Seminarium problemowe ptPobieranie 42.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar42.83 Kb.SEMINARIUM PROBLEMOWE PT.:

OSIĄGNIĘCIA POWOJENNEJ ARCHITEKTURY SZCZECINA I POMORZA ZACHODNIEGO NA TLE ARCHITEKTURY POLSKIEJ. PRÓBA OCENY”

W ramach obchodów Jubileuszu Profesora dr hab. inż. arch. Adama Marii Szymskiego

oraz


8. edycji festiwalu architektury Westival 2014

KOMUNIKAT nr 2
TERMIN / MIEJSCE:

16 października 2014 / Nowy budynek Filharmonii Szczecińskiej, ul. Małopolska 48, Szczecin


ORGANIZATOR:
KATEDRA ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ TEORII I METODOLOGII PROJEKTOWANIA

WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE,
PATRONAT HONOROWY

J.M. Rektor ZUT w Szczecinie - prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki


Dziekan dr hab. inż. Maria Kaszyńska profesor ZUT - Wydział Budownictwa i Architektury ZUT

Prezes arch. Marek Orłowski - SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin

Przewodniczący Rady Okręgowej ZPOIA arch. Jan Łukaszewski – Izba Architektów RP

Architekt Miasta dr inż. arch. Jarosław Bondar - Urząd Miasta Szczecin


KOMITET NAUKOWY :

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński - Przewodniczący

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska

prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona

prof. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. arch. Marek Sietnicki - Przewodniczący

dr inż. arch. Wojciech Bal – koordynator obchodów jubileuszu prof. Szymskiego

dr inż. arch. Wojciech Pawłowski - sekretarz

mgr inż. arch. Robert Mazur - sekretarz
Ponad 50 lat polskiej architektury na Pomorzu Zachodnim z czego połowa w czasach istnienia PRL, a połowa w realiach wolnej Polski i wolnego rynku skłania do podsumowań i refleksji:


  • Jakie jest miejsce Szczecina i całego Pomorza Zachodniego w historii architektury polskiej, jak i w jakich uwarunkowaniach tworzyli miejscowi jak i z poza regionu tworzący na Pomorzu Zachodnim architekci.
  • Jakie pola działań zawodowych dawały największe możliwości realizacji postaw twórczych.
  • Jak wpływał i nadal wpływa na twórczość architektów fakt tworzenia na marginesie głównych ośrodków twórczych.
  • Jaki wpływ na środowisko architektoniczne miał i nadal ma fakt kreowania znaczących obiektów na Pomorzu przez architektów spoza Pomorza i czy architekci tu mieszkający tworzą znaczące obiekty poza Pomorzem.
  • Jakie są perspektywy współcześnie działających w Szczecinie, Koszalinie i na całym Pomorzu architektów w kontekście zmian warsztatu architekta, rynku, komunikacji i wymiany informacji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych w warsztacie architekta.

Proponujemy przedyskutować powyższe zagadnienia w następujących blokach tematycznych:


BLOK 1 – ARCHITEKTURA W DOBIE TECHNOLOGII CYFROWYCH

Wpływ technologii cyfrowych na architekturę i na warsztat architekta. Znaczenie ośrodka szczecińskiego w rozwoju technologii cyfrowych w architekturze.


BLOK 2 – ARCHITEKTURA SAKRALNA

Architektura sakralna na Pomorzu jako płaszczyzna realizacji oryginalnych postaw twórczych w architekturze XXw.


BLOK 3 - ARCHITEKTURA MODERNISTYCZNA

Architektura modernistyczna Szczecina na tle dokonań architektury modernistycznej Polski po 1945 roku. Znaczenie architektury modernistycznej lat 30tych i 60tych jako źródeł inspiracji dla architektury współczesnej.


BLOK 4 - WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA POMORZA ZACHODNIEGO

Współczesne osiągniecia architektoniczne na Pomorzu na przełomie XXw. Znaczenie obiektów projektowanych przez architektów spoza Pomorza i obiekty miejscowych architektów tworzone poza Pomorzem. „Prowincjonalizm” ograniczenie czy szansa


Wszystkich zainteresowanych rolą i znaczeniem architektury jako znaczącego nośnika kultury regionu zapraszamy do zabrania głosu w dyskusji. Każdy blok tematyczny rozpocznie referat wprowadzający, którego autor będzie moderatorem dyskusji.

Oczekujemy zgłaszania wypowiedzi problemowych dotyczących przedstawionych wyżej zagadnień w dowolnej formie właściwej dla preferencji i celów zainteresowanych (referat, poster, komunikat) Wypowiedzi te będą stanowiły bazę dla publikacji poseminaryjnej. Zapraszamy do czynnego udziału w seminarium poprzez prezentację swojego stanowiska w ramach dyskusji panelowej.


PROGRAM SEMINARIUM:
Sala Kameralna, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48


9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników (hol główny budynku Filharmonii Szczecińskiej)
SEMINARIUM

10:00 – 10:05

Przywitane gości, Otwarcie Seminarium

10:05 – 10:30

Wystąpienia gości honorowych:

Rektor


Dziekan

Architekt Miasta

Przewodniczący Rady ZPOIA

Prezes oddziału SARP10:30 – 11:00

Wykład wprowadzający prof. Adama M. Szymskiego

11:00 – 11:35

Prezentacja filmu poświęconego prof. Adamowi M. Szymskiemu

11:35 – 12:00

Otwarcie wystawy jubileuszowej Profesora Adama M. Szymskiego

12:00 – 12:15

Przerwa na kawę, zwiedzanie wystawy
BLOK 1 – ARCHITEKTURA W DOBIE TECHNOLOGII CYFROWYCH

12:15 – 12:30

Referat wprowadzający:

Dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, red. nacz. Archivolta

Architektura w dobie technologii cyfrowych. Ośrodek szczeciński i jego znaczenie dla rozwoju zagadnienia.12:30 – 13:00

Dyskusja
BLOK 2 – ARCHITEKTURA SAKRALNA

13:00 – 13:15

Referat wprowadzający:

arch. Janusz Nekanda - Trepka

Powojenna architektura sakralna Szczecina i Pomorza Zachodniego jako pole dla realizacji oryginalnych postaw twórczych w architekturze13:15 – 13:45

Dyskusja

13:45– 14:00

Przerwa na kawę
BLOK 3 - ARCHITEKTURA MODERNISTYCZNA

14:00 – 14: 15

Referat wprowadzający:

arch. Zbigniew Maćków, MAĆKÓW Pracownia Projektowa , Wrocław

Nowe Żerniki, WUWA - Architektura i ideały modernistyczne jako źródło inspiracji do współczesnych działań architektonicznych (tytuł roboczy)
14:15 – 15:00

Dyskusja
BLOK 4 - WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA POMORZA ZACHODNIEGO

15:00 – 15:30

Referat wprowadzający:

arch. Dariusz Herman, arch. Piotr Śmierzewski - HS99 , Koszalin

Z dala od zgiełku. Architektura i architekci na Pomorzu Zachodnim - Prowincjonalizm ograniczenie czy szansa.15:30 – 16:15

Dyskusja

16:15 – 16:30

Przerwa na kawę
PODSUMOWANIE

16:30 – 17:00

Wystąpienie podsumowujące17:00 – 19:00

Przerwa obiadowa

19:00 – 21:00

OTWARCIE WESTIVALU 2014

21:00 – 24:00

Uroczysty bankietINFORMACJE:
PUBLIKACJA:

Na seminarium zostanie przygotowane wydawnictwo zawierające referaty wprowadzające z tezami do dyskusji, wybrane artykuły zgłoszone oraz katalog wystawy jubileuszowej poświęconej twórczości i działalności naukowo publicystyczno - dydaktycznej prof. Adama M. Szymskiego związanej z tematem Seminarium.

Wszystkie zgłoszone i przyjęte do publikacji artykuły oraz zapis dyskusji z poszczególnych paneli będą po wcześniejszej pozytywnej recenzji publikowane po seminarium w czasopiśmie naukowym pt. „Przestrzeń i FORMA". Punktacja zgodnie z listą MNiSW - 4 pkt.
TERMINY:

do 30 września 2014 nadsyłanie karty zgłoszeniowej wraz ze streszczeniem artykułu w języku polskim i angielskim , na adres mailowy: seminarium.szymski@gmail.com  • formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie: www.seminarium.zut.edu.pl

  • do 30 września 2014 termin uiszczenia opłaty za udział w seminarium i publikację

  • do 30 września 2014 termin nadesłania pełnego tekstu artykułu w języku polskim i angielskim


KOSZT UCZESTNICTWA:

Opłata wynosi 350 zł od osoby i obejmuje: uczestnictwo w seminarium, publikację jednego artykułu, uczestnictwo w bankiecie i wydarzeniach towarzyszących, komplet materiałów konferencyjnych.


DANE DO WPŁATY OPŁATY KONFERENCYJNEJ:

Bank Zachodni WBK S.A. 3 oddział w Szczecinie

02 1090 1492 0000 0000 4903 0242

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

koniecznie z dopiskiem: seminarium kontrawersje + nazwisko i imię uczestnika
KONTAKT:
dr inż. arch. Marek Sietnicki - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Seminarium

601 79 55 72 , seminarium.kontrawersje@gmail.com


dr inż. arch. Wojciech Bal – koordynator obchodów jubileuszu prof. Szymskiego

501 59 42 40 , seminarium.kontrawersje@gmail.com


dr inż. arch. Wojciech Pawłowski - sekretarz - sprawy dotyczące zgłoszeń na seminarium oraz publikacji

602 71 73 37 , seminarium.kontrawersje@gmail.com


mgr inż. arch. Robert Mazur – sekretarz - sprawy dotyczące zakwaterowania i obsługi technicznej seminarium oraz strony www – 694 04 76 12, seminarium.kontrawersje@gmail.com
Katedra Architektury Współczesnej Teorii I Metodologii Projektowania WBiA, ZUT Szczecin,

ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecintel. 91 449 5678
www.seminarium.zut.edu.pl
seminarium.kontrawersje@gmail.com©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna