Samodzielny Szpital Miejski im. Pck dyrektor: lek. Krzysztof A. TeodorukPobieranie 20.84 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.84 Kb.

PN-EN ISO

9001:2001
Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

Dyrektor: lek. Krzysztof A. Teodoruk

15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79

tel./fax (085) 664 85 19

NIP 966-15-02-648 REGON 050692045

http://www.szpitalpck.bialystok.pl

e-mail: szpitalpck@bialystok.home.plBiałystok, dnia 20.04.2012r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Wybór ofert

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (t. j. DZ.U. z 2010r nr 113 . Poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający tj. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym opublikowanym w BZP na portalu UZP w dniu 11.04.2012r., nr ogłoszenia 113656 – 2012 na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK z podziałem na 3 pakiety, dokonano następującego rozstrzygnięcia:


1. w zakresie pakietu nr 1 – oferta firmy P.W.GRIM Marcin Ilski, ul. Lotnicza 15d/15, 56-400 Oleśnica, za cenę brutto: 20846,66 zł

2. w zakresie pakietu nr 2 - oferta firmy GRAFIX K. Olszewska – Piotrowska, M. Tyrała, ul. I Armii Wojska polskiego 2A, 15-103 Białystok, za cenę brutto: 31859,21 zł

3. w zakresie pakietu nr 3 - oferta firmy NATRON Krzysztof Swatek, ul. Olsztyńska 6/25, 15-870 Białystok, za cenę brutto: 13550,91 zł

Uzasadnienie wyboru

Wybrane na podstawie art.92 ust.1 ustawy Pzp oferty, spełniają wszystkie wymogi określone w SIWZ i przedstawiają najkorzystniejszy bilans ceny a zatem w rozumieniu art. 2 ust. 5 ustawy spełniają wymogi najkorzystniejszych ofert.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Pakiet Nr 1Numer oferty

Uczestnicy postępowania

Cena w zł

Liczba punktów

„1”

P.W. GRIM Marcin Ilski

Ul. Lotnicza 15d/15

56-400 Oleśnica

Netto :16 948,50

VAT: 3 898,16

Brutto: 20 846,66


100 pkt.

2”

GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania S.C.

Ul. Czachowskiego 40

25-382 Kielce

Netto:17 822,35

VAT: 4 099,14

Brutto: 21 921,49


76,56 pkt.

3”

BS Polska Sp. Z o.o.

Ul. Rynek 6

32-052 Radziszów

Netto:17 964,66

VAT: 4 131,87

Brutto: 22 096,53


66,04 pkt.

4”

GRAFIX K. Olszewska –Piotrowska M. Tyrała Sp. jawna

Ul. I Armii WP 2A

15-103 Białystok

Netto:17 738,24

VAT: 4 079,80

Brutto: 21 818,04


86,78 pkt.

Pakiet Nr 2

Numer oferty

Uczestnicy postępowania

Cena w zł

Liczba punktów

4”

GRAFIX K. Olszewska –Piotrowska M. Tyrała Sp. jawna

Ul. I Armii WP 2A

15-103 Białystok

Netto:25 842,01

VAT: 6 017,20

Brutto: 31 859,21


100 pkt.

Pakiet Nr 3

Numer oferty

Uczestnicy postępowania

Cena w zł

Liczba punktów

5”

NATRON Krzysztof Swatek

Ul. Olsztyńska 6/25

15-870 Białystok

Netto:11 017,00

VAT: 2 533,91Brutto: 13 550,91

100 pkt.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna