Słowniczek pojęć informatycznych 2007Pobieranie 61.4 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar61.4 Kb.


Słowniczek pojęć informatycznych 2007 dla Was przygotował Ryszard Huzar


Adres komórki arkusza - przecięcie się kolumny (litera) i wiersza (liczba) np. A1. Stosuje się adresowanie względne (np. A1), mieszane (np. $A1, A$1) i bezwzględne (np. $A$1).

Akapit - w programach służących do obróbki tekstu akapit jest częścią dokumentu ograniczoną znakami początku i końca akapitu. Może być zaznaczany i formatowany jako całość. Nie mylić z wcięciem.

Algorytm - ściśle określony sposób postępowania, zbiór komend, decyzji prowadzących do rozwiązania problemu w skończonej ilości działań.

AMD - producent mikroprocesorów. (główny konkurent firmy Intel)

Aplikacja - program komputerowy np. Word. Do uruchomienia aplikacji niezbędny jest system operacyjny, pod który dany program został napisany.

Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania działań na liczbach i graficznej prezentacji danych. Dane w arkuszu przechowywane są w komórkach. Relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami opisują odpowiednie formuły matematyczne.

ASCII - (American Standard Code for Information Interchange) Amerykański Standard Kodu do Przetwarzania Informacji. Zbiór 256 kodów i przyporządkowanych im znaków i poleceń sterujących w zapisie zero / jedynkowym.

Asembler - symboliczny język programowania zależny od komputera (procesora), w którym każdemu rozkazowi odpowiada jeden rozkaz w języku wewnętrznym.

ATX - standard konstrukcyjny płyt głównych PC (opracowanie: firma INTEL). Pozwalają one na znaczne zmniejszenie wymiarów komputera. Bajt (Byte) - adresowalna jednostka pamięci o pojemności 1 bajta informacji, tworząca ciąg 8 bitów, np. 11010001.

Baza danych - bank informacji wraz z komputerowym systemem jego obsługi, umożliwiającym wyszukiwanie rekordów (tj. zgrupowanych informacji, jak np. Imię, Nazwisko, Adres ...), segregowanie według podanego klucza, aktualizację.

Biblioteka dynamiczna DLL - zawiera dane, które mogą być używane przez wiele programów. Najczęściej są to procedury, które nie muszą cały czas zajmować miejsca w pamięci operacyjnej komputera.

Bios - program zapisany w pamięci stałej rom. odpowiadający za poprawne działanie płyty głównej i znajdujących się na niej komponentów.

Bit - najmniejsza jednostka informacji. Może przybierać wartość 0 lub 1. Osiem bitów to jeden bajt (słowo logiczne).

Bod - jednostka prędkości przesyłania informacji (1 bod = bit/sek.).

Bps - (ang. bit per second - bit na sekundę) jednostka przesyłania danych.

Bufor (cache) - obszar pamięci służący do chwilowego magazynowania informacji w procesie przesyłania danych pomiędzy pamięcią operacyjną a urządzeniami zewnętrznymi, z powodu różnej prędkości przetwarzania danych przez te urządzenia.

Cache -bardzo szybka pamięć "podręczna" wykorzystywana do buforowania dantych.

Chat - rozmowa pomiędzy użytkownikami komputerów za pomocą klawiatury i odpowiedniego łącza np. modemu.

CD krążek - jest pamięcią trwałą tylko do odczytu, odczyt optyczny. Informacje zapisane w postaci drobnych wgłębień na lustrzanej powierzchni.

CD-R - płyta, na której można jeden raz zapisać dane (programy, muzyka) za pomocą nagrywarki CD-R. Po nagraniu taką płytę można odczytać w zwykłym napędzie CD-ROM komputera lub odtwarzacza CD.

CD-RW (ang. CD rewritable) - płyta, na której można wielokrotnie zapisywać dane (programy, muzykę) przy użyciu nagrywarki CD-RW.

Chipset (ang. chip - układ scalony, set - grupa, zestaw) - zestaw układów scalonych na płycie komputera wspomagających pracę procesora.

CPU - centralna jednostka obliczeniowa (procesor); główny element każdej jednostki komputerowej

DIMM - (ang. Dual Inline Memory Module) - rodzaj nowszych modułów pamięci, stosowane w komputerach

DOS - (Disk Operating System) - Dyskowy System Operacyjny, podstawowy system operacyjny komputerów PC, umożliwiający współpracę operatora z komputerem.

Domena - przyjazna nazwa używana dla danej witryny internetowej np. sklep.wroc.pl

DPI (ang. Dots per inch - punkty na cal)- rozdzielczość oznacza liczbę punktów, które razem tworzą widzialny znak w druku. Im więcej dpi tym więcej szczegółów.

Driver - program sterujący określonym urządzeniem np. Karta graficzna w odpowiednim systemie operacyjnym.

Drukarka atramentowa - drukarka działająca na zasadzie wystrzeliwania kropelek atramentu z dysz głowicy drukującej. W specjalnych zbiorniczkach z tuszem (CARTRIDGE) przechowywane są podstawowe barwy atramentów (CMYK), które łącząc się dają wydruk kolorowy.

Drukarka laserowa - drukarka wykorzystująca w procesie tworzenia wydruku promień lasera półprzewodnikowego. Światło lasera, omiata ujemnie naładowany bęben drukarki, który w miejscach padania promienia ładuje się dodatnio. Na bęben nanoszony jest ujemnie naładowany toner, przylegający do niego w miejscach naładowanych dodatnio, czyli tam, gdzie wcześniej padł promień lasera. Z bębna toner jest stykowo przenoszony na dodatnio naładowany papier. Wydruk termiczne utrwalony daje końcowy obraz na papierze.

DVD krążek - (ang. Digital Versatile Disk) jest pamięcią trwałą tylko do odczytu, odczyt optyczny. Dane mogą być zapisane w warstwach, po dwie na każdej stronie. Jedna warstwa mieści 4,7 GB informacji. Nie wszystkie czytniki DVD mogą odczytywać krążki dwuwarstwowe.

Dysk elastyczny (dyskietka) - typ nośnika magnetycznego w formie krążka z folii z nałożoną po obu stronach warstwą magnetyczną tlenku żelaza. Mieści 1,4 MB informacji (800 stron maszynopisu). Służy do przenoszenia małych ilości danych między komputerami.

Dysk twardy - najczęściej stacjonarny zespół twardych dysków magnetycznych we wspólnej hermetycznej obudowie służących do przechowywania danych, o pojemnościach dużo większych niż dyski elastyczne (do około 1000 razy).

FAT - (ang. File Allocation Table - tabela allokacji plików) - tabela alokacji (rozmieszczenia) plików, od której wziął swoją nazwę system plikowy FAT używany m.in. przez system DOS, MS Windows 98, 98, Millenium.

Edytor tekstu (procesor tekstu) - program służący do wprowadzania a następnie obróbki dokumentów tekstowych. (Rozplanowanie tekstu, rodzaj i wielkość czcionki, szata graficzna itp.).

E-mail (ang. Electronic Mail - poczta elektroniczna) to usługa, w której napisane w komputerze listy są rozsyłane za pośrednictwem sieci komputerowej, np. internet.

Ethernet - jeden ze standardów sieci lokalnej zbudowanej na zasadzie magistrali.

Font - (ang. czcionka) - w DTP font oznacza matematyczny opis jednego kroju czcionki (pełnego zestawu znaków "od a do ż" i znaków specjalnych) przechowywanych w pamięci komputera. Wyróżniamy fonty rastrowe i wektorowe. Pierwsze charakteryzują się tym, że dla każdej wielkości kroju czcionki przechowywane są gotowe matryce (mapy bitowe) znaków, podstawiane w momencie ich użycia. Fonty wektorowe, zwane też skalowalnymi lub obrysowymi, opisane są funkcjami matematycznymi, takimi samymi dla dowolnej wielkości kroju czcionki. Dopiero w momencie ich użycia, na ekranie monitora lub w drukarce, tworzona jest odpowiednia mapa bitowa, przybliżająca teoretycznie idealny kształt czcionki w zależności od rozdzielczości urządzenia wyjściowego.

Formatowanie - przygotowanie dysku twardego lub dyskietki poprzez umowny podział na sektory w standardzie zrozumiałym przez dany typ komputera czy stacji dysków.

Formatowanie tekstu (dokumentu) - przekształcenie wyglądu dokumentu w komputerze. Można na przykład sformatować słowo, czyli napisać je drukiem wytłuszczonym lub kursywą. Do formatowania tekstu należy też ustawianie marginesów. Poszczególne sekcje można formatować niezależnie.

Formuła w arkuszu jest wzorem. Wskazuje jaką wartość arkusz ma wyświetlać w danej komórce.

FTP (ang. File Transfer Protocol - protokół przesyłania plików). Usługa internetowa, która pozwala na ściąganie z sieci dowolnych danych komputerowych.

GB Gigabajt - jednostka pojemności pamięci. 1GB to miliard bajtów (czyuli np. liter tekstu).

Gniazdo PCI (od ang. Peripherial Components Interconnect - przyłącze urządzeń peryferyjnych) to rodzaj gniazd wewnętrznych komputera przeznaczonych do kart wymagających szybkiej komunikacji z komputerem. Komputery mają jeszcze starsze (ISA) i nowsze (AGP ang. Accelerated Graphics Port - przyspieszony port grafiki) rodzaje gniazd.

Hacker - osoba włamująca się do obcych systemów wyposażonych w wiele zabezpieczeń w celu np. Kradzieży danych

HDD – (Hard Disc Drive) - urządzenie służące do zapisu i odczytu gromadzonych informacji; pojemność mierzy się odpowiednio w MG i GB; dyski twarde są podstawowym nośnikiem danych w komputerze; umieszczone są zwykle na stałe w obudowie komputera; składają się z kilku lub kilkunastu płaskich, okrągłych dysków, których powierzchnie służą do przechowywania informacji. 

Hardware – (osprzęt) - wszystkie elementy komputerów nie będące oprogramowaniem.

Hiperłącze to odnośniki do adresów w internecie (inny kolor i podkreślenie). Jeżeli w tekście klikniemy na hiperłącze, spowoduje to automatyczne odtworzenie odpowiedniej strony w przeglądarce internetowaj. Stosowany na stronach WWW.

Host - w systemach wielodostępnych (Unix, Linux) oznacza centralny komputer, na którym uruchamiane są wszystkie programy przez użytkowników pracujących na stacjach lokalnych (terminalach). 

HTML, dokument HTML (ang. Hyper Text Markup Language - język oznaczeń hypertekstowych) to specjalny język opisujący układ elementów na stronach WWW. Jego cechą szczególną są hiperłącza czyli odnośniki. Za pomocą jednego kliknięcia myszką można przenieść się na inne strony w internecie.

HTTP - (ang. HyperText Transfer Protocol) protokół intcrnetowy pozwalający na przesyłanie stron WWW. 

Hub - koncentrator, rozgałęziacz sie- ciowy, do którego podłączone są komputery

IBM - producent komputerów, systemów mikroprocesorowych, elektronicznych maszyn do pisania

Informatyka - dziedzina nauki zajmująca się konstruowaniem i programowaniem elektronicznych maszyn na użytek innych dziedzin wiedzy, jak biologia, budownictwo, elektronika, matematyka itp.

Intel - czołowy producent mikroproce- sorów, a także płyt głównych, modemów, pamięci; producent pierwszego na świecie mikro- procesora w 1969 roku.

Interfejs - (ang. interface) - fragment układu, urządzenie lub program regulujący przepływ danych pomiędzy innymi układami, urządzeniami lub programami.

Interfejs użytkownika - sposób komunikowania się programu z użytkownikiem i odwrotnie (środowisko pracy zdefiniowane w danym programie).

Internet - sieć informacyjna o zasięgu światowym, złożoną z milionów komputerów. Wymieniają one danych za pośrednictwem łączy telefonicznych, satelitarnych i światłowodowych.

Intranet - Sieć działająca w obrębie danej firmy, oparta na zasadach Internetu. 

Interfejs - urządzenie wejścia / wyjścia (często z odpowiednim programem) zajmujące się wymianą danych pomiędzy dwoma systemami.

IRC (ang. Internet Relay Chat) - rozmowa przez internet w trybie tekstowym. Rozmowy w IRC prowadzone są na uporządkowanych kanałach.

IRC - usługa dająca możliwość bezpośredniej rozmowy z kilkoma lub jedną osobą; rozmowa taka odbywa się za pomocą klawiatury i sieci komputerowej.

IrDA - (ang. Infrared Data Association) - złącze do bezprzewodowej komunikacji za pomocą promieniowania podczerwonego. 

ISDN (ang. Integrated Services DigitalNetwork - sieć cyfrowa z integracją usług) - sieć telefoniczna o dużej szybkości transmisji, oferująca wiele róznych usług.

Java - język programowania obiektowego oparty na c++; wykorzystywany w tworzeniu stron WWW.

Jednostka centralna - metalowa skrzynia z zasilaczem, układami elektronicznymi i innymi urządzeniami - potocznie zwana komputerem.

Język programowania - sztucznie stworzony język do zapisywania algorytmów, zrozumiały zarówno przez informatyka jak i przez dowolny komputer.

Karta grafiki - karta rozszerzeń, umiejscawiana na płycie głównej poprzez gniazdo AGP (coraz rzadziej PCI, wyłącznie w bardzo starych modelach ISA); odpowiada w komputerze za obraz wyświetlany przez monitor; karty graficzne różnią się między sobą szybkością pracy, wielkością pamięci RAM, wyświetlaną rozdzielczością obrazu, liczbą dostępnych kolorów oraz częstotliwością odświeżania obrazu. 

Karta PC (ang. PC Card, dawniej PCMCIA) to wymienne, płaskie urządzenie, wsuwane do komputerów przenośnych. Może spełniać rolę modemu, karty sieciowej, dodatkowej pamięci.

Karta rozszerzeń - dodatkowa płytka z obwodami elektronicznymi dołączona do komputerów o budowie modułowej w celu nadania im pewnych szczególnych, często dodatkowych możliwości.

Karta sieciowa - montowana w komputerze, umożliwia przyłączenie go do sieci. Wymagane jest oprogramowanie sieciowe. Kabel koncentryczny - kabel o okrągłym przekroju, składa się z wewnętrznej izolowanej żyły i zewnętrznego oplotu; skrętka - UTP - rodzaj kabla używanego w sieciach komputerowych (podobny do telefonicznego).

Kb - Kilobajt, jednostka informacji, pamięci równa 1024 bajtom, czyli 210 bajtów.

Kb/s, kbps - szybkość przesyłania informacji w tysiącach bitów na sekundę.

Klaster - najmniejsza jednostka pamięci nośnika danych, na której komputer jest w stanie zapisać dane.

Kompresja - proces zmniejszenia objętości danych.

Komórka arkusza - przecięcie się kolumny i wiersza w arkuszu kalkulacyjnym. Jest najmniejszą jednostką arkusza, ma swój adres (np. A3), można w niej wpisać dane (liczby, daty, teksty, wprowadzić obliczenia).

Konsola - pulpit operatora komputera umożliwiający bezpośrednie komunikowanie się z komputerem / programem (klawiatura + monitor).

Korespondencja seryjna - funkcja edytora tekstu umożliwiająca tworzenie seryjnych listów. Np. do adresowania wielu kopert można skorzystać z danych zawartych w bazie danych.

Kość - potoczne określenie układu scalonego, czyli zminiaturyzowanego obwodu nawet wiele setek tysięcy tranzystorów i innych części elektronicznych.

Kreator - program ułatwiający użytkownikowi proces konfiguracji lub pomagający korzystać z jakiegoś programu.

Kwerenda (zapytanie, filtr, sita) - wybieranie z wielkich baz danych tylko potrzebnych informacji.

Macintosh - komputer, który należy do klasy komputerów osobistych tak jak komputery PC jednak różni się od nich budową.

Magistrala (ang. bus) - określana też jako szyna, jest w komputerach rodzajem autostrady, którą poruszają się dane pomiędzy poszczególnymi elementami komputera: procesorem, pamięcią itp.

Makra - krótkie programy służące automatyzacji pracy w programach użytkowych. Makro zawiera listę poleceń, które mają być wykonane.

Mb - megabajt czyli 210x 210 bajtów, tj. 1024 x 1024 = 1048576 znaków.

Midi - dźwięki pochodzące z instrumentów elektronicznych.

Microsoft - czołowy producent oprogramowania dla komputerów.

Modem - telefon komputera (wewnętrzne do kart PCI lub ISA i zewnętrzne do portów COM). Za jego pomocą komputer może uzyskać połączenie w tradycyjnej sieci telefonicznej z innym komputerem wyposażonym w modem i wymieniać z nim informacje.

MP3 - format pliku muzycznego wykorzystywanego powszechnie do gromadzenia utworów muzycznych na dysku twardym

MS-DOS - stary system operacyjny napisany przez Microsoft (tryb tekstowy).

NTSF - system plików wykorzystywany w systemach operacyjnych opartych na windowsach NT.

Napęd CD-ROM jest urządzeniem montowanym w jednostce centralnej komputera, służy do odczytywania płyt CD-ROM i płyt kompaktowych.

Napęd DVD - ROM - nowej generacji napęd precyzyjniej wykorzystujący promień lasera. Pozwala na zapis do 17 GB danych na dysku DVD.

Nośnik danych - każdy materiał umożliwiający zapisywanie i odczytywanie danych wykorzystywany w informatyce, tj. dyskietki, taśmy magnetyczne, dyski optyczne (CD - ROM).

OCR (ang. Optical Character Recognition - optyczne rozpoznawanie tekstu) - program, który potrafi rozpoznać tekst z druków wprowadzonych do komputera za pomocą skanera lub programu faksowego. OCR wykorzystuje bazę danych z elektroniczną wersją alfabetu.

Online, Offline - termin określający tryb pracy przeglądarki WWW. W trybie online przeglądarka ściąga przez modem informacje z internetu. W trybie offline przeglądarka symuluje pracę online, wyświetlając dokumenty przechowywane na dysku, które wcześniej zostały ściągnięte z sieci.

Oprogramowanie - (software) - ogólna nazwa programów komputerowych pozwalających na kontrolowanie procesów obliczeniowych i umożliwiających użytkowanie komputera.

Pamięć operacyjna - pamięć w postaci układów elektronicznych, w której przechowywane są programy i dane podczas pracy komputera. Jej zawartość ginie po wyłączeniu komputera.

Pamięć- układ cyfrowy lub nośnik służący do przechowywania programów i danych w trakcie i pomiędzy sesjami współpracy z komputerem

Partycja - wydzielony fragment dysku, który zachowuje się tak jak osobny dysk i oznaczany jest kolejną literą np. D:

PC (Personal Computer) - komputer osobisty z modelem produkowanym przez firmę IBM, stanowiący punkt odniesienia przy różnego rodzaju porównaniach.

Piksel - najmniejszy element obrazu, który może być wyświetlany na ekranie monitora. Im mniejszy rozmiar piksla, tym większa może być rozdzielczość monitora.

Plik - zgrupowana pod jednoznaczną nazwą porcja danych (informacje, teksty materiałów źródłowych) i w ten sposób zapisana na nośniku. Plikiem może być program lub stworzony dokument. W Windows plik jest reprezentowany przez ikonę.

Ploter - urządzenie służące do kreślenia rysunków lub grafiki w dużch formatach (do A1 włącznie); ploter jest wyposażony w pisak (w przypadku ploterów kolorowych jest ich kilka), który porusza się po osiach x i y zgodnie z tym, jakie informacje otrzymuje od komputera

Plug and Play, Plug’n’Play, P’n’P. (po polsku: włóż i graj) - urządzenie spełniające tę normę po podłączeniu do komputera informują system o swoim przeznaczeniu i o tym, co jest im potrzedne do poprawnej pracy. Komputer wykrywa urządznie podczas startu i instaluje jego sterowniki. Urządzenia nie spełniające tej normy wymagają kłopotliwej często instalacji przez użytkownika komputera.

Płyta główna - w komputerach o budowie modułowej podstawowa płyta drukowana, na której umieszcza się układy elektroniczne komputera, takie jak procesor, pamięci czy karty rozszerzające. Znajdują się na niej specjalne układy elektroniczne niezbędne komputerowi do pracy oraz wiele warstw cienkich metalowych połączeń (tzw. Ścieżek), które łączą osadzone na niej

Poczta elektroniczna (zwana też e-mail) to forma przekazu informacji w postaci tekstów (listów) wymienionych przez użytkownika sieci. Potrzebny jest komputer z modemem i oprogramowanie.

POP3 (ang. Incomming Mail Server - serwer poczty przychodzącej) - protokół (język) wykorzystywany do odbierania poczty elektronicznej z serwera pocztowego np. za pośrednictwem modemu.

Port - łącze elektroniczne umożliwiające podłączenie różnych urządzeń I/O.

Port równoległy LPT (ang. Line Printer) służy do podłączenia drukarki. Dane do drukarki przesyłane są w postaci całych bajtów (8 bitów jednocześnie).

Port szeregowy COM (ang. serial Port) do przyłączania np. myszy, modemu. Wolniejszy od LPT.

Procesor - główny układ scalony komputera zarządzający działaniem całego systemu. W jego skład wchodzi część wykonująca operacje matematyczne i logiczne oraz część sterująca wykonywaniem rozkazów maszynowych.

Program - uporządkowany ciąg instrukcji wykonywany przez komputer, zapis algorytmu w danym języku programowania.

Protokół – (język komunikacji) zestaw reguł i procedur służących do wymiany informacji między urządzeniami. Protokoły mogą być różne, ale regułą jest, że łączące się w danej chwili urządzenia muszą wykorzystywać ten sam protokół, aby była możliwa wymiana danych pomiędzy nimi.

Przeglądarka stron WWW (browser) lub przeglądarka internetowa to program wyświetlający na ekranie zawartość stron WWW. Najbardziej znane to Microsoft Internet Explorer i Netscape Navigator.

Pulpit - (tłumaczenie angielskiego słowa desktop - płyta wierzchnia biurka) powierzchnia do pracy w Windows. Na pulpicie gromadzone są programy, foldery, dokumenty.

RAM (Random Access Memory) - pamięć operacyjna o dostępie swobodnym, umożliwiająca wpisywanie i odczytywanie informacji. Pamięć robocza komputera do której ładowany jest program i różne dane. Po załadowaniu procesor wykonuje rozkazy programu, pobierając je kolejno.

Raport - prezentacja wybranych fragmentów bazy danych, zwykle w postaci wydruku.

Rejestrator Windows - podstawowa baza danych z informacjami niezbędnymi do pracy systemu.

RGB - model barw; czerwony, zielony, niebieski wykorzystywany do uzyskiwania innych kolorów.

RJ45 - amerykański standard wtyku telefonicznego, sieciowego i cyfrowego.

ROM (Read Only Memory) - pamięć stała umożliwiająca jedynie odczyt wcześniej zapisanej informacji (pamięć zapisywana w układzie scalonym podczas procesu produkcyjnego).

Rozdzielczość graficzna - liczba elementów światłoczułych na listwie skanera.

Rozdzielczość graficzna - liczba elementów światłoczułych na listwie skanera.

Rozdzielczość interpolowana - sztucznie podwyższona rozdzielczość obrazu cyfrowego w skanerze (w oparciu o algorytmy matematyczne). Między dwa wczytane punkty wstawiane są kolejne, których jasność i kolor wyliczane są przez program na podstawie punktów sąsiednich

Rozdzielczość interpolowana - sztucznie podwyższona rozdzielczość obrazu cyfrowego w skanerze (w oparciu o algorytmy matematyczne). Między dwa wczytane punkty wstawiane są kolejne, których jasność i kolor wyliczane są przez program na podstawie punktów sąsiednich.

Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku składa się z dwóch części rozdzielonych kropką - nazwy i rozszerzenia (list.doc). Rozszerzenie pozwala m.in. określić w jakim programie plik może być odczytany.

Schemat blokowy - schemat działania programu stworzony przy pomocy prostych figur geometrycznych reprezentujących pewne etapy programu lub elementy sprzętu, przedstawiający zależności między nimi.

S.M.A.R.T. - (ang. Self Monitoring Analizing & Rcpairing Technology) - wbudowane w dysk oprogramowanie pozwalające na wychwycenie wadliwych sektorów, zastąpienie ich dobrymi i ostrzegające o złym stanie dysku.

SDRAM (ang. Synchronous Dynamic Random Access Memory) - to rodzaj bardzo szybkiej, synchronicznej pamięci RAM, o bardzo krótkim czasie dostępu (poniżej 12 ns), stosowanej w komputerach zarówno jako pamięć operacyjna i pamięci kart graficznych. Montowane sa jako 64 i 72-bitowe moduły

Serwer - komputer świadczący usługi pozostałym komputerom (klientom) podłączonym w sieci. Serwer może udostępniać pliki z swojego dysku, oferować dostęp do drukarek, modemu itp.

Serwer pocztowy - komputer połączony na stałe do internetu, którego zadaniem jest odbieranie i przesyłanie poczty elektronicznej do adresata. List elektroniczny przechodzi zwykle przez kilkanaście takich serwerów.

Serwer internetowy - komputer, do którego dzwonimy modemem i dzięki któremu uzyskujemy dostęp do internetu. Należy podać nazwę i hasło użytkownika. Łącząc się z serwerem internetowym TP S.A. pod numerem 0202122, wpisujemy nazwę ppp i hasło ppp.

Setup - każdy komputer przechowuje informacje o urządzeniach w nim zawartych, np. rodzaju i wielkości dysku twardego czy ilości pamięci. Setup jest wbudowanym na stałe w komputer programem, który umożliwia sprawdzanie i zmianę tych informacji.

Shareware - program który można otrzymać i kopiować za darmo, jednak nie całkiem bezpłatnie. Bez opłaty można z niego korzystać tylko przez krótki czas. Po okresie próbnym należy zapłacić autorowi programu.

Sieć komputerowa - połączenie komputerów za pomocą linii telefonicznych czy też specjalnych łączy (światłowody, specjalne kable) w celu sprzęgnięcia różnego rodzaju mikrosystemów, urządzeń zewnętrznych (drukarka, monitor) i jednostek pamięci masowej czy dużych komputerów między sobą albo ze stanowiskami wprowadzania danych.

SIMM - (ang. Single Inline Memory Module) - jeden z typów modułów pamięci, stosowany w komputerach. Wyróżnia się dwa typy modułów SIMM: starsze 9-bitowe (tzw. krótkie) i nowsze 32- lub 36-bitowe moduły PS/2

Skaner - urządzenie wejściowe przetwarzające obrazy (fotografie, teksty) na odpowiadające im ciągi impulsów elektrycznych, czyli do postaci cyfrowej. Tak zapisane oryginały mogą być następnie przetwarzane, w celu osiągnięcia zamierzonych efektów artystycznych, czy też przy pracy z tekstem poddane obróbce przez programy rozpoznające znaki pisarskie.

Stacja dysków - napęd dysków - urządzenie mechaniczne umożliwiające odczyt i zapis informacji na dyskach magnetycznych, magneto - optycznych bądź optycznych.

Sterownik (driver) - w sterowniku zawarte są wszystkie polecenia potrzebne do obsługi urządzenia dołączonego do komputera. Do urządzeń dołącza się dyskietkę lub CD-ROM z odpowiednimi sterownikami.

Strona WWW - to co widać w oknie przeglądarki, jeden lub grupa dokumentów opublikowanych w internecie. - połączenie tekstu, grafiki, animacji; rzadziej muzyki. Zapisane są w formacie HTML i przechowywane na serwerze WWW.

System operacyjny - grupa programów pośredniczących w komunikowaniu się użytkownika z komputerem i urządzeniami zewnętrznymi (klawiaturą, monitorem, pamięcią) oraz między sprzętem i programami. Przyjmuje polecenia użytkownika, umożliwia uruchomianie innych programów i nadzoruje ich działanie.

Szablon - gotowy wzór jakiegoś dokumentu, np. faksu lub życiorysu, który można edytować i zmieniać.

Tabulator - znak służący do przesuwania linii całych kolumn tekstu na ekranie. Tabulatora używa się w dokumentach, w których ważne jest uporządkowane ustawienie i sformatowanie tekstu.

Tablet - (digitizer) - płaska tablica, najczęściej o rozmiarach od A6 do A3, odebrająca sygnały pochodzące ze specjalnych, poruszających się po niej wskaźników. Wskaźnikiem takim są specjalne piórka lub myszki. Narzędzie umożliwiające większą swobodę pracy grafikom.

TCP/IP - protokół sieciowy stosowany w sieci internet i sieciach lokalnych.

Terminal - "końcówka" potężnego komputera, niekiedy nawet bardzo oddalonego, służąca do komunikowania się z całym systemem.

Tezaurus - program pomocniczy edytora tekstów. Jest słownikiem wyrazów bliskoznacznych.

Transfer - przekazywanie danych np. Sieciowo z jednego komputera do drugiego.

Touchpad - rządzenie wskazujące w postaci sensorowej płytki reagującej na przesuwanie i nacisk palca (przeważmnie w laptopach).

UNIX - wieloprogramowy system opera- cyjny wykorzystywany głównie w środowisku naukowym, bankowo- ści i wszędzie tam gdzie liczy się ochrona danych

UPS - stosowany powszechnie zasilacz awaryjny; urządzenie podtrzymu- jące napięcie elektryczne w momencie zaniku napięcia lub przepięcia

URL (ang. Uniform Resource Locator - uniwersalny wskaźnik zasobu) to po prostu adres w internecie.

Urządzenia wejścia/wyjścia - układy dostosowujące sygnały przechodzące lub wysyłane w procesie komunikowania się mikroprocesora z urządzeniami peryferyjnymi i pamięcią operacyjną.

Urządzenie peryferyjne -urządzenie dołączone do komputera, takie jak drukarka, skaner, modem, rozszerzające możliwości podstawowej konfiguracji, służące do komunikowania się ze światem zewnętrznym.

USB - (ang. Universal Serial Bus) nowy standard połączenia między urządzeniami zewnętrznymi (skaner, drukarka, monitor itp.). Urządzenia USB nie potrzebują dodatkowego zasilacza.

VGA (ang. Video Graphics Array) - dosyć stary standard graficzny.

WAP - protokół przesyłania danych między terminalem bezprzewodowym (telefon komórkowy) a serwerem WAP.

Wielodostępność - możliwość korzystania w tym samym czasie więcej niż jednemu użytkownikowi z jednego systemu komputerowego, dająca wrażenie wyłączności dostępu do komputera.

Windows- graficzne, przyjazne użytkownikowi, środowisko pracy, rozszerzające możliwości systemu operacyjnego, stworzone przez firmę Microsoft. Użytkownik komunikuje się z systemem za pomocą myszki, wybierając opcje programu w tzw. oknach.

Wirus - najczęściej krótki nie działający samodzielnie program komputerowy mający za zadanie powielanie własnego kodu i doklejenie go do innych programów. Niektóre wirusy mają również na celu dezorganizację całego systemu, poprzez zniekształcenie przesyłanych informacji, kasowanie danych czy nawet fizyczne uszkodzenie twardego dysku.

WWW - skrót od ang. World Wide Web czyli wielka światowa pajęczyna.

Wyszukiwarka - pozwala na szybkie wyszukanie potrzebnych informacji. Specjalny serwis lub program pozwalający na przeszukiwanie sieci pod względem słów występujących na stronach WWW.

Zegar - wyspecjalizowany układ elektroniczny zajmujący się generowaniem impulsów w jednakowych odstępach czasu. Wszystkie czynności obliczeniowe procesora i innych układów są dostosowane do częstotliwości zegara. Obecnie dostępne są komputery z zegarem o ponad 100 MHz, czyli wykonujące 100 milionów operacji na sekundę.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna