobójczym, kolor przeźroczysty. Specjalna formuła z nawilżaniem nadaje skórze uczucie miękkości i świeżości. Nie wymaga spłukiwania oraz wycierania. Spełnia wymagania norm EN 1500, EN 1040, EN 1275 i EN 12054. Zawiera etanol, propan-2-ol, glicerynę, wodę, karbomer, glikol propylenowy, mirystynian izopropylu, octan tokoferylu, aminometylo propanol.
Butelka z pompka o pojemności 60 ml. Zamawiający dopuszcza: butelkę z pompka o pojemności 100 ml

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępnia się na stornie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce


lek. med. Grażyna Kozak


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna