Sesja posterowa 6 kwietnia 2011 Uwaga!!! Numery posterów odpowiadają numerom tablic ks. Dr jan dzierżONPobieranie 96.62 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar96.62 Kb.
SESJA POSTEROWA - 6 KWIETNIA 2011

Uwaga!!! Numery posterów odpowiadają numerom tablic
KS. DR JAN DZIERŻON
1. Jan Dzierżon (1811-1906) w filatelistyce krajowej - prezentacja z okazji 200 rocz- nicy urodzin światowej sławy pszczelarza i popularyzatora pszczelarstwa - Wit Chmielewski - Instut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

BIOLOGIA I GOSPODARKA PASIECZNA

2. Factors influencing the learning ability of worker honey bees (Apis mellifera carnica Pollm.) to recognise the queenbee pheromone - Algirdas Skirkevičius1, Laima Blažytė-Čereškienė2 - 1Vilnius Pedagogical University, Lithuania

2Institute of Ecology of Nature Research Centre, Lithuania

3. Ocena uwarunkowań ekonomicznych produkcji pszczelarskiej w 2010 roku - Piotr Semkiw, Piotr Skubida - Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

4. Zmiany masy rodziny pszczelej podczas zimowli i w okresie rozwoju wiosennego

- Jerzy Samborski, Bożena Chuda-Mickiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

5. Badania laboratoryjne nad wpływem wybranych dodatków pokarmowych na długość życia trutni oraz możliwość pozyskania nasienia - Adam Roman, Mirecka Adriana, Popiela Ewa - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

6. The royal jelly preparation with different methods - Ivan Maslennikov, Lidia Kolbina - The Udmurt Scientific Research Institute of Agriculture, Izhevsk, Udmurt Republic

7. Alkany fazy nadpowierzchniowej trutni - Aleksandra Łangowska, Katarzyna Benka, Małgorzata Majcher, Piotr Skórka, Bożena Szymaś - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

8. Influence of a way of wintering on honey efficiency of honey-bee colonies in the conditions of Srednee Preduralje - Lidia Kolbina, Svetlana Vorobieva, Nadezhda Sannikova - The Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Udmurt Republic

9. Aktywność enzymatyczna jelita środkowego robotnic Apis mellifera carnica po ekspozycji rodzin na kwasy organiczne - Maciej Howis1, Paweł Chorbiński2, Piotr Nowakowski1 - 1Instytut Hodowli Zwierząt, 2Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10. Wpływ temperatury na długość rozwoju osobniczego matek pszczelich - Adrian Hałuszka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

11. Czy pszczoły rozpoznają wiek jaj? - Jakub Gąbka - Szkoła Główna Gospodarstwa

Wiejskiego w Warszawie12. Wpływ wieku matek pszczelich na wiosenny rozwój rodzin - Jakub Gąbka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

13. Żywotność plemników trutni pszczoły miodnej w różnym wieku - Krystyna

Czekońska1 , Bożena Chuda-Mickiewicz2 , Paweł Chorbiński3 - 1 Uniwersytet
Streszczenia z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pszczyna 2011 13
Rolniczy w Krakowie, 2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w

Szczecinie, 3 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu14. Podejmowanie czerwienia przez matki unasienione sztucznie nasieniem trutni w różnym wieku - Bożena Chuda-Mickiewicz1, Krystyna Czekońska2, Jerzy Samborski1 - 1Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

15. Porównanie ruchliwości i żywotności plemników trutni pszczoły miodnej - Paweł Chorbiński1, Bożena Chuda-Mickiewicz2, Krystyna Czekońska3 -

1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie, 3Uniwersytet Rolniczy w Krakowie16. Ocena możliwości wykorzystania komputerowego analizatora jakości nasie- nia (system CASA) do obliczania koncentracji plemników w nasieniu trutni pszczoły miodnej - Paweł Chorbiński1, Bożena Chuda-Mickiewicz2, Krystyna Czekońska3 - 1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

2Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 3Uniwersytet

Rolniczy w Krakowie17. Zdalne monitorowanie rodzin pszczelich - elektronika i teleinformatyka w pasiekach - Małgorzata Bieńkowska, Paweł Węgrzynowicz, Dariusz Gerula, Beata Panasiuk, Jerzy Wilde1 - Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, 1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

18. Efficiency beekeeping of Udmurt - Belyaeva N. A. - Economy APK Izhevsk

GSHA

CHOROBY I ZATRUCIA
19. Laboratoryjna ocena wpływu probiotycznych mikroorganizmów na długo- wieczność pszczół i porażenie przez Nosema spp. - Sylwia Andrearczyk, Grzegorz Borsuk, Krzysztof Olszewski, Aneta Strachecka, Jerzy Paleolog - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20. Pierwsze doniesienie na temat izolacji i identyfikacji polskich szczepów izraelskiego wirusa ostrego paraliżu pszczół - Dagmara Zdańska1, Krystyna Pohorecka1,2, Marta Skubida1, Andrzej Bober1 - 1Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,

2Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

21. Występowanie czynników patogenicznych w pasiekach o zwiększonej śmiertelności rodzin pszczelich i prawidłowo funkcjonujących. Cz. III. Zanieczyszczenia węglowodorami obcego pochodzenia - Ewa Waś1, Krystyna Pohorecka1,2, Teresa Szczęsna1, Helena Rybak-Chmielewska1, Katarzyna Kachaniuk1 -

1Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, 2Państwowy Instytut

Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach22. Wpływ akarycydów na aktywność obronnego systemu proteolitycznego na powierzchni ciała pszczół - Aneta Strachecka, Jerzy Paleolog, Grzegorz Borsuk, Krzysztof Olszewski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

23. A scientific note on incidence of Nosema apis and Nosema ceranae in Slovakia in the years 2009 and 2010 - Martin Staroň1, Júlia Jurovčíková2, Tatiana Čermáková1, Dana Staroňová1 - 1Animal Production Research Centre Nitra, Institute of Apiculture in Liptovský Hrádok, Slovak Republic,

2State Veterinary and Food Institute Dolný Kubín, Dolný Kubín, Slovak Republic

14
24. ,,Kontorolowany” rozwój Varroa destructor w rodzinach pszczelich - Rajmund Sokół, Maria Michalczyk, Małgorzata Raś-Noryńska, Arkadiusz Szkamelski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie25. Ocena przebiegu infekcji Nosema spp. u robotnic w sezonie pasiecznym z użyciem multiplex PCR - Rajmund Sokół, Maria Michalczyk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

26. Chemiczna ochrona roślin - bezpieczeństwo czy zagrożenie dla pszczół -

Grzegorz Pruszyński, Marek Mrówczyński - Instytut Ochrony Roślin - Państwowy

Instytut Badawczy, Poznań

27. Występowanie bakterii Paenibacillus larvae w próbkach miodu pobranych z pasiek województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego

- Krystyna Pohorecka1,2, Marta Skubida1 , Andrzej Bober1, Dagmara Zdańska1 -1Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,

2Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

28. Skuteczność zwalczania pasożytów Varroa destructor preparatem Bayvarol - Paweł Węgrzynowicz, Dariusz Gerula, Małgorzata Bieńkowska, Beata Panasiuk

- Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach29. Porażenie przez warrozę czerwiu w rodzinach o mniejszym rozmiarze komórek plastra - Krzysztof Olszewski, Grzegorz Borsuk, Jerzy Paleolog, Kornel Kasperek - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

30. Laboratoryjna ocena wpływu nanosrebra na długowieczność pszczół i porażenie przez Nosema spp. - Agnieszka Markiewicz, Grzegorz Borsuk, Krzysztof Olszewski, Aneta Strachecka, Jerzy Paleolog, - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

31. Typhlodromus pyri jako gatunek alternatywny w badaniach skryningowych aktywności warroabójczej preparatów - Wiesław Londzin, Dorota Swoboda - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie

32. Laboratoryjna ocena efektywności warroabójczej eksperymentalnych leczni- czych produktów weterynaryjnych - Wiesław Londzin, Paweł Parma - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie,

33. The occurrence of acarapidosis and nosemosis in Slovak bee breedings in period of 2006 - 2010 - Ján Kopernický, Tatiana Čermáková, Alla Faková, Dana Staroňová - Animal Production Research Centre Nitra, Institute of Apiculture Liptovský Hrádok, Slovakia

34. The epizootological state of beekeeping in the Udmurt Republic - Lidia Kolbina, Svetlana Vorobyeva, Sofia Nepeivoda, Nadezhda Sannikova - The Udmurt Scientific Research Institute of Agriculture, Izhevsk, Udmurt Republic

35. Czy wypryskiwanie pszczół podczas zimy może być adaptacyjnym mechani- zmem obronnym rodziny przed porażeniem nosemozą - Kornel Kasperek, Jerzy Paleolog - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

36. Specyficzność substratowa proteaz z produktów sekrecyjno/eksekrecyjnych i z ekstraktu Varroa destructor - 1Regina Frączek, 1Krystyna Żółtowska,

2Zbigniew Lipiński, 1Małgorzata Dmitryjuk - 1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne SLW BIOLAB, Ostróda,

37. Odporność przeciwzakaźna robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.).

Cz. I. Immunostymulujący wpływ wyciągu z jeżówki purpurowej - Krzysztof Buczek, Mateusz Marć - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Streszczenia z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pszczyna 2011 15
HODOWLA I GENETYKA

38. Czerwienie matek unasienianych sztucznie w okresie podejmowania przez nie lotów godowych - Dariusz Gerula, Małgorzata Bieńkowska, Paweł Węgrzynowicz, Beata Panasiuk - Instut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

39. Zjawisko uszkadzania pszczół podczas ich przechowywania w rodzinach własnych i obcych - Barbara Zajdel, Zygmunt Jasiński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

40. Urządzenie do przyżyciowego pobierania obrazów skrzydeł pszczoły miodnej - Adam Tofilski - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłataja w Krakowie,

41. Pszczoły rasy środkowoeuropejskiej linii M augustowska i M północna objęte programami ochrony zasobów genetycznych zwierzat gospodarskich - Grażyna Maria Polak1 , Grzegorz Szewczyk2 - 1Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Kraków, 2Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Sp. z o. o. w Bydgoszczy, Pasieka Hodowlana w Olecku

42. The race analysis of bee-colonies from Sharkanskiy and Zavyalovskiy districts of the Udmurt Republic - Lidia Kolbina, Sofia Nepeivoda, Svetlana Vorobyeva, Ivan Maslennikov, Alexey Nikolenko1, Rustem Ilyasov - The Udmurt state scien- tific Research Institute of Agriculture, Udmurt Republic, 1Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Center of Science of the Russian Academy of Sciences, Republic Baschkortostan

OWADY ZAPYLAJĄCE
43. Hydrolazy pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) - Kamila

Dmochowska1, Karol Giejdasz2, Monika Fliszkiewicz2, Krystyna Żółtowska1 -1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2Uniwersytet Przyrodniczy w

Poznaniu


44. Porównanie skuteczności zapylania cebuli w izolatorach przez murarkę ogro- dową i pszczołę miodną w twórczej hodowli odmian - badania wstępne - Dariusz Teper1, Łukasz Wiśniewski2, Mieczysław Biliński1 - 1Instut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach, 2PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o.

45. Porobnica włochatka (Anthophora plumipes pall.) (Apoidea: Anthophoridae) w ogrodzie botanicznym we Wrocławiu - Maria Kelm, Aneta Sikora - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

46. Wpływ ilości i jakości pokarmu na rozwój oraz masę oprzędów i form imaginalnych muraki ogrodowej Osmia rufa (L.) - Monika Fliszkiewicz, Karol Giejdasz, Zdzisław Wilkaniec - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

47. Stopień spasożytowania gniazd murarki ogrodowej zlokalizowanych w różnych biotopach - Monika Fliszkiewicz, Anna Kuśnierczak, Bożena Szymaś - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

48. Pszczoły i mrówki w bursztynie - przodkowie współczesnych żądłówek (Aculeata, Hymenoptera) - Wit Chmielewski - Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

16
POŻYTKI I ZAPYLANIE


49. Pożytek pyłkowy i nektarowy z kwiatów żmijowca zwyczajnego (Echium vulga- re L.) w warunkach klimatycznych Lublina - Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Mirosława Chwil - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

50. Zróżnicowane pylenie leszczyny (Corylus L.) w ciągu 10 lat badań aero- biologicznych - Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Magdalena Michońska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

51. Różnorodność budowy włosków wydzielniczych wytwarzających atraktanty zapachowe w kwiatach świetlika wyprężonego (Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm.) - Elżbieta Weryszko-Chmielewska¹, Weronika Haratym¹, Anna Matysik-Woźniak², Dagmara Sadowska¹ - ¹Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ²Uniwersytet Medyczny w Lublinie

52. Analiza kwasów tłuszczowych w nasionach słonecznika metodą chromatografii gazowej - Teresa Szczęsna, Katarzyna Kachaniuk, Zbigniew Kołtowski - Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

53. Struktura nektarników klonu pospolitego (Acer platanoides L.) - Aneta Sulborska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

54. Biologia kwitnienia i wydajność pyłkowa ożanki nierównoząbkowej (Teucrium scorodonia L.) - Małgorzata Bożek - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

55. Flora pożytkowa sztucznych korytarzy ekologicznych - Małgorzata Wrzesień1, Bożena Denisow2 - 1Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

56. Mikromorfologia kwiatów skalnicy rozłogowej (Saxifraga stolonifera meerb.) - Agata Konarska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

57. Nectar flow of selected sunflower hybrids - Alla Faková1, Marcel Polička2, Róbert Chlebo2 - 1Animal Production Research Centre Nitra, Institute of Apiculture Liptovský Hrádok, Slovakia, 2Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Department of poultry Science and Small Animal Husbandry, Slovakia

58. Kwitnienie i pożytek pyłkowy wielopostaciowych kwiatów krwawnicy pospo- litej Lythrum salicaria L. - Bożena Denisow, Monika Strzałkowska-Abramek

- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,59. Kwitnienie i oblot przez owady kilku wiosennych gatunków ruderalnych -

Bożena Denisow - Uniwersytet Przyrodniczy w LubliniePRODUKTY PSZCZELE I APITERAPIA

60. Determinaton of honey diastase activity by different methods (GOST, Schade and Phadebas) - Khismatullin R.1, Legotkina G.2, Zubova E.2 - 1The Tentorium Apicompany, Perm Russia, 2The Research and Certificatiton Centre “Federal” Ltd., Perm Russia

61. Zastosowanie metod chemometrycznych do badania pochodzenia propolisu

- Lech Szczepaniak1, Valery Isidorov1, Urszula Szczepaniak2 - 1Uniwersytet wBiałymstoku, 2Politechnika Gdańska


Streszczenia z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Pszczyna 2011 17
62. Badania porównawcze zawartości wybranych metali ciężkich w miodzie wielo- kwiatowym i propolisie - Adam Roman, Ewa Popiela - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

63. Ilościowa i jakościowa analiza związków fenolowych zawartych w miodach odmianowych - Izabela Jasicka-Misiak, Anna Poliwoda, Aldona Baran - Uniwersytet Opolski

64. Zawartość wolnych aminokwasów w miodach odmianowych -

1Katarzyna Janiszewska, 2Magda Aniołowska, 1Maciej Howis,

1Piotr Nowakowski - 1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

2Politechnika Wrocławska

65. Skład lotnych i ekstrakcyjnych związków organicznych obecnych w świeżym mleczku pszczelim - 1Valery Isidorov, 2Sławomir Bakier, 1Joanna Grzech -

1Uniwersytet w Białymstoku, 2Politechnika Białystocka

66. Identyfikacja lotnych związków organicznych w fazie nadpowierzchniowej nektaru metodą mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej oraz GC-MS -

1Valery Isidorov, 2Zbigniew Kołtowski, 1Joanna Grzech - 1Uniwersytet w Białymstoku, 2Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

67. Wyniki analiz mykologicznych obnóży pyłkowych i pierzgi pszczelej - Wit Chmielewski - Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa w Puławach

18


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna