Skopiuj zapytania: Create database sprawdzian2Pobieranie 21.25 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar21.25 Kb.
Skopiuj zapytania:
Create database sprawdzian2;

Use sprawdzian2;

create table hotel

(kod varchar(10)not null,

nazwa varchar(20),

miasto varchar(20),

primary key (kod));

commit;
insert into hotel values

('fb01', 'Grosvenor', 'London');

insert into hotel values

('fb02', 'Watergate', 'Paris');

insert into hotel values

('ch01', 'Omni Shoreham', 'London');

insert into hotel values

('ch02', 'Phoenix Park', 'London');

insert into hotel values

('dc01', 'Latham', 'Berlin');

insert into hotel values

('ch03', 'Los Palmas', 'London');
commit;
create table pokoj

(id_pokoju int not null,

Kod_hotelu varchar(10) not null,

typ varchar(10),

cena decimal(5,2),

primary key (id_pokoju, kod_hotelu),

foreign key (kod_hotelu) REFERENCES hotel);

commit;
insert into pokoj values

(501, 'fb01', 'single', 19);

insert into pokoj values

(601, 'fb01', 'double', 29);

insert into pokoj values

(701, 'fb01', 'family', 39);

insert into pokoj values

(1001, 'fb02', 'single', 58);

insert into pokoj values

(1101, 'fb02', 'double', 86);

insert into pokoj values

(1001, 'ch01', 'single', 29.99);

insert into pokoj values

(1101, 'ch01', 'family', 59.99);

insert into pokoj values

(701, 'ch02', 'single', 10);

insert into pokoj values

(801, 'ch02', 'double', 15);

insert into pokoj values

(901, 'dc01', 'single', 18);

insert into pokoj values

(1001, 'dc01', 'double', 30);

insert into pokoj values

(1101, 'dc01', 'family', 35);

commit;
create table gosc

(id_goscia int not null,

Imie_nazwisko varchar(20),

adres varchar(50),

primary key (id_goscia));

commit;
insert into gosc values

(10001, 'John Kay', '56 High St, London');

insert into gosc values

(10002, 'Mike Ritchie', '18 Tain St, London');

insert into gosc values

(10003, 'Mary Tregear', '5 Tarbot Rd, Aberdeen');

insert into gosc values

(10004, 'Joe Keogh', '2 Fergus Dr, Aberdeen');

insert into gosc values

(10005, 'Carol Farrel', '6 Achray St, Glasgow');

insert into gosc values

(10006, 'Tina Murphy', '63 Well St, Glasgow');

insert into gosc values

(10007, 'Tony Shaw', '12 Park Pl, Glasgow');

insert into gosc values

(10008, 'Tony White', '13 Park Pj, Glasgow');


commit;
create table rezerwacja

(kod varchar(10)not null,

Id_goscia int not null,

Data_od date not null,

Data_do date,

Id_pokoju int,

primary key (kod, id_goscia, data_od),

foreign key (id_pokoju, kod) REFERENCES pokoj(id_pokoju, kod),

foreign key (id_goscia) REFERENCES gosc);

commit;

insert into rezerwacja values

('fb01', 10004, '04-04-15', '04-05-04', 601);

insert into rezerwacja values

('fb01', 10005, '04-05-12', '04-05-16', 501);

insert into rezerwacja values

('fb01', 10002, '04-05-16', '04-05-29', 601);

insert into rezerwacja values

('fb01', 10001, '04-05-01', null, 701);

insert into rezerwacja values

('fb02', 10003, '04-05-05', '05-05-10', 1001);

insert into rezerwacja values

('fb02', 10005, '04-05-12', '04-05-30', 1101);

insert into rezerwacja values

('ch01', 10006, '04-05-21', null, 1101);

insert into rezerwacja values

('ch02', 10002, '04-05-01', '04-05-06', 801);

insert into rezerwacja values

('dc01', 10007, '04-05-13', '04-05-15', 1001);

insert into rezerwacja values

('dc01', 10003, '04-05-20', null, 1001);commit;

POLECENIA: 1. Selekcjonowanie danych z jednej tabeli:

  1. Wyświetl imię i nazwisko gości z Londynu

  2. Jaka jest średnia cena pokoju? (dla wszystkich hoteli)

  3. Jaka jest średnia cena pokoju? Dla poszczególnego hotelu (wyświetl listę kod hotelu i średnią cenę pokoju w tym hotelu)

  4. Wyświetl listę kod hotelu i ilość pokoi typu single

  5. Wyświetl wszystkie dane tych rezerwacji w których kod hotelu zaczyna się na fb

  6. Wyświetl listę: kod hotelu i ilość rezerwacji

  7. Wyświetl listę rezerwacji w których nie podano daty końca pobytu

  8. Wyświetl dane pokoi których cena jest większa od 20 a mniejsza od 40

  9. Wyświetl listę kod hotelu i średnia cenę pokoju w tym hotelu

  10. Wyświetl w jednym wierszu maksymalną cenę pokoju (w dowolnym hotelu) jako max (nazwa kolumny: max), minimalną cenę pokoju jako min, średnia cenę pokoju jako średnia

  11. Ile zarabiają łącznie właściciele hotele za jeden dzień jeśli wszystkie pokoje są wynajęte

  12. Wyświetl kod hotelu i cenę pokoju po podwyżce 10%

  13. Wyświetl dane trzech najdroższych pokoi

  14. Wyświetl pokoje typu double

  15. Wyświetl imię nazwisko i adres gości w jednej kolumnie zatytułowanej dane(oddzielone spacją)

  16. Wyświetl tylko te dane pokoi których cena jest większa od średniej ceny pokoju we wszystkich hotelach

 2. selekcja z kilku tabel:

  1. wyświetl wszystkie dane hoteli z Londynu i pokoi jakie są w tych hotelach

  2. Wyświetl imię i nazwisko gościa oraz rodzaj pokoju jaki zarezerwował

  3. Wyświetl nazwę hotelu imię i nazwisko gościa i datę od kiedy zarezerwował ale tylko hoteli z Londynu

  4. Wyświetl imię i nazwisko gościa oraz datę końca rezerwacji

  5. Wyświetl listę nazwa hotelu oraz ilość rezerwacji w tym hotelu

  6. ceny i numery wszystkich pokoi wraz z nazwami hoteli w których się znajdują ale tylko tych gdzie cena jest większa niż 50

  7. Wyświetl dane gości którzy nie zarezerwowali pokoju

  8. Wyświetl listę wszystkich hoteli oraz datę początku i końca rezerwacji pokoi w tych hotelach, dane posortuj malejąco według nazwy hotelu

  9. Wyświetl ilość wierszy złączenia każdy z każdym (iloczyn kartezjański) tabel hotele i rezerwacje


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna