Seminarium „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energiiPobieranie 63.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar63.75 Kb.


Seminarium

Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracjirozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii

Organizator: Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Termin: 3-5 lipca 2011 r.

Miejsce: Hotel Posejdon, Gdańsk-Jelitkowo, ul. Kapliczna 30


Agenda


Niedziela, 3 lipca 2011 r.

Miejsce zakwaterowania i obrad

Hotel Posejdon, Gdańsk-Jelitkowo, ul. Kapliczna 30

16:00-19:00

18:00-21:00

Rejestracja uczestników

Kolacja – Restauracja hotelowaPoniedziałek, 4 lipca 2011 r.

6:30-8:30

8:30-9:00

Śniadanie – Restauracja hotelowa

Rejestracja uczestników

Kawa

9:00-11:00

Sesja jubileuszowa poświęcona 70-leciu urodzin Prof. J. Mikielewicza

Miejsce: sala Rea+Clio

Uroczyste otwarcie sesji jubileuszowej

Laudacja

Wystąpienie Jubilata

Wystąpienia gości11:00-11:45

Przerwa kawowa

11:45-12:00

Otwarcie seminarium
Władysław Włosiński – Wydział IV Nauk Technicznych PAN
Jarosław Mikielewicz – Dyrektor IMP PAN
Jan Kiciński Kierownik Projektu

12:00-14:00

Sesja 1. Zespoły projektowe - stan realizacji badań

Miejsce: sala Rea

Przewodniczący: Jan Kiciński


12:00-12:20

Janusz Gołaszewski, Agata Głowacka-Gil – UWM, Olsztyn

Biomasa i procesy technologiczne wytwarzania biopaliw12:20-12:40

Marek Kułażyński Politechnika Wrocławska

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów12:40-13:00

Tomasz Golec – Instytut Energetyki, Warszawa

Biogaz i BiOB. Spalanie biomasy13:00-13:15
13:15-13:30


Eugeniusz Ihnatowicz – IMP PAN, Gdańsk

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy. Zagadnienia cieplno-przepływoweGrzegorz Żywica – IMP PAN, Gdańsk

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy. Zagadnienia dynamiki13:30-14:00

Dyskusja

14:15-15:30

Obiad – Restauracja hotelowa

15:30-18:00

Sesja 2. Warsztaty tematyczne 1

Miejsce: sala ReaMikrosiłownia kogeneracyjna ORC

Przewodniczący: Eugeniusz Ihnatowicz/Grzegorz Żywica15:30-15:45

Jarosław Mikielewicz, Witold Rybiński – IMP PAN, Gdańsk

Analiza cieplno-przepływowa obiegów mikrosiłowni z różnymi czynnikami roboczymi


15:45-16:00

Władysław Włosiński – IMP PAN, Gdańsk

Stosowane materiały i technologie wykonywania wymienników ciepła oraz przewodność cieplna tych materiałów16:00-16:15

Grzegorz Żywica, Paweł Bagiński – IMP PAN, Gdańsk

Weryfikacja eksperymentalna modeli numerycznych wirnika i łożysk mikroturbiny16:15-16.30

Krzysztof Kosowski, M. Piwowarski, R. Stępień, W. Włodarski– IMP PAN, Gdańsk

Wyniki wstępnych badań mikroturbozespołu16:30-16:45

Zbigniew Kozanecki – IMP PAN, Gdańsk

Wysokoobrotowy hermetyczny turbogenerator mikro-siłowni ORC16:45-17:00

Eugeniusz Ihnatowicz, Jarosław Mikielewicz, Dariusz Mikielewicz – IMP PAN, Gdańsk

Prace badawcze, projektowe i obliczenia numeryczne wymienników ciepła

i urządzenia rozprężającego


17:00-17:15

Maciej Kaniecki, Adam Henke, Waldemar Janicki, Zbigniew Krzemianowski – IMP PAN, Gdańsk

Instalacja pomp obiegowych na stanowisku eksperymentalnym i badania rozruchowe pompy17:15-17:30

Sebastian Bykuć, Grzegorz Żywica – IMP PAN, Gdańsk

Stanowisko badawcze mikrosiłowni17:30-18:00

Dyskusja, panel ekspertów

15:30-18:00

Sesja 3. Warsztaty tematyczne 2

Miejsce: sala AfrodytaZgazowanie biomasy. Biomasa i jej wartość energetyczna, obróbka wstępna biomasy i parametry procesu zgazowania, prace projektowe

Przewodniczący: Tomasz Golec15:30-15:45

Mariusz Stolarski, Stefan Szczukowski – UWM Olsztyn

Zwiększenie produktywności wieloletnich roślin energetycznych i konwersja ich biomasy do gazu w termogeneratorze15:45-16:00

Grzegorz Nehring – Instytut Energetyki

Budowa instalacji przygotowania paliw z biomasy i odpadów biodegradowalnych – stan realizacji zadania16:00-16:15

Sebastian Misiuk, Dariusz Kardaś – IMP PAN

Przebieg i analiza pirolizy biomasy w warunkach gazowych i ciekłych16:15-16.30

Janina Ilmurzyńska, Krzysztof Remiszewski, Karol Białobłocki, Andrzej Mrozik, Adam Michalec – Instytut Energetyki

Badania i optymalizacja zgazowania BiOB w instalacji pilotowej o działaniu ciągłym w skali 800 MW dla potrzeb demonstracyjnego wdrożenia w kompleksie agroenergetycznym16:30-16:45

Paweł Bocian, Bartosz Świątkowski, Ewa Marek, Jarosław Hercog, Tomasz Golec – Instytut Energetyki

Opracowanie palników do spalania gazu o niskiej jakości oraz do spalania rozdrobnionej biomasy – badania laboratoryjne16:45-17:00

Ewa Luśnia, Aleksandra Milewska, Robert Lewtak – Instytut Energetyki

Model matematyczny spalania pojedynczego ziarna biomasy oraz wrażliwości parametrów wpływających na zapłon rozdrobnionej biomasy17:00-17:15

Karol Białobłocki, Janina Ilmurzynska, Krzysztof Remiszewski, Beata Kowalska – Instytut Energetyki

Budowa i badania reaktora zgazowania o mocy 10-30 kW generującego gaz o średniej wartości opałowej i wysokiej czystości17:15-17:30

Dariusz Kardaś, Tomasz Kamiński, Jacek Kluska

Sprawozdanie z badań spalania i zgazowania biomasy w układach małej mocy17:30-18:00

Dyskusja, panel ekspertów

20:00-24:00

Uroczysta kolacja – Restauracja hotelowaWtorek, 5 lipca 2011 r.

6:30-8:30

Śniadanie – Restauracja hotelowa

9:00-11.15

Sesja 4. Warsztaty tematyczne 3

Miejsce: sala ReaBiogaz i biomasa: technologia produkcji biomasy, wartość energetyczna surowca roślinnego i odpadów organicznych, obróbka wstępna, konwersja do biogazu, parametry procesu, prace projektowe

Przewodniczący: Janusz Gołaszewski/Marek Kułażyński9:00-9:15

Wojciech Budzyński, Tomasz SałekUWM Olsztyn

Ranking wydajności i biogazodochodowości roślinnych surowców energetycznych9:15-9:30

Jerzy Walendziewski – Politechnika Wrocławska

Jakość biogazu i sposoby wykorzystania9:30-9:45

Marcin Dębowski, Mirosław Krzemieniowski, Marcin Zieliński – UWM Olsztyn

Optymalizacja składu biomasy wodnej poprzez uzupełnienie wsadu biomasą roślin lądowych9:45-9:55

Cezary Purwin, Barbara Pysera, Jan Tywończuk – UWM Olsztyn

Stabilność tlenowa biomasy z różnych surowców roślinnych konserwowanych z różnymi dodatkami9:55-10:10

Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniowski, Marcin Dębowski – UWM Olsztyn

Opracowanie czterech konstrukcji bioreaktorów do przetwarzania biomasy roślinnej na wysokoenergetyczny biogaz10:10-10:15

Markowski Marek, Ireneusz Białobrzewski

Optymalizacja nisko temperaturowej, beztlenowej produkcji biogazu z biomasy10:15-10:30

Jerzy Walendziewski – Politechnika Wrocławska

Jakość biogazu i sposoby wykorzystania10.30-10.45

Grzegorz Gryń – Politechnika Wrocławska

Uzdatnianie, składowanie i konfekcjonowanie odpadów pofermentacyjnych10.45-11:15

Dyskusja

9:00-11.00

Sesja 5. Warsztaty tematyczne 4

Miejsce: sala AfrodytaInstalacje ekoenergetyczne: biopaliwa, monitoring i sterowanie biogazownią, magazynowanie biogazu, ogniwo paliwowe, mała turbina wiatrowa i wodna, model kompleksu agroenergetycznego

Przewodniczący: Wojciech Miąskowski9:00-9:15

Piotr Szczyglak, Ryszard Michalski – UWM Olsztyn

Zautomatyzowana instalacja B-1009:15-9:30

Andrzej Vogt, Marcin Łukaszewicz – Politechnika Wrocławska

Monitoring i sterowanie procesem technologicznym biogazowni utylizującej organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody9:30-9:45

Jerzy Kaleta – Politechnika Wrocławska

Magazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwo do silnika spalinowego9:45-10:00

Bogusław Ryczek, Janusz Jewulski

Badania układu SOFC sprzężonego z reaktorem zgazowania10:00-10:15

Wojciech Miąskowski, Krzysztof Nalepa, Adam Góralczyk – IMP PAN, Gdańsk

Wstępne badania laboratoryjne mikroturbin wiatrowych i pikoturbin wodnych10:15-10:30

Paweł Pietkiewicz – IMP PAN, Gdańsk

Prace przygotowawcze do testów części systemu doradczego, wspomagającego kompleksy agroenergetyczne10.30-11:15

Dyskusja

11.15-12.00

Przerwa kawowa
12:00-13:50

Sesja 6.

Miejsce: sala ReaPodsumowanie warsztatów tematycznych z dyskusją

Przewodniczący: Jan Kiciński12:00-12.20

Eugeniusz Ihnatowicz IMP PAN

Mikrosiłownia kogeneracyjna ORC. Zagadnienia cieplno-przepływowe. Podsumowanie i planowane badaniaGrzegorz Żywica – IMP PAN

Mikrosiłownia kogeneracyjna ORC. Zagadnienia dynamiki.

Podsumowanie i planowane badania


12:20-12:40

Tomasz Golec – IE

Zgazowanie biomasy12:40-13:00

Janusz Gołaszewski, Marek Kułażyński – UWM, PWr

Biogaz i biomasa13:00-13:20

Wojciech Miąskowski – IMP PAN

Instalacje ekoenergetyczne13:20-13:35

Anna Kardaś

Sprawy administracyjne i organizacyjne13:35-13:50

Jan Kiciński

Podsumowanie, zamknięcie seminarium14:00-15:00

Obiad – Restauracja hotelowa
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna