Senator rzeczypospolitej polskiejPobieranie 12.27 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.27 Kb.

BIURO


KONWENTU DZIEKANÓW

KORPUSU OFICERÓW WP


ul. Banacha 2

02 – 097 WarszawaWarszawa, dnia 12.05.2005 r.

SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan Profesor Adam BIELA

Warszawa


Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów WP z przyjemnością stwierdza, że zawsze może liczyć na Pana Profesora, gdy zostaje zagrożone przestrzeganie porządku prawnego i społecznego. Wyrażam podziękowanie za zgłoszenie i poparcie na posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu RP w dniu 19 kwietnia br. wniosku dotyczącego uchylenia ust. 3 w art. 58 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP.

Z dochodzących informacji wynika, że nadsyłane do Podkomisji Nadzwyczajnej opinie prawne i służbowe nie są przychylne naszym propozycjom. Sądzić należy, że sposób odniesienia się uczestników najbliższego posiedzenia Podkomisji Nadzwyczajnej będzie miał szczególne znaczenie. Przebieg dyskusji może przesądzić o sposobie ujęcia naszego wniosku w sprawozdaniu Podkomisji do drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości. Z uwagi na to, że wnioski pominięte w Sejmie nie są rozpatrywane w Senacie – nie ujecie przedmiotowej propozycji może zakończyć sprawę negatywnie.

Znaczenie decydujące będzie miało przekonywające merytoryczne uzasadnienie zgłoszonego wniosku. Poprzednio przekazana Panu Senatorowi opinia Rzecznika Praw Obywatelskich daje właściwą wykładnię tej kwestii. Tym zagadnieniom wychodzi naprzeciw również stanowisko lokatorów osiedla Bemowo w Warszawie wyrażone w załączonym piśmie, w którym autorzy wyrazili istotną, jak można sądzić, argumentację. Pismo to zostało przekazane wszystkim posłom – członkom Podkomisji Nadzwyczajnej. Nie ma jednak pewności, że będzie ono przez adresatów właściwie przyjęte i rozumiane. Jedyny sprzeciw MON będzie zapewne dotyczył niedoborów finansowych na ogół problematyki mieszkaniowej w resorcie obrony narodowej.

Zgłoszona w załączonym piśmie propozycja udziału w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, Konwentu i lokatorów osiedla Bemowo w Warszawie, zwłaszcza ich udziału w najbliższym rozstrzygającym posiedzeniu, oczekuje pilnego stanowczego poparcia ze strony osób wpływowych, do jakich zalicza się osoba Pana Senatora jako autora tego projektu ustawy.

Można oczekiwać, że na najbliższym posiedzeniu Podkomisji nastąpi konfrontacja różnych stanowisk prawnych i służbowych w kwestiach regulowanych przepisami ww. projektu ustawy. Uważam, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest dobrym sprzymierzeńcem tego projektu ustawy. Natomiast decyzja co do zaproszenia ww. przedstawicieli należy do posła Jana Kochanowskiego – przewodniczącego Podkomisji Nadzwyczajnej i być może posła Kazimierza Marcinkiewicza – przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa, który jest „gospodarzem” trzech komisji sejmowych tworzących Podkomisję Nadzwyczajną. Mieszkańcy osiedla Bemowo zwracali się do tych dwóch przewodniczących w czasie prac nad rządowym projektem ustawy i odmówiono im z uwagi na przeniesienie ich wniosku do projektu ustawy autorstwa Pana Senatora. Stąd aktualność tej propozycji i prośba o starania w tej sprawie.
Panie Senatorze, zaznaczyć należy, że sprawa dotyczy całej społeczności wojskowej, a nie tylko osiedla Bemowo, co może sugerować posiłkowanie się załączonymi materiałami. Po prostu przedstawiciele tego osiedla są najbardziej aktywnymi w wyrażaniu opinii środowiska oraz mają najbliżej do „decydentów”.
Załączniki 3  - pisma lokatorów osiedla Bemowo w Warszawie

z dnia 21.03.05 r., 2.04.05 r. i 27.04.05 r.


DZIEKAN KORPUSU OFICERÓW

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

płk Adam SPYCHALSKIA.S. 824-781

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna