Skrót protokołU 2/iii z zebrania zarządu Podlaskiego Związku Jeździeckiego w dniu 02. 03. 2008 rPobieranie 10.76 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.76 Kb.
SKRÓT PROTOKOŁU 2/III

Z zebrania zarządu Podlaskiego Związku Jeździeckiego w dniu 02.03.2008 r.

Obecni:


 1. Witalis Nikołajuk – prezes

 2. Mariusz Kruk – wiceprezes

 3. Donata Wroczyńska – sekretarz

 4. Joanna Sokólska – członek zarządu

 5. Bartosz Niezgoda – członek zarządu

Goście:

 1. Agnieszka Baranowska – Komisja Rewizyjna

 2. Hanna Siekierska – Komisja Rewizyjna

 3. Jerzy Marcin Maliszewski – przewodniczący Kolegium Sedziów

 4. Eugeniusz Walczuk – Komisja skrutacyjna

 5. Bogdan Daciuk – Komisja Skrutacyjna

Porządek zebrania:

 1. Sprawy organizacyjne związane z niedawno odbytym Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniem Podlaskiego Związku Jeździeckiego

 2. Sprawy Komisji Rewizyjnej

 3. Kolegium Sędziów

 4. Sprawy różne

Ad 1. Przewodnicząca Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia członków PdlZJ Joanna Sokólska dostarczyła dwa egzemplarze statutu (zmiana adresu) oraz protokół.

Witalis Nikołajuk złoży dokumenty w Sądzie Rejonowym i Urzędzie Skarbowym.

W związku ze zmianą niektórych funkcji i adresu, Jerzy M. Maliszewski zajmie się wyrobieniem nowych pieczątek. Przedstawi również ofertę innego banku, gdyż koszty utrzymania rachunku w dotychczasowym są wysokie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o upoważnieniu do złożenia wzorów podpisów w banku dla Witalisa Nikołajuka, Mariusz Kruka i Donaty Wroczyńskiej.

Biuro naszego związku będzie prowadziła Donata Wroczyńska. Czynne w czwartki w godz. 14 – 18. W innych terminach należy umawiać się telefonicznie.

Zarząd powołał Komisję Sportową - prowadzącą statystykę sportową, wykaz klas sportowych i licencji - w składzie: Mariusz Kruk – przewodniczący, Bartosz Niezgoda – członek

Za kontakt z mediami odpowiedzialna jest Joanna Sokólska. Jej zakres obowiązków to zamieszczanie w prasie jeździeckiej kalendarza zawodów, wszelkich w nim zmian, sprawozdań z zawodów (Konie i Rumaki, Volta)

Jerzy Marcin Maliszewski podjął się prowadzenia nadal strony internetowej naszego związku, na której będą propozycje zawodów, wyniki, komunikaty zarządu i uchwały. Stwierdził, iż strona działa i jest żywa. Zajmie się sprawą zrobienia bezpośredniego linku do PZJ.

Donata Wroczyńska ma opracowywać skrót protokołu i uchwały zarządu i przesyłać je Jerzemu M. Maliszewskiemu w celu zamieszczenia na stronie internetowej.
Ad 2. Komisja Rewizyjna dostarczyła protokół ze swojego pierwszego posiedzenia (ukonstytuowania się komisji). Otrzymała regulamin działania poprzedniej komisji do rozważenia i opracowania ew. nowego.
Ad 3. Kolegium sędziów – przewodniczącym został wybrany Jerzy Marcin Maliszewski. Stwierdził, iż nie widzi racji zasiadania w Kolegium Andrzeja Maleszki, gdyż nie zrobił uprawnień gospodarza toru. Zaproponował do Kolegium Danutę Katarzynę Siekacz, Jerzego Nideckiego, Dominikę Bezdziel i Agnieszkę Kondraciuk. Zarząd zgodził się na wszystkie te kandydatury i wybór pozostawił przewodniczącemu.

Zaproponował, aby sędziowie, którzy uzyskali II klasę sędziowali pierwsze zawody pod okiem doświadczonych sędziów, a później sędziowali zawody już samodzielnie. Wszyscy początkujący sędziowie dostaną książeczki praktyk.

Przewodniczący Kolegium opracuje przepisy odnośnie organizacji zawodów, wzór propozycji zawodów.
Ad 4. Zarząd uchwalił, iż zakupi za sumę 1000 zł książki „My czterdziestolatek, z tradycji jeździectwa na Podlasiu”, która ukaże się do końca kwietnia.

Zarząd uchwalił dofinansowanie Ogólnopolskich Zawodów w Długodystansowych Rajdach Konnych organizowanych przez Klub Jeździecki „BIK” Geniusze w wysokości 1000 zł (opłata komisji sędziowskiej lub weterynaryjnej).

Witalis Nikołajuk przedstawił konieczność przygotowania 10-minutowej prezentacji naszego WZJ-tu na obchody 80-lecia PZJ. Zostanie powołany do tego zespół. Osobą odpowiedzialną będzie Joanna Sokólska.

Bartosz Nizgoda zajmie się sprawą propagowania w naszym regionie zaprzęgów sportowych. KS „Nad Wigrami” może zorganizować dla podlaskich jeźdźców trening z Andrzejem Orłosiem i zaprosić na konsultacje z trenerami olimpijskimi.


Następny termin zebrania wyznaczono na połowę kwietnia.
Na tym protokół zakończono.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna