Seminarium dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miastPobieranie 8.51 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar8.51 Kb.

Seminarium dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Leasing zwrotny umożliwia samorządom pozyskanie długoterminowego finansowania działalności bieżącej oraz projektów inwestycyjnych poprzez uwolnienie kapitału zamrożonego w majątku JST, dając jednocześnie gwarancję odzyskania nieruchomości po okresie leasingu.

Prelegenci przedstawią i szczegółowo omówią konstrukcję leasingu zwrotnego nieruchomości, kwestie związane z wytypowaniem nieruchomości i oceną możliwości zawarcia transakcji w odniesieniu do wybranych rodzajów nieruchomości, prawa i obowiązki jednostki samorządu terytorialnego jako leasingobiorcy nieruchomości, wpływ transakcji na dług publiczny i indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawią podatkowe aspekty leasingu zwrotnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium w dniu 28 października podczas targów Pol-Eco-System (27-30.10.2015). www.polecosystem.pl

Uczestnicy

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także do skarbników i innych osób odpowiedzialnych za planowanie i dokonywanie wydatków z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz finansowanie i realizację inwestycji komunalnych. 

Plan Seminarium:

12:00-12:15 Wprowadzenie – Marcin Piszcz, radca prawny, wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy

 1. Leasing na rynku europejskim, tło historyczne

 2. Schemat leasingu zwrotnego

12:15-12:45    Przedmiot leasingu – Agata Pawlak-Jaszczak, radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy

 1. Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego operacyjnego - wytypowanie przedmiotu leasingu.

 2. Audyt przedmiotu leasingu.

 3. Wycena przedmiotu leasingu.

 4. Zakres uprawnień i obowiązków JST związanych z przedmiotem leasingu.

 5. Prawo wykupu nieruchomości – zagadnienia prawnorzeczowe.

12:45-13:15    Sprzedaż i wykup nieruchomości  – Przemysław Musioł, radca prawny, wspólnik, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy

 1. Dopuszczalność i tryb wyboru leasingodawcy – ustawa o gospodarce nieruchomościami a ustawa o finansach publicznych.

 2. Uchwały organów JST w sprawie zbywania/nabywania nieruchomości.

 3. Leasing zwrotny a finanse publiczne, w tym indywidualny wskaźnik zadłużenia JST.

 4. Prawo wykupu nieruchomości – zagadnienia finansowe oraz wpływ na kwalifikację leasingu.

 

13:15-13:45    Leasing operacyjny a podatek VAT  – Anna Szkudlarek, doradca podatkowy, Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy

 1. Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik podatku VAT.

 2. Zasady opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości.

 3. Leasing nieruchomości:

 • ogólne zasady odliczania podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządu terytorialnego,

 • zasady odliczania przez jednostki samorządu terytorialnego podatku VAT naliczonego od leasingu operacyjnego.

 

13:45-14:00    Panel dyskusyjny


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna