Samodzielny Zakład Neofilologii ujkPobieranie 3.15 Mb.
Strona1/42
Data01.05.2016
Rozmiar3.15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


Samodzielny Zakład Neofilologii UJK

Pakiet ECTS

Rok akademicki

2008/2009

Filologia


angielska

ECTS punkty

Filologia Angielska STUDIA STACJONARNE 2008-2009

Rok I


Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr zimowy

Semestr letni

Punkty ECTS

Punkty ECTS

1.

Praktyczna nauka języka angielskiego
PNJA czytanie

2

13PNJA pisanie

2

PNJA mówienie i słuchanie

2

PNJA gramatyka praktyczna

2

PNJA fonetyka praktyczna

2

2.

Wstęp do językoznawstwa

6

-

3.

Gramatyka opisowa

3

3


4.

Wstęp do literaturoznawstwa

4

5.

Historia literatury angielskiej
4

6.

Wiedza o krajach obszaru anglojęzycznego

4

7.

Historia Wlk. Brytanii
4

8.

Język łaciński

1

1

9.

Filozofia / wykł.łączony z f fil. germ.st.stacjonarne i bibliotekozn,/

2
10.

Technologie informacyjne
2

11.

Język obcy
1

12

Wychowanie fizyczne

1

1


13.

Przysposobienie biblioteczne


RAZEM

31

29Rok II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr zimowy

Semestr letni

Punkty ECTS

Punkty ECTS

1.

Praktyczna nauka języka angielskiegoPNJA czytanie

3

15PNJA pisanie

3

PNJA mówienie i słuchanie

3

PNJA gramatyka praktyczna

3


2.

Język obcy

1

1

3.

Gramatyka opisowa

4

-


4.

Gramatyka kontrastywna

-


3

5.

Wstęp do analizy dyskursywnej

2

3

6.

Translatoryka
2

7.

Historia literatury angielskiej

4
8.

Historia literatury amerykańskiej
2

9.

Historia USA

4

-

10.

Kultura
2

11.

Metodyka nauczania języka angielskiego

3

2
RAZEM

30

30Rok III


Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr zimowy

Semestr letni

Punkty ECTS

Punkty ECTS

1.

Praktyczna nauka języka angielskiego
PNJA sprawności akademickie

3

15PNJA gramatyka praktyczna

3

PNJA tłumaczenie

3

2.

Historia języka

4

-

3.

Wprowadzenie do analizy dyskursywnej

4

-


4.

Historia literatury amerykańskiej

4


-

5.

Metodyka

4

-

6.

Dydaktyka kulturoznawstwa

-


4

7.

Emisja głosu

-

3

8.

Zasady ochrony i opieki w szkole

1

-

9.

Język obcy

1

-

10.

Seminarium dyplomowe

3

8
razem

30

30


ECTS punkty

Filologia Angielska STUDIA NIESTACJONARNE 2008-2009

Rok I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr zimowy

Semestr letni

Punkty ECTS

Punkty ECTS

1.

Praktyczna nauka języka angielskiegoPNJA czytanie

2

19PNJA pisanie

2

PNJA mówienie i słuchanie

2

PNJA gramatyka praktyczna

2

PNJA fonetyka praktyczna

2

2.

Wstęp do językoznawstwa

5

-

3.

Gramatyka opisowa

3

4


4.

Wstęp do literaturoznawstwa

4

5.

Historia literatury angielskiej

-

3

6.

Wiedza o krajach obszaru anglojęzycznego

4


-

7.

Historia Wielkiej Brytanii

-

4

8.

Język łaciński

2

-

9.

Filozofia

2

-
RAZEM

30

30Rok II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr zimowy

Semestr letni

Punkty ECTS

Punkty ECTS

1.

Praktyczna nauka języka angielskiegoPNJA czytanie

3

18PNJA pisanie

3

PNJA mówienie i słuchanie

3

PNJA gramatyka praktyczna

3

2.

Język obcy

1

1

3.

Gramatyka opisowa

3

-


4.

Gramatyka kontrastywna

-


3

5.

Wstęp do analizy dyskursywnej

4

-

6.

Translatoryka

-

2

7.

Historia literatury angielskiej

4

-

8.

Historia USA

4

-

9.

Kultura

-

3

10.

Metodyka nauczania języka angielskiego

2

3
RAZEM

30

30


Rok III

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr zimowy

Semestr letni

Punkty ECTS

Punkty ECTS

1.

Praktyczna nauka języka angielskiego
PNJA sprawności akademickie

3

15PNJA gramatyka praktyczna

3

PNJA tłumaczenie

3

2.

Historia języka

3

-

3.

Wprowadzenie do analizy dyskursywnej

3

-


4.

Historia literatury angielskiej

3

-

5.

Historia literatury amerykańskiej

4


4

6.

Metodyka

4

-

7.

Dydaktyka kulturoznawstwa

-


2

8.

Emisja głosu

-

1

9.

Zasady ochrony i opieki w szkole

1

-

10.

Seminarium dyplomowe

3

8
RAZEM

30

30

4.4 OPIS PLANÓW STUDIÓW


4.4.1 Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia, Specjalność: Filologia Angielska w Samodzielnym Zakładzie Neofilologii UJK w Kielcach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają trzy lata i obejmują:
4.4.1.a na pierwszym roku studiów stacjonarnych następujące przedmioty obowiązkowe:

 • przedmioty kształcenia ogólnego:

1) wychowanie fizyczne: 60 godzin (po 30 godzin ćwiczeń w semestrze I i II), zal. z oceną

2) technologie informacyjne: 30 godzin (ćwiczenia, semestr II), zal. z oceną

3) historia filozofii: 30 godzin (wykład, semestr I), egzamin

4) język łaciński: 60 godzin (po 30 godzin ćwiczeń w semestrze I i II), zal. z oceną • przedmioty kształcenia podstawowego:

5) praktyczna nauka języka angielskiego: 300 godzin (po 150 godzin ćwiczeń w semestrze I i II), egzamin po semestrze II

6) język obcy (niemiecki): 30 godzin (ćwiczenia, semestr II) • przedmioty kierunkowe:

7) wstęp do językoznawstwa: 30 godzin (wykład, semestr I) + 21 godzin projekt własny, egzamin po semestrze I

8) gramatyka opisowa: 75 godzin (30 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń w semestrze I; 15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń w semestrze II), egzamin po semestrze I i II

9) wstęp do literaturoznawstwa: 48 godzin (30 godzin ćwiczenia + 18 godzin projekt własny, semestr I)

10) historia literatury angielskiej: 30 godzin (wykład, semestr II), egzamin po semestrze II

11) wiedza o krajach obszaru anglojęzycznego: 48 godzin (30 godzin ćwiczeń + 18 godzin projekt własny, semestr I)

12) historia: 39 godzin (30 godzin wykładu + 9 godzin projekt własny, semestr II), egzamin po semestrze II


Dodatkowo:

 • szkolenie biblioteczne: 2 godziny (ćwiczenia, semestr I)

 • szkolenie BHP: 4 godziny (wykład, semestr I)

RAZEM na pierwszym roku:

90 godzin wykładów, 285 godzin ćwiczeń i 57 godzin projekt własny w semestrze I;

75 godzin wykładów, 285 godzin ćwiczeń i 9 godzin projekt własny w semestrze II,

co daje W SUMIE na pierwszym roku:

165 godzin wykładów, 570 godzin ćwiczeń i 66 godzin projekt własny na I roku studiów stacjonarnych.


4.4.1.b na drugim roku studiów stacjonarnych następujące przedmioty obowiązkowe:

 • przedmioty kształcenia podstawowego:

1) praktyczna nauka języka angielskiego: 240 godzin (po 120 godzin ćwiczeń w semestrze III i IV), egzamin po semestrze IV

2) język obcy (niemiecki): 60 godzin (30 godzin ćwiczeń w semestrze III i IV) • przedmioty kierunkowe:

3) gramatyka opisowa: 45 godzin (15 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń w semestrze III), egzamin po semestrze III

4) gramatyka kontrastywna: 51 godzin (30 godzin wykładu + 21 godzin projekt własny w semestrze IV), egzamin po semestrze IV

5) wstęp do analizy dyskursywnej: 90 godzin (30 godzin wykładu w semestrze III; 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń w semestrze IV), egzamin po semestrze III i IV

6) translatoryka: 30 godzin (wykład, semestr IV), egzamin po semestrze IV

7) historia literatury angielskiej: 45 godzin (30 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń w semestrze III), egzamin po semestrze III

8) historia literatury amerykańskiej: 15 godzin (ćwiczenia, semestr IV)

9) historia: 39 godzin (30 godzin wykładu + 9 godzin projekt własny, semestr III), egzamin po semestrze III

10) kultura: 39 godzin (30 godzin ćwiczeń + 9 godzin projekt własny, semestr IV)

11) metodyka nauczania języka angielskiego: 90 godzin (30 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń w semestrze III; 30 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń w semestrze IV)
RAZEM na drugim roku:

135 godzin wykładów, 210 godzin ćwiczeń i 9 godzin projekt własny w semestrze III;

120 godzin wykładów, 240 godzin ćwiczeń i 30 godzin projekt własny w semestrze IV,

co daje W SUMIE na drugim roku:

255 godzin wykładów, 450 godzin ćwiczeń i 39 godzin projekt własny na II roku studiów stacjonarnych.

4.4.1.c na trzecim roku studiów stacjonarnych następujące przedmioty obowiązkowe: • przedmioty kształcenia podstawowego:

 1. praktyczna nauka języka angielskiego: 180 godzin (po 90 godzin ćwiczeń w semestrze V i IV), egzamin po semestrze VI

 2. język obcy (niemiecki): 30 godzin w semestrze V, egzamin po semestrze V

 • przedmioty kierunkowe:

 1. historia literatury: 30 godzin w semestrze V (ćwiczenia)

 2. historia języka: 30 godzin ćwiczeń w semestrze V

 3. wprowadzenie do analizy dyskursywnej: 60 godzin w semestrze V (30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń), egzamin po semestrze V

 4. metodyka: 30 godzin wykładu w semestrze V, egzamin po semestrze V

 5. dydaktyka kulturoznawstwa: 30 godzin ćwiczeń w semestrze VI, zaliczenie z oceną

 6. emisja głosu: 30 godzin ćwiczeń w semestrze VI

 7. seminarium dyplomowe: 60 godzin (po 30 godzin w semestrze V i VI)

RAZEM na trzecim roku:

75 godzin wykładów, 240 godzin ćwiczeń w semestrze V;

0 godzin wykładów, 180 godzin ćwiczeń w semestrze VI,

co daje W SUMIE na drugim roku:

75 godzin wykładów, 420 godzin ćwiczeń na III roku studiów stacjonarnych


Na cały trzyletni tok kształcenia na studiach stacjonarnych przypada 5400 godzin CNP (tj. całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:

 • po 60 CNP: historia filozofii, technologie informacyjne, wychowanie fizyczne i łacina

 • 2250 CNP: praktyczna nauka języka angielskiego

 • po 150 CNP: praktyczna nauka języka niemieckiego, historia literatury amerykańskiej i wstęp do analizy dyskursywnej,

 • 180 CNP: wstęp do językoznawstwa

 • 300 CNP: gramatyka opisowa, metodyka nauczania języka angielskiego i seminarium dyplomowe

 • 90 CNP: gramatyka kontrastywna

 • po 120 CNP: historia języka, praktyczne tłumaczenie, wstęp do literaturoznawstwa, kultura i wiedza o krajach obszaru anglojęzycznego

 • 210 CNP: translatoryka

 • po 240 CNP: historia literatury angielskiej i historia

4.4.2.a na pierwszym roku studiów niestacjonarnych następujące przedmioty obowiązkowe: • przedmioty kształcenia ogólnego:

1) historia filozofii: 30 godzin (wykład, semestr I), egzamin

2) język łaciński: 30 godzin (ćwiczenia, semestr I), zal. z oceną • przedmioty kształcenia podstawowego:

3) praktyczna nauka języka angielskiego: 300 godzin (po 150 godzin ćwiczeń w semestrze I i II), egzamin po semestrze II

 • przedmioty kierunkowe:

4) wstęp do językoznawstwa: 30 godzin (wykład, semestr I), egzamin po semestrze I

8) gramatyka opisowa: 75 godzin (30 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń w semestrze I; 30 godzin wykładu w semestrze II), egzamin po semestrze I i II

9) wstęp do literaturoznawstwa: 30 godzin (ćwiczenia, semestr I)

10) historia literatury angielskiej: 30 godzin (wykład, semestr II), egzamin po semestrze II

11) wiedza o krajach obszaru anglojęzycznego: 30 godzin (ćwiczenia, semestr I)

12) historia: 30 godzin (wykład, semestr II), egzamin po semestrze II


Dodatkowo:

 • szkolenie biblioteczne: 2 godziny (ćwiczenia, semestr I)

 • szkolenie BHP: 4 godziny (wykład, semestr I)

RAZEM na pierwszym roku studiów niestacjonarnych:

90 godzin wykładów, 255 godzin ćwiczeń w semestrze I;

90 godzin wykładów, 150 godzin ćwiczeń w semestrze II,

co daje W SUMIE na pierwszym roku:

180 godzin wykładów, 405 godzin ćwiczeń na I roku studiów niestacjonarnych.


4.4.2.b na drugim roku studiów niestacjonarnych następujące przedmioty obowiązkowe:

 • przedmioty kształcenia podstawowego:

1) praktyczna nauka języka angielskiego: 240 godzin (po 120 godzin ćwiczeń w semestrze III i IV), egzamin po semestrze IV

2) język obcy (niemiecki): 60 godzin (30 godzin ćwiczeń w semestrze III i IV) • przedmioty kierunkowe:

3) gramatyka opisowa: 30 godzin (wykład w semestrze III), egzamin po semestrze III

4) gramatyka kontrastywna: 30 godzin (wykład w semestrze IV), egzamin po semestrze IV

5) wstęp do analizy dyskursywnej: 30 godzin (wykład w semestrze III), egzamin po semestrze III

6) translatoryka: 15 godzin (wykład, semestr IV)

7) historia literatury angielskiej: 30 godzin (wykład w semestrze III), egzamin po semestrze III

8) historia: 30 godzin (wykład, semestr III), egzamin po semestrze III

9) kultura: 30 godzin (ćwiczenia, semestr IV)

10) metodyka nauczania języka angielskiego: 60 godzin (po 30 godzin wykładu w semestrze III i IV), egzamin po semestrze IV


RAZEM na drugim roku:

150 godzin wykładów, 150 godzin ćwiczeń w semestrze III;

75 godzin wykładów, 180 godzin ćwiczeń w semestrze IV,

co daje W SUMIE na drugim roku:

225 godzin wykładów, 330 godzin ćwiczeń na II roku studiów niestacjonarnych.

4.4.2.c na trzecim roku studiów niestacjonarnych następujące przedmioty obowiązkowe: • przedmioty kształcenia podstawowego:

 1. praktyczna nauka języka angielskiego: 180 godzin (po 90 godzin ćwiczeń w semestrze V i IV), egzamin po semestrze VI

 • przedmioty kierunkowe:

 1. historia literatury: 60 godzin (15 godzin wykładu i 15 godzin cwiczeń w semestrze V; 30 godzin ćwiczeń w semestrze VI), egzamin po semestrze V

 2. historia języka: 30 godzin ćwiczeń w semestrze V

 3. wprowadzenie do analizy dyskursywnej: 45 godzin w semestrze V (30 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń), egzamin po semestrze V

 4. metodyka: 30 godzin wykładu w semestrze V, egzamin po semestrze V

 5. dydaktyka kulturoznawstwa: 30 godzin ćwiczeń w semestrze VI, zaliczenie z oceną

 6. emisja głosu: 30 godzin ćwiczeń w semestrze VI

 7. seminarium dyplomowe: 60 godzin (po 30 godzin w semestrze V i VI)

RAZEM na trzecim roku:

90 godzin wykładów, 180 godzin ćwiczeń w semestrze V;

0 godzin wykładów, 210 godzin ćwiczeń w semestrze VI,

co daje W SUMIE na drugim roku:

90 godzin wykładów, 390 godzin ćwiczeń na III roku studiów niestacjonarnychNa cały trzyletni tok kształcenia na studiach niestacjonarnych przypada 5400 godzin CNP (tj. całkowitego nakładu pracy studenta, w tym:

 • po 60 CNP: historia filozofii, łacina, praktyczne tłumaczenie

 • 2460 CNP: praktyczna nauka języka angielskiego

 • po 150 CNP: praktyczna nauka języka niemieckiego i wstęp do językoznawstwa

 • po 300 CNP: gramatyka opisowa, metodyka nauczania języka angielskiego i seminarium dyplomowe

 • 90 CNP: gramatyka kontrastywna

 • po 120 CNP: historia języka, wstęp do analizy dyskursywnej, wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury amerykańskiej i wiedza o krajach obszaru anglojęzycznego

 • 210 CNP: historia literatury angielskiej

 • po 240 CNP: translatoryka i historia

 • 180 CNP: kultura  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna